Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Барилгын зураг

2,531 views

Published on

Техникийн зураг зүй хичээл

Published in: Education
 • Be the first to comment

Барилгын зураг

 1. 1. Хичээлийн зорилго,зорилт ➢ Барилгын зураг төсөл ,уншихзохиох аргачлал олгох ➢ Барилгын шинэ мэдээ мэдээлэлтэй танилцах ➢ Барилгын зураг төслийн бүтэц План зураг, Босоо зүсэлт, Нүүрний фасад мэдлэгтэй болох
 2. 2. Хичээлийн агуулга ● Барилгын зураг төсөл ● Шинэ технологи ● Бие даан гүйцэтгэх даалгавар
 3. 3. Ерөнхий төлөвлөгөө • Барилгын зургын бүрэлдэхүүн хэсэгт ерөнхий төлөвлөгөөний зураг орсон байна. Үүнд • Барилгын байрлал • Орчин тойрд байх обьект • Зам, мод, зүлэг суулгах байдал • Зэрэг олон зүйлийг багтаасан ерөнхий төлөвлөлт, тэмдэглэгээ тайлбар бичээсүүд ордог.
 4. 4. Барилгын үндсэн хэсгүүд • Барилгын суурь • Хана • Дээвэр • Шал • Хучлага • Шат • Цонх • Хаалга зэргийг барилгын үндсэн хэсэг гэж нэрлэдэг.
 5. 5. Харагдах байдал
 6. 6. Барилгын хөндлөн хийгдсэн зүсэлтийг план зураг гэх бөгөөд :гүйцэтгэлээр нь Суурийн план Давхрын план Дээврийн ппан Бүтцийн план гэж .ангилна
 7. 7. -1План зураг
 8. 8. -2План зураг
 9. 9. -3План зураг
 10. 10. -1Дээврийн план
 11. 11. -2Дээврийн план
 12. 12. Бүтцийн план
 13. 13. Барилгын зургийн өндрийн хэмжээс болон босоо гүйцэтгэлийг харуулах зорилгоор .зүсэлтийг хийдэг ● Нүүрний зүсэлт ● Хажуугийн зүсэлт
 14. 14. -1Босоо зүсэлт
 15. 15. -2Босоо зүсэлт
 16. 16. Масштаб • Барилгын зурагт ихэвчлэн 1:50 , 1:100, 1:200, 1:400 гэх мэт багасгах масштаб хэрэглэнэ. • Ерөнхий төлөвлөгөөг 1:200 , 1:500, 1:1000, 1:2000 масштабаар зурна. • Барилгын хийц, хэсэглэл 1:10 , 1:20 масштабыг хэрэглэнэ.
 17. 17. Барилгын зургийн гүйцэтгэл
 18. 18. Гэрийн даалгавар 1-2 .давхар хувийн орон сууцны зохиомж гарга . /А Хэвтээ зүсэлт хийх план /зураг .Б Босоо зүсэлт хийх .В Нүүрний болон хажуугийн фасад зурах .Г Дэлгээс байгуулах . / /Д Цаасан загвар макет хийх

×