Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1r CFGM.1.- Calcula la resistència d’un circuit connectat a 220 V si la seva intensitat és de0,45 A.R=V/I= 220/0,45 = 488,...
9.- Calcula la intensitat que circularà per un circuit amb una resistència de 4 Ω siestà alimentat per una pila de 12 V.I=...
I=V/R=V=1,5·300= 450P=12·3=36R=30/2=15R=15/0,5=30I=15/300= 0,05V= 3·1500= 4500V= 30/2= 15P= 220·2= 440I= 25/100= 0,25
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

E.oller parametres electrics

449 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

E.oller parametres electrics

  1. 1. 1r CFGM.1.- Calcula la resistència d’un circuit connectat a 220 V si la seva intensitat és de0,45 A.R=V/I= 220/0,45 = 488,888 Ω2.- Un microones connectat a 125 V té una resistència interna de 500 Ω. Indica quinaserà la seva intensitat.I=V/R = 125/500 = 0,25A3.- Una calculadora científica funciona amb dues piles (en sèrie) de 1,5 V cada una ité una intensitat de 0,0015 A. Quina serà la seva potència?P=V·I= 3·0,0015= 0,0045W4.- Un TV consumeix una potència de 300W i la seva intensitat és de 1,5 A. Digués aquina tensió es troba connectat.V=P/I= 300/1,5=200V5.- Una rentadora té una resistència de 700Ω i es troba connectada a 220 V. Indicaquina potència consumirà aquesta rentadora.P=V·V/R = 220·220/700= 69,142857W6.- Una serra de calar té una potència de 200 W i una intensitat de 0,9 A. Calcula laseva resistència.P=R·I·I 200=R·0,81 200/0.81=R = 246,9135 Ω7.- Un DVD connectat a 245 V i presenta una resistència interna de 325 Ω. Sabriesdir quinapotència consumeix?P=V·V/R= 245·245/325=184,69238.- Calcula en la següent taula el valor que li falta mitjançant la llei d’Ohm.12345 1. V=I·R=2400v 2. R=V/I= 240ohm 3. I=V/R= 14,6666A 4. R=V/I= 20ohm 5. V=I·R= 100v
  2. 2. 9.- Calcula la intensitat que circularà per un circuit amb una resistència de 4 Ω siestà alimentat per una pila de 12 V.I=V/R= 3A10.- Com es produeix un curcircuit? De quina manera podem evitar que esprodueixi?Un curtcircuit es un augment de corrent del circuit, produit per la conecció de dos puntsdel circuit. Lintensitat seleva molt i es produeix una gran quantitat de calor. Per evitar-losutilitzem els fusbiles i interruptors.11.- De quins elements consta un circuit elèctric elemental? Quina és la funcióde cadascun?Dibuixa’n un utilitzant la simbologia adequada.un generador i un element de consumisio denergia, per on circulen els electrons. Shi potincorporar un element de control.12.- Calcula la potència que desenvolupa un motor que, connectat a 125 V,consumeix 8 A.P= 125·8= 1000Calcula la magnitut que et demanen:
  3. 3. I=V/R=V=1,5·300= 450P=12·3=36R=30/2=15R=15/0,5=30I=15/300= 0,05V= 3·1500= 4500V= 30/2= 15P= 220·2= 440I= 25/100= 0,25

×