Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Knowledge Management Course Sheatufim 270110

1,075 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Knowledge Management Course Sheatufim 270110

 1. 1. IT חברתי ? רועי בילר | קורס מנהלי ידע במגזר השלישי | ינואר 2010
 2. 2. על מה נדבר היום <ul><li>מבוא לעולם ה - IT </li></ul><ul><li>מעגל החיים של מערכות מידע </li></ul><ul><li>מאפייני השוק והשחקנים בו </li></ul><ul><li>דילמת ה - Make or Buy </li></ul><ul><li>הזדמנויות שחשוב להכיר </li></ul><ul><li>NPTech ופעילויותיה </li></ul>
 3. 3. חלק א ' תיאוריה פרקטית
 4. 4. כמה מילים על עולם ה - IT <ul><li>IT = Information Technology </li></ul><ul><li>טכנולוגיות התומכות באחסון , שליפה , עיבוד וקישור מידע </li></ul><ul><li>האבולוציה של מערכות המידע </li></ul><ul><li>אז למה לי IT עכשיו ? </li></ul>
 5. 5. למה זה בכלל מעניין אותי ?
 6. 6. למה זה בכלל מעניין אותי ?
 7. 7. עניין משפחתי
 8. 8. לא על ה - IT לבדו ...
 9. 9. ומה עם התקורה ?! <ul><li>חשיבות תכנון רב - שנתי </li></ul><ul><li>חלוקת הנטל בין פרויקטים לבין הנה &quot; כ </li></ul><ul><li>זיהוי הזדמנויות </li></ul><ul><li>הטעות הנפוצה : &quot; הרעבה &quot; </li></ul>
 10. 10. מעגל החיים של מערכות מידע <ul><li>ייזום וחקר מצב קיים </li></ul><ul><li>הגדרת מטרות המערכת </li></ul><ul><li>הגדרת צרכים </li></ul><ul><li>חקר מצב קיים באמצעות ראיונות </li></ul><ul><li>הגדרת בעיות </li></ul><ul><li>מימוש </li></ul><ul><li>התקשרות עם ספק תוכנה </li></ul><ul><li>עיצוב </li></ul><ul><li>פיתוח התוכנה </li></ul><ul><li>בדיקות קבלה </li></ul><ul><li>אפיון </li></ul><ul><li>הגדרת מבנה המערכת הדרושה </li></ul><ul><li>הגדרת תצורת מערכת </li></ul><ul><li>מודל נתונים </li></ul><ul><li>מסכים </li></ul><ul><li>לוגיקה עסקית </li></ul>מדד העומס הארגוני : <ul><li>הדרכה והטמעה </li></ul><ul><li>הכנסת המערכת החדשה לארגון </li></ul><ul><li>הפסקת שימוש במערכות ישנות </li></ul><ul><li>לימוד </li></ul><ul><li>פיתרון באגים </li></ul><ul><li>הכרזה על מבצעיות </li></ul><ul><li>שימוש ותחזוקה </li></ul><ul><li>עדכוני מהדורות עיתיים </li></ul><ul><li>סימון דרישות עתידיות </li></ul><ul><li>תחזוקה </li></ul>
 11. 11. &quot; רק היום &quot; – איך פועל השוק
 12. 12. על תקציב וספקים <ul><li>פרדוקס התכנון והתקצוב </li></ul><ul><li>אפיון - RFI - RFP </li></ul><ul><li>איך מוצאים מוסכניק טוב ? </li></ul><ul><li>מרכיבי הצעות מחיר ושרשרת הרווח </li></ul><ul><ul><li>פיתוח </li></ul></ul><ul><ul><li>אחזקה וגיבוי </li></ul></ul><ul><ul><li>תמיכה </li></ul></ul><ul><ul><li>אירוח </li></ul></ul>
 13. 14. Make or Buy <ul><li>אלטרנטיבות נפוצות : </li></ul><ul><ul><li>פיתוח &quot; מאפס &quot; </li></ul></ul><ul><ul><li>התאמת פלטפורמה </li></ul></ul><ul><ul><li>מוצר Out of the Box </li></ul></ul><ul><li>חוק ה -80/20 </li></ul><ul><li>חשיבות האפיון </li></ul><ul><li>כיצד משווים בין אלטרנטיבות ? </li></ul>
 14. 15. ולשאלות המובטחות <ul><li>כיצד אני מקיים את עיקרון ה - KTBR 1 ? </li></ul><ul><ul><li>התאמה , תחזוקה ותחלופה של חומרה </li></ul></ul><ul><ul><li>רישיונות תוכנה </li></ul></ul><ul><ul><li>גיבוי </li></ul></ul><ul><li>מהם הפערים שלי בתחום שיתוף בידע ? </li></ul><ul><ul><li>מאפייני פעילות הארגון  מידת הצורך </li></ul></ul><ul><ul><li>סטנדרטים ונהלים ארגוניים </li></ul></ul><ul><ul><li>חשיבות מול עלות </li></ul></ul><ul><ul><li>1 KTBR או Keep The Business Running הוא אחד מערכי היסוד של חברת אינטל שמדגים את חשיבות השמירה על אינרציה ולמזער למינימום הפסקות כתוצאה מתקלות ואירועים בלתי צפויים </li></ul></ul>
 15. 16. ולשאלות המובטחות <ul><li>אילו כלים נחוצים לצורך ניהול הארגון והפעילות ? </li></ul><ul><ul><li>מאפייני הפעילות הפיננסית </li></ul></ul><ul><ul><li>ניתוח בעלי עניין </li></ul></ul><ul><ul><li>מורכבות התכנון והניהול השוטף </li></ul></ul><ul><ul><li>ניתוח ההשפעה החברתית </li></ul></ul><ul><li>כיצד אני מתאים את המימד הפיזי לוירטואלי ? </li></ul><ul><ul><li>אם מחמד לא יבוא אל ההר ... </li></ul></ul><ul><ul><li>העלות האמיתית של פעילות ברשתות חברתיות </li></ul></ul><ul><ul><li>מידת התאמת השירותים למודל מבוסס רשת </li></ul></ul>
 16. 17. סיכום ביניים <ul><li>( גם ) ארגונים חברתיים זקוקים לכלי IT כדי לנהל את פעילותם </li></ul><ul><li>אילוצי הפעילות מחייבים תכנון ארוך טווח וקצר טווח של תחום ה - IT ככלי המשרת את יעדי הארגון </li></ul><ul><li>תמיד משלמים על IT , השאלה היא רק איפה </li></ul><ul><li>לשוק ה - IT מאפיינים ייחודיים ( כמו לכל שוק אחר ), צריך &quot; לשחק את המשחק &quot; </li></ul><ul><li>בחלק השני : ההזדמנויות שממתינות לכם ! </li></ul>
 17. 18. חלק ב ' הזדמנויות שחשוב להכיר
 18. 19. ממעוף הציפור
 19. 20. תוכנה בסיסית <ul><li>מיקרוסופט </li></ul><ul><ul><li>תרומת תוכנה בערוץ ישיר </li></ul></ul><ul><ul><li>הקמת תוכנית Techsoup בישראל </li></ul></ul><ul><li>קוד פתוח – Open Office </li></ul><ul><li>Google Docs </li></ul>
 20. 21. ניהול קשרים : salesforce <ul><li>מודל 1-1-1 </li></ul><ul><li>תרומת רישיונות לעמותות </li></ul><ul><li>Nonprofit Template </li></ul><ul><li>עברית ? </li></ul><ul><li>פיילוט salesforce </li></ul><ul><li>המצב בישראל </li></ul>
 21. 22. שיתוף בידע : Google Apps
 22. 23. שיתוף בידע : מיקרוסופט <ul><li>החבילה המסורתית </li></ul><ul><ul><li>Exchange </li></ul></ul><ul><ul><li>SharePoint </li></ul></ul><ul><li>תצורת שימוש </li></ul><ul><ul><li>פנים ארגוני </li></ul></ul><ul><ul><li>שיתוף בין מספר ארגונים </li></ul></ul><ul><ul><li>Hosted Services </li></ul></ul><ul><ul><li>בקרוב ... SaaS </li></ul></ul>
 23. 24. גיבוי <ul><li>סוגי גיבוי שונים </li></ul><ul><ul><li>גיבוי ע &quot; ב כונן רשת </li></ul></ul><ul><ul><li>מדיה פיזית נפרדת </li></ul></ul><ul><ul><li>גיבוי ל &quot; ענן &quot; </li></ul></ul><ul><li>מדיניות ארגונית </li></ul><ul><li>Mozy.com </li></ul>
 24. 25. דג שמן וגלגלים ברשת <ul><li>אתרי &quot; ערך מוסף &quot; </li></ul><ul><ul><li>גיוס תרומות באינטרנט </li></ul></ul><ul><ul><li>התנדבות </li></ul></ul><ul><ul><li>מדידת ערך חברתי </li></ul></ul><ul><ul><li>גיידסטאר </li></ul></ul><ul><li>רשתות חברתיות </li></ul><ul><ul><li>Facebook </li></ul></ul><ul><ul><li>Twitter </li></ul></ul><ul><ul><li>LinkedIn </li></ul></ul>
 25. 26. חלק ג ' על אודות NPTech
 26. 27. החזון <ul><li>ארגוני החברה האזרחית בישראל כמשתמשים נבונים עושים שימוש מושכל במערכות מידע ותקשורת במסגרת פעילותם באופן שיקדם את יעדיהם החברתיים </li></ul>
 27. 28. ייעוד / משימה <ul><li>NPTech מסייעת לארגוני החברה האזרחית לממש את הפוטנציאל הגלום במערכות מידע ותקשורת ע &quot; י ליווי הארגון בהיכרות , הבנת והטמעת הכלים המתאימים </li></ul>
 28. 29. יצירת שוק
 29. 30. תיאוריית השינוי על רגל אחת שקיפות ומידע זמין אינטרנט חברתי שימוש מושכל במערכות מידע לקידום ערך חברתי גיידסטאר ישראל הנגשת תוכנה אפיון מערכות מידע מאגר ידע
 30. 31. גיידסטאר ישראל <ul><li>המטרה : להנגיש את מירב המידע אודות ארגונים ללא כוונת רווח ( אלכ &quot; רים ) בישראל לציבור הרחב </li></ul><ul><li>גרסת טוויטר : מאגר מידע אינטרנטי , פתוח לציבור , כל האלכ &quot; רים בישראל , &quot; מידע נטו &quot; ממגוון מקורות , חינם , ללא כוונת רווח </li></ul>
 31. 32. גיידסטאר ישראל <ul><li>מקורות המידע כיום : מידע מטעמכם , עיבוד דוחות המוגשים לרשם העמותות </li></ul><ul><li>מי : ג ' וינט ישראל , משרד המשפטים , יד הנדיב , NPTech </li></ul><ul><li>מתי : עכשיו ! </li></ul>
 32. 33. הנגשת תוכנה <ul><li>המטרה : הנגשת כלי תוכנה ומערכות מידע לארגוני המגזר השלישי </li></ul><ul><li>שת &quot; פ עם ספקי תוכנה ע &quot; פ מודל Techsoup  ערוץ מרכזי לקבלת תוכנה מוזלת </li></ul><ul><li>אינדקס הספקים </li></ul><ul><li>איתור והמלצה על הזדמנויות </li></ul>
 33. 34. מאגר ידע <ul><li>המטרה : הנגשת מידע רלוונטי על הנעשה בתחום טכנולוגיית המידע למנהלים באלכ &quot; רים </li></ul><ul><li>הדרכות </li></ul><ul><li>מאגר כלים שימושיים </li></ul><ul><li>בלוג </li></ul>
 34. 35. אפיון צרכים <ul><li>המטרה : לשפר תהליכי ניהול וקבלת החלטות ע &quot; י אפיון מערכות מידע התואמות את צורכי הארגון </li></ul><ul><li>ניתוח צרכים וכתיבת מסמכי אפיון </li></ul><ul><li>סיוע בתהליך RFI - RFP </li></ul><ul><li>התאמה לצרכי הארגון </li></ul>

×