Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kemahiran menyoal

24,283 views

Published on

Nota kemahiran belajar untuk pelajar tingkatan 6

Published in: Education
 • Be the first to comment

Kemahiran menyoal

 1. 1. KEMAHIRAN MENYOAL
 2. 2. KEMAHIRAN MENYOAL Menggunakan kemahiran menyoal untuk memperoleh maklumat- maklumat yang diperlukan. Tindak balas individu ataupun kelompok Membina hubungan sosialisasi pendidikan yang harmonis Cara paling mudah untuk mendapat maklumat dengan cepat dan tepat
 3. 3. MANFAAT MENYOAL  Meningkatkan motivasi dengan menggerak minda murid  Menilai pemahaman pelajar  Membimbing pelajar  Merantas pembelajaran dan dapat menghasilkan pembelajaran yang baik dan menarik  Menggalakkan mutu pemikiran yang tinggi  Mengekalkan perhatian murid  Mengeratkan interakse dan hubungan sosial  Mendapat pengetahuan baru
 4. 4. Prinsip Kemahiran Menyoal  Merancang soalan  Keobjektifan dan kesesuainan soalan  Tahap kecerdasan soalan  Membina aktiviti berfikir  Keberhasilan soalan
 5. 5. Aras Soalan 11. Pengetahuan 2. Kefahaman 3. Aplikasi 4. Analisis 5. Sintesis 6. Penilaian.
 6. 6. PENYEDIAAN SOALAN SECARA KRITIS APA SIAPA BILA DI MANA BAGAIMANA KENAPA
 7. 7. Kumpulan sasaran MENYOAL GURU MENYOAL BAHAN MENYOAL RESPONDEN MENYOAL RAKAN Sasaran Soalan
 8. 8. Menyoal Guru  Dengan ikhlas  Dalam situasi formal sewaktu P&P  Dalam situasi x formal dengan medium Internet KENAPA PERLU MENYOAL GURU? @ kurang faham, kurang jelas @ mahukan maklumat tambahan @ mahukan kepastian @ mahukan penglibatan berterusan
 9. 9. MENYOAL BAHAN BUKAN GURU  Pembelajaran hidup berlaku apabila wujud komunikasi 2 hala antara pembaca dgn bahan dibaca  Penyoalan kpd BBG Seumpama suatu ‘BEDAH SIASAT BUKU’  Pelajar dapat bermonolog tentang ‘SEJAUH MANAKAH sesuatu faktor mempengaruhi suatu keadaan’  Pelajar dapat MENCARI PERBEZAAN tentang pengetahuan sedia ada dan baru  Dapat KENAL PASTI TARIKH Dengan kejadian sesuatu peristiwa lepas
 10. 10. MENYOAL RESPONDEN  Bermaksud seseorang / sekumpulan orang yg dipilih memberikan maklumat terhadap soal selidik  Satu set soalan akan disediakan Oleh penyelidik  Pelajar perlu menyediakan soalan yg mungkin digunakan dlm sesi temu bual  Soalan penyediaan perlu jelas dr segi: @ BAHASA & PILIHAN JAWAPAN
 11. 11. Jenis soalan Penyelidikan soal selidik bentuk tertutup soal selidik bentuk gabungan tertup-terbuka soal selidik bentuk terbuka

×