Ciri – ciri negara

270,766 views

Published on

Nota konsep negara kepada pelajar tingkatan 6

Published in: Education
 • Be the first to comment

Ciri – ciri negara

 1. 1. KONSEP NEGARADisediakan oleh Pn. MunniMBSSKLmunni/mbsskl
 2. 2. Konsep• Negara- Suatu kelompok masyarakatyang mendiami sebuah wilayah fizikalyang mempunyai sempadan dan ditadbiratau diperintah oleh sebuah kerajaan• Kerajaan- Sebuah badan atau institusiyang bertanggungjawab menjalankanfungsi-fungsi pengurusan dan pentadbiransesebuah negara.munni/mbsskl
 3. 3. NEGARAmunni/mbsskl
 4. 4. Contoh Negara• Malaysia• Singapura• Amerika Syarikat• Britain• Taiwan ??????munni/mbsskl
 5. 5. Ciri-Ciri Negara• Sempadan yang tetap dandiiktirafkan oleh masyarakatantarabangsa• Penduduk yang tetap• Kerajaan yang teratur dan memberiperkhidmatan awam• Kedaulatan iaitu negara diperintahsendiri di mana bebas dari naunganpenjajahmunni/mbsskl
 6. 6. • Hubungan diplomatik dengannegara-negara lain sertapengiktirafan luar khasnya dariPertubuhan Bangsa-BangsaBersatu (PBB)• Lambang negara antaranya sepertiperlembagaan, agama rasmi, dansimbol• kegiatan ekonomi yang terancang.Terlibat dalam ekonomi domestikdan antarabangsa• kemudahan sosial sepertimunni/mbsskl
 7. 7. Pembentukan NegaraPembentukan sesebuah negara selalunyabukannya terdiri daripada satu kawasanpemerintahan tetapi terdiri daripada lebihdari satu kawasan pemerintahan(beberapa negeri bercantum untukmenjadi sebuah negara. ContohnyaMalaysia adalah cantuman 14 buahnegeri).munni/mbsskl
 8. 8. Jenis Negara• Terdapat 3 jenis negara yang dibentukatas konsep jenis kerajaan:- Kerajaan Persekutuan- Kerajaan Konfederasi- Kerajaan Kesatuanmunni/mbsskl
 9. 9. Bentuk Negara• Terdapat dua bentuk negara (berasaskanketua negara)•Negara Beraja•Negara Republikmunni/mbsskl
 10. 10. Negara Beraja• Raja atau Ratu – Negara yang mempunyaiseorang raja atau ratu sebagai ketua .• Boleh dibahagikan lagi kepada dua iaitu:• i. Raja Mutlak -Raja atau ratu mempunyaikuasa budi bicara untuk membuatkeputusan tanpa sekatan contohnya diBrunei• ii. Raja Berperlembagaan – Bidang kuasaRaja Berperlembagaan terikat padaperlembagaan negara contohnya Malaysia.munni/mbsskl
 11. 11. Negara Republik• Ketua negara adalah seorang Presidenmunni/mbsskl
 12. 12. KERAJAANmunni/mbsskl
 13. 13. IDEOLOGI KERAJAAN• Demokrasi• Komunis• Sosialis• Fasism• Nazismmunni/mbsskl
 14. 14. Peranan Kerajaan• Menentukan arah tadbir urus negara demikeamanan, kesejahteraan warga negara• Menyediakan kemudahan ekonomi• Menyediakan pelbagai perkhidmatan• Memastikan keamanan dan ketenteraman• Menstabilkan persaingan• Perlindungan alam sekitar• Penyediaan Keperluan Asasi• Memastikan Kestabilan Ekonomimunni/mbsskl
 15. 15. munni/mbssklTERIMA KASIH

×