Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dasar belilah barangan buatan malaysia

175,695 views

Published on

Nota

Published in: Education
 • Sex in your area is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2F7hN3u ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ❶❶❶ http://bit.ly/2F7hN3u ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Dasar belilah barangan buatan malaysia

 1. 1. DASAR BELILAH BARANGANBUATAN MALAYSIADisediakan oleh Pn. MunniMBSmunni/mbs
 2. 2. PENGENALAN• Semasa penjajahan Malaysia dijadikanpasaran pengimportan barangan perkilanganmereka• Keadaan ini akibatkan Malaysia masihbergantung pada mereka walaupun selepasmerdeka• Sektor perusahaan mula berkembang padatahun 1970 dan pada tahun 1980-an, negarakita bergiat dengan aktif dalam bidangperusahaan munni/mbs
 3. 3. OBJEKTIF• Membantu perindustrian tempatan• Menggalakkan rakyat Malaysiamembeli barangan buatan Malaysiadan menghapuskan prasangkabahawa barangan Malaysia kurangbermutu dibanding dengan baranganimpotmunni/mbs
 4. 4. • Mengurangkan pengimpotanbarangan yang menyebabkanpengaliran keluar wang negara• Sokongan rakyat perlu untuk kilang-kilang tempatan membaiki mutupengeluaran agar dapat bertandingdengan barangan di pasaranantarabangsamunni/mbs
 5. 5. STRATEGI PELAKSANAAN• Menggunakan kempen melalui media massauntuk mengubah persepsi penduduktempatan• Menanam semangat nasionalisme dalamkalangan rakyat supaya rasa bangga denganbarangan tempatan• Menggalakkan industri-industri tempatanmenghasilkan barangan yang bermutumunni/mbs
 6. 6. • Menaikkan duti barangan impot• Mempromosikan barangan buatan Malaysiasama ada di dalam dan luar negaramunni/mbs
 7. 7. PENCAPAIAN• Pelaksanaan dasar ini telah menyebabkankadar pengaliran keluar wang negara untukmembeli barangan luar telah berkurangan• Banyak barangan buatan Malaysia telahberjaya menembusi pasaran antarabangsaseperti kereta,perabot, tekstil, mikrocip dansebagainyamunni/mbs

×