Successfully reported this slideshow.

Inainte de a fi prea tarziu

1

Share

Upcoming SlideShare
Iubire
Iubire
Loading in …3
×
1 of 23
1 of 23

Inainte de a fi prea tarziu

1

Share

Download to read offline

Description

O poveste trista cu pilde

Transcript

 1. 1. OO POVESTE…POVESTE… FOARTEFOARTE CRUDCRUDĂĂ…… ŞIŞI REALREALĂĂ…..…..
 2. 2. UnUn băiat care s-a născutbăiat care s-a născut bolnavbolnav...... O boală care nu aveaO boală care nu avea leacleac…… AveaAvea 17 a17 anini şişi pputeautea să moară în orice clipăsă moară în orice clipă...... ......Mereu a trăit în casăMereu a trăit în casă,, înîn grija mamei salegrija mamei sale…… A fost odatăA fost odată……
 3. 3. S-a săturat de asta şiS-a săturat de asta şi s-a decis să iasă doars-a decis să iasă doar o singură datăo singură dată…… Trecând pe lângă un magazinTrecând pe lângă un magazin de muzică şi uitându-se înde muzică şi uitându-se în vitrină, observă prezenţavitrină, observă prezenţa unei fete drăguţe de vârstaunei fete drăguţe de vârsta sasa …… I-a cerut voie mamei saleI-a cerut voie mamei sale iar ea i l-a datiar ea i l-a dat...... Mergând pe uliţe a văzutMergând pe uliţe a văzut multe magazinemulte magazine..
 4. 4. A fost dragoste la prima vedere. A deschis uşa şi a intrat uitându-se doar la dânsa. Apropiindu-se puţin câte puţin, A ajuns la tejgheaua unde Stătea dânsa. .. Ea l-a privit şi i-a zis zâmbind: “Pot să te ajut cu ceva?"
 5. 5. Zise bâlbâindu-seZise bâlbâindu-se:: DaDa,, ăăăăăăăăăăăăăăăă,, mmmmmmmmmmmm...m...mi-ari-ar plăcea să cumpărplăcea să cumpăr un CD".un CD". Fără să se gândeascăFără să se gândească,, luă primulluă primul pe care-l văzu şi i-a datpe care-l văzu şi i-a dat baniibanii….…. În acest timp el se gândi că e celÎn acest timp el se gândi că e cel mai minunat zâmbet pe care l-amai minunat zâmbet pe care l-a văzut vreodată în toată viaţavăzut vreodată în toată viaţa.. SiSimţi dorinţa de a o săruta chiar înmţi dorinţa de a o săruta chiar în acea clipăacea clipă……
 6. 6. ""Vrei să ti-l învelescVrei să ti-l învelesc?" –?" – Întrebă fata zâmbind dinÎntrebă fata zâmbind din nounou. El. El i-a zis că vreai-a zis că vrea,, întorcând capulîntorcând capul…… Iar ea s-a dus în depozit pentru ca să-i aducăIar ea s-a dus în depozit pentru ca să-i aducă pachetul învelit şi să i-l deapachetul învelit şi să i-l dea…… El lEl l-a luat şi a ieşit din magazin-a luat şi a ieşit din magazin……
 7. 7. SS-a dus ac-a dus acaasăsă,, iar din acea zi a vizitat magazinul în fiecare zi caiar din acea zi a vizitat magazinul în fiecare zi ca să cumpere unsă cumpere un CD…CD… Fata i le împacheta mereu ca apoi să leFata i le împacheta mereu ca apoi să le ducă acasă şi să le pună în dulapducă acasă şi să le pună în dulap…… El eraEl era prea timid ca să o invite să iasă împreună şiprea timid ca să o invite să iasă împreună şi chiar dacă încercachiar dacă încerca, n, nu puteau putea……
 8. 8. Mama sa a aflat acest lucruMama sa a aflat acest lucru şi a încercat să-l încurajeze caşi a încercat să-l încurajeze ca să prindă curajsă prindă curaj, a, aşa că a douaşa că a doua zi el s-a îndreptat sprezi el s-a îndreptat spre magazin cu curajmagazin cu curaj…… CCa şi în celelalte zile, aa şi în celelalte zile, a cumpărat din nou uncumpărat din nou un CD,CD, şi,şi, ca de obiceica de obicei, e, ea s-a dus îna s-a dus în spate ca să i-l împătureascăspate ca să i-l împăturească…… ElEl a luata luat CDCD-ul-ul;; iar în timpiar în timp ce ea nu se uitace ea nu se uita,, i-a lăsati-a lăsat repede numărul său de telefonrepede numărul său de telefon pe tejghea şi a ieşit în fugăpe tejghea şi a ieşit în fugă din magazindin magazin............
 9. 9. Ţrrrrrr !!! Mama sa răspunse: …”Alo?", era fata, a întrebat de fiul său; Iar mama, începu să plângă în timp ce-i spunea:“Nu ştii?...a murit ieri". Avu loc o tăcere profundă, cu excepţia plânsetului mamei sale.
 10. 10. Mai târziu; mama intră în camera fiului său pentru a-şi aminti de el... Ea s-a decis să înceapă să-i admire hainele… aşa că a deschis dulapul…Mare-i fu surpriza să vadă multitudinea de CD-uri învelite , Nici unul nu era deschis...
 11. 11. Văzând atâtea deveni curioasă şi nu putu să se abţină; luă unul şi se aşeză pe pat ca să-l vadă; pe când făcea acest lucru, o bucăţică de hârtie a ieşit din cutia din plastic. Mama a luat-o ca s-o citească şi zicea:"….
 12. 12. Emoţionată, mama a desfăcut bucată de hârtie după bucată din diferite CD-uri; şi acestea spuneau acelaşi lucru... “Bună!!!,eşti super chipeş, vrei să ieşi cu mine?"... TIM....Sofía.”
 13. 13. Morala: Aşa e viaţa, nu aştepta prea mult ca să-i spui persoanei speciale ceea ce simţi… Spune-i azi. Mâine poate fi prea târziu…
 14. 14. Acest mesaj a fost scris ca să facă lumea să reflecteze; şi aşa, puţin câte puţin, să schimbe lumea… Dacă crezi că e important ca această lume să se schimbe, trimite această pagină persoanelor la care ţii şi le apreciezi!!!!!
 15. 15. Acest mesaj e ca să-i zici că este foarte special(ă) , aşa că fă acelaşi lucru ca mine şi trimite acest mesaj ACUM, nu apoi, nu mâine pentru că ia aminte ... poate fi prea târziu…
 16. 16. Sărută persoana pe care o iubeşti şi va face magie… Totul e posibil făcut din iubire… Ţi s-a trimis această scrisoare pentru ca să
 17. 17. Vei avea noroc în patru zile după ce ai primit această scrisoare iar tu ai obligaţia de a o trimite şi la alţii. Originalul se află în Noua Anglie, a făcut înconjurul lumii de 10 ori iar acum norocul a ajuns la tine. Aceasta nu e o glumă, nu trimiţi bani căci bunele intenţii nu au preţ.
 18. 18. Un oficial din Panamá a primit 170 de milioane de dolari după ce a trimis copia prietenilor săi… Nu ţine această scrisoare la tine ; trebuie să o laşi din mână în cel puţin 96 de ore, începând din clipa când ai primit-o…
 19. 19. Familia Elliot a primit 20 milioane că nu a rupt şirul. Pe când în Filipine, CanaWalap şi-a pierdut soţia după o boală de 6 zile începând cu ziua de când a primit scrisoarea, a greşit că nu a făcut-o cunoscută
 20. 20. TRIMITETEROG 15COPII I VEZI CESEŞ ÎNTÂMPL ÎNĂ 4ZILE… Legătura vine din Venezuela A fost scrisă de Paúl Montes Misionero Sudamerican. Pentru ca această scrisoare să –şi urmeze din nou drumul, va trebui s-o trimiţi prietenilor şi asociaţilor, după câteva zile vei avea o
 21. 21. E adevărat, iar dacă nu eşti superstiţios ia aminteE adevărat, iar dacă nu eşti superstiţios ia aminte următorul lucruurmătorul lucru:: Constanza Díaz a primit legătura în 1953, i-a cerut secretarei să facă imediat 20 de copii şi după câteva zile a câştigat la loterie, un total de 82,000 dolari…. 
 22. 22. Débora Falhills,Débora Falhills, a primita primit legăturalegătura…… necrezând în eanecrezând în ea ……a aruncat-oa aruncat-o şişi…… a murita murit... ... 
 23. 23. NNu Trimiteu Trimite BaniBani …… Edición R.N.S.C. 20-10-2006 VVei Vedea Căei Vedea Că FuncFuncţţionioneeaazăză…… Şi Nu IgnoraŞi Nu Ignora ScrisoareaScrisoarea…,…,

Description

O poveste trista cu pilde

Transcript

 1. 1. OO POVESTE…POVESTE… FOARTEFOARTE CRUDCRUDĂĂ…… ŞIŞI REALREALĂĂ…..…..
 2. 2. UnUn băiat care s-a născutbăiat care s-a născut bolnavbolnav...... O boală care nu aveaO boală care nu avea leacleac…… AveaAvea 17 a17 anini şişi pputeautea să moară în orice clipăsă moară în orice clipă...... ......Mereu a trăit în casăMereu a trăit în casă,, înîn grija mamei salegrija mamei sale…… A fost odatăA fost odată……
 3. 3. S-a săturat de asta şiS-a săturat de asta şi s-a decis să iasă doars-a decis să iasă doar o singură datăo singură dată…… Trecând pe lângă un magazinTrecând pe lângă un magazin de muzică şi uitându-se înde muzică şi uitându-se în vitrină, observă prezenţavitrină, observă prezenţa unei fete drăguţe de vârstaunei fete drăguţe de vârsta sasa …… I-a cerut voie mamei saleI-a cerut voie mamei sale iar ea i l-a datiar ea i l-a dat...... Mergând pe uliţe a văzutMergând pe uliţe a văzut multe magazinemulte magazine..
 4. 4. A fost dragoste la prima vedere. A deschis uşa şi a intrat uitându-se doar la dânsa. Apropiindu-se puţin câte puţin, A ajuns la tejgheaua unde Stătea dânsa. .. Ea l-a privit şi i-a zis zâmbind: “Pot să te ajut cu ceva?"
 5. 5. Zise bâlbâindu-seZise bâlbâindu-se:: DaDa,, ăăăăăăăăăăăăăăăă,, mmmmmmmmmmmm...m...mi-ari-ar plăcea să cumpărplăcea să cumpăr un CD".un CD". Fără să se gândeascăFără să se gândească,, luă primulluă primul pe care-l văzu şi i-a datpe care-l văzu şi i-a dat baniibanii….…. În acest timp el se gândi că e celÎn acest timp el se gândi că e cel mai minunat zâmbet pe care l-amai minunat zâmbet pe care l-a văzut vreodată în toată viaţavăzut vreodată în toată viaţa.. SiSimţi dorinţa de a o săruta chiar înmţi dorinţa de a o săruta chiar în acea clipăacea clipă……
 6. 6. ""Vrei să ti-l învelescVrei să ti-l învelesc?" –?" – Întrebă fata zâmbind dinÎntrebă fata zâmbind din nounou. El. El i-a zis că vreai-a zis că vrea,, întorcând capulîntorcând capul…… Iar ea s-a dus în depozit pentru ca să-i aducăIar ea s-a dus în depozit pentru ca să-i aducă pachetul învelit şi să i-l deapachetul învelit şi să i-l dea…… El lEl l-a luat şi a ieşit din magazin-a luat şi a ieşit din magazin……
 7. 7. SS-a dus ac-a dus acaasăsă,, iar din acea zi a vizitat magazinul în fiecare zi caiar din acea zi a vizitat magazinul în fiecare zi ca să cumpere unsă cumpere un CD…CD… Fata i le împacheta mereu ca apoi să leFata i le împacheta mereu ca apoi să le ducă acasă şi să le pună în dulapducă acasă şi să le pună în dulap…… El eraEl era prea timid ca să o invite să iasă împreună şiprea timid ca să o invite să iasă împreună şi chiar dacă încercachiar dacă încerca, n, nu puteau putea……
 8. 8. Mama sa a aflat acest lucruMama sa a aflat acest lucru şi a încercat să-l încurajeze caşi a încercat să-l încurajeze ca să prindă curajsă prindă curaj, a, aşa că a douaşa că a doua zi el s-a îndreptat sprezi el s-a îndreptat spre magazin cu curajmagazin cu curaj…… CCa şi în celelalte zile, aa şi în celelalte zile, a cumpărat din nou uncumpărat din nou un CD,CD, şi,şi, ca de obiceica de obicei, e, ea s-a dus îna s-a dus în spate ca să i-l împătureascăspate ca să i-l împăturească…… ElEl a luata luat CDCD-ul-ul;; iar în timpiar în timp ce ea nu se uitace ea nu se uita,, i-a lăsati-a lăsat repede numărul său de telefonrepede numărul său de telefon pe tejghea şi a ieşit în fugăpe tejghea şi a ieşit în fugă din magazindin magazin............
 9. 9. Ţrrrrrr !!! Mama sa răspunse: …”Alo?", era fata, a întrebat de fiul său; Iar mama, începu să plângă în timp ce-i spunea:“Nu ştii?...a murit ieri". Avu loc o tăcere profundă, cu excepţia plânsetului mamei sale.
 10. 10. Mai târziu; mama intră în camera fiului său pentru a-şi aminti de el... Ea s-a decis să înceapă să-i admire hainele… aşa că a deschis dulapul…Mare-i fu surpriza să vadă multitudinea de CD-uri învelite , Nici unul nu era deschis...
 11. 11. Văzând atâtea deveni curioasă şi nu putu să se abţină; luă unul şi se aşeză pe pat ca să-l vadă; pe când făcea acest lucru, o bucăţică de hârtie a ieşit din cutia din plastic. Mama a luat-o ca s-o citească şi zicea:"….
 12. 12. Emoţionată, mama a desfăcut bucată de hârtie după bucată din diferite CD-uri; şi acestea spuneau acelaşi lucru... “Bună!!!,eşti super chipeş, vrei să ieşi cu mine?"... TIM....Sofía.”
 13. 13. Morala: Aşa e viaţa, nu aştepta prea mult ca să-i spui persoanei speciale ceea ce simţi… Spune-i azi. Mâine poate fi prea târziu…
 14. 14. Acest mesaj a fost scris ca să facă lumea să reflecteze; şi aşa, puţin câte puţin, să schimbe lumea… Dacă crezi că e important ca această lume să se schimbe, trimite această pagină persoanelor la care ţii şi le apreciezi!!!!!
 15. 15. Acest mesaj e ca să-i zici că este foarte special(ă) , aşa că fă acelaşi lucru ca mine şi trimite acest mesaj ACUM, nu apoi, nu mâine pentru că ia aminte ... poate fi prea târziu…
 16. 16. Sărută persoana pe care o iubeşti şi va face magie… Totul e posibil făcut din iubire… Ţi s-a trimis această scrisoare pentru ca să
 17. 17. Vei avea noroc în patru zile după ce ai primit această scrisoare iar tu ai obligaţia de a o trimite şi la alţii. Originalul se află în Noua Anglie, a făcut înconjurul lumii de 10 ori iar acum norocul a ajuns la tine. Aceasta nu e o glumă, nu trimiţi bani căci bunele intenţii nu au preţ.
 18. 18. Un oficial din Panamá a primit 170 de milioane de dolari după ce a trimis copia prietenilor săi… Nu ţine această scrisoare la tine ; trebuie să o laşi din mână în cel puţin 96 de ore, începând din clipa când ai primit-o…
 19. 19. Familia Elliot a primit 20 milioane că nu a rupt şirul. Pe când în Filipine, CanaWalap şi-a pierdut soţia după o boală de 6 zile începând cu ziua de când a primit scrisoarea, a greşit că nu a făcut-o cunoscută
 20. 20. TRIMITETEROG 15COPII I VEZI CESEŞ ÎNTÂMPL ÎNĂ 4ZILE… Legătura vine din Venezuela A fost scrisă de Paúl Montes Misionero Sudamerican. Pentru ca această scrisoare să –şi urmeze din nou drumul, va trebui s-o trimiţi prietenilor şi asociaţilor, după câteva zile vei avea o
 21. 21. E adevărat, iar dacă nu eşti superstiţios ia aminteE adevărat, iar dacă nu eşti superstiţios ia aminte următorul lucruurmătorul lucru:: Constanza Díaz a primit legătura în 1953, i-a cerut secretarei să facă imediat 20 de copii şi după câteva zile a câştigat la loterie, un total de 82,000 dolari…. 
 22. 22. Débora Falhills,Débora Falhills, a primita primit legăturalegătura…… necrezând în eanecrezând în ea ……a aruncat-oa aruncat-o şişi…… a murita murit... ... 
 23. 23. NNu Trimiteu Trimite BaniBani …… Edición R.N.S.C. 20-10-2006 VVei Vedea Căei Vedea Că FuncFuncţţionioneeaazăză…… Şi Nu IgnoraŞi Nu Ignora ScrisoareaScrisoarea…,…,

More Related Content

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

×