Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sistem Ekonomi Islam 2009

17,802 views

Published on

Pembentang: Alwie & Radzmin

Published in: Spiritual

Sistem Ekonomi Islam 2009

 1. 1. Progaram Pengajian Pra-universiti <ul><li>MIKROEKONOMI </li></ul><ul><li>Tajuk: </li></ul><ul><li>SISTEM EKONOMI ISLAM </li></ul><ul><li>Ahli kumpulan: </li></ul><ul><li>ALWIE </li></ul><ul><li>RADZMIN </li></ul>
 2. 2. Mikroekonomi Bab 2 sistem ekonomi dan peranan kerajaan 2.5 sistem ekonomi islam
 3. 3. pengenalan <ul><li>sistem ekonomi islam merupakan sistem ekonomi yang lahir daripada agama islam. </li></ul><ul><li>Sistem ekonomi ini menggunaan sumber-sumber ciptaan allah s.w.t dengan cara yang cekap dan adil berlandaskan hukum-hukum syarak. </li></ul><ul><li>Sistem ekonomi ini menentang amalan riba atau feadah kerana mempunyai unsur penindasan. </li></ul><ul><li>Sumber rujukan utama dalam sistem ekonomi islam ialah al-Quran dan hadis. </li></ul><ul><li>Antara negara yang mengamalkan sistem ekonomi islam ialah Arab Saudi Dan Mesir. </li></ul>
 4. 4. Ciri-ciri sistem ekonomi islam <ul><li>Pemilikan sumber ekonomi. </li></ul><ul><ul><ul><li>Sumber ekonomi adalah dimiliki oleh allah s.w.t, individu hanya merupakan pemegang amanah keatas sumber allah. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Walaupun begitu inidividu mempunyai kebebasan untuk memiliki sumber ekonomi dan kekayaan asalkan tidak melanggar hukum-hukum syarak. </li></ul></ul></ul>
 5. 5. Ciri-ciri sistem ekonomi islam <ul><li>Motif ekonomi. </li></ul><ul><ul><li>Dalam sistem ekonomi islam, individu dalam masyarakat tidak mementingkan keuntungan semata-mata.apa yang lebih penting ialah kebajikan masyarakat. </li></ul></ul><ul><ul><li>Matlamat sistem ekonomi islam adalah untuk mancapai al-falah, iaitu mancapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. </li></ul></ul>
 6. 6. Ciri-ciri sistem ekonomi islam <ul><li>Persaingan yang sihat dibenarkan. </li></ul><ul><ul><li>Dalam sistem ekonomi islam, persaingan yang sihat diamalkan iaitu dengan cara yang adil dan saksama </li></ul></ul><ul><ul><li>Penindasan, makan riba, sorokan dan perkara-perkara yang diharamkan di dalam islam sama sekali dilarang dalam sistem ekonomi islam </li></ul></ul>
 7. 7. Ciri-ciri sistem ekonomi islam <ul><li>Kebebasan membuat keputusan ekonomi. </li></ul><ul><ul><li>Sistem ekonomi islam memberikan kebebasan dalam menjalankan sistem ekonomi seperti menentukan jenis barang yang hendak dikeluarkan, cara barang itu dikeluarkan, dan sebagainya asalkan tidak melangar hukum islam. </li></ul></ul>
 8. 8. Penyelasaian masalah asas dalam sistem ekonomi islam <ul><li>Apa jenis barang dan perkhidmatan yang hendak dikeluarkan. </li></ul><ul><li>Dalam sistem ekonomi islam, individu dibenarkan untuk mengeluarkan barang dan perkhidmatan yang mendatang feadah kepada manusia. </li></ul><ul><li>Dalam sistem ekonomi islam, barang yang tidak dibenarkan oleh islam tidak dibenarkan untuk dikeluarkan. </li></ul><ul><li>Oleh itu, pengeluar hanya mengeluarkan barang dan perkhidmaan yang dapat mendatangkan kebaikan dan kebajikan kepada masyarakat. </li></ul>
 9. 9. Penyelasaian masalah asas dalam sistem ekonomi islam <ul><li>Berapa banyak barang dan perkhidmatan hendak dikeluarkan </li></ul><ul><li>Jumlah barang yang hendak dikeluarkan oleh pengeluar bergantung kepada permintaan pasaran. </li></ul><ul><li>Oleh itu, jumlah barang dan perkhidmatan yang hendak dikeluarkan adalah ditentukan oleh mekanisme harga. </li></ul><ul><li>Kadangkala kerajaan juga campur tangan dalam menjamin kestabilan ekonomi. </li></ul>
 10. 10. Penyelasaian masalah asas dalam sistem ekonomi islam <ul><li>Bagaimana barang hendak dikeluarkan. </li></ul><ul><li>Pengeluar akan menggunakan teknik pengeluaran yang paling cekap iaitu teknik pengeluaran yang dapat memaksimumkan pengeluaran dan meminimumkan kos. </li></ul><ul><li>Pengeluar akan memilih sama ada mengunakan intensif buruh atau intensif modal yang dapat mencapai kecekapan paling tinggi dan berfeadah untuk masyarakat. </li></ul><ul><li>Kerajaan boleh juga campur tangan dalam memastikan kegiatan ekonomi dijalankan dengan cekap dan tidak berlaku eksternaliti negetif seperti pencemaran dan kesesakan. </li></ul>
 11. 11. Penyelasaian masalah asas dalam sistem ekonomi islam <ul><li>Untuk siapa barang hendak dikeluarkan. </li></ul><ul><li>Pengagihan barang dan perkhidmatan bergantung kepada agihan pendapatan dan kemampuan dalam masyarakat. </li></ul><ul><li>Golongan yang berpendapatan tinggi akan memperolehi lebih banyak barang. </li></ul><ul><li>Selain daripada itu kerajaan juga akan membantu golongan yang berpendapatan rendah bagi memenuhi keperluan mereka melalaui zakat. Dengan adanya zakat, pengagihan pendapatan dapat dilakukan secara adil. </li></ul>
 12. 12. Keunikan ciri-ciri ekonomi islam <ul><li>Sistem yang bukan ciptaan manusia. </li></ul><ul><li>Sistem yang berasaskan syariat allah yang terkandung dalam al-Quran dan sunnah. </li></ul><ul><li>Hukum yang telah ditentukan oleh syariat tidak boleh diubah dalam apa bentuk sekalipun. </li></ul><ul><li>Lebih mementingkan kepentingan masyarakat daripada keuntungan. </li></ul>
 13. 13. Penyelasaian masalah asas dalam sistem ekonomi islam <ul><li>Tujuan kegiatan ekonomi. </li></ul><ul><li>Kegiatan ekonomi yang dijalankan mengikut syarak diangap sebagai ibadat dan akan diberikan ganjaran di masa hadapan (syurga). </li></ul><ul><li>Tujuan ekonomi islam tidak hanya terhad kepada mendapatkan kesejahteraan di dunia malah juga di akhirat. </li></ul><ul><li>Tujuan utama ekonomi islam adalah untuk memenuhi tuntutan ibadat. </li></ul>
 14. 14. Penyelasaian masalah asas dalam sistem ekonomi islam <ul><li>Pemilikan harta </li></ul><ul><li>Individu boleh memiliki harta tetapi mereka hanyalah pemegang amanah allah. </li></ul><ul><li>Harta dan kekayaan haruslah diagihkan dengan adil. </li></ul><ul><li>Pemilikan secara individu sumber-sumber penting tidak dibenarkan agar semua masyarakat dapat menikmatinya. </li></ul><ul><li>Mengimbangi antara kepentingan alam dengan kepentingan masyarakat. </li></ul>
 15. 15. Penyelasaian masalah asas dalam sistem ekonomi islam <ul><li>Kebebasan bersaing </li></ul><ul><li>Bebas menjalankan kegiatan ekonomi dan persaingan asalkan tidak melangar hukum-hukum syarak. </li></ul><ul><li>Tidak menggalakkan wujudnya monopoli dalam mengerluarkan barang keperluan asas. </li></ul><ul><li>Persaingan haruslah adil dan saksama. Amalan bunga atau riba ke atas peminjam adalah dilarang. </li></ul>
 16. 16. Penyelasaian masalah asas dalam sistem ekonomi islam <ul><li>Perana pengguna dan pelabur </li></ul><ul><li>Penguna berhak memenuhi keperluan mereka selagi tidak meyalahi hukum syarak, sederhana, tidak membazir, dan tidak bermegah-megah. </li></ul><ul><li>Pengeluar juga bebas mengeluarkan barangan asalkan dapat mendatangkan kebaikan. </li></ul><ul><li>Masalah apa dan bagaimana barang dikeluarkan diselesaikan dengan harga pasaran. Namun barang yang hendak dikeluarkan hendaklah dibenarkan dalam islam. </li></ul><ul><li>Masalah bagaimana barang hendak dikeluarkan diselesaikan melalui kecekapan , iaitu melalui persaingan dikalangan pengeluar. </li></ul><ul><li>Penyelesaian masalah siapa yang mendapatkan barang dan perkhidmatan diselesaikan melalui zakat. </li></ul><ul><li>Barang yang tidak dapat dikeluarkan oleh individu akan dikeluarkan oleh kerajaan. </li></ul>
 17. 17. SEKIAN TERIMA KASIH <ul><li>Sumber rujukan </li></ul><ul><li>Teks pra-u stpm matrikulasi, mikroroekonomi, penulis HENG SIEW NGU dan MD. ZYADI MD. TAHIR, keluaran LONGMAN. </li></ul>

×