Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Die mens wat god behaag

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Die mens wat god behaag

 1. 1. DIE MENS WAT GOD BEHAAG
 2. 2. HEBR. 11:6 “ EN SONDER GELOOF IS DITONMOONTLIK OM GOD TE BEHAAG…..”
 3. 3. GAL. 5:6 “ …..MAAR DIE GELOOF WAT DEUR DIE LIEFDE WERK.”
 4. 4. ROM. 12:3 “ ……….TE WEES NA DIE MAAT VANGELOOF SOOS GOD DIT AAN ELKEEN TOEBEDEEL HET.”
 5. 5. ROM. 3:27 “WAAR IS DAN DIE ROEM? DIT IS UITGESLUIT.DEUR WATTER WET? VAN DIE WERKE? NEE , MAAR DEUR DIE WET VAN DIE GELOOF.”
 6. 6. 2 KOR. 5:7 “ WANT ONS WANDEL DEURGELOOF EN NIE DIE AANSKOUING NIE.”
 7. 7. DIE WAARHEID EN DIE FEITE
 8. 8. EFES. 2:6 “……..EN SAAM LAAT SIT IN DIE HEMELE IN CHRISTUS JESUS.”
 9. 9. JOH. 17:17 “ …..U WOORD IS DIE WAARHEID.”
 10. 10. ROM. 10:17 “ DIE GELOOF IS DUS UIT DIE GEHOOR, EN DIE GEHOOR IS DEUR DIE WOORD VAN GOD.”  
 11. 11. JOB 42:5 “ VOLGENS HOORSE HET EK VAN U GEHOOR; MAAR NOU HET MY OOG U GESIEN.”  
 12. 12. ROM. 4:18 “ HY HET TEEN HOOP OP HOOP GEGLO DAT HY VADER SOU WORD VAN BAIE VOLKE VOLGENS WAT GESE WAS: ….”
 13. 13. VERS 19 “ EN SONDER OM TE VERSWAK IN DIE GELOOF HET HY, AL WAS HY OMTRENT HONDERD JAAR OUD, NIE GELET OP SY EIE LIGGAAM….ALREEDSVERSTORWE….. EN OP DIE VERSTORWE TOESTAND VAN DIE MOEDERSKOOT VAN SARA NIE.”
 14. 14. MATT. 14:30 “ ….HY DIE STERK WIND SIEN,HET HY BANG GEWORD…”
 15. 15. VERS 31 “ ……KLEINGELOWIGE….”
 16. 16. MARK. 2:5 “ EN TOE JESUS HULLE GELOOF SIEN, SE HY VIR DIE VERLAMDE……”
 17. 17. HAND. 14:9 “ ….GELUISTER TERWYL PAULUSSPREEK; ……PAULUS SIEN DAT HY GELOOF HET……”
 18. 18. LUKAS 17:14 “ …..SE HY VIR HULLE: GAAN TOON JULLEAAN DIE PRIESTERS. EN ONDERWYL HULLE WEGGAAN, HET HULLE REIN GEWORD.”
 19. 19. GELOOF IN AKSIE.
 20. 20. MATT. 8:8 “ ……….MAAR SPREEK NET ‘N WOORD…….”
 21. 21. VERS 9 “ WANT EK IS OOK ‘N MAN ONDER GESAG EN EKHET SOLDATE ONDER MY. EN VIR HIERDIE EEN SE EK……”
 22. 22. ROM.10:8 “ ……………DIT IS DIE WOORD VAN GELOOF WAT ONS VERKONDIG:”
 23. 23. “….NABY JOU IS DIE WOORD, IN JOU MOND EN IN JOU HART….”
 24. 24. DEUT. 30:14 “ MAAR BAIE NABY JOU IS DIE WOORD, IN JOU MOND EN IN JOU HART, OM DIT TE DOEN.”
 25. 25. VERS 15 “ KYK, EK HET JOU VANDAG VOORGEHOU DIE LEWE EN DIE GELUK, EN DIE DOOD…….”
 26. 26. ROM. 10:9 “ AS JY MET JOU MOND DIE HERE JESUS BELY ENMET JOU HART GLO DAT GOD HOM UIT DIE DODE OPGEWEK HET, SAL JY GERED WORD; “
 27. 27. VERS 10 “ WANT MET DIE HART GLO ONS TOT GEREGTIGHEID EN…….”
 28. 28. “….EN MET DIE MOND BELY ONS TOT REDDING.”
 29. 29. MARK. 11:23 “ WANT, VOORWAAR EK SE VIR JULLE DATELKEEN WAT VIR HIERDIE BERG SE: HEF JOU OP EN WERP JOU IN DIE SEE – EN NIE IN SY HART TWYFEL NIE……”
 30. 30. “……..MAAR GLO WAT HY SE……”
 31. 31. “…………SAL VERKRY NET WAT HY SE.”
 32. 32. 2 KOR. 4:13 “ EN OMDAT ONS DIESELFDE GEES VAN DIEGELOOF HET – SOOS GESKRYWE IS: EK HET GEGLO, DAAROM HET EK GESPREEK – GLO ONS OOK, DAAROM SPREEK ONS.”

  Be the first to comment

  Login to see the comments

Views

Total views

632

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

1

Actions

Downloads

1

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×