Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dasar ekonomi baru

251,543 views

Published on

Nota untu pelajar tingkatan 6.

Published in: Education
 • Follow the link, new dating source: ❶❶❶ http://bit.ly/39pMlLF ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ♥♥♥ http://bit.ly/39pMlLF ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • thankz friend ,i loveu so much
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Dasar ekonomi baru

 1. 1. DASAR EKONOMI BARU
 2. 2. Latar Belakang• Sebelum 1970, polisi pembangunan Malaysia disasarkan ke atas pasaran eksport.• Walaupun ekonomi berkembang pesat pada purata tahunan 6.0 peratus, namun terdapat kekurangan penekanan dalam aspek pengagihan, menghasilkan ketidakseimbangan di antara kumpulan etnik• Ini seterusnya memberi kesan negatif sosial dalam bentuk rusuhan kaum pada tahun 1969.
 3. 3. • Faktor utama yang telah mengakibatkan tercetusnya tragedi 13 Mei 1969 adalah kerana faktor kemiskinan . Wujud satu keadaan kemiskinan relatif antara kaum.• Maka satu dasar diperkenalkan bertujuan untuk membasmi kemiskinan yang wujud antara kaum, wilayah dan kawasan di Malaysia.
 4. 4. • Dasar Ekonomi Baru dirangka untuk 20 tahun iaitu 1970-1990 yang merangkumi 4 Rancangan Malaysia iaitu RM2 hingga RM5.• Merupakan Rangka Rancangan Jangka Panjang Pertama (RRJP1) dalam pembangunan negara
 5. 5. • Pelancaran Dasar Ekonomi Baru pada tahun 1971 merupakan sejarah pelan ekonomi Malaysia.• DEB menekankan pencapai sasaran sosio ekonomi seiring dengan mencapai objektif perkembangan ekonomi sebagai satu cara mewujudkan keharmonian dan perpaduan di dalam negara yang mempunyai pelbagai kumpulan etnik dan agama.• Sasaran utama adalah perpaduan negara.
 6. 6. • Lebih dari dua per tiga ekuiti korporat di Malaysia dimiliki oleh warga asing pada tahun 1970, sementara Bumiputera , yang mewakili dua pertiga dari jumlah penduduknya , memiliki hanya lebih sedikit dari 2 peratus.• DEB menetapkan sasaran penstrukturan berupa 30:40:30, iaitu menjelang 1990, pegangan kaum Bumiputera mencapai 30 peratus, rakyat Malaysia yang lain 40 peratus dan warga asing 30 peratus.
 7. 7. Rasional• Kemiskinan di kalangan penduduk tinggi• Wujud jurang perbezaan dalam taraf hidup antara kaum, bandar dan luar bandar• Pengenalan kaum melalui aktiviti ekonomi• Cetusnya peristiwa 13 Mei 1969
 8. 8. Objektif DasarUntuk mencapai sasaran ini, dua strategi utama telah diwujudkan:–Membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum–Membasmi pengenalan kaum mengikut jenis aktiviti ekonomi
 9. 9. Rangka Strategi• Kebanyakan strategi pembangunan luar bandar telah memasukkan program• pembasmian kemiskinan seperti tanah baru dan pembangunan in-situ;• peruntukan bagi infrastruktur saliran dan pengairan; setinggan.
 10. 10. • perkhidmatan sokongan pertanian; menggalakkan pembangunan industri kampung/kecil;• infrastruktur luar bandar termasuk jalanraya, eletrik dan air;• dan perkidmatan sosial seperti kesihatan, sekolah, bantuan makanan dan penempatan semula
 11. 11. Strategi• Memajukan kawasan luar bandar melalui pembangunan wilayah baru seperti DARA,KEJORA dan JENGKA• Memperbaiki mutu dan taraf hidup rakyat khusus orang Melayu melalui pendidikan, latihan , kesihatan dan kemudahan infrastruktur• Mewujudkan kelas peniaga, pedagang dan pengusaha Melayu serta menambahkan pemilikan modal (30%) mereka dalam sektor syarikat
 12. 12. • Menubuhkan beberapa agensi seperti Perbadanan Pembangunan Bandar (UDA), Permodalan Nasional Berhad (PNB), Majlis Amanah Rakyat (MARA), Bank Bumiputera dan Bank Pertanian• Meninggikan daya pengeluaran, pendapatan dan menambahkan peluang pekerjaan• Memodenkan kehidupan di luar bandar
 13. 13. Pencapaian• Mengurangkan kadar kemiskinan ke 17%• ii. Penyusunan semula masyarakat kurang capai• iii. Untuk hak milik bumiputera capai 18% sahaja• Kesimpulan• Dilanjutkan di bawah Dasar Pembangunan Nasional 1990-2000
 14. 14. • Kadar isi rumah yang hidup di bawah taraf kemiskinan menurun dari 49.3 peratus pada tahun 1970 kepada 16.5 peratus pada tahun 1990 dan menurun lagi kepada 5.1 peratus pada 2002.• Pada tahun 1990, bahagian ekuiti Bumiputera bertambah kepada 20.4 peratus dari keseluruhan jumlah ekuiti korporat, dan pegangan rakyat Malaysia yang lain bertambah kepada 46.8 peratus dan 25.1 peratus untuk warga asing.

×