Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Biografia de haendel

1,079 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Biografia de haendel

  1. 1. NASCUT A ALEMANYA, A HAENDEL LI AGRADAVA EL TEATRE I LA MÚSICA. VA APRENDRE A TOCAR EL VIOLÍ, EL CLAVICORDI I L’ORGUE. NO VA DEIXAR DE COMPONDRE FINS QUE ES VA QUEDAR CEC. AUDICIÓ: “MÚSICA PER ALS REALS FOCS D’ARTIFICI”
  2. 2. HAENDEL SOMNIAVA EN TOCAR EL CLAVICORDI, LA SEVA TIA LI VA REGALAR UN, HO VAN FICAR DALT DE LA CASA, PER A QUE SON PARE NO S’ENTERARA.
  3. 3. PER A SON PARE, EN ELS LLIBRES ESTAVA TOT EL QUE S’HAVIA D’APRENDRE………..
  4. 4. UN MATI, HAENDEL VA ALCANÇAR EL CARRUATGE DE SON PARE……I LI VA PROMETRE QUE SERIA BON XIQUET SI EL DEIXAVA ACOMPANAYAR-LO A CASA DEL DUC….
  5. 5. SENSE QUE NINGÚ S’ENTERARA HAENDEL VA ENTRAR A LACAPELLA DEL DUC A TOCAR L’ORGUE…………
  6. 6. L’ORGANISTA EL VA SENTIR I EL VA DEMANAR QUE TOCARA DURANT LA MISA. EL DUC VA QUEDAR IMPRESSIONAT I LI VA ENTREGAR UNA BOSSA D’OR……
  7. 7. ANYS MÉS TARD, COM QUE AL REI D’INGLATERRA, LI AGRADAVEN ELS PASSEJOS EN BARC, VA COMPONDRE “ LA MUSICA AQUÀTICA”, QUE ARA ESTEM SENTIT.
  8. 8. ARA PODEM ESCOLTAR “ALLELUJAH” DE L’ÓPERA EL MESIAS

×