Hidraulika I Pneumatika 1. Pr

13,135 views

Published on

Published in: Education, Travel
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
13,135
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
91
Actions
Shares
0
Downloads
148
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Hidraulika I Pneumatika 1. Pr

 1. 1. HIDRAULIKA I PNEUMATIKA Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci ZAVOD ZA KONSTRUIRANJE U STROJARSTVU Autor: Izv. prof. dr. sc. Dubravka Siminiati
 2. 2. TJEDAN DATUM P/V SADRŽAJ 1. 25.02.2008. 4 Uvod, zakoni hidromehanike, radne tekućine, strojevi, pitanja 26.02.2008. 3 Strojevi, pitanja, zadatak za seminar 2. 03.03.2008. 4 Regulacijski uređaji, pitanja 04.03.2008. 3 Prezentacija sem.rada, e-learning 3. 10.03.2008. 4 Pomoćni uređaji, hidrostatski mjenjači, parcijalni ispit 11.03.2008. 3 Laboratorijske vježbe (12-13:30) 4. 17.03.2008. 4 Uvod, priprema zraka, zadaci, pitanja, zadatak za seminar 18.03.2008. 3 Aktuatori, pneumo-hidraulika, pitanja, prezentacija seminara 5. 24.03.2008. PRAZNIK 25.03.2008. 3 Regulacijski uređaji, regulacija, primjeri, pitanja 6. 31.03.2008. 4 Logika, principi, primjeri, parcijalni ispit 01.04.2008. 3 Laboratorijske vježbe (12:15 -15)
 3. 3. Prijenos energije i upravljanje <ul><li>Električki </li></ul><ul><li>Mehanički </li></ul><ul><li>Prijenos fluidima </li></ul><ul><ul><li>Hidraulički </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ulje, voda, ostale tekućine </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Pneumatski </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Zrak, ostali plinovi </li></ul></ul></ul>ZAPAMTITE Tekućine ili plinovi
 4. 4. <ul><li>Pumpe </li></ul><ul><li>Cijevi i spojevi </li></ul><ul><li>Ventili </li></ul><ul><ul><li>Razvodnici </li></ul></ul><ul><ul><li>Protočni ventili </li></ul></ul><ul><ul><li>Tlačni ventili </li></ul></ul>Hidraulika Pretvarači energije – mehaničku energiju u hidrauličku Analogne generatorima Analogni vodovima i terminalima Analogni relejima i kontrolerima
 5. 5. <ul><li>Kompresori </li></ul><ul><li>Cijevi i spojevi </li></ul><ul><li>Ventili </li></ul><ul><ul><li>Razvodnici </li></ul></ul><ul><ul><li>Protočni ventili </li></ul></ul><ul><ul><li>Tlačni ventili </li></ul></ul>Pneumatika Pretvarači energije – mehaničku energiju u pneumatsku Analogni generatorima Analogni vodovima i terminalima Analogni relejima i kontrolerima
 6. 6. HIDRAULIKA
 7. 7. <ul><li>Fundamentalna znanost koja proučava zakonitosti kod tekućina je hidromehanika , a dijeli se na: </li></ul><ul><li>Hidrostatiku – zakonitosti </li></ul><ul><li>tekućina u ravnoteži </li></ul><ul><li>Hidrodinamiku – zakonitosti </li></ul><ul><li>tekućina u gibanju </li></ul>
 8. 8. Hidraulika Hidraulika je znanost koja se bavi tehničkom primjenom hidromehanike Uljna hidraulika dobila je naziv zbog primjene ulja kao medija za prijenos snage i informacija
 9. 9. Hidrostatski prijenosnici Uređaji pomoću kojih se prenosi snaga i informacije od pogonskog do radnog stroja, a rade na principima hidrostatike nazivaju se hidrostatskim prijenosnicima.
 10. 10. Proces pretvorbe energije Pogonski motor – EM ili motor s unutarnjim izgaranjem Pumpa Hidromotor Radni stroj Mehanička energija Pretvorba mehaničke energije u energiju tlaka radne tekućine Pretvorba energije tlaka radne tekućine u mehaničku energiju Mehanička energija
 11. 11. POGONSKI STROJ PUMPA AKTUATOR – HIDROMOTOR RADNI STROJ Glavni elementi hidrostatskog sustava prijenosa snage
 12. 12. MEHANIČKA VEZA S POGONSKIM MOTOROM CJEVOVOD ZA SPAJANJE PUMPE I HIDROMOTORA MEHANIČKA VEZA S RADNIM STROJEM
 13. 13. Simbolični prikaz hidrostatskog sustava POGONSKI MOTOR PUMPA AKTUATOR - HIDROMOTOR RADNI STROJ MEHANIČKA VEZA HIDRAULIČKA VEZA MEHANIČKA VEZA
 14. 14. Primjena hidrostatskih sustava za prijenos snage <ul><li>Mobilni sustavi </li></ul><ul><li> Stacionarni sustavi </li></ul>
 15. 15. Primjeri primjene kod mobilnih sustava Upravljanje zakrilcima i kormilom za kontrolu smjera letenja na avionima
 16. 16. Poklopci na grotlima Rampa na trajektu Servisna dizalica Vitla
 17. 17. Hidraulika na građevinskim strojevima i vozilima
 18. 18. Primjeri primjene u stacionarnim sustavima Stroj za brizganje plastike Hidraulička preša Obradni centar
 19. 19. Prednosti hidrostatskih sustava <ul><li>Prijenos velikih sila s uređajima malih dimenzija </li></ul><ul><li>Bezstupanjska promjena brzine, brzine vrtnje, sila i momenata </li></ul><ul><li>Jednostavna kontrola svih parametara uz pomoć mjernih uređaja (manometara, termometara, mjerača protoka ) </li></ul><ul><li>Jednostavna promjena smjera gibanja zbog malih zamašnih masa </li></ul><ul><li>5. Jednostavna pretvorba rotacijskog u pravocrtno gibanje i obrnuto </li></ul>
 20. 20. <ul><li>Podmazivanje elemenata uz pomoć radne tekućine </li></ul><ul><li>Mogućnost automatizacije pogona </li></ul><ul><li>Mogućnost ugradnje standardiziranih elemenata ili cijelih grupa </li></ul><ul><li>9. Konstruktivna sloboda kod slaganja elemenata i uređaja u prostoru </li></ul>
 21. 21. Nedostaci hidrostatskih sustava <ul><li>Stupanj iskoristivosti relativno mali u odnosu na </li></ul><ul><li>mehaničke prijenosnike snage; gubici zbog strujanja i </li></ul><ul><li>curenja tekućine </li></ul><ul><li>Kompresibilnost radne tekućine; kašnjenje signala </li></ul><ul><li>Promjena viskoznosti radne tekućine s promjenom temperature i tlaka </li></ul><ul><li>Visoki zahtjevi za toćnošću izrade elemenata (viša cijena) </li></ul><ul><li>5. Visoki zahtjevi za čistoćom radne tekućine; stroge mjere za filtriranje i općenito održavanje sustava </li></ul>
 22. 22. Osnovni zakoni hidrostatike i hidrodinamike
 23. 23. Koliko je puta površina manjeg klipa veća od površine većeg klipa , toliko će puta biti povećanje sile F 2 u odnosu na silu F 1 . Pascalov zakon Blaise Pascal ( 1623 – 1662 )
 24. 24. Princip rada hidrauličke preše je i osnovni princip rada hidrostatskog prijenosnika snage.
 25. 25. Jednadžba kontinuiteta- zakon o održanju mase Maseni protoci kroz presjeke A 1 i A 2 : Uz nepromijenjenu gustoću: Tekućina se ubrzava u smjeru suženja cijevi odnosno smanjuje joj se brzina u smjeru proširenja cijevi.
 26. 26. Bernoullijeva jednadžba – zakon o održanju energije Općeniti oblik jednadžbe ENERGIJA HIDROSTATIČKOG TLAKA KINETIČKA ENERGIJA ENERGIJA POLOŽAJA Energija položaja se može u hidrostatskim sustavima zanemariti, pa zakon o održanju energije za takve sustave glasi: Daniel Bernoulli (1700 -1782)
 27. 27. Vrste strujanja u cijevima i prolazima Prilikom strujanja realne tekućine pojavljuje se trenje , kako u samoj tekućini tako i između stijenki i tekućine. Gubici nastali strujanjem realne tekućine kroz cijevi i prolaze u hidrostatskim uređajima, izražavaju se u obliku pada (gubitka) tlaka . U hidrauličkim instalacijama i cjevovodima strujanje može biti ili laminarno ili turbulentno.
 28. 28. Laminarno strujanje Kod laminarnog strujanja tekućina se kreće u slojevima okomito na smjer strujanja . Zbog toga je takvo strujanje i dobilo naziv slojevito strujanje ( lat. lamina = sloj). Dakle, strujnice su paralelne s osi cijevi.
 29. 29. Turbulentno strujanje Oblik strujanja fluida kod kojeg se dijelovi fluida gibaju nepravilno s neujednačenim lokalnim brzinama.
 30. 30. Opis strujanja omogućava Poiseuilloeov zakon ali samo za uvjete laminarnog strujanja . Kod neke kritične brzine strujanja, strujanje će postati turbulentno , koje je karakterizirano kaotičnim gibanjem. Turbulencije povećavaju otpore .
 31. 31. Kod strujanja u uljno hidrauličkim pogonima zbog pulzacija u strujanju te lokalnog smanjenja viskoznosti, granica prijelaza iz laminarnog u turbulentno strujanje je u granicama Re = 1900 … 3000. Reynoldsov broj Osborne Reynolds ( 1842 – 1912)
 32. 32. Gubici strujanja u cijevima i prolazima Koeficijent gubitaka Za laminarno strujanje Za turbulentno strujanje Lokalni gubici tlaka faktor lokalnih otpora
 33. 33. Gubici curenja u rasporima Raspora ima u svim hidrostatskim uređajima i od velikog su značaja za funkcioniranje uređaja. Dužina i širina raspora obično su preko 5 mm , dok je njihova visina između 5 i 20  m . Zbog takvih dimenzija, strujanje je u rasporima laminarno, tj. Reynoldsova značajka ima malu vrijednost .
 34. 34. Ravni raspor Koncentrični raspor Ekscentrični raspor Gubici curenja rastu s trećom potencijom veličine raspora
 35. 35. Tlačni udar – hidraulički udar Tlačni udar nastaje uslijed nagle promjena tlaka u instalaciji zbog brze promjene brzine strujanja , izazvane naglim zatvaranjem ili otvaranjem protoka ulja.
 36. 36. Brzina širenja zvuka Srednja brzina strujanja Povećanje tlaka Brzina širenja zvuka: <ul><li>E ol – modul elastično ulja </li></ul><ul><li>d i – protočni promjer cijevi </li></ul><ul><li>E S – modul elastično materijala cijevi </li></ul><ul><li>s – debljina stijenke cijevi </li></ul><ul><li>- gustoća ulja </li></ul>
 37. 37. Mjere za spriječavanje tlačnog udara u hidrostatskim sustavima : ugradnja akumulatora neposredno prije ventila za zatvaranje.
 38. 38. Kavitacija Kavitacija je pojava stvaranja šupljina unutar toka radnog medija. Ako na nekom mjestu strujnog toka dođe do smanjenja apsolutnog tlaka (suženje presjeka), tako da tlak padne do tlaka zasićenja tekućine (kod zadane temperature), tekućina će početi isparavati pa će se pojaviti šupljine ispunjene parama , koja struja nosi sa sobom.
 39. 39. Kada mjehurići dođu u područje manje brzine tj. većeg tlaka , oni će implodirati (stisnuti se). Pri tome nastaju veliki udarci. Dogodi li se to u blizini stijenke čvrstog materijala, nastaje njegovo razaranje ( kavitacijska korozija ).
 40. 40. Zato je važno na kritičnim mjestima voditi računa o apsolutnom tlaku ( npr. na spoju usisnog voda i pumpe).
 41. 41. Pitanja za ponavljanje <ul><li>Pomoću kojeg se medija prenosi energija u hidrauličkim prijenosnicima? </li></ul><ul><li>Pomoću kojeg se medija prenosi energija u pneumatskim prijenosnicima? </li></ul><ul><li>Kako se naziva fundamentalna znanost koja se bavi proučavanjem zakonitosti kod tekućina i kako se dijeli? </li></ul>
 42. 42. <ul><li>Što je hidraulika, a što uljna hidraulika? </li></ul><ul><li>Što su to hidrostatski prijenosnici? </li></ul><ul><li>Na kojem se principu zasniva rad hidrostatskih prijenosnika? </li></ul><ul><li>Kakav je slijed pretvorbe energije u hidrostatskih prijenosnika? </li></ul><ul><li>Navedite glavne elemente hidrostatskog sustava prijenosa snage. </li></ul>
 43. 43. <ul><li>Gdje se koriste hidrostatski sustavi? </li></ul><ul><li>Navedite prednosti hidrostatskih sustava. </li></ul><ul><li>Navedite nedostatke hidrostatskih sustava. </li></ul><ul><li>Objasnite Pascalov zakon. </li></ul><ul><li>Objasnite jednadžbu kontinuiteta; kako se još naziva taj zakon? </li></ul><ul><li>Objasnite Bernoullijevu jednadžbu; kako se taj zakon još naziva? </li></ul>
 44. 44. <ul><li>Navedite vrste strujanja tekućina. </li></ul><ul><li>Kakvo je to laminarno strujanje? </li></ul><ul><li>Kakvo je turbulentno strujanje? </li></ul><ul><li>Kako glasi Reynoldsov broj za cijevi i prolaze? </li></ul><ul><li>Za koje vrijednosti Reynoldsovog broja prelazi laminarno u turbulentno strujanje u hidrostatskim sustavima? </li></ul><ul><li>O čemu ovise gubici strujanja? </li></ul><ul><li>Kako nazivamo još gubitke strujanja? </li></ul>
 45. 45. <ul><li>Koja veličina ima najveći utjecaj na curenje u rasporima? </li></ul><ul><li>Zašto je bitno da raspori budu centrični? </li></ul><ul><li>Koji je uzrok nastanku tlačnog udara? </li></ul><ul><li>O čemu ovisi povećanje tlaka uslijed tlačnog udara? </li></ul><ul><li>Kakvim se tehničkim rješenjem može spriječiti pojava tlačnog udara u hidrostatskim sustavima? </li></ul><ul><li>Što je kavitacija? </li></ul><ul><li>Kako nastaje kavitacijska korozija? </li></ul><ul><li>Koje je najćešće mjesto pojave kavitacije? </li></ul>

×