Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
İntraskrotal Kitleler
ve İnmemiş Testis

Yrd. Doç. Dr.
İyimser ÜRE
Üroloji Anabilim Dalı
İntraskrotal Kitleler













Testis Tm
Hidrosel
Hematosel
Piyosel
Varikosel
Spermatosel
Spermatik Kord To...
Hidrosel






Tunika vaginalisin paryetal ve visseral yaprakları
arasında normalden fazla sıvı birikmesidir
Normalde ...
Hidrosel






Konjenital hidrosel yenidoğan erkeklerin %6’sında
görülür. Processus vaginalisin erken, geç ve ya
inkomp...
Semptom ve Bulgular









Skrotumda Şişlik
Ağırlık hissi
Ağrı genellikle yoktur
Konjenital hidroselde şişlik bü...
Tanı





Anamnez
Fizik muayene
Ağrısız, kistik skrotal bir kitle
Enfeksiyon eşlik ederse skrotum cildi kızarık,
ödemli...
Tedavi







Hidrosel genellikle asemptomatiktir
ve nadiren tedavi gerektirir
Kongenital hidrosel için 1 yıl beklenir...
Varikosel









Spermatik kord içinde pleksus panpiniformisin
dilatasyonudur
Sağlıklı erkekelerin %10-15’inde
İn...
Sol Tarafta Görülme Nedenleri







Sol spermatik ven sol renal ven’e dik açıyla, sağ
spermatik ven V. Cava İnf’a obl...
Testiküler Disfonksiyon
(İnfertilite) Nedenleri








Venöz staz sonucu testiküler ısıda artış,
spermatogenezde inhi...
Semptomlar - Tanı - Tedavi








Genellikle asemptomatik
Testisde ağrı ve çekilme hissi olabilir
Kişi skrotumdaki ...
Varikoselektomi




Varikoselektomi sonrası infertil erkeklerin semen
analizinde belirgin düzelmeler görülür
hastaların ...
Spermatosel










Rete testis, duktuli efferentes yada epididimden
kaynaklanan ve içinde ölü sperm bulunan kist...
Spermatik Kord Torsiyonu
(Testis Torsiyonu)









Torsiyon sonrası testise olan kan akımında azalma
vardır ve ted...
Semptom ve Bulgular





Skrotal ağrı, ani başlar ve şiddetlidir
Bulantı-kusma
Karın ağrısı
Testis ve Skrotum eritemli...
Tanı




Öykü
Fizik Muayene
Renkli Doppler USG
Arteryel kan akımı yoktur

Testiküler Sintigrafi (Tc99)
Ayırıcı Tanı


...
Tedavi








Manuel Detorsiyon
Cerrahi Detorsiyon + Testiküler fiksasyon (bilateral)
Orşiektomi + karşı testsise f...
Akut Epididimit






Yaşa göre 2 etyolojik grupta incelenebilir
35 yaş altında seksüel geçişli üretrit sonrası
gelişen...
Patogenez









Erken evrede sellüler enflamasyon olarak başlar
Daha sonra tüm epididime yayılır
Akut dönemde ep...
Semptomlar


Epididimde şiddetli ağrı
Ağrı spermatik kord boyunca
karın alt kadranına yayılır

Skrotumda Şişlik
 Ateş (4...
Tanı



Öykü
Fizik Muayene
İnspeksiyonda
 Skrotum

büyük ve şiş
 Skrotum cildi ödemli ve hiperemik
 Skrotum pilileri ...
Tedavi


Seksüel geçişliyse
250 mg seftriakson im (tek doz) +
Doksisiklin 2x100 mg (21 gün) veya
Tetrasiklin 4x500 mg (21...
Kronik Epididimit













Ciddi bir akut epididimiti takiben hafif epididimit
atakları ile karakterize irreve...
Akut Orşit


Mikroorganizmaların testise ulaşma yolları
Hematojen yol
Lenfatik yol
Vaz deferens yolu



Orşit gelişme ne...
Semptomlar










Testisde Ağrı
Ağrı ingüinal kanala doğru yayılır
Şişlik
Bulantı-kusma
Kabakulak orşiti parotis...
Tanı



Öykü
Fizik Muayene
İnspeksiyonda
 Skrotum

cildi hiperemik
 Skrotal pililer kaybolmuş

Palpasyonda
 Testis

b...
Tedavi











Bakteriyel orşit
Uygun antibiyotik
Kabakulak Orşiti
İnterferon alfa-2a yada 2b
Spermatik korda %1...
Ağrılı
Spermatik Kord Torsiyonu
(Testis Torsiyonu)
Akut Epididimit
Kronik Epididimit
Akut Orşit
Varikosel

Ağrısız
Testis ...
İnmemiş Testis





Testisler intrauterin hayatta abdominal olarak gelişir
8. Haftada testisler farklılaşır
7-8. Ayda ...
Sınıflandırma





Testisin desensus anomalileri
1Gerçek inmemiş testis (kriptoorşidizm)
Ektopik testis
Retraktil (mobi...


Kriptoorşidizm: Testislerin normal iniş yolu

üzerinde herhangi bir yerde duraksamasıdır
Prepubik (en sık görülen)
Abdo...
Etyoloji


Gubernakular anomali (yokluğu, uzunluğu)



İntrensek testiküler defekt
Konjenital gonadal defekt testisin go...
Patoloji




Spermatogenetik hücreler vücut sıcaklığına çok
hassasdır. İnmemiş testislerde biyopsi sonuçları
Maturasyonu...
Komplikasyon







İnguinal herni
%25 olguda vardır
Spermatik kord torsiyonu
Testis Tm
Normal kişilere oranla 20-40 k...
Tedavi







Amaç testislerin skrotuma indirilmesi
1 yaşa kadar beklenir
Hormonal tedavi (hCG) %10-20 başarılı
1000 -...
İsk
İsk
İsk
İsk
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

İsk

2,281 views

Published on

 • Login to see the comments

İsk

 1. 1. İntraskrotal Kitleler ve İnmemiş Testis Yrd. Doç. Dr. İyimser ÜRE Üroloji Anabilim Dalı
 2. 2. İntraskrotal Kitleler            Testis Tm Hidrosel Hematosel Piyosel Varikosel Spermatosel Spermatik Kord Torsiyonu (Testis Torsiyonu) Akut Epididimit Kronik Epididimit Akut Orşit Inguinal Herni
 3. 3. Hidrosel     Tunika vaginalisin paryetal ve visseral yaprakları arasında normalden fazla sıvı birikmesidir Normalde 1-3 ml sıvı bulunur Her yaşta görülür, en sık 40 yaş sonrası Klinik Tipleri Konjenital hidrosel Akut hidrosel Kronik hidrosel
 4. 4. Hidrosel    Konjenital hidrosel yenidoğan erkeklerin %6’sında görülür. Processus vaginalisin erken, geç ve ya inkomplet olarak kapanması sonucu oluşur Akut hidrosel özellikle inflamatuar hastalıklar (orşit), travma, radyoterapi, tümör, spermatik ven ligasyonu sonucu hızla gelişir Kronik hidrosel yavaş olarak gelişir, etyolojide neden bulunamaz ve en sık görülen hidrosel tipidir. Hidrosel kesesi çok büyük boyutlara ulaşabilir
 5. 5. Semptom ve Bulgular         Skrotumda Şişlik Ağırlık hissi Ağrı genellikle yoktur Konjenital hidroselde şişlik büyüyüp-küçülür Koitus ve miksiyon işlevinde rahatsızlık Travma sonucu kese içine kanama “hematosel” T. Vaginalis içindeki mayii enfekte olursa “piyosel” Hidroselin damarlara bası yapması sonucu testiküler atrofi gelişebilir
 6. 6. Tanı    Anamnez Fizik muayene Ağrısız, kistik skrotal bir kitle Enfeksiyon eşlik ederse skrotum cildi kızarık, ödemli ve gergin Transilluminasyon verir Şüpheli durumlarda skrotal USG Testis Tm’de %5-10 oranında reaktif hidrosel gelişir
 7. 7. Tedavi     Hidrosel genellikle asemptomatiktir ve nadiren tedavi gerektirir Kongenital hidrosel için 1 yıl beklenir Tedavide cerrahi olarak hidroselektomi uygulanır Cerrahi tedavi endikasyonları Kozmotik olarak kişiyi rahatsız ediyorsa Kese, kan akımımını bozacak kadar büyürse Gerginlik ve ağırlık hissi ile kişi rahatsız oluyorsa Koitus ve miksiyonu zorlaştırıyorsa
 8. 8. Varikosel        Spermatik kord içinde pleksus panpiniformisin dilatasyonudur Sağlıklı erkekelerin %10-15’inde İnfertil erkeklerin %21-41’inde görülür Adelosan dönemde sık olarak görülür %90 oranında sol tarafta görülür İnfertil erkeklerde %20 bilateral görülür Tedavi edilebilir erkek infertilite nedenlerinin başında gelir
 9. 9. Sol Tarafta Görülme Nedenleri     Sol spermatik ven sol renal ven’e dik açıyla, sağ spermatik ven V. Cava İnf’a oblik olarak (dar açı) drene olur Sol spermatik ven sağa oranla 10 cm daha uzundur Sol renal ven A. Mesenterika Sup ile Aorta arasında kompresyona uğrayarak hidrostatik basınç artar Pleksus panpiniformise olan reflü. Sol spermatik vende yetersiz valvüler yapı olması ve venöz kolleterallerin olması
 10. 10. Testiküler Disfonksiyon (İnfertilite) Nedenleri     Venöz staz sonucu testiküler ısıda artış, spermatogenezde inhibisyona neden olur Adrenal gland ve böbrek kaynaklı toksik metabolitlerin retrograd akım ile testise ulaşması ve spermatogenezi olumsuz yönde etkilemesi (katekolamin, prostaglandin, seratonin, angiotensin1) Venöz staz sonucu intratestiküler hipoksi, pH’da azalma ve pCO2’de artamaya neden olur Hipotalamus - hipofiz - gonadal aksda hormonal disfonksiyon olması
 11. 11. Semptomlar - Tanı - Tedavi       Genellikle asemptomatik Testisde ağrı ve çekilme hissi olabilir Kişi skrotumdaki dilate venleri farkedebilir İnfertilite nedeniyle başvuranlarda muayene sırasında tespit edilir. Tanı çoğunlukla FM ile konur Şüpheli durumlarda Doppler USG, venografi En etkili tedavi yöntemi cerrahi ligasyon’dur Laparoskpik varikoselektomi, spermatik ven embolizasyonu
 12. 12. Varikoselektomi   Varikoselektomi sonrası infertil erkeklerin semen analizinde belirgin düzelmeler görülür hastaların %70’inde motilite, %51’inde sperm dansitesi, %44’ünde sperm morfolojisinde düzelme vardır Gebelik oranları %24-53’dür.
 13. 13. Spermatosel        Rete testis, duktuli efferentes yada epididimden kaynaklanan ve içinde ölü sperm bulunan kistik lezyon Prevalansı % 1 ‘dir Boyutu genellikle 1 cm’den küçüktür Genellikle asemptomatikdir Rutin genital muayene esnasında veya hasta tarafından farekedilir Tanı, FM ve USG ile konulur Büyük boyutlara ulaşıyorsa, kişiye rahatsızlık hissi veriyorsa ve çevreye bası yapıyorsa cerrahi olarak çıkartılmalıdır (Spermatoselektomi)
 14. 14. Spermatik Kord Torsiyonu (Testis Torsiyonu)       Torsiyon sonrası testise olan kan akımında azalma vardır ve tedavi edilmezse 3-4 saat içinde atrofi gelişir En sık 10-14 yaşları arasında görülür Genellikle tek taraflı olur Travma tetikleyici rol oynar Sağ testis saat yönünde sol testis tersine torsiyone olur İnmemiş testis, gevşek epididmal birleşme, testisin horizontal uzanımı, gubernakulumun anormal uzun veya kısa oluşu torsiyona neden olan faktörleridir
 15. 15. Semptom ve Bulgular     Skrotal ağrı, ani başlar ve şiddetlidir Bulantı-kusma Karın ağrısı Testis ve Skrotum eritemli ve ödemlidir Damarsal tıkanma sonucu oluşur     Skrotum kapsamı ile birlikte yukarı seviyededir Kremasterik refleks kaybolabilir Hidrosel gelişebilir Testis yukarı doğru kaldırıldığında ağrı artar “Phren” belirtisi
 16. 16. Tanı    Öykü Fizik Muayene Renkli Doppler USG Arteryel kan akımı yoktur Testiküler Sintigrafi (Tc99) Ayırıcı Tanı  Epididimit-Orşit Travma Akut Hidrosel Testis Tm Henoch_Schönlein Purpurası İnguinal Herni
 17. 17. Tedavi       Manuel Detorsiyon Cerrahi Detorsiyon + Testiküler fiksasyon (bilateral) Orşiektomi + karşı testsise fiksasyon İlk 12 saat içinde detorsiyone edilirse testis fonksiyonları düzelir İlk 12-24 saat içinde fonksiyon kazanması muhtemel İlk 24 saatden sonra testisde irreversibl değişiklikler gelişir
 18. 18. Akut Epididimit    Yaşa göre 2 etyolojik grupta incelenebilir 35 yaş altında seksüel geçişli üretrit sonrası gelişen epididmitlerde etken C. Trochamatis ve/veya N. Gonorhea’dır 35 yaş üstünde prostatit veya diğer üriner sistem enfeksiyonu sonrası gelişen epididimitde etken çoğunlukla E. Coli veya Psödomonas’dır. Daha az oranda Gram (+) Staph ve Strep. dir Mikroorganizma vaz deferens lümeni veya perivasal lenfatiklerle desenden olarak epididime ulaşır. Hematojen yol ile enfeksiyon çok nadirdir.
 19. 19. Patogenez        Erken evrede sellüler enflamasyon olarak başlar Daha sonra tüm epididime yayılır Akut dönemde epididim hiperemik, ödemli ve endüredir Kesitlerde küçük absecikler görülebilir Hidrosel gelişebilir Konjesyona bağlı olarak testisler de şişer Genellikle komşuluk yoluyla orşit gelişir
 20. 20. Semptomlar  Epididimde şiddetli ağrı Ağrı spermatik kord boyunca karın alt kadranına yayılır Skrotumda Şişlik  Ateş (40 0C’ye kadar çıkabilir)  Üşüme-titreme  Üretral akıntı  Bulanık idrar  Sistit ve Prostatit semptomları olabilir 
 21. 21. Tanı   Öykü Fizik Muayene İnspeksiyonda  Skrotum büyük ve şiş  Skrotum cildi ödemli ve hiperemik  Skrotum pilileri azalmış yada kaybolmuş Palpasyonda  Skrotumda hassasiyet, ısı artışı  Epididim büyümüş sert ve ağrılı  Geç dönemde epididim-testis ayrılamaz, büyük kitle  Tedavi edilmediğinde apse gelişip perfore olabilir Spermatik kord kalınlaşmış ve ağrılıdır  “Phren”  bulgusu negatif Laboratuar: CBC-Lökositoz, TİT-Piyüri, İdrar Kültürü (+)
 22. 22. Tedavi  Seksüel geçişliyse 250 mg seftriakson im (tek doz) + Doksisiklin 2x100 mg (21 gün) veya Tetrasiklin 4x500 mg (21 gün) veya 2x500 mg siprofloksasin yada 2x200 mg ofloksasin (21 gün) Eşlerde tedavi edilmelidir (reenfeksiyonu önler)  Üriner enfeksiyon sonucu gelişmisse İdrar Kültürü sonucuna göre 21 gün süreyle AB Kültür çıkana kadar  2x200  mg ofloksasin yada 2x500 mg siproflaksasin Hospitalizasyon, Analjezik- antipiretik, Skrotal elevasyon, lokal anastezik (Spermatik kord çevresine)
 23. 23. Kronik Epididimit         Ciddi bir akut epididimiti takiben hafif epididimit atakları ile karakterize irreversibl bir enfeksiyondur Oluşan fibrozis sonucu kanaliküler obstrüksiyon görülür Akut alevlenme dışında semptom vermez Genelde epididimde künt ağrı olur, hasta skrotumda şişlik ve sertlik hisseder, ateş genelde yükselmez FM’de epididim kalınlaşmış ve büyümüştür, hassasiyet olmayabilir Uygun antibiyotik başlanır. Vas ligasyonu, epidimektomi gerekebilir Bilateral Kr. Epididimit sonrası infertilite görülebilir
 24. 24. Akut Orşit  Mikroorganizmaların testise ulaşma yolları Hematojen yol Lenfatik yol Vaz deferens yolu  Orşit gelişme nedenleri Adelosan ve genç erişkinlerde kabakulak orşiti (viral) Piyojenik orşit (bakteriyel) Travmatik orşit Tbc orşiti Granülomatoz orşit Brusella orşiti Diğer sistemik enf’a bağlı (sifilis, tifo, dizanteri, lepra, şistozomiazis, filariazis, fungal enf.)
 25. 25. Semptomlar        Testisde Ağrı Ağrı ingüinal kanala doğru yayılır Şişlik Bulantı-kusma Kabakulak orşiti parotis enfeksiyonundan 3-4 gün sonra başlar Skrotum şiş, kızarık ve ödemli Ateş (40 0C’ye kadar çıkabilir) Üriner semptomlar yoktur
 26. 26. Tanı   Öykü Fizik Muayene İnspeksiyonda  Skrotum cildi hiperemik  Skrotal pililer kaybolmuş Palpasyonda  Testis büyümüş, sert ve ağrılıdır  Testis epididimden ayırt edilemez  Hidrosel gelişebilir Laboratuar bulguları  CBC - Lökositoz  TİT- genellikle normal
 27. 27. Tedavi        Bakteriyel orşit Uygun antibiyotik Kabakulak Orşiti İnterferon alfa-2a yada 2b Spermatik korda %1’lik 20 ml lidokain enjeksiyonu Nonspesifik granulamatöz orşit Prednizolon 1-1.5 mg/kg/gün Yatak istirahati Analjezik, antipiretik Skrotal elevasyon Lokal ısı uygulaması
 28. 28. Ağrılı Spermatik Kord Torsiyonu (Testis Torsiyonu) Akut Epididimit Kronik Epididimit Akut Orşit Varikosel Ağrısız Testis Tm Hidrosel Hematosel Piyosel Varikosel Spermatosel Inguinal Herni
 29. 29. İnmemiş Testis     Testisler intrauterin hayatta abdominal olarak gelişir 8. Haftada testisler farklılaşır 7-8. Ayda skrotal konuma gelir Prevalans Miadında bebeklerde % 3.4-5.8 Prematürelerde %20-30 1 yaş civarında % 1 Erişkinlerde %0.7-0.8
 30. 30. Sınıflandırma    Testisin desensus anomalileri 1Gerçek inmemiş testis (kriptoorşidizm) Ektopik testis Retraktil (mobil)testis 2Palpabl Nonpalpabl  Agenetik  Testis var
 31. 31.  Kriptoorşidizm: Testislerin normal iniş yolu üzerinde herhangi bir yerde duraksamasıdır Prepubik (en sık görülen) Abdominal, kanaliküler, eksternal ring hizası  Ektopik testis: Testisler eksternal ringi geçtikten sonra normal iniş yolunun dışında duraksamasıdır Süperfisyal ingüinal ektopi (en sık) Perineal, penil, femoral, pelvik, paradoksal  Retraktil Testis: Hiperaktif kramesterik refleks sonucu testisler aşağı-yukarı hareket eder. Gerçek inmemiş testis değildirler
 32. 32. Etyoloji  Gubernakular anomali (yokluğu, uzunluğu)  İntrensek testiküler defekt Konjenital gonadal defekt testisin gonadotropinlere duyarlılığını azaltarak maldesensus oluşur  Yetersiz Gonadotropik hormon uyarısı Maternal gonadotropinlerin yetersizliği
 33. 33. Patoloji   Spermatogenetik hücreler vücut sıcaklığına çok hassasdır. İnmemiş testislerde biyopsi sonuçları Maturasyonun değişik basamaklarındaki germ hücre sayısında azalma Lamina propriada kalınlaşma Seminifer tübül çapında değişiklikler Peritübüler fibrozis Bu değişiklikler 2 yaşdan sonra farkedilir, 6 yaşında çok belirginleşir.
 34. 34. Komplikasyon     İnguinal herni %25 olguda vardır Spermatik kord torsiyonu Testis Tm Normal kişilere oranla 20-40 kat fazla İnfertilite
 35. 35. Tedavi     Amaç testislerin skrotuma indirilmesi 1 yaşa kadar beklenir Hormonal tedavi (hCG) %10-20 başarılı 1000 -1500 Ü/haftada 2 kez/ 5 hafta Bilateral olgularda başarı artıyor Retraktil olgularda başarı %90 civarında Cerrahi Tedavi - Orşiopeksi İnguinal herni varsa Hormonal tedavi başarısız ise yapılır İdeal olarak 1 yaş civarında yapılmalı

×