Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

( Projek ) SAINS TEKNOLOGI DAN KEJURUTERAAN DALAM ISLAM

8,248 views

Published on

( Projek ) SAINS TEKNOLOGI DAN KEJURUTERAAN DALAM ISLAM

Published in: Education
  • Be the first to comment

( Projek ) SAINS TEKNOLOGI DAN KEJURUTERAAN DALAM ISLAM

  1. 1. SAINS TEKNOLOGI & KEJURUTERAAN DALAM ISLAM DUA 2012 NAMA NO.MATRIK MOHAMAD AZIM HAKIMI BIN CHE SEMAN 02CSB14F2006 EQWA IZZIF BIN MOHD AZNAN 02DSB14F2015 MOHD AZMI BIN CHE AZMAN 02ESB14F2009 NUR FAEZAH BINTI MD ISA 02DSB14F2011 NUR ADZALAM NASHRAH BT ADB ADZIZ 02DSB14F2009
  2. 2. Membantu manusia mengenali Allah sebagai pencinta alam Ayat Al-quran menggalakkan manusia untuk berfikir. Menyelidik dan mengkaji,penyelidikan islam adalah berasakan kepada wahyu Allah ke arah satu kepuasan dengan menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah yang menjadikan segalanya.
  3. 3. Membantu manusia suapaya bertakafur Penyelidikan sains teknologi dalam islam akan membawa seseorang kepada sifat-sifat takafur dan memberi kesedaran kepada manusia melalui penggunaan akal.
  4. 4. Membantu pelaksanaan syariat Pelaksanaan syariat akan berjalan lancar jika masyarakat islam membangunkan peraturan perhubungan antara mereka.
  5. 5. Manusia dapat berkarya dan berinovasi Dengan mengkaji alam ini, manusia akan dapat menghasilkan sesuatu karya dan mencipta sesuatu hasil daripada kajiannya.
  6. 6. Menggalakkan manusia menguasai lapangan ilmu dalam bidang sains & teknologi Sebagai muslim kita perlu menguasai sendiri ilmu perubatan untuk memenuhi dan merawat pesakit muslim dengan etika islam yang baik semasa tempoh rawatan seperti membaca bismillah sebelum mengubati pesakit.
  7. 7. Menghasilkan sesuatu rekaan/alat sains & teknologi yang baru Melalui sains pelbagai alat teknologi dicipta seperti komputer,jaringan internet, alatan kelengkapan dapur seperti mesin kelapa , blender dll.
  8. 8. Dapat menjana pembangunan ekonomi negara Dengan adanya sains & teknologi , pembangunan ekonomi negara dapat ditingkatkan di mana banyak berlaku import dan eksport antara sebuah negara dengan negara lain.

×