Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Accés obert: gestió dels drets i les llicències de propietat intel·lectual. Ignasi Labastida

710 views

Published on

Presentació d'Ignasi Labastida, Cap de la Unitat de Recerca del CRAI de la Universitat de Barcelona, a les Jornades de Ciència Oberta organitzades pel Museu de Ciències Naturals de Barcelona, que van tenir lloc el 3 d'octubre de 2018.

Published in: Science
 • Be the first to comment

Accés obert: gestió dels drets i les llicències de propietat intel·lectual. Ignasi Labastida

 1. 1. JornadasobreCiènciaOberta MuseudeCiènciesNaturalsdeBarcelona, CCBYIgnasiLabastidaiJuan OfcinadeDifusiódelConeixeement,CRAIBB Accés obert: gestió dels drets i les llicències de propietat intel·lectual Jornada sobre Ciència Oberta Museu de Ciències Naturals de Barcelona 3 d’octubre de 2018 Ignasi Labastida i Juan Ofcina de Dcifcusió del Coneixement CRAI Universitat de Barcelona
 2. 2. JornadasobreCiènciaOberta MuseudeCiènciesNaturalsdeBarcelona, CCBYIgnasiLabastidaiJuan OfcinadeDifusiódelConeixeement,CRAIBB http://en.wikipedia.org/wiki/File:Statute_of_anne.jpg
 3. 3. JornadasobreCiènciaOberta MuseudeCiènciesNaturalsdeBarcelona, CCBYIgnasiLabastidaiJuan OfcinadeDifusiódelConeixeement,CRAIBB La propietat intel·lectual d'una obra correspon a l'autor pel fcet d'haver- la creat. Es considera autor a la persona natural que crea alguna obra literària, artística o científca Són objecte de propietat intel·lectual totes les creacions originals literàries, artístiques o científques expressades en qualsevol mitjà o suport, tangible o intangible, actualment conegut o que s'inventi en el fcutur. Conceptes bàsics de propietat intel·lectual
 4. 4. JornadasobreCiènciaOberta MuseudeCiènciesNaturalsdeBarcelona, CCBYIgnasiLabastidaiJuan OfcinadeDifusiódelConeixeement,CRAIBB Corresponen a l'autor els drets següents, irrenunciables i inalienables: ● Dcecidir si s'ha de divulgar l'obra i com s'ha de fcer ● Dceterminar si la divulgació es fcarà amb el nom real, un pseudònim o de manera anònima. ● Exigir el reconeixement de la condició d'autor de l'obra. ● Exigir el respecte a la integritat de l'obra i impedir-ne qualsevol defcormació, modifcació, alteració o atemptat que suposi un perjudici als seus legítims interessos o a la seva reputació. Conceptes bàsics de propietat intel·lectual
 5. 5. JornadasobreCiènciaOberta MuseudeCiènciesNaturalsdeBarcelona, CCBYIgnasiLabastidaiJuan OfcinadeDifusiódelConeixeement,CRAIBB Correspon a l'autor l'exercici exclusiu dels drets d'explotació de l'obra en qualsevol fcorma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transfcormació, que no podran ser exercits sense la seva autorització, llevat en els casos previstos en aquesta llei. Els drets d'explotació de l'obra duraran fns l'1 de gener següent als setanta anys després de la mort de l'autor. Els drets d'explotació de l'obra es poden transmetre, quedant limitada la cessió al dret o drets cedits, a les modalitats d'explotació expressament previstes, i al temps i a l'àmbit territorial que es determinin. Conceptes bàsics de propietat intel·lectual
 6. 6. JornadasobreCiènciaOberta MuseudeCiènciesNaturalsdeBarcelona, CCBYIgnasiLabastidaiJuan OfcinadeDifusiódelConeixeement,CRAIBB La propietat intel·lectual de les dades La base de dades o col·lecció ● Pot ser una obra: la selecció o disposició dels continguts constitueixen una creació intel·lectual original. Se'n protegeix l'estructura de la base de dades, no els continguts ● Pot ser una prestació: se'n protegeix la inversió substancial, avaluada qualitativament o quantitativa, que realitza el fcabricant tan de mitjans fnancers, temps dedicat, esfcorç, energia o altres, per a l'obtenció, la verifcació o la presentació del contingut
 7. 7. JornadasobreCiènciaOberta MuseudeCiènciesNaturalsdeBarcelona, CCBYIgnasiLabastidaiJuan OfcinadeDifusiódelConeixeement,CRAIBB Les llicències per a continguts en obert GuidetoOpenContentLogos CCBY-NC-SAFemkeSnelting
 8. 8. JornadasobreCiènciaOberta MuseudeCiènciesNaturalsdeBarcelona, CCBYIgnasiLabastidaiJuan OfcinadeDifusiódelConeixeement,CRAIBB Llicències de Creative Commons
 9. 9. JornadasobreCiènciaOberta MuseudeCiènciesNaturalsdeBarcelona, CCBYIgnasiLabastidaiJuan OfcinadeDifusiódelConeixeement,CRAIBB Permeten: ● Reproducció ● Dcistribució ● Comunicació pública ...sense fnalitat comercial Obliguen: ● Reconeixement ● Avís de llicència Són no exclusives, d'àmbit mundial i per al termini de protecció No afcecten als drets morals Aspectes comuns
 10. 10. JornadasobreCiènciaOberta MuseudeCiènciesNaturalsdeBarcelona, CCBYIgnasiLabastidaiJuan OfcinadeDifusiódelConeixeement,CRAIBB Reconeixement -CompartirIgual Reconeixement Reconeixement -SenseObraDcerivada Reconeixement -NoComercial Reconeixement -NoComercial-SenseObraDcerivada Reconeixement –NoComercial-CompartirIgual Llicències estàndard
 11. 11. JornadasobreCiènciaOberta MuseudeCiènciesNaturalsdeBarcelona, CCBYIgnasiLabastidaiJuan OfcinadeDifusiódelConeixeement,CRAIBB Com posar una llicència Ser-ne els autors i tenir la titularitat dels drets d'explotació de l'obra. Tenir la titularitat dels drets d'explotació de l'obra sense ser-ne els autors. La llicència només s'aplica a la creació pròpia, no al material aliè. Autorització mínima: Reproducció, distribució, comunicació pública, sense fnalitat comercial. Requeriment mínim: Reconeixement i avís de la llicència
 12. 12. JornadasobreCiènciaOberta MuseudeCiènciesNaturalsdeBarcelona, CCBYIgnasiLabastidaiJuan OfcinadeDifusiódelConeixeement,CRAIBB Eina legal per renunciar a tots els drets de propietat intel·lectual que permet la llei vigent aplicable Si la renúncia no és prou efcectiva, l'eina actua com a llicència per permetre qualsevol ús El titular es compromet a no exercir cap dret Una altra eina
 13. 13. JornadasobreCiènciaOberta MuseudeCiènciesNaturalsdeBarcelona, CCBYIgnasiLabastidaiJuan OfcinadeDifusiódelConeixeement,CRAIBB L'etiqueta o marca del domini públic és un identifcador per assenyalar obres lliures de drets d'explotació però no per ser utilitzada com una llicència o renúncia en obres sobre les quals s'ostenten drets No confcondre
 14. 14. JornadasobreCiènciaOberta MuseudeCiènciesNaturalsdeBarcelona, CCBYIgnasiLabastidaiJuan OfcinadeDifusiódelConeixeement,CRAIBB Aplicacions a resultats de la recerca Publicacions: ● No s’han cedit els drets ● S’han cedit en exclusiva el drets ● S’ha signat una llicència per publicar en exclusiva Dcades de la recerca
 15. 15. JornadasobreCiènciaOberta MuseudeCiènciesNaturalsdeBarcelona, CCBYIgnasiLabastidaiJuan OfcinadeDifusiódelConeixeement,CRAIBB Aplicacions a resultats de la recerca Publicacions: no s’han cedit els drets ● L’autor és el titular dels drets ● Pot difcondre com i on vulgui ● Dcocuments de treball, infcormes, entrades a blogs, ... ... i articles en accés obert
 16. 16. JornadasobreCiènciaOberta MuseudeCiènciesNaturalsdeBarcelona, CCBYIgnasiLabastidaiJuan OfcinadeDifusiódelConeixeement,CRAIBB
 17. 17. JornadasobreCiènciaOberta MuseudeCiènciesNaturalsdeBarcelona, CCBYIgnasiLabastidaiJuan OfcinadeDifusiódelConeixeement,CRAIBB
 18. 18. JornadasobreCiènciaOberta MuseudeCiènciesNaturalsdeBarcelona, CCBYIgnasiLabastidaiJuan OfcinadeDifusiódelConeixeement,CRAIBB
 19. 19. JornadasobreCiènciaOberta MuseudeCiènciesNaturalsdeBarcelona, CCBYIgnasiLabastidaiJuan OfcinadeDifusiódelConeixeement,CRAIBB
 20. 20. JornadasobreCiènciaOberta MuseudeCiènciesNaturalsdeBarcelona, CCBYIgnasiLabastidaiJuan OfcinadeDifusiódelConeixeement,CRAIBB L’espectre d’obertura
 21. 21. JornadasobreCiènciaOberta MuseudeCiènciesNaturalsdeBarcelona, CCBYIgnasiLabastidaiJuan OfcinadeDifusiódelConeixeement,CRAIBB Aplicacions a resultats de la recerca Publicacions: on s’han cedit els drets ● L’autor ja no és el titular dels drets ● Només pot difcondre en les condicions establertes en la cessió ● Articles científcs, llibres, ...
 22. 22. JornadasobreCiènciaOberta MuseudeCiènciesNaturalsdeBarcelona, CCBYIgnasiLabastidaiJuan OfcinadeDifusiódelConeixeement,CRAIBB
 23. 23. JornadasobreCiènciaOberta MuseudeCiènciesNaturalsdeBarcelona, CCBYIgnasiLabastidaiJuan OfcinadeDifusiódelConeixeement,CRAIBB Què podrem difcondre en un repositori ? Qualsevol contingut sobre el qual en mantinguem els drets – Quan vulguem – En el fcormat fnal – Permetent-ne la utilització mitjançant llicències
 24. 24. JornadasobreCiènciaOberta MuseudeCiènciesNaturalsdeBarcelona, CCBYIgnasiLabastidaiJuan OfcinadeDifusiódelConeixeement,CRAIBB Què podrem difcondre en un repositori ? Qualsevol contingut sobre el qual tinguem el permís del titular dels drets – Quan ens ho permeti el titular – En el fcormat que ens permeti el titular – Indicant el titular dels drets – Normalment amb tots els drets reservats
 25. 25. JornadasobreCiènciaOberta MuseudeCiènciesNaturalsdeBarcelona, CCBYIgnasiLabastidaiJuan OfcinadeDifusiódelConeixeement,CRAIBB Infcormació necessària en el repositori Enllaç al document original publicat: http://doi.org/10.xxxx/xxxxxx Versió dipositada: infco:eu-repo/semantics/publishedVersion//acceptedVersion Tipus d’accés: infco:eu-repo/semantics/embargoedAccess//openAccess Dcata d’aixecament de l’embargament (si n’hi ha): infco:eu-repo/date/embargoEnd/YYYY-MM-DcDc Titular dels drets d’explotació: © Editor, Autors;CC BY-XX ©Editor,Autors Accés a la llicència d’ús: http://creativecommons.org/licenses/by-xx/4.0/
 26. 26. JornadasobreCiènciaOberta MuseudeCiènciesNaturalsdeBarcelona, CCBYIgnasiLabastidaiJuan OfcinadeDifusiódelConeixeement,CRAIBB I les dades ?
 27. 27. JornadasobreCiènciaOberta MuseudeCiènciesNaturalsdeBarcelona, CCBYIgnasiLabastidaiJuan OfcinadeDifusiódelConeixeement,CRAIBB Fins a la versió 4.0 no estava clar com afcectava a les bases de dades S'hi incloïa un esment a obra i prestació però no hi havia claredat per al dret sui generis Versió 4.0 s'especifca com afcecten les condicions a les bases de dades «Section 4 – Sui Generis Dcatabase Rights.» Llicències de Creative Commons i les dades
 28. 28. JornadasobreCiènciaOberta MuseudeCiènciesNaturalsdeBarcelona, CCBYIgnasiLabastidaiJuan OfcinadeDifusiódelConeixeement,CRAIBB Quan hi ha drets sui generis: - Es permet extraure, reutilitzar i compartir tots els continguts o una part substancial de la base de dades (amb fnalitat comercial o no, depèn de la llicència) - Si aquests continguts s'inclouen en una base de dades de la qual s'ostenten drets sui generis, serà considerada una obra derivada - Quan es comparteixin els continguts caldrà complir amb les condicions de la llicència Llicències de Creative Commons i les dades
 29. 29. JornadasobreCiènciaOberta MuseudeCiènciesNaturalsdeBarcelona, CCBYIgnasiLabastidaiJuan OfcinadeDifusiódelConeixeement,CRAIBB Altres eines legals per a bases de dades Open Dcata Commons ● Public Dcomain Dcedication and License (PDcDcL) ● Attribution License (ODcC-By) ● Open Dcatabase License (ODcC-OdbL) UK Open Government Licence Licence Ouverte/Open Licence
 30. 30. JornadasobreCiènciaOberta MuseudeCiènciesNaturalsdeBarcelona, CCBYIgnasiLabastidaiJuan OfcinadeDifusiódelConeixeement,CRAIBB Llicències Open Dcata Commons Aplicable a dades i bases de dades ● Public Dcomain Dcedication and License (PDcDcL) Funciona com CC0: renúncia i llicència, si cal Aplicables a bases de dades ● Attribution License (ODcC-By) Autorització sense restriccions sempre que se'n reconegui l'autoria ● Open Dcatabase License (ODcC-OdbL) Cal reconèixer-ne l'autoria i mantenir les mateixes condicions en una base de dades «derivada»
 31. 31. JornadasobreCiènciaOberta MuseudeCiènciesNaturalsdeBarcelona, CCBYIgnasiLabastidaiJuan OfcinadeDifusiódelConeixeement,CRAIBB Exemples de publicació de dades Neotoma Dcata-Use Policy All data available though the Neotoma Paleoecological Dcatabase are fcree to use fcor noncommercial purposes (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/). All publications using any data obtained fcrom Neotoma should cite the original publications when possible; synoptic studies should seek solutions that ultimately lead to an entry in the web ofc science. Normal ethics apply to co-authorship ofc scientifc publications.The contributor should be invited to be a co-author ifc a user makes signifcant use ofc any individual contributor's data, ifc any individual contributor's data comprise a substantial portion ofc a larger dataset analyzed, orifc a contributor makes a signifcant contribution to the analysis ofc the data or to the interpretation ofc the results. For synoptic studies using numerous datasets, contacting all contributors or making them co- authors may not be practical, possible, or reasonable. In no circumstances should authorship be attributed to data contributors, individually or collectively, without their explicit consent.
 32. 32. JornadasobreCiènciaOberta MuseudeCiènciesNaturalsdeBarcelona, CCBYIgnasiLabastidaiJuan OfcinadeDifusiódelConeixeement,CRAIBB
 33. 33. JornadasobreCiènciaOberta MuseudeCiènciesNaturalsdeBarcelona, CCBYIgnasiLabastidaiJuan OfcinadeDifusiódelConeixeement,CRAIBB
 34. 34. JornadasobreCiènciaOberta MuseudeCiènciesNaturalsdeBarcelona, CCBYIgnasiLabastidaiJuan OfcinadeDifusiódelConeixeement,CRAIBB Gràcies ilabastida@ub.edu @ignasi Ofcina de Dcifcusió del Coneixement CRAI Universitat de Barcelona http://www.ub.edu/odc

×