Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kemahiran mencari maklumat

24,609 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Kemahiran mencari maklumat

 1. 1.  Keupayaan mengumpul maklumat secara berkesan  Mengenal pasti sumber pembelajaran dan cara mendapatkan maklumat daripada pelbagai sumber  Keupayaan seseorang mengenal pasti keperluan maklumat, mencari, mengumpulkan, mengurus dan mengolah maklumat serta membekalkan maklumat bagi memenuhi keperluan tertentu daripada pelbagai sumber
 2. 2.  Kemahiran Perpustakaan  Prinsip Belajar  Kemahiran berkomunikasi  Kemahiran Hidup  Penggunaan Sumber - bercetak & bukan bercetak  E-Pembelajaran (bahan & peralatan elektronik)  Konsep belajar ‘Resourse Base Learning’
 3. 3.  Mengetahui lokasi bahan/sumber cetak/media siber  Memahami sistem katalog  Celik komputer (Penggunaan jalur lebar)  Kemahiran mengendalikan buku rujukan, bibliografi
 4. 4.  Berfikir secara kreatif , kritis dan analitis  Kemahiran membaca dan mencatat nota  Kemahiran mendengar dan pemerhatian  Kemahiran mengolah, membentuk, meneroka maklumat  Membuat penilaian, rumusan dan mentafsir
 5. 5.  Melibatkan kemahiran menyoal  Menemu ramah  Memberikan maklum balas  Berbincang dan berbahas  Pengucapan awam, diskusi, forum,debat dll  Menyampaikan laporan, pembentangan, seminar dll
 6. 6.  Pengurusan masa dan tindakan mengikut persekitaran  Pengurusan diri, keterampilan dan integriti  Interaksi, hubungan sosial dan etika  Pembelajaran sepanjang hayat
 7. 7.  Kecekapan penggunaan sumber bercetak  Kecekapan penggunaan sumber bukan bercetak (rakan, pustakawan, pakar analisis dan guru untuk perolehan maklumat)
 8. 8.  Kemudahan yang disediakan oleh jalur lebar:  E-mel  Laman sesawang (www)  Laman sosial  Forum net mereka cipta laman web- blog, website, portal  Pengkalan Data Katalog Perpustakaan dll
 9. 9.  Meningkatkan kemahiran berasaskan realiti kehidupan masyarakat bermaklumat/berteknologi  Peluang meneroka maklumat dengan pengetahuan sedia ada serta bantuan kemahiran baru dan teknologi.
 10. 10. autoriti Ketepatan Maklumat Kesaksamaan LengkapTerkini
 11. 11.  Ketepatan maklumat – membantu pengguna membuat keputusan yang tepat - mengurangkan risiko pengguna  Kepantasan - Maklumat diperoleh dpt menguntungkan pengguna - Kelewatan menyebabkan maklumat lapuk.
 12. 12.  Lengkap - Menjimatkan masa pengguna - Mempunyai data dan sumber rujukan  Ringkas - Memudahkan pengguna - Pencarian lebih pantas  Berkaitan - Kesinambungan dengan maklumat lain - Memudahkan rujukan silang
 13. 13. Pelajar Penyelesaian masalah Membuat pilihan subjek Mengumpul maklumat (R&D) Membuat keputusan

×