Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Energie en energieomzettingen

     ENERGIEBRONNEN
Wat is een energiebron?

 Een energiebron is elk voorwerp of elke materie die
 energie bevat en dat kan overdragen op and...
Enkele voorbeelden van energiebronnen

 De wind
 De zon (zie zonnecollector van
 Almeria)
 Fossiele brandstoffen
 (aa...
Energie en energieomzettingen

     ENERGIEVORMEN
Verschillende soorten energie: energievormen

 De energie van de rollende bowlingbal is van een
   andere aard dan de en...
Energievormen

We zullen in de lessen fysica 8 vormen van energie
bespreken:
 Kinetische energie
 Potentiële energie
  ...
Kinetische energie

Uitleg             Voorbeelden

 Deze energie heeft alles te   Rollende bowlingbal
 m...
Potentiële energie

Gravitationeel         Elastisch

 Elk voorwerp dat zich in    Een veer of ander elastis...
Kernenergie

 Kernenergie is energie die vrijkomt door de kernen
  van bepaalde atomen te splijten.
  Enkel uranium e...
Elektrische energie

 Elektriciteit op zich komt maar in
 geringe mate voor in de natuur:
   Bliksem
   Statische ele...
Magnetische energie

 Magneten trekken bepaalde metalen aan die zich in het
 magnetisch veld van de magneet bevinden.
 ...
Chemische energie

 Dit is de energie die sommige stoffen bevatten
 dankzij de opbouw van de atomen en moleculen.
 Voor...
Stralingsenergie

 Alle energie die via straling zich voortplant.
 Straling is het transport van energie waarbij geen
 ...
Wind

 Wind = lucht die zich verplaatst (bezit energie).
 Door die verplaatsing kan de wind andere
 voorwerpen in bewegi...
De zon
 Deze enige ster in ons       Conclusie:
 zonnestelsel (de zon) is een     De zon bevat energie
 brand...
Fossiele brandstoffen

 = natuurlijke grondstoffen   Deze stoffen bevatten
 die vanwege hun chemische   energie doo...
Voedsel

We moeten eten om te    Voedsel bevat energie, en
overleven. Ons voedsel   kan energie overbrengen
bevat de ...
Brandend hout

We gebruiken hout om:       Hout is net zoals de fossiele
                 brandstof...
Rollende bowlingbal

Door de beweging die de bal bezit kan hij de kegels omver werpen.
De bal bezit energie.     ...
Uranium

 Deze stof wordt gebruikt in kerncentrales. Door
 atoomkernen van het uranium te splijten, komt er
 ENORM veel e...
Magneten

 Magneten bezitten de eigenschap dat ze sommige
 metalen aantrekken.
 Magneten kunnen dus bepaalde metalen in...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Energiebronnen En Energievormen

18,235 views

Published on

 • Be the first to comment

Energiebronnen En Energievormen

 1. 1. Energie en energieomzettingen ENERGIEBRONNEN
 2. 2. Wat is een energiebron?  Een energiebron is elk voorwerp of elke materie die energie bevat en dat kan overdragen op andere voorwerpen of op een andere materie.
 3. 3. Enkele voorbeelden van energiebronnen  De wind  De zon (zie zonnecollector van Almeria)  Fossiele brandstoffen (aardolie, aardgas, steenkool)  Voedsel  Brandend hout  Een rollende bowlingbal  Uranium (kerncentrale)  Magneten  …
 4. 4. Energie en energieomzettingen ENERGIEVORMEN
 5. 5. Verschillende soorten energie: energievormen De energie van de rollende bowlingbal is van een andere aard dan de energie van de zon. We moeten onderscheid maken tussen de verschillende energievormen.
 6. 6. Energievormen We zullen in de lessen fysica 8 vormen van energie bespreken:  Kinetische energie  Potentiële energie  Gravitationeel  Elastisch  Kernenergie  Elektrische energie  Magnetische energie  Chemische energie  Stralingsenergie  Warmte
 7. 7. Kinetische energie Uitleg Voorbeelden  Deze energie heeft alles te  Rollende bowlingbal maken met beweging.  Wind  Elk voorwerp dat beweegt  Waterval (met een bepaalde snelheid ≠ 0) bevat op dat moment  Rijdende auto kinetische energie.  Een vliegtuig (dat rijdt of  Wanneer een voorwerp vliegt) stopt met bewegen  Kortom: ALLES wat in (snelheid = 0), heeft het beweging is, bevat GEEN kinetische energie meer. kinetische energie.
 8. 8. Potentiële energie Gravitationeel Elastisch  Elk voorwerp dat zich in  Een veer of ander elastisch het zwaarteveld van de voorwerp, die uitgerokken aarde of andere planeet of ingedrukt is, KAN bevindt (en niet op de energie overbrengen naar grond ligt), KAN naar beneden vallen als je het een ander voorwerp als je loslaat. het loslaat.  Hoe verder (hoger) de  Hoe meer de veer is voorwerpen zich bevinden uitgerokken of ingedrukt, van de grond, hoe dieper ze hoe meer energie ze bevat, kunnen vallen, dus hoe en hoe meer energie ze kan meer potentiële energie ze overbrengen. bevatten.
 9. 9. Kernenergie  Kernenergie is energie die vrijkomt door de kernen van bepaalde atomen te splijten.  Enkel uranium en plutonium zijn hiervoor geschikt.  Het splijten gebeurt in kerncentrales, waar het onder controle kan gehouden worden.  Bij het splijten van 1 uraniumkern komt evenveel energie vrij als bij het verbranden van 2,6 ton steenkool.  Kernenergie heeft veel voordelen, maar ook veel ernstige en gevaarlijke nadelen. Lees hier meer over in de cursus op de ELO.
 10. 10. Elektrische energie  Elektriciteit op zich komt maar in geringe mate voor in de natuur:  Bliksem  Statische elektriciteit (vb: schok die je kan krijgen als sommige voorwerpen aanraakt)  Dieren die elektrisch geladen zijn (vb: rog, sidderaal)  Gelukkig kan de mens zelf elektriciteit opwekken, door kinetische energie om te zetten in elektrische energie. Hoe dat gebeurt zien we verder in de ELO cursus.
 11. 11. Magnetische energie  Magneten trekken bepaalde metalen aan die zich in het magnetisch veld van de magneet bevinden.  Een magnetisch veld bestaat altijd uit 2 polen: noord en zuid.  Het veld is opgebouwd uit veldlijnen die van noord naar zuid lopen.  Soorten magneten:  Permanente magneten  Hoefijzermagneet (of U-vormige magneet)  Staafmagneet  Elektromagneten  Supergeleidende magneten (komt niet veel voor)
 12. 12. Chemische energie  Dit is de energie die sommige stoffen bevatten dankzij de opbouw van de atomen en moleculen.  Voorbeelden:  Sommige stoffen reageren chemisch met elkaar. Bij deze reactie komt energie vrij. (vb: batterijen, glowsticks,…)  Sommige stoffen ontbranden goed en/of blijven zeer lang branden, wat warmte oplevert.  LET OP: hout is een chemische energiebron, brandend hout is een warmtebron!
 13. 13. Stralingsenergie  Alle energie die via straling zich voortplant.  Straling is het transport van energie waarbij geen materie nodig is om zich voort te planten.  Hieronder valt o.a.:  Licht  Laser  Radioactieve straling  Elektromagnetische straling
 14. 14. Wind  Wind = lucht die zich verplaatst (bezit energie).  Door die verplaatsing kan de wind andere voorwerpen in beweging brengen (overdragen van energie naar een ander voorwerp). Wind is een energiebron
 15. 15. De zon  Deze enige ster in ons Conclusie: zonnestelsel (de zon) is een  De zon bevat energie brandende gasbol.  De zon kan energie  De stralen die het overdragen op andere uitzendt, komen toe op voorwerpen. onze aarde.  Deze stralen kunnen wij gebruiken voor allerlei De zon is een energiebron toepassingen:  Zonnepanelen zetten deze stralen om in elektriciteit.  We kunnen er dingen mee opwarmen.  We kunnen onze huid laten bruinen.  …
 16. 16. Fossiele brandstoffen  = natuurlijke grondstoffen  Deze stoffen bevatten die vanwege hun chemische energie door hun structuur. structuur energie bevatten  Deze stoffen kunnen energie  Worden o.a. gebruikt als overdragen op andere brandstof voor: voorwerpen.  Verbrandingsmotoren  Comfort Fossiele brandstoffen zijn (verwarming, koken, …) energiebronnen
 17. 17. Voedsel We moeten eten om te Voedsel bevat energie, en overleven. Ons voedsel kan energie overbrengen bevat de energie die we op mensen en dieren. nodig hebben om:  Lichaamstemperatuur op Voedsel is een energiebron peil te houden.  Te bewegen  Te denken  …
 18. 18. Brandend hout We gebruiken hout om:  Hout is net zoals de fossiele brandstoffen een materiaal dat  Te verbranden in de gemakkelijk en lang brandt. Dit kachel komt door de structuur van het materiaal.  Te koken op houtvuur  Brandend hout kan iets  Ons te warmen bij het verwarmen, of anders gezegd: kampvuur energie overbrengen op zijn omgeving.  Oorlog te voeren (lang geleden: vuurpijlen) Hout is een energiebron.
 19. 19. Rollende bowlingbal Door de beweging die de bal bezit kan hij de kegels omver werpen. De bal bezit energie. De bal kan zijn energie overbrengen op andere voorwerpen. Een rollende bowlingbal is een energiebron
 20. 20. Uranium  Deze stof wordt gebruikt in kerncentrales. Door atoomkernen van het uranium te splijten, komt er ENORM veel energie vrij, die overgedragen wordt aan de nabije voorwerpen:  Warmte  Gevaarlijke radioactieve straling  De energie die deze stof bevat ligt opnieuw in de structuur van de atomen van die stof. Uranium is een energiebron
 21. 21. Magneten  Magneten bezitten de eigenschap dat ze sommige metalen aantrekken.  Magneten kunnen dus bepaalde metalen in beweging brengen en zelf magnetisch maken als ze ermee in contact komen. Anders gezegd: ze kunnen hun energie overbrengen naar andere voorwerpen. Een magneet is een energiebron

×