Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Workshop: PowerFactory Applications for Power System Analysis. Kasetsart University 0.3.04.2015
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Munip noticia a "El Punt econòmic"

Download to read offline

Noticia de

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to like this

Munip noticia a "El Punt econòmic"

  1. 1. 18 L'ECONÒMIC DEL 6 AL 12 DE JULIOL DEL 2013 EMPRENEDORS No cal sortir de casa amb la lliçó benapresade tot elqueespotfer i on es pot anar el cap de setmana. Improvisar també és una bona opció, i més si es disposa d’una aplicaciócomlaquehaideatJordi Domènech per consultar a través dels telèfons intel·ligents o les tauletes l’oferta d’activitats, on espotmenjaridormiraqualsevol poble de Catalunya. Tal com ell mateix explica, va ser per interès propi que es va llevar un dia pen- sant a crear aquesta aplicació i ai- xí poder aprofitar al màxim els caps de setmana amb la família. Fa unes setmanes que ha sortit la primera versió de Munip, on es reculll’ofertadels1.500poblesde Catalunya. S’hi poden trobar des d’activitats esportives, festes majors i concerts fins a altres atractius com ara els museus o edificis que destaquen per l’in- terès arquitectònic. L’oferta gas- tronòmica, els productes típics o rutes a peu són altres propostes que es poden consultar a Munip. Un dels objectius de l’empresa és comercialitzar l’aplicació i ar- ribar a acords amb ajuntaments i consells comarcals per anar am- pliantelscontinguts.Aquestspa- guen una quota mensual per anar actualitzantlainformacióenfun- ció del nombre d’habitants del municipi. Els restaurants i hotels també es poden anunciar a un preu simbòlic o pagar una altra tarifa més elevada perquè els seus descomptes i promocions siguin reenviats a través de les xarxes socials, com ara Facebook i Twi- ter. “Com més registres tinguem entrats més forta serà l’aplica- ció”, apunta. Ara hi ha prop de 9.000 restaurants i uns 12.000 hotels entrats, però, tal com re- coneix Domènech, s’han d’anar ampliant apartats amb informa- ció més específica de cada muni- cipi, com per exemple el que es recull en la secció de productes típics. ACTES GRATUÏTS.L’aplicació,quees pot consultar en català, castellà i anglès, es va presentar fa uns me- sos a Fitur i surt a la llum en plena temporada estiuenca, aprofitant l’inici deles vacances ielfetque hi ha moltes més activitats a l’aire lliure.“Ara,amblacrisi,ésunbon momentperdisfrutardetotelque amagaelturismelocaliconèixerel que es fa al carrer i que és gratuït”, assegura Domènech. Insisteix que els ajuntaments no han de deixar perdrel’oportunitatdedonar-sea conèixeratravésd’aquestsdispo- sitius, que no són incompatibles amb els continguts que ja oferei- xen a través del web municipal. Ara per ara ja hi ha bona resposta perpartd’algunsajuntamentsque veuen amb bons ulls aquesta ini- ciativa. Alguns fins i tot hi han aportat idees per ampliar els con- tinguts de l’aplicació. És el cas de SantAndreudeLlavaneres,onre- sideix Domènech, per incloure en l’aplicaciórecomanacionssobreel patrimoni arquitectònic del mu- nicipi. Domènech es mostra satisfet del seuprojecte,quehatiratendavant amb moltes hores de dedicació i gràcies al suport i la col·laboració delseusoci,JordiSancho.Talcom explica aquest emprenedor, la se- va afició, la tecnologia, li va per- metre dissenyar sobre el paper com volia que fos l’aplicació, però va ser gràcies als coneixements en llocs web i xarxes socials del seu soci que es va poder fer realitat el seu projecte. A través de l’aplicació, els usua- ris també poden arribar amb més facilitat gràcies als mapes de geo- localització i accedir als telèfons que hi apareixen per trucar al res- taurantohotelonvolenanar.Mu- niptambéofereixlapossibilitatde seleccionar fins a tres municipis comapreferitsiapartird’aquítota la informació i actes que s’hi facin arribenal’usuariatravésd’alertes al mòbil o per correu electrònic. Entre la selecció d’activitats d’oci s’inclouen les cartelleres de cine- ma. VERSIÓ INTERACTIVA. Segons expli- ca el creador de Munip, ja s’està treballant en una nova versió de l’aplicació en què els usuaris po- dranpenjarimatgesifercomenta- ris sobre qualsevol dels actes que se celebrin en un lloc. “Volem ar- ribar a com més gent millor, i aquesta és una bona manera de buscar la interacció dels usuaris, que podran aportar continguts.” Totiaixò,enaquestaversióactua- litzadaespassaràunfiltrepervali- dar i contrarestar les aportacions. Una aplicació que estarà en cons- tant evolució. Conèixerel territoriper no avorrir-se L’aplicació per a mòbils i tauletes Munip dóna informació de tots els municipis ELENA FERRAN SANT ANDREU DE LLAVANERES Jordi Domènech va tenir clar que volia trobar en un mateix lloc activitats i racons per descobrir els caps de setmana. Així se li va ocórrer crear Munip, on es recullen activitats, restaurants i allotjaments de tots els municipis catalans. L’aplicació es pot descarregar al web munip.cat Domènech a l’edifici de Ca l’Alfaro de Llavaneres, un dels indrets recomanats des de l’aplicació. QUIM PUIG LA IDEA Ara, amb la crisi, és un bon moment per disfrutar de tot el que amaga el turisme local JORDI DOMÈNECH CREADOR DE MUNIP “Estem en un moment en què les coses han d’anar a millorperòperaaixòcalfer elsdeuresenelssectorsge- neradors de riquesa i can- viarlaculturapertald’afa- vorir l’emprenedoria al nostre país, aquest serà el punt de sortida de la crisi.” Amb aquestes paraules el fundador i president de Lets Bonus, Miguel Vice- nte, animava aquesta set- mana a crear nous negocis durant la seva participació en la primera edició de les jornades Esade Entrepre- neurship Day que organit- za aquesta escola de nego- cis. En aquest fòrum Vicente ha explicat algunes de les claus que hanconsolidat en un temps rècord la firma com a un dels referents en la compra col·lectiva a la xarxa. En aquest sentit l’emprenedor ha destacat la inversió de 40 milions d’euros en tan sols tres anys per a la captació de subscriptors, la qual cosa els ha permès tenir actual- ment 7,5 milions de clients només al mercat espanyol. Vicente també ha explicat els plans de diversificació de la companyia amb una nova divisió de viatges i una altra de productes ex- clusius de cosmètica. El fundador de Lets Bonus anima a emprendre nous negocis ara REDACCIÓ BARCELONA El president de Lets Bonus, Miguel Vicente, a Esade. ESADE

Noticia de

Views

Total views

382

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

206

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×