Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

4

Share

Trajnimi ne instalime_elektrike

Trajnimi ne instalime_elektrike

 1. 1. ______________________ Shkolla e Trajnimeve “Challenge Academy” Adresa: Bregu I Diellit – Qendra tregtare nr.70 Trajner: Inxh. i dipl. i elekt. Murat Hoxha Nr. kontaktues: 044 300 721
 2. 2. OBJEKTIVAT E TRAJNIMIT Kursantët do të jenë të aftë të punojnë si instalues në banesa civile Të arrijnë njohuri të përgjithshme për punë në instalimet elektrike Të dij të përdor veglat dhe pajisjet për instalimet elektrike, masat dhe mjetet për mbrojtje në punë nga lëndimet mekanike, skicime të ndryshme, instalime elektrike mbi mur dhe brenda suvatimit Të jenë të aftë të përdorin të gjitha pajisjet e instalimeve elektrike Të bëjnë llogaritje të ndryshme ekonomike për punë si instalues elektrik
 3. 3. REZULTATET E PRITURA 1. Përgatisin vendin dhe mjetet e punës për instalimet elektrike; 2. Interpretojnë skema të instalimeve elektrike; 3. Vizatojnë skica të thjeshta dhe të komplikuara për instalime elektrike; 4. Përdorin veglat, pajisjet dhe instrumentet e punës (matjet me multimetër) për instalimet elektrike; 5. Përzgjedhin materialet e punës në instalimet elektrike; 6. Kryejnë llogaritje ekonomike për veprimtaritë në instalimet elektrike; 7. Kryejnë matje dhe kuotime në instalimet eklektike; 8. Bëjnë instalime elektrike me tension të mesëm dhe te ulët; 9. Përgatisin llojet e përçuesve dhe kutive për instalimet elektrike; 10. Zbatojnë standardet e profesionit me standarde më të larta evropiane; 11. Kujdesen për veglat dhe pajisjet e punës; 12. Zbatojnë rregullat e sigurisë, të higjienës dhe të mbrojtjes së mjedisit.
 4. 4. VLERËSIMI DHE ÇERTIFIKIMI Në përfundim të kursit, çdo kursant do t’i nënshtrohet dy provimeve përfundimtare: 1. Provimi teorik (nëpërmjet një testi me shkrim) 2. Provimi praktik (nëpërmjet një detyre praktike që integron modulet kryesore të kursit).
 5. 5. Modulet Kursi ” Instalues Elektrik në Banesa Civile (IEBC)” në vete përmban njëmbëdhjetë module. Modulet të cilat do të mbahen brenda kohës së paraparë me rreth 72 orë mësimore janë si më poshtë:
 6. 6. • Moduli i parë: ”Hyrje në profesionin e IEBC”, 50% teori, 40 praktikë dhe 10% vlerësime; • Moduli i dytë: ”Materialet, elementet dhe mjetet e punë në instalimet elektrike”, 40% teori, 50% praktikë, 10% vlerësime; • Moduli i tretë: ”Mbrojtja në punë në instalimet elektrike ”, 40% janë teori, 50% praktikë dhe 10% vlerësime; • Moduli i katërt: ”Realizimi i skemave të instalimeve elektrike ” ,40% janë teori, 50% praktikë si dhe 10% vlerësime;
 7. 7. • Moduli i pestë: ”Hapja e kanaleve,vrimave dhe foleve në instalimet elektrike”, 20% janë teori,70% praktikë si dhe 10% vlerësime; • Moduli i gjashtë: ”Vendosja e gypave, kutive, përçuesve dhe kabllove ”, 20% janë teori,70% praktikë si dhe 10% vlerësime; • Moduli i shtatë: ”Lidhja e përçuesve dhe montimi i elementeve të skemës elektrike”, 20% janë teori, 70% do të jenë praktikë dhe 10% vlerësime;
 8. 8. • Moduli i tetë: ”Montimi i ormanëve në instalimet elektrike ”, 20% teori, 70% praktikë, 10 vlerësime; • Moduli i nëntë: ”Tokëzimi i ndërtesave ”, 20% janë teori, 70% praktikë dhe 10% vlerësime; • Moduli i dhjetë: ”Shqyrtimi i instalimit elektrik”, 20% janë teori, 70% praktikë si dhe 10% vlerësime. • Moduli i njëmbëdhjetë ”Llogaritja ekonomike në instalimet elektrike”, 40% janë teori, 50% praktikë si dhe 10% vlerësime.
 9. 9. HYRJE NË PROFESIONIN E IEBC Instalimet elektrike punohen në objekte të ndryshme si në: hapësirë punuese, banuese, industriale dhe hapësirë ndërtimore. Ekzistojnë këto lloje të instalimeve elektrike: 1. Elektroenergjetike, 2. Të rrufepritësit, 3. Telekomunikuese dhe 4. Sinjalizuesit. Instalimet elektroenergjetike punohen për të siguruar furnizim të shpenzuesve me energji elektrike. Në këtë kurs ne do të orientohemi në objekte civile banuese.
 10. 10. Veçoritë e profesionit të IEBC • • • • Detyrat dhe punimet kryesore të IEBC Mjedisi i punës Kërkesat për IEBC Karriera profesionale
 11. 11. Matjet me instrument në IEBC - Multimetër Mulimetri digjital (shifror) gjilpërëz) Multimetri analog (me
 12. 12. Përçuesit dhe kabllot elektrike në IEBC
 13. 13. Lidhjet e siguresave dhe përgaditjet e Ormaneve në IEBC
 14. 14. Shpërndarja e kabllove ne kanale dhe kuti
 15. 15. Zonat e instalimeve dhe kuotimet në IEBC
 16. 16. Lidhja e njehsorëve induktiv trefazor: Analog dhe Digjital
 17. 17. Realizimi I skema për qarqet e prizave dhe të ndiçimit
 18. 18. Matjet në instalimet elektrike për eliminimin e defekteve
 19. 19. Disa shenja që duhet të respektohen gjatë instalimeve elektrike në punishte
 20. 20. Ju faleminderit për vëmendjen tuaj!
 • hasankurtaj

  Feb. 22, 2018
 • FlavioTarko

  Nov. 7, 2016
 • marjankulla1

  Oct. 28, 2015
 • sabitsadriaj

  Sep. 9, 2015

Views

Total views

10,787

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

3

Actions

Downloads

1

Shares

0

Comments

0

Likes

4

×