Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

эрсдэлийн менежмент

23,995 views

Published on

эрсдэлийн менежмент

 1. 1. Эрсдэлээс сэргийлж “ Монголын ҮндэснийЭрүүл байя Алмазан Өрөмдлөг” ХХК АЖЛЫН БАЙРНЫ ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГА Улаанбаатар хот 2013 он
 2. 2. Эрсдэлээс сэргийлж Эрүүл байяХИЧЭЭЛИЙН АГУУЛГА: Аюулын тухай ойлголт Эрсдэл, эрсдэлийн удирдлагын тухай ойлголт Эрсдэлээс сэргийлэх арга зам Эрсдэлээс сэргийлсний ач тус
 3. 3. Эрсдэлээс сэргийлж Эрүүл байя ХИЧЭЭЛИЙН ЗОРИЛГО Ажилтанд аюулыг танин мэдэх, илрүүлэх,эрсдэлийг үнэлэх, хянах, бууруулах ур чадваролгож, эерэг хандлага, зөв арга барил эзэмшүүлж,ажлын байрны эрсдэлийг удирдах цогц мэдлэголгож хэрэгжүүлэхэд оршино.
 4. 4. Эрсдэлээс сэргийлж Эрүүл байя 1. ХҮНИЙ БИЕД БЭРТЭЛ, ГЭМТЭЛ УЧРУУЛАХ АЮУЛБАЙГАЛЬ ОРЧИНД ЭД ХӨРӨНГИЙН СӨРӨГ НӨЛӨӨ ХОХИРОЛ ҮҮСГЭХ ҮЗҮҮЛЭХ
 5. 5. Эрсдэлээс сэргийлж Эрүүл байя 1.1. Аюулыг үүсгэх хүчин зүйлс Золгүй тохиолдлын хүчин зүйлсийг гэнэтийн жолоодлогогүйхүч, хөдөлгөөний эх үүсвэрт өртөхийг хэлнэ. - Хальтрах бүдрэх - Өгсөх, уруудахдаа өндрөөс унах - Хавчуулагдах - Хүчил төрөгчийн дутагдалo Хамгаалах хэрэгслийн тогтмол бус, зүй зохисгүй хэрэглээo Согтууруулах ундаа, мансууруулах бодисын хэрэглээo Ослын дохиолол, аврах хэрэгслийн дутмаг байдалo Анхны тусламж үзүүлэх тогтолцооны дутмаг
 6. 6. Эрсдэлээс сэргийлж Эрүүл байя 1.2. АЮУЛЫН АНГИЛАЛ 1. ИЛ ХАРАГДАХУЙЦ АЮУЛ.ШАЛГАЛТААР ИЛЭРСЭН АЮУЛ / ӨРМИЙНМАШИНЫ ЭВДРЭЛ, БАГАЖНЫ ЭМХ ЦЭГЦ, ХААЛТ ХАШИЛТ / 2. НУУГДМАЛ АЮУЛАНХААРАЛД АМАР ӨРТДӨГГҮЙАЮУЛ / ДУУ ЧИМЭЭ,ТООСЖИЛТ, ХЯЗГААРЛАГДМАЛОРОН ЗАЙ / 3. ДААМЖИРЧ БУЙ АЮУЛ НУУГДМАЛ АЮУЛЫГ ХӨГЖҮҮЛЖ БАЙДАГ. / ЭЛЭГДЭЛ, ДОРГИЛТ, ЦУУРАЛТ, ЗЭВРЭЛ/
 7. 7. Эрсдэлээс сэргийлж Эрүүл байя 1.3. АЮУЛ ОСОЛГҮЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ЧАДВАРЛАГ АЖИЛТАН Эдгээрээс 4 элементээс нэг л элемент дутвал та Осолгүй ТӨХӨӨРӨМЖ АЖЛЫН ДАДЛАГАТОХИРСОН үйлдвэрлэлд хүрч чадахгүй. ТОНОГ АЮУЛГҮЙ ОСОЛГҮЙ Орчин үед болж буй ослын ҮЙЛДВЭР- дийлэнх нь хүний буруутай үйл ЛЭЛ ажиллагаанаас үүдэн гарч буй учраас Аюулгүй ажиллагаанд Стандарт ажиллагаа “Зөв арга барил бүхий Чадварлаг ажилтан бэлтгэх” асуудал чухлаар тавигдаж байна.
 8. 8. Эрсдэлээс сэргийлж Эрүүл байя Аливаа аюултай зүйл нь өөртөө эрсдэлийг байнгадагуулж байдаг. Эрсдэлээс хэр ухаалаг сэргийлж чадажбайгаагаас таны эрүүл мэнд, цаашлаад амьдрал таньшалтгаалдаг. Өөрөөр хэлбэл “АЮУЛ ТАНЫГ ОЛЖХАРАХААС ӨМНӨ АЮУЛЫГ ТА ОЛЖ ХАРАХХЭРЭГТЭЙ”. Аюулыг нэгэнт таньсан бол түүнийг арилгахэсвэл хяналтандаа авах шаардлагатай.
 9. 9. Эрсдэлээс сэргийлж Эрүүл байя“ХАБЭА-н тухай” хууль:АЖЛЫН БАЙРАН ДАХЬ ЭРСДЭЛ* ажилтныг үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого,мэргэжлээс шалтгаалсан өвчинд хүргэжболзошгүй ажлын байрны нөхцөлЭРСДЭЛ ЭРСДЭЛ* хөдөлмөрийн нөхцлийн нөлөөллийн улмаасучирч болзошгүй аюул, ослын магадлал болон АЮУЛЫН ХЭМЖҮҮРтүүний үр дагаврын хослолоор тодорхойлогдоххэмжигдэхүүн* аюулаас үүдэх гэмтэл болон үр дагавар,хохирлын магадлалЗӨВШӨӨРӨГДӨХ ЭРСДЭЛ* хууль тогтоомжийн шаардлага ба ХАБЭА-н Бодлого, удирдлагын системийгхаргалзаж, тухайн аж ахуйн нэгж байгууллагад байж болохуйц түвшин хүртэлбууруулсан эрсдэлийн хэмжээ
 10. 10. Эрсдэлээс сэргийлж Эрүүл байя 2.1. ЭРСДЭЛИЙГ ТОДОРХОЙЛОХ АЮУЛЫГ ИЛРҮҮЛЭХАЮУЛЫГ ИЛРҮҮЛЭХ АРГА ЗАМАСУУЛТ • Ажлын явцад ямар аюул үүсэж болох вэ? • Аюул хаана үүсэж болох вэ? • Аюулын эх үүсвэр шалтгаан нь юу вэ? • Аюулыг хэрхэн арилгах вэ?АРГА • Ажил эхлэхийн өмнө ажиглалт судалгаа; • Ажлын байрны үзлэг, check list; • Аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа; • Гарч байсан ослын талаарх мэдээлэл; • Бусдын оролцоо, туслалцаа, хөндлөнгийн хяналт.
 11. 11. Эрсдэлээс сэргийлж Эрүүл байя 2.2. ЭРСДЭЛИЙГ ҮНЭЛЭХ АЮУЛД ҮНЭЛГЭЭ, ДҮГНЭЛТ ӨГӨХЭРСДЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ АРГА №1 Монгол Улсад УулынOHSAS 18001:2007 баяжуулах “ Эрдэнэт ” үйлдвэр ашиглаж байна. R=PxNxH P R АЮУЛ ҮҮСЭХ ЭРСДЭЛИЙН ТҮВШИН МАГАДЛАЛ N H ҮР ДАГАВАРЫН ЭРСДЭЛИЙГ ҮНЭЛЖ МАГАДЛАЛ БУЙ АЖИЛТНЫ САНАЛ
 12. 12. Эрсдэлээс сэргийлж Эрүүл байяЭРСДЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ АРГА №1OHSAS 18001:2007 ҮР ДАГАВРЫН МАГАДЛАЛ АЮУЛ ҮҮСЭХ САНАЛ АЖИЛТНЫ Р Н N Хөдөлмөрийн чадвар алдалтгүй, Гэмтэл, бэртэлд хүргэх маш бага эрүүл 1 Тохиолдлын мэндэд нөлөөлсөн магадлалтай 1 Гэмтэл, бэртэлд хүргэх бага магадлалтай 2 Бага магадлалтай 2 Хөдөлмөрийн чадвар алдалттай боловч 2 Гэмтэл, бэртэлд хүргэх их магадлалтай эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлэх шаардлагагүй 3 Магадлалтай 3 хөнгөн гэмтэл Гэмтэл, бэртэлд хүргэх үлэмж их 4 Бүрэн магадлалтай Эмнэлэгт хэвтэх шаардлагатай гэмтэл 4 3 магадлалтай Тогтмол уршиг бүхий гэмтэл, бэртэлд хор Хүнд гэмтэл 5 4 5 хүргэх магдлалтай Амь нас эрсдэхэд хүргэх гэмтэл 5
 13. 13. Эрсдэлээс сэргийлж Эрүүл байяЭРСДЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ АРГА №1OHSAS 18001:2007 АЮУЛЫН ҮНЭЛГЭЭ ЭРСДЭЛИЙН ТҮВШИН R R≥100 А үл зөвшөөрөгдөх хэмжээний эрсдэл R=51-100 В тохиромжгүй, ихээхэн хэмжээний эрсдэл R=11-50 С дундаж хэмжээний эрсдэл R=4-10 D зөвшөөрөгдөх хэмжээний эрсдэл R=1-3 Е бага хэмжээний эрсдэл
 14. 14. Эрсдэлээс сэргийлж Эрүүл байя 2. ЭРСДЭЛИЙГ ҮНЭЛЭХ АЮУЛД ҮНЭЛГЭЭ, ДҮГНЭЛТ ӨГӨХЭРСДЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ АРГА №2 Манай улсад “БОРОО ГОУЛД”АНГЛИ, КАНАД УЛС ХХК ашиглаж байна. Эрсдэлийг тооцоолох карт /Магадлалыг/ - /Үр дагавартай/ харьцуулснаар эрсдэлийн үнэлгээний тооцоо = оноогоор гарна.М ҮР ДАГАВАР 18-25 ӨНДӨР ЭРСДЭЛТЭЙ,А 1 2 3 4 5 Бүү хий! АхлагчдааГ мэдэгдА A 11 16 20 23 25Д Б 7 12 17 21 24 6-17 ЭРСДЭЛТЭЙ,Л В 4 8 13 18 22 Аюулд хяналт тогтооА Г 2 5 9 14 19Л Д 1 3 6 10 15 1-5 БАГА ЭРСДЭЛТЭЙ Өөрчлөгдөж ДААЛГАВРАА АЮУЛГҮЙ ГҮЙЦЭТГЭХ ЦАГ ХУГАЦАА болзошгүйг анхаар ГАРГА
 15. 15. Эрсдэлээс сэргийлж Эрүүл байя 2. ЭРСДЭЛИЙГ ҮНЭЛЭХ АЮУЛД ҮНЭЛГЭЭ, ДҮГНЭЛТ ӨГӨХЭРСДЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ АРГА №2АНГЛИ, КАНАД УЛС Магадлал Үр дагавар Тодорхойлолт A Зэрэг Хохирол Үргэлж эрүүл мэндэд Хүний гарцаагүй тохиолдох ӨНДӨР боломжтой Тусламж авах Байнга үзүүлэх нөлөөлөл хугацаа Б Үргэлж тохиолдох боломжтой Тохиолдоно 1 Маш бага Тусламж шаардлагагүй Түр саатах В Заримдаа тохиолдоно 2 Бага зэрэг Тохиолдох боломжтой Анхны тусламж Ээлжийн хугацаанд Г 3 Дунд зэрэг Хаяа тохиолдох магадлалтай хоног хүртэл Эмнэлгийн тусламж 4 Тохиолдох магадлал бага E 4 Их Хүнд бэртэл 4 хоногоос дээш Тохиолдох магадлал ховор Ховор тохиолдоно 5 Ноцтой Нас барах, тахир дутуу Удаан
 16. 16. Эрсдэлээс сэргийлж Эрүүл байя Ноцтой байдлаас үүсэх үр дагавар Магадлал – үр 7-9 өндөр эрсдэлтэй, дагаврын Хүнд Дунд Ажлаа бүү хий, зогсоо, Хөнгөн үржвэрээр Ахлахдаа мэдэгд, тодорхойлно Арга хэмжээ шуурхай ав, Эрсдэл арилсны дараа Өндөр ажлаа хий. 9 7 4 /байнга/ 4-6 дунд эрсдэлтэй,Дахин давтагдах Аюулд хяналт тогтоо, магадлал Дунд 8 5 2 арга хэмжээ авах /үе үе/ шаардлагатай. 1-3 бага эрсдэлтэй, Бага Хянаж бай, 6 3 1 /ховор/ Шууд арга хэмжээ авах шаардлагагүй. ЯМАР Ч АЖЛААС ТАНЫ АМЬ НАС ИЛҮҮ ЧУХАЛ. АЮУЛГҮЙН ШААРДЛАГА ХАНГААГҮЙ АЖЛЫГ МЭДЭГДЭЖ, ЯНЗАЛЖ БАЙЖ ҮРГЭЛЖЛҮҮЛЭН ХИЙ.
 17. 17. Эрсдэлээс сэргийлжЭрүүл байя Мөсөн уул дээр тулгуурласан ослын харьцангуй үзүүлэлт ОСОЛ 1 БЭРТЭЛ ГЭМТЭЛ 10 ОСОЛД ДӨХСӨН 600 МЭДЭЭЛЭЛ /АЮУЛЫГ ИЛРҮҮЛЭХ МЭДЭЭЛЭХ ХХХ ДАЛД АЮУЛ: Осол ойрхон байна Accident Ratio Study (Bird & Germaine, 1989)
 18. 18. Эрсдэлээс сэргийлж Эрүүл байя Энэхүү ослын харьцангуй үзүүлэлтийг анх 1992онд Аж үйлдвэрийн ослын судалгаанд тулгуурланүйлдвэрлэлийн ноцтой 1 ослын цаана 10 бэртэл, гэмтэл(ХЧТА), 30 өмчийн хохирол, 600 осолд дөхсөн тохиолдолбайдгыг Германы судлаач Бѐрд судалгаагаар тогтоожээ. Жишээлбэл, ноцтой гэмтэл бүрийн цаана(өрөмдлөгийн машин дээр хэн нэгэн аль нэг эрхтэнээ тасцохиулсан гэж үзвэл), 10 хөнгөн гэмтэл, 30 өмчийн хохирол,өрмийн талбай дээр уг эрхтэнээ цохиулах дөхсөн 600 осолддөхсөн тохиолдол байгааг санах хэрэгтэй.
 19. 19. * Аюулыг танин илрүүлэх, эрсдэлд нь үнэлгээ, дүн шинжилгээ хийх,түүний хяналтыг тодорхойлох, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авахзамаар аюулыг арилгах, эрсдэлийг бууруулах, ажлын байрны аюулгүйбайдлыг хангах, нөхцлийг нь сайжруулахад чиглэгдсэн арга хэмжээгтасралтгүй хэрэгжүүлэх үйл явц 1. АЖЛЫН БАЙРНЫ АЮУЛ БОЛОН ТҮҮНИЙГ ДАГАЛДАХ ЭРСДЭЛИЙГ ЗОХИЦУУЛАХ, УДИРДАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 2. ХАБЭА-Г ХАНГАХ, АЖИЛТНУУДЫН АМЬ НАС, ЭРҮҮЛ МЭНДИЙГ ХАМГААЛАХ ХАМГИЙН ҮР ДҮНТЭЙ, ТЭРГҮҮН АРГА
 20. 20. Эрсдэлээс сэргийлж Эрүүл байя 1. Аюулыг мэдээлэх хуудасАюулыг бага арилгасан, 2. Ажлын байрны үзлэгарилгаагүй байгаа 3. Эрсдэлийн үнэлгээшалтгааныг тодорхойлж, 4. Ослын судалгаанаассайжруулах арга хэмжээ аюулууд, авах ѐстой аргаавна. Илрүүлэлт хэмжээнүүд мэдээлэгддэг. Дахин Эрсдэлийг Удирдах сайжруулалт Менежмент Бүртгэл Системийн Загвар Хяналт Аюул болон түүнийг арилгах бүх аргаХАБ-ын ажилчид аюулыг хэмжээг Бүртгэлд /арилгах арга хэмжээ Remedial Actionавагдсан эсэхийг газар Tracking System-д/дээр нь шалгана. оруулна.
 21. 21. Эрсдэлээс сэргийлж Эрүүл байя Илрүүлэлт Аюулыг таньж, илрүүлж, арилгах арга хэмжээг (арилгахболомжгүй бол орлуулах, инженерчлэх, тусгаарлах, захиргаадах, НБХХолгох хувилбарууд байдаг) түргэн авах хэрэгтэй. Аюулыг урьдчилан(осолд хүргэхээс өмнө) илрүүлэхийн тулд 4 төрлийн арга бид одоогоорашиглаж байна: Аюулыг мэдээлэх хуудас Ажлын байрны үзлэг Эрсдэлийн үнэлгээ Ослын судалгаа Эхний 3 арга нь Pro-active төрлийн аргад багтана. Өөрөөрхэлбэл урьдчилан сэргийлэх арга.Харин сүүлийн арга буюу ослын судалгаа нь осол болсны дараахийгддэг учир Re-active (хариу арга хэмжээ авах) аргын төрөлдхамаарагдана.
 22. 22. Эрсдэлээс сэргийлж Эрүүл байя “ Монголын Үндэсний Алмазан Өрөмдлөг” ХХК-ийнажилчид Re-active биш Pro-active байх шаардлагатай. Өөрөөр хэлбэлосол гарсны дараа бүртгээд явахаасаа илүүтэйгээр осол гарахаас сэргийлж,түүнд хүргэх аюул, хүчин зүйлсийг илрүүлж, арилгах/хяналтандаа авахадилүү анхаарал хандуулах хэрэгтэй гэсэн үг юм. Үүнээс бид нарын гол ажилоффист биш, талбай дээр байдаг гэсэн логик гарна.
 23. 23. Эрсдэлээс сэргийлж Эрүүл байя 3. ЭРСДЭЛЭЭС СЭРГИЙЛЭХ АРГА ЗАМ УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, ХАРИУ АРГА ХЭМЖЭЭ АВАХХамгийн үр дүнтэй Аюулыг арилгах: Аюулыг бүрэн арилгах, үгүй болгох Аюулыг арилгах Орлуулалт: Бага аюултай зүйл, ажиллагаа болон техник хэрэгслээр орлуулах, хүн ажиллуулахаас илүү техник ажиллуулах, автоматжуулах Орлуулалт Техник/Тусгаарлалт: Эрсдэлийг Техник/Тусгаарлалт бууруулахаар хийгдсэн зүйл болон түүний шинэчлэл (дуу намсгагч, хаалт, хашилт) Хяналт/Сургалт Хяналт: Аюул эрсдэлээс хамгаалах аргыг зааж өгөх (сургалт, журам, дүрэм, тэмдэг тэмдэглэгээ) Нэг бүрийн хамгаалах хэрэгсэл Нэг бүрийн хамгаалах хэрэгсэл: Хамгаалах хэрэгслээр хангаж өгөх (аврагдах сүүлчийнБага үр дүнтэй үе шат)
 24. 24. Эрсдэлээс сэргийлж Эрүүл байяАЮУЛ ЭРСДЭЛГҮЙ АЖИЛЛАХ АРГА ЗАМ - З ХҮЧИН ЗҮЙЛИЙН УЯЛДАА ХОЛБООГ ХАНГАХ АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ АЖИЛДАА АЮУЛГҮЙ АЮУЛГҮЙ АЖИЛДАА ХАНДАХ АРГА АРГА ХАНДЛАГА ХАНДАХ БАРИЛ БАРИЛ ХАНДЛАГА
 25. 25. Эрсдэлээс сэргийлж Эрүүл байяАЖИЛДАА ХАНДАХ ХАНДЛАГА ГЭЖ ЮУГ ОЙЛГОХ ВЭ? АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ БУРУУ Аливаа үйлдлийг гүйцэтгэхэд ТА ИНГЭЖ ХАНДДАГ БОЛ ХАНДЛАГУУД тогтсон АЖИЛДАА ХАНДАХ  Энэ нададарга барилд хүргэдэг бодол тохиолдохгүй ээсанааны дадал зуршилирсэн юм чинь...  Би өмнө нь ингэж ӨӨРЧЛӨХ ХЭРЭГТЭЙ. ХАНДЛАГАА ажиллаад болоод л ЖИЖИГ ЗҮЙЛ ТОМ ЭРСДЭЛИЙГ  Энэ бол ядаргаа … ДАГУУЛЖ ЧАДДАГ ГЭДГИЙГ БҮҮ Аюулгүй ажиллагаа ажил удаашруулдаг, цаг алдсан дэмий зүйл МАРТ  Аюулгүй ажиллагаа надад хамаатай зүйл биш, энэ Safety- нхний л ажил  Энэ Safety ядаргаатай золиг, байнга л үглэж, жаахан юман дээр сүржигнэж байх юм.
 26. 26. эсвэл
 27. 27. Эрсдэлээс сэргийлж Эрүүл байя Өдөр тутам аюулгүй ажиллагааны дүрэм журмыг мөрдөж,аюулгүй ажиллах нь та өөрийгөө болон хамт ажилладаг нөхдөөаюулд өртөхөөс хамгаалж байгаа хэрэг юм. Энэ утгаараа АюулгүйАжиллагаа бол ядаргаатай бус харин ч Буянтай ажил. Та өдөр тутамээлжийн хүндээ тоног төхөөрөмжийг нь шалгаж, бусаддаа аюулгүйажиллах аргыг нь зааж өгч, НБХХ-ээ хэрэглэхийг сануулж байгаабол та өөрийгөө буян үйлдэж байна гэж бодох хэрэгтэй. Намайг гэр бүлийнхэн маань хүлээж байгаа. Тиймээс “БИ ТЭДНИЙХЭЭ ТӨЛӨӨ АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАДАГ”
 28. 28. Эрсдэлээс сэргийлж Эрүүл байя Юуг?АЮУЛГҮЙ ? ? ?АЖИЛЛАХ Эерэг УХААН Хандлага АЮУЛГҮЙ АЛЖААЛАА ТАЙЛЖ, АЖИЛЛАГААНД БИЕ, СЭТГЭЛЭЭ АЖИЛД СУРАЛЦАХ БЭЛТГЭХ АЖЛАА ЭХЛЭХЭЭС АЮУЛ, ЭРСДЛИЙГ ӨМНӨ ИЛРҮҮЛЖ, АРИЛГАХЗӨВ АЖИЛЛАХ ТУХАЙ БОДОХ АЖЛАА ЗӨВ ГҮЙЦЭТГЭЦГЭЭЕ Таны ХАНДЛАГА шинэчлэгдэх ѐстой!
 29. 29. АМЖИЛТ Эрсдэлээс сэргийлж Эрүүл байя АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ ҮНДСЭН 4 АЛХАМ•Хийх ѐстой ажлыг нарийвчлан алхам бүрээр нь  ХАРанхаарч учрах аюулыг урьдчилан хар.•Харсан зүйлийнхээ утга учрыг сайтар ойлго  ОЙЛГО•Ажлаа яаж гүйцэтгэхээ төлөвлө  ТӨЛӨВЛӨӨД•Төлөвлөгөөний дагуу ажлаа гүйцэтгэ  ХИЙ
 30. 30. Эрсдэлээс сэргийлж Эрүүл байяАЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА БОЛ ТА БИД БҮГДИЙН АЖИЛ. ТАНД АМЖИЛТ ХҮСЬЕ.

×