хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм

68,819 views

Published on

хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм,

Published in: Technology
11 Comments
23 Likes
Statistics
Notes
 • газрын тосны галаар хийн ийм sliede бна уу, жишээ харах гэсийн
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • óðãàìàë õàìãààëàëûí áîäèñ õîð óóñìàëòàé àæèëëàõ àþóëã¿é àæèëëàãàà, ýð¿¿ë àõóéí øààðäëàãà õýðýãòýé áàéíà íàäàä òóñ áîëîî÷
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • ãàçàð òàðèàëàíãèéí áàãàæ õýðýãñýë, òîíîã òºõººðºìæòýé àæèëëàõ àþóëã¿é àæèëëàãàà áàéíà
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • 96610302
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • ene hiisen ymaa nadaaa ogoooch tehvv guuj bnaa oyutan ym bgaa ym
  nadluuu tohiorooo ogj tuslaach
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
68,819
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
1,408
Comments
11
Likes
23
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм

 1. 1. ժĪË̪ÐÈÉÍ ÀÞÓËÃ¯É ÀÆÈËËÀÃÀÀ ÝЯ¯Ë ÀÕÓÉ “ Ì ХС ” Х ÕÊ- НИЙ ТЕХНИК ТЕХНОЛОГИ АШИГЛАЛТЫН Ã АЗАР
 2. 2. Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа эрүүл ахуй <ul><li>Монгол Улс Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын ХАА-ЭА,үйлдвэрлэлийн орчны тухай 155-р конвенцид 1981 онд </li></ul><ul><li>нэгдэн орсон Хөдөлмөрийн тухай хуульд хөдөлмөрийн нөхцөл,ХАА-ЭА стандарттай холбоотой бүлгийг конвенцийн үзэл баримтлалтай нийцүүлсэн. </li></ul><ul><li>/ КОНВЕНЦ НЭГДСЭН БОЛ БҮХ ЗААЛТЫГ МӨРДӨНӨ ГЭСЭН ҮГ/ </li></ul>
 3. 3. МОНГОЛ УЛСЫН ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ <ul><li>ЗУРГАДУГААР БҮЛЭГ </li></ul><ul><li>ХӨДӨЛМӨРИЙН НӨХЦӨЛ ХАА-ЭА </li></ul><ul><li>СТАНДАРТ </li></ul><ul><li>ЭРҮҮЛ МЭНД, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЙДЫН 2000 ОНЫ 33 ТООТ ТУШААЛ “АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГАД ХАА-ЭА АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ЖУРАМ </li></ul>
 4. 4. МХС ХХК ХАА-ЭА дүрэм <ul><li>2007 оны 10 сарын 11 өдөр №120 тоот ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРЛЫН ТУШААЛААР БАТЛАГДСАН. </li></ul><ul><li>10 бүлэгтэй </li></ul><ul><li>ХАВСРАЛТ-1.2. Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны заавар </li></ul>
 5. 5. ХАА-ЭА дүрмийн зорилго <ul><li>МХС ХХК-ийн ашиглалт үйлчилгээнд ашиглаж буй сүлжээний тоног төхөөрөмж,техник технологи түүний хийсэн материалын хими, физикийн шинж чанараас шалтгаалан хөдөлмөрлөх явцад хүний эрүүл мэндэд хохирол учруулж болох аливаа сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх эдийн засаг,техник технологийн болон зохион байгуулалтын цогц арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд энэхүү дүрмийг мөрдлөгө болгоно. . </li></ul>
 6. 6. ХАА-ЭА ДҮРМИЙН ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ Ажил эрхлэгчийн эрүүл мэндийг хамгаалахтай холбоотой арга хэмжээг хэрэгжүүлэх Õ АА-ЭА ä¿ðýìä çààñíû äàãóó ÕÀÀÝÀ-í çºâëºë , Үйлдвэрлэлийн ослыг судлан бүртгэх комисс эдгээрийг áàéãóóëàãûí захирлын òóøààëààð òîìèëæ àæèëóóëíà Ажилтны хөдөлмөрийн гэрээ, ажлын байрны тодорхойлолтонд тусгаж ажиллуулна.
 7. 7. ХАА-ЭА ШААРДЛАГА ГАРЧ БОЛЗОШГҮЙ ОСЛЫН ҮЕД АЖИЛЛАХ ШУУРХАЙ АЖИЛЛАГААНЫ ДЭГТЭЙ ТҮҮНИЙГЭЭ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ ЧАДДАГ БАЙХ Тоног төхөөрөмжийн ашиглалт ажиллагааны Техникийн паспорт хөтөлнө. 1.Агааржуулалт-Ажлын байр нь нэг цагт нэг хүнд 30м.куб 2 .Гэрэлтүүлэг – Ажлын байрны 280-750 люкс доод хэмжээ 50 люкс 3.Чийглэг- Тохиромжтой хэмжээ 40-60% дээд хэмжээ 75% 4.Шуугиан – Дээд хэмжээ 85 дб утсаар ярьдаг өрөөнд 60дб 5.Талбай – Нэг хүнд ноогдох 4,5 м.кв 6.Дулаан – Тохиромжтой хэмжээ 18С-24С ХЭМ ХҮНД НӨХЦӨЛД -35С - +35С ХЭМ 7.Хөдөлгөөний хурд – 1м/сек ихгүй
 8. 8. Àþóëã¿é àæèëëàãààíû ñàíàìæ òýìäãèéã MNS 4643-98 ñòàíäàðòûí дагуу хийнэ.Энэ нь зөөврийн болон байнгын байна. ÀÍÕÀÀÐÓÓËÑÀÍ Á¯¯ ÇÀËÃÀ Õ¯Í ÀÆÈË- ËÀÆ ÁÀÉÍÀ Á¯¯ ÎÍÃÎÉËÃÎ Õ¯Í ÀÆÈËËÀÆ ÁÀÉÍÀ ÕÎÐÈÃËÎÑÎÍ ÇªÂتªÐÑªÍ ÑÀÍÓÓËÑÀÍ <ul><li>ÇÎÃÑ! </li></ul><ul><ul><li>ÀÌÈÍÄ ÀÞÓËÒÀÉ </li></ul></ul><ul><ul><li>ªÍĪРկ×ÄÝË ! </li></ul></ul>ÝÍÄ ÀÆÈËËÀÆ ÁÎËÍÎ ÃÀÇÀÐÄÓÓËÑÀÍ
 9. 9. СУРГАЛТ ШАЛГАЛТ ҮЗЛЭГ ХЯНАЛТ АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ <ul><li>Нийт ажиллагсдыг аюулгүй ажиллагаанд сургах программтай байна. </li></ul><ul><li>Сэдэвчилсэн уралдаан үзүүлэх сургууль тэмцээн хэлбэрээр мэдлэг олгож, дадлагажуулах арга хэлбэрээр явуулна </li></ul>
 10. 10. ЗААВАРЧИЛГА ӨГӨХ ДАРААЛАЛ Зааварчилга өгөх хүмүүсийг сургах, гарын авлагаар хангах ажлыг зохион байгуулна. Аюулгүй ажиллагааны зааварчилга өгөх дараалал Óðüä÷èëñàí çààâàð÷ëàãà Àæëûí áàéðíû àíõàí øàòíû çààâàð÷ëàãà Äàâòàí çààâàð÷ëàãà Өгөх:ХААЭА хариуцсан мэргэжилтэн Ахлах инженер Хүний нөөцийн ажилтан Өгөх:Тухайн тасаг цехийн ахлагч Ээлжийн ахлагч Өгөх:Ахлах инженер Салбарын захирал Тасаг цехийн ахлагч,ээлжийн ахлагч
 11. 11. Урьдчилсан зааварчилга авах Дадлага хийж буй оюутан Гэрээт ажилтанд Шинээр ажилд орсон ажилтан Хугацаа:Тухай бүр Урьдчилсан зааварчилга өгч, хяналтын хуудас нээж хувийн хэрэгт хавсаргана.
 12. 12. Ажлын байран дахь анхан шатны зааварчилга авах Àæèëä øèíýýð îð сон ажилтан Дадлагын оюутан Ажлын байр өөрчлөгдсөн ажилтан Хугацаа:Тухай бүр Шинээр ажилд орсон ажилтнаас шалгалт авч, тус нэгжид ажиллахыг зөвшөөрч хяналтын хуудсанд бичиж гарын үсэг зурсан байна.
 13. 13. Шинээр ажилд орсон ажилтан анхаарах зүйл Àæèëä øèíýýð îðæ áàéãàà õ¿ì¿¿ñèéã Ìýðãýæëèéí ºâ÷èí ñóäëàëûí òºâèéí íàðèéí ìýðãýæëèéí ýì÷ íàðûí ¿çëýãò îðóóëæ òóõàéí õºäºëìºðèéí íºõöºëä àæèëëàõàä ýð¿¿ë ìýíäèéí õóâüä òýíöýõ ýñýõèéã òîäîðõîéëóóëæ ä¿ãíýëò ãàðãóóëíà 1.Эрүүл мэндийн бүрдмэл үзлэгийн хуудсаар үзүүлсэн байна. 2.Аюулгүй ажиллагааны арга техникийн зааварчилга авсан. 3.Хяналтын хуудас бөглөсөн. 1.Эрүүл мэндийн хувьд тэнцсэн эсэх
 14. 14. Äàâòàí зааварчилга Ээлжит ЭЭЛЖИТ ЗААВАРЧИЛГА Ээлжит бус ЭЭЛЖИТ БУС ЗААВАРЧИЛГА Өдөр тутам авах ӨДӨР ТУТМЫН ЗААВАРЧИЛГА Тухайн гүйцэтгэх ажил үүрэгтэй нь холбоотой чиглэлээр өгнө.
 15. 15. Ээлжит зааварчилга <ul><li>Сэдэв нь:Тухайн гүйцэтгэх ажил үүрэгтэй нь холбоотой чиглэлээр өгнө. </li></ul>Сэдэв:Аюулгүй ажиллах нийтлэг зөвлөмжийг ашиглана Авах:Албад, салбарын ИТА гагнуурчин, технологийн зориулалттай шуурхай ажлын автомашины жолооч нарт Өгөхдөө:Жилд Цагаан сар Шинэ жил, улсын баяр наадам Холбоочдын баяр 1.Нийт ажилтанд Хугацаа нь: Жилдээ 1 удаа 2.Нийт ажилтанд Хугацаа нь: Жилд баяр ёслол 2.Эрсдэлтэй ажлын байрны ИТА Хугацаа нь: Улирал бүр
 16. 16. Ээлжит бус зааварчилга <ul><li>Давтан зааварчилгын бүртгэлд тэмдэглэн 2 тал гарын үсэг зурсан байна. </li></ul>1 .Томилолтоор ажиллах ажилтан Зааварчилга өгөх:Нэгжийн ахлагч, ахлах инженер ХААЭА мэргэжилтэн. /Ахлагч томилно/ Хугацаа нь:Тухай бүр 3.Ажлын байрны нөхцөл өөрчлөгдсөн, технологи нэвтрэх 2.Технологийн зөрчилтэй, ажлаас 1 сараас доошгүй хөндийрсөн.
 17. 17. ӨДӨР ТУТМЫН ЗААВАРЧИЛГА <ul><li>Давтан зааварчилгын бүртгэлд тэмдэглэн 2 тал гарын үсэг зурсан байна. </li></ul>Хугацаа нь: Тухай бүр Зааварчилга өгөх: Тухай тасаг, цехийн ахлагч, ээлжийн ахлагч Сэдэв: Гүйцэтгэх ажилтай нь холбоотой товч тодорхой дэс дараалалтайгаар амаар буюу бичгээр өгнө. Засвар үйлчилгээ хийх ИТА авна
 18. 18. А æëûí õýñãèéí àõëàã÷èéã òîìèëîí çààâàð÷ëàãà ºãíº . Àþóëã¿é àæèëëàõ çàðèì çààâðûã ä¿ðñ áè÷ëýã õèéæ ñóðãàëòàíä àøèãë ах Зааварчилгын сэдэв: Хөдөлмөрийн хууль тогтоомж,хүн бүрийн мөрдөх аюулгүй ажиллагааны зааварчилга, байгууллагын дотоод журам,ХААЭА болон галын дүрэм,аюултай хүчин зүйл юу байдаг түүнээс хэрхэн сэргийлэх тухай, хамгаалах хувцас, багаж хэрэгсэлийг хэрэглэх тухай, осолд өртөгсдөд үзүүлэх эмнэлгийн анхны тусламж,галын аюулаас сэргийлэх тухай. Зааварчилга Урьдчилсан Ажлын байрны анхан шатны Давтан
 19. 19. Аюулгүй ажиллагааны дүрмийн зэргийн ангилал <ul><li>Аюулгүй ажиллагааны 4-дүгээр зэрэгт: Инженерүүд,засварчинд нарядаар ажил хуваарилах эрх бүхий ээлжийн техникч, автогаражийн механик засварын группын ахлагч </li></ul><ul><li>Аюулгүй ажиллагааны 3-дүгээр зэрэгт: Бүх шатны техникч засварчин,ЦТМ, дизельчин, цахилгаанчин, агаарын шугамын монтёр г.м </li></ul><ul><li>Аюулгүй ажиллагааны 2-дүгээр зэрэгт: Галч, жолооч, ачигч, бэлтгэгч, нярав, залгагач, оператор,касс,байцаагч,нягтлан, мэргэжлийн тогооч, оёдолчин г.м </li></ul><ul><li>Аюулгүй ажиллагааны 1-дүгээр зэрэгт: жижүүр,харуул, үйлчлэгч, бичиг хэрэг г.м </li></ul>Мэдвэл зохих мэдлэг, эрх үүрэг нь АА зэргээс хамаарч өөр өөр байна
 20. 20. ХААЭА Хяналт тавих Хяналтын үед ахнааралдаа авах чиглэл: 1.Ажлын байрны ХААЭА хангах зорилгоор гарч мөрдөж байгаа дүрэм журам, тушаал, шийдвэр, даалгаврын биелэлт 2.Газардуулга, хамгаалах төхөөрөмж,тоног төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн байдал, ашиглалт, паспорт хөтлөлт, аюулгүйн баталгаа 3.Аюулгүй ажиллагааны санамж, хаалт хамгаалалт, дэг журам эмх цэгц 4.Эрүүл мэндийн үзлэгт хамрагдсан байдал, эмнэлгийн анхан тусламжийн дадлага мэдлэг,эмийн бүрдэлт, ашиглалт 5.Галын аюулаас урьдчилан сэргийлсэн ажлын зохион байгуулсан байдал. ХААЭА хяналт 1-р шатны хяналт 2-р шатны хяналт 3-р шатны хяналт
 21. 21. ХААЭА байдалд хяналт тавих Тухайн хамт олны ХААЭА-дүрмийг мөрдүүлэх ажлыг хэрхэн зохион байгуулж хэрэгжүүлж байгаад тавих 3 шатны хяналтыг захиргаанаас зохион байгуулна. ХӨДӨЛМӨР ХАМГААЛЛЫН 3 ШАТНЫ ХЯНАЛТ ХИЙХ ЖУРАМ Хяналт I шат II шат Үзлэг хийх хугацаа 7 хоног тутамд нэг удаа Сар бүрийн сүүлчийн долоон хоногийн аль нэг гаригт Улирал бүр шалгах Шалгах зүйл Ажлын байрны эмх цэгц, ХААЭА,ГАУС I шатны үзлэгт хяналт тавьж,давхар үзлэгийг нэг бүрчлэн хийнэ. ИТА урамшил шагнал олгох үзүүлэлт болно. III шат 3 шатны хяналтын журналд нэг бүрчлэн тэмдэглэх.
 22. 22. ØÀÀÐÄËÀÃÛà ÁÈÅ˯¯ËÆ ÕÀÐÈÓà ÁÈ×ÃÝÝÐ ÇÀÀÑÀÍ ÕÓÃÀÖÀÀÍÄ ХАРИУЦСАН АЛБАН ТУШААЛ Ò АНД ÈЯ¯ËÝÕÈÉà ÌÝÄÝÃÄÜÅ ØÀÀÐÄËÀÃÀ 3-Р ШАТНЫ ¯ÇËÝà ØÀÀÐÄËÀÃÀÛà ÕÓÃÀÖÀÀÍÄ ÍÜ ÁÈÅ˯¯ËÝÝÃ¯É ÁÎË ÇÎÕÈÕ ÆÓÐÌÛÍ ÄÀÃÓÓ ÕÀÐÈÓÖËÀÃÀ Õ¯ËÝÝËÃÝÕ ÁÎËÍÎ
 23. 23. ХЭВИЙН БУС НӨХЦӨЛД АЖИЛЛАГСДАД Ажлын байранд үнэлгээ өгөх эрх бүхий мэргэжлийн байгууллагаар хэмжилт хийлгэж тогтоогдсон дараах ажлын байруудыг хэвийн бус нөхцөлд хамааруулж хөнгөлөлт үзүүлнэ . Ажлын байр Үзүүлэх хөнгөлт Тайлбар Антенны техникч, антенчин, Хэт өндөр үелзлэлд ажилладаг ИТА Агаарын шугамын засварчин Тугалган бүрээстэй кабель шугамын засварчин,кабельчин Ээлжийн амралтын хоногийг нэмэгдэлтэй тооцох хөнгөлттэй нөхцөлөөр тэтгэвэр тогтоох Жилд1-2 удаа эмнэлгийн үзлэг 4 цагаас дээш ажилласан бол саармагжуулах шингэн 0,5 л Өдөрт үргэлжлэх ажлын цагийг 1-ээс доошгүйгээр богиносгох Хор саармагжуу -лах нормонд хлорын кабельчин засварчин хамрагдана.
 24. 24. Õàìãààëàõ õýðýãñëýëèéí /áýýëèé,ãàëîø ã.ì / õàìãààëàõ ÷àäâàðûã òåõíîëîãèéí äàãóó ëàáîðòîðèä øàëãóóëæ áàòàëãààæóóëàí ïðîòîêîë õºòºëäºã Àæëûí áàéðíû ãàçàðäóóëãûã òîãòñîí õóãàöààíä õýìæèíý ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ ШААРДЛАГА
 25. 25. ХАА-ЭА ШААРДЛАГА <ul><li>Тайвшруулах эм </li></ul><ul><li>Халуун бууруулах эм </li></ul><ul><li>Өвчин намдаах эм </li></ul><ul><li>Гэдэсний эм </li></ul><ul><li>Ариутгалын спирт, иод, хөвөн, бинт </li></ul><ul><li>Сода, хросол, </li></ul><ul><li>Шархны лент </li></ul>Ýìíýëýãèéí àíõàí øàòíû àïòåêèéã ÌÕ С Х ÕÊ-èéí “Õºäºëìºðèéí àþóëã¿é àæèëëàãàà-ýð¿¿ë òóñëàìæ ¿ç¿¿ëýõ àõóéí øààðäëàãà” ä¿ðýìä çààñàí íîðìûí äàãóó õàãàñ æèëä íýã óäàà íºõºí õàíãàëò õèéäýã
 26. 26. Àæèë îëãîã÷ àæèëòíûã ýðõ á¿õèé áàéãóóëëàãààñ áàòàëñàí æóðìûí äàãóó ¿éëäâýðëýë àæèë ¿éë÷èëãýýòýé õîëáîîòîé çàéëøã¿é øààðäëàãàòàé ýð¿¿ë ìýíäèéí óðüä÷èëñàí áà õóãàöààò ¿çëýãò îðóóëíà Ýð¿¿ë ìýíäèéí ¿çëýã õèéëãýõýä øààðäàãäàõ çàðäëûã àæèë îëãîã÷ õàðèóöíà
 27. 27. Ñ аармагжуулах хүнсний бүтээгдэхүүн Монгол улсын эрүүл мэнд, нийгмийн хамгааллын сайдын 2000 оны 171 тоот тушаалаар олгогдоно Ц ýâýðëýãýýíèé ìàòåðèàë, àæëûí òóñãàé õóâöñûã íîðìûí äàãóó îëãîäîã байх байдал õýâøñýí . ХААЭА дүрэмд норм хэмжээг зааж өгсөн байгаа.
 28. 28. ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ АЖИЛАГААНЫ ЗААВАР <ul><li>Ажилтан Та хөдөлмөрийн гэрээ хийхдээ заавал Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн дүрэмтэй танилцаж уг дүрмийг мөрдөж ажиллахаа илэрхийлж гарын үсэг зурсан байх ёстой. </li></ul><ul><li>Ажилтан үүрэгт ажлаа гүйцэтгэхдээ аюулгүй ажиллах бүх нөхцлийг бүрэн хангасны дараа ажлаа эхлэх ёстой анхаарна уу. </li></ul><ul><li>Ажилтан Та ажлаа гүйцэтгэхийн өмнө хамгаалалтын хувцас, бүс, хамгаалалтын малгай, гутал болон шаардлагатай техник хэрэгслүүд, ажлын багаж бүрэн байгааг шалгасан байх үүрэгтэй </li></ul><ul><li>Ажилтан Та ажлаа гүйцэтгэхдээ тухайн ажлын осол авааргүй ( гал түймрийн аюулгүй ажиллагаа ) гүйцэтгэх техникийн заавартай заавал танилцсан байх үүрэгтэй. </li></ul><ul><li>Тухайажлын байранд байрлуулсан аюулгүй ажиллагааны заавар, анхааруулах тэмдэгүүд, дохиололуудтай урьдчилан танилцсан байх үүрэгтэй . </li></ul>
 29. 29. ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ АЖИЛАГААНЫ ЗААВАР <ul><li>Кабелийн худаг, сувагчлалд ил гал гаргах, тамхи татахыг хатуу хориглоно. </li></ul><ul><li>Антенн, цамхаг, байшингийн тээвэр дээр ажил гүйцэтгэхдээ хамгаалалтын бүс, малгай, хальтардаггүй ултай гуталгүй ажиллахыг хатуу хориглоно. </li></ul><ul><li>Ажил үүрэг гүйцэтгэхдээ бүрэн бус тээврийн хэрэгсэл машин механизмаар ажиллахыг хатуу хориглоно. </li></ul><ul><li>Ажилтан Та ажлын байранд эд юмс зөөхдөө анхаарал болгоомжтой байх. </li></ul><ul><li>Ажилтан Та ажилдаа ирж очихдоо болгоомжлох, аюулаас сэрэмжлэх </li></ul>
 30. 30. АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ ЗААВАР ЗОРИУЛАЛТ:КАБЕЛЬ ШУГМЫН БАЙГУУЛАМЖИНД АЖИЛЛАХ ИТА <ul><li>ЧАДАМЖ </li></ul><ul><li>Техникийн аюулгүй ажиллагааны дүрмийн 3-р зэрэгтэй ба түүнээс дээш </li></ul><ul><li>МӨРДЛӨГӨ БОЛГОХ </li></ul><ul><li>- ХААЭА дүрэм </li></ul><ul><li>- Галын аюулгүй ажиллагааны дүрэм </li></ul><ul><li>-Технологийн карт </li></ul><ul><li>-Хөдөлмөрийн сахилгыг чанд мөрдөж ажиллах </li></ul><ul><li>Аюулгүй хангалт </li></ul><ul><li>-Ажлын тусгай хувцас </li></ul><ul><li>-Хамгаалах багаж, хэмжих хэрэгсэл </li></ul><ul><li>Эрүүл мэнд </li></ul><ul><li>-Эмнэлгийн үзлэгт орсон эрүүл мэнд хэвийн байх. </li></ul><ul><li>ХОРИГЛОХ ЗҮЙЛ </li></ul><ul><li>-Ажлын талбай орчинд хүмүүс, хүүхэд байлгах </li></ul><ul><li>-Кабелийн байгууламж дээр ажиллах үед анхаарлын тэмдэг, хаалтуудыг тавиагүй нөхцөлд ажиллах </li></ul><ul><li>-Харангуйд ажиллах </li></ul><ul><li>-Баталгаагүй хамгаалах хэрэгсэл хэрэглэх </li></ul><ul><li>-Согтууруулах ундаа хэрэглэх </li></ul><ul><li>-Эрүүл мэнд хэвийн бус байх </li></ul><ul><li>Хяналт удирдлага </li></ul><ul><li>-Үзлэг хийх үед 2-с доошгүй ажилтан ажиллах </li></ul><ul><li>-Ахлах болон ерөнхий инженер нэгдсэн удирдлагаар хангаж ажиллах </li></ul><ul><li>Осол аваар, гал гарах үед </li></ul><ul><li>-Удирдлагадаа яаралтай мэдэгдэх </li></ul><ul><li>-Шуурхай арга хэмжээ авах </li></ul>
 31. 31. Ажлын үед: 1.Кабелийн ажлын явцад технологийн горим мөрдөлтөнд хяналт тавих 2.Засвар үйлчилгээний ажилд дүгнэлт өгч хяналтын хугацааг баримтлах 3.ИТА –д аюулгүй ажиллагаанд анхаарал тавих <ul><li>Шаардлагатай үед засварын инженерээр ахлагчийг томилох </li></ul><ul><li>Үзлэг үйлчилгээ хийх тухай тодорхой мэдээллийг ахлахаасаа авсан байх. </li></ul><ul><li>Хийх ажилтайгаа холбоотой зааварчилга авсан байна </li></ul><ul><li>Шаардлагатай багаж хэрэгслийг бүрэн бэлдсэн байх </li></ul><ul><li>Анхааруулга сануулах плакатуудыг хэрэглэх.”Хүн ажиллаж байна” </li></ul><ul><li>Хийгдсэн засвар үйлчилгээний ажлыг дахин сайн шалгах </li></ul><ul><li>Хийсэн ажлаа технологийн дагуу хүлээлгэн өгөх </li></ul><ul><li>Байгууламжинд илүүдэл хог материалыг бүрэн цэвэрлэх </li></ul><ul><li>Ажлын байранд галын аюулгүй байдлыг хангаж тамхи ил гал гаргахыг хатуу хориглох. </li></ul>Ажил эхлэхийн өмнө Ажил дуусах
 32. 33. ÀÍÕÀÀÐÀË ÒÀÂÜÑÀÍ ÒÀ Á¯ÕÝÍÄ ÁÀßÐËÀËÀÀ

×