Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Items Autoavaluacio Murals

419 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

Items Autoavaluacio Murals

  1. 1. CRITERIS D’AUTOAVALUACIÓ DELS MURALS El mural té mala presentació: no s’entén la lletra, mala lletra, no es veuen les 0 imatges o els dibuixos no són presentables. No fer exposició oral. El contingut del mural no es correspon a l’acordat. Presentació molt 1 millorable. L’exposició oral no es correspon al tema acordat, ús de barbarismes. El contingut del mural és incorrecte i té moltes faltes, presentació molt 2 millorable. L’exposició oral pobre, i el contingut és incorrecte, ús de barbarismes. El contingut del mural és molt poc precís, té faltes greus, presentació molt 3 millorable. L’exposició oral pobre i la informació molt poc precisa, ús de barbarismes. El contingut poc precís, té faltes, presentació millorable. 4 L’exposició oral pobre i informació poc precisa, ús de barbarismes. El contingut és correcte però millorable, té faltes però no greus, presentació acceptable. 5 L’exposició llegida tot el temps, amb returades i cap exemple. Ús de barbarismes. El contingut és correcte tot i que no es posen exemples i presentació amb 6 fotografies i/o dibuixos representatius. L’exposició llegida tot el temps, sense returades, sense barbarismes. El contingut és correcte tot i posant algun exemple i presentació amb fotografies i/o dibuixos representatius. 7 L’exposició llegida tot el temps, sense returades, amb exemples, sense barbarismes. El contingut és correcte tot i posant bons exemples i presentació amb fotografies i/o dibuixos representatius. 8 L’exposició llegida però amb moments on es cerca el contacte visual amb els que escolten, sense returades. El contingut és molt correcte, bons exemples, no té faltes, presentació molt bona: bones fotografies o dibuixos representatius. 9 Exposició oral bona: llegint un petit guió però el contingut no, locució sense interrupcions, veu clara, intercalant els exemples, assenyalant on s’ha trobat la informació. El contingut és molt correcte, bons exemples, no té faltes, presentació molt bona: bones fotografies o dibuixos representatius. Molt original i creativa, ús de diferents recursos didàctics: tic, material plàstic ben elaborat (modelatge 10 de plastilina, dibuix molt ben fet...). Exposició oral molt bona: locució sense interrupcions, veu clara, intercalant els exemples, assenyalant on s’ha trobat la informació.

×