Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Gagasan satu malaysia

182,800 views

Published on

Nota untuk pelajar tingkatan 6

  • Be the first to comment

Gagasan satu malaysia

  1. 1. GAGASAN SATU MALAYSIADisediakan olehPn. MunniMBSSKLmunni/mbs
  2. 2. PENGENALAN• Gagasan 1Malaysia diperkenalkan pada 3 April2009 oleh Dato Seri’ Mohd Najib Tun AbdRazak• 1Malaysia digagaskan sebagai satu formulauntuk memastikan aspirasi negara, iaitu“Wawasan 2020” dapat dicapai• Gagasan berpaksikan prinsip “RakyatDidahulukan, Pencapaian Diutamakan”munni/mbs
  3. 3. OBJEKTIF GAGASAN• Mewujudkan perpaduan dalam kalanganrakyat Malaysia yang berbilang kaumberteraskan beberapa nilai penting.• Penerusan agenda pembinaan negaramenerusi perpaduan yang utuh dalamkalangan rakyat Malaysia yang berbilangkaum.munni/mbs
  4. 4. Lapan Nilai Aspirasi Negara• Dalam melaksanakan aspek kedua gagasan1Malaysia lapan nilai yang berikut haruslahditerapkan:munni/mbs
  5. 5. Nilai CiriBudayaberprestasitinggiSetiap perkara dan tugas dilakukan secara cemerlangBudayaketepatanMencapai status negara maju dengan menepati waktu dan mengutamakankecekapan dalam melaksanakan semua tugas dan kewajibanBudaya ilmu Rakyat memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi dan terkini serta kesediaanuntuk menimba ilmu secara berterusanIntegriti Rakyat memiliki integriti yang tinggi yang mencakupi nilai-nilai murni sepertiamanah, bersih dan cekap dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabKetabahan Rakyat memiliki sifat berdedikasi , penuh iltizam, azam dan tekad serta tidakmudah mengaku kalah dalam mengharungi masalah dan cabaranKesetiaan Rakyat harus memiliki keseiaan yang sepenuhnya terhadap negara dan sediaberbakti dan berkorban demi negaraKebijaksanaan Rakyat harus menghadapi sebarang masalah secara penuh berhemah dan telitibagi mengelakkan sebarang konflik antara kaumBudayaInovasiRakyat haruslah berinovasi, iaitu memiliki sifat-sifat seperti berani berubahuntuk kebaikan, berani mencari penyelesaian baru dalam menangani masalahdan sentiasa menjadi perintis dalam apa jua lapanganmunni/mbs
  6. 6. TIGA PRINSIP TERAS PERPADUANPrinsip CiriPenerimaan Menerima hakikat bahawa rakyat Malaysia terdiri daripada pelbagaikaum yang mempunyai kepelbagaian dari segi cara hidup, amalan dankebudayaan. Rakyat harus menerima antara satu sama lain sebagairakan setiaKenegaraan Konsep perpaduan, semangat nasionalisme dan cinta akan negaramenajdi asas pembentukan 1MalaysiaKeadilanSosialMemberikan kebajikan dan aspek-aspek sosial yang penting secara adiltanpa mengira latar belakang atau agama. Setiap wakil rakyat bertindakmelepasi sempadan kaum masing-masing dan melebarkan pekhidmatankepada kaum-kaum lainmunni/mbs
  7. 7. TIGA PRINSIP TERAS PERPADUANPrinsip CiriPenerimaan Menerima hakikat bahawa rakyat Malaysia terdiri daripada pelbagaikaum yang mempunyai kepelbagaian dari segi cara hidup, amalan dankebudayaan. Rakyat harus menerima antara satu sama lain sebagairakan setiaKenegaraan Konsep perpaduan, semangat nasionalisme dan cinta akan negaramenajdi asas pembentukan 1MalaysiaKeadilanSosialMemberikan kebajikan dan aspek-aspek sosial yang penting secara adiltanpa mengira latar belakang atau agama. Setiap wakil rakyat bertindakmelepasi sempadan kaum masing-masing dan melebarkan pekhidmatankepada kaum-kaum lainmunni/mbs

×