Java Dərs 4-Kontrollar və    Dövrlər Murad İmanbəyli-Oracle və Java Developer
Bir artırma və azaltma Operatorları Dəyişənin qiymətini bir vahid azaltmaq və bir vahid artırmaq üçün java da xüsusi opera...
Nümünəpublic class MainClass {          public class MainClass { public static void main(String[] args) {  pub...
Bəzi qısaldılmış operatorlarJava da bəzi operatorları daha rahat işədək deyəqısadılmış formaları vardır. x+=y -----------...
Şərt Operatoru(if konrtolu)Proqramın axışını idarə etmək üçün if ifadəsi istifadəolunur.Proqramınızda olan bir sürü kodun ...
Nümünəif (booleanExpression) {  statement (s)}public class MainClass {public static void main(String[] args) {  int x = ...
Bir neçə şərt operatoruProqramdan verilən şərtlərə görə bir neçə şərtoperatoru istifadə etmək mümkündür.Vacib olanşərtləri...
Doğru bütün şərtlərin işədiyi hal public class MainClass { public static void main(String[] args) {  int x = 9;  if (x >...
Doğru şərtlərin yanlız birincisin    ödəndiyi halpublic class MainClass {public static void main(String[] args) { int...
ElseHeç bir şərtin ödənmədiyi halda proqramın neçədavam eləməsin istəyiriksə onu else bloklarının içinəyazırıq.Else if ifa...
DövrlərDövrlər müəyyən şərtin ödəniyi halda kodlarımızı birdövrə sala bilərik,taki şərtimizin ödənməyi vaxtakimi.Dövlər də...
While DövrüWhile açar sözü ilə başlayır () arasında şərtimizi qəbuledirik.Blok mötərizələr ilə sonlanır   public class M...
Do While dövrüEyniylə While dövrü kimidir tək fərqi ilk əvvəl kodlarıişlədir daha sonra şərti yoxlayır While da isə buəksi...
For dövrüFor dövrü digər dövlərin daha bir yıxcam səliqləi halagətirilmiş formasıdır(Mənim fikim)for sözü ilə başlayır() i...
Nümünəpublic class MainClass {  public static void main(String[] args) {   for (int i = 0; i < 5; i++) {    Syste...
ContinueBir sonrakı dövrə keçməyi sağlıyır   public class MainClass {     public static void main(String[] args) {...
BreakDövrdən çıxmağı sağlıyır  public class MainClass {                public static void main(String[] ar...
QeydJava da Kodlar sətir bə-sətir işləyir
SuallarMurad İmanbəyli-Oracle və Java Developerhttp://muradimanbayli.com
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Java ders4

351 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Java ders4

 1. 1. Java Dərs 4-Kontrollar və Dövrlər Murad İmanbəyli-Oracle və Java Developer
 2. 2. Bir artırma və azaltma Operatorları Dəyişənin qiymətini bir vahid azaltmaq və bir vahid artırmaq üçün java da xüsusi operatorlardan istifadə olunur.++ və - - aydındır ki ++ operatoru dəyişəni bir vahid artırı – bir vahid azaldır.Bunlar dəyişənin sağında və ya solunda gələ bilər.Hər iki halda da dəyişənin qiyməti bir vahid artacaqdır.Ancaq bir fərq varkı operator dəyişəndən əvvəl gəlidik dəyişənin qiyməti həmin sətirdə artır.Sonra gəldikdə isə sonrakı sətirdə artır
 3. 3. Nümünəpublic class MainClass { public class MainClass { public static void main(String[] args) { public static void main(String[] args) { int numA = 5; int numA = 5; int numB = 10; int numB = 10; int numC = 0; int numC = 0; numC = --numA + numB--; numC = ++numA + numB; System.out.println(numA); System.out.println(numC); System.out.println(numA); } System.out.println(numC);} } }
 4. 4. Bəzi qısaldılmış operatorlarJava da bəzi operatorları daha rahat işədək deyəqısadılmış formaları vardır. x+=y ------------ x=x+y x-=y ------------- x=x-y x*=y ------------- x=x*y x/=y -------------- x=x/y
 5. 5. Şərt Operatoru(if konrtolu)Proqramın axışını idarə etmək üçün if ifadəsi istifadəolunur.Proqramınızda olan bir sürü kodun hansı sırailə işəyəcəyini idarə edir.Bir sözlə proqramın axışınıdəyişiri.if ifadəsi boolean məntiqi tipdə bir qiymət(buhər hansı bir müqaysə və məntiqi operatorlarınkombinasıyasıda ola bilər) alır və true olduqda if-ə aidolan bloklar arasındakı kodlar işləyir false olduqda isəişləmir
 6. 6. Nümünəif (booleanExpression) { statement (s)}public class MainClass {public static void main(String[] args) { int x = 9; if (x > 4) { // statements } }}
 7. 7. Bir neçə şərt operatoruProqramdan verilən şərtlərə görə bir neçə şərtoperatoru istifadə etmək mümkündür.Vacib olanşərtlərimizin bir neçəsini doğru olması ehtimalındayanlız birini işləmısini istəyirik yoxsa doğru olanlarınhamsını ona qərar verməkdir.Hər iki hal üçün dənümünələrə baxaq
 8. 8. Doğru bütün şərtlərin işədiyi hal public class MainClass { public static void main(String[] args) { int x = 9; if (x > 4) { System.out.println(“Birinci sert”); } if(x<2){ System.out.println(“Ikinci sert”); } if(x>7){ System.out.println(“ucuncu sert”); } }
 9. 9. Doğru şərtlərin yanlız birincisin ödəndiyi halpublic class MainClass {public static void main(String[] args) { int x = 9; if (x > 4) { System.out.println(“Birinci sert”); }else if(x<2){ System.out.println(“Ikinci sert”); }else if(x>7){ System.out.println(“ucuncu sert”); }else }}
 10. 10. ElseHeç bir şərtin ödənmədiyi halda proqramın neçədavam eləməsin istəyiriksə onu else bloklarının içinəyazırıq.Else if ifadəsində həmişə ən sonuncugəlməlidir.Else yanlız if ifadəsinə aiddir.public class MainClass {public static void main(String[] args) { int x = 9; if (x > 4) { // statements } else{ // else statements } }
 11. 11. DövrlərDövrlər müəyyən şərtin ödəniyi halda kodlarımızı birdövrə sala bilərik,taki şərtimizin ödənməyi vaxtakimi.Dövlər də konrtal ifadələri kimi boolean tipdə birşərt qəbul edir,əgər şərt true –dirsə dövrün sahibolduğu kodlar işləyir və yenə geri qaytır yenə şərtiyoxlayır ,bunu dəfələrə təkrarlayır takı şərt falseqəbul edənə kimi əgər heç bir zaman şərtimiz falseolmazsa onda dövrümüz sonsuza kimi işləyəcəkdir
 12. 12. While DövrüWhile açar sözü ilə başlayır () arasında şərtimizi qəbuledirik.Blok mötərizələr ilə sonlanır public class MainClass { public static void main(String[] args) { int i = 0; while (i < 3) { System.out.println(i); i++; } } }
 13. 13. Do While dövrüEyniylə While dövrü kimidir tək fərqi ilk əvvəl kodlarıişlədir daha sonra şərti yoxlayır While da isə buəksinə public class MainClass { idi public static void main(String[] args) { int i = 0; do { System.out.println(i); i++; } while (i < 3); } }
 14. 14. For dövrüFor dövrü digər dövlərin daha bir yıxcam səliqləi halagətirilmiş formasıdır(Mənim fikim)for sözü ilə başlayır() içində 3 ifadə qəbule dir və bir birindən ;dəyişənelanı,şərtimiz,dəyişənin artma aralığıFor(deyisen ;sert;arma araligi){}
 15. 15. Nümünəpublic class MainClass { public static void main(String[] args) { for (int i = 0; i < 5; i++) { System.out.println(i + " "); } }}
 16. 16. ContinueBir sonrakı dövrə keçməyi sağlıyır public class MainClass { public static void main(String[] args) { for (int i = 0; i < 10; i++) { if (i == 5) { continue; } System.out.println(i); } } }
 17. 17. BreakDövrdən çıxmağı sağlıyır public class MainClass { public static void main(String[] args) { int i = 0; while (true) { System.out.println(i); i++; if (i > 3) { break; } } } }
 18. 18. QeydJava da Kodlar sətir bə-sətir işləyir
 19. 19. SuallarMurad İmanbəyli-Oracle və Java Developerhttp://muradimanbayli.com

×