Analisis perhitungan ruang c

321 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Analisis perhitungan ruang c

  1. 1. umarovsky@gmail.com ANALISIS PERHITUNGAN PRAKTIKUM FISIKA DASAR 1 RUANG C 1. Modulus Young (E1) Besar modulus Young kawat tembaga (Cu) adalah YYY ∆±= ˆ . Modulus Young (Y) dapat diperoleh dari: LA LF L L A F Y ˆˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ∆ = ∆ = dan juga ( ) ( )L L Y A A Y L L Y Y LAFLLFLAF ∆∆ ∆∂ ∂ +∆ ∂ ∂ +∆ ∂ ∂ =∆ ∆∆ ,,,,,, ( ) ( )L AL LF A LA LF L LA F ∆∆ ∆ −+∆ ∆ −+∆ ∆ = ˆˆ ˆˆ ˆˆ ˆˆ ˆˆ ˆ 22 ( )L L Y A A Y L L Y ∆∆ ∆ −+∆−+∆= ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ( ) ( ) ( )L L Y A A Y L L Y ∆        ∆ +∆        +∆        = ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ       ∆ ∆ + ∆ + ∆ = L L A A L L Y ˆˆˆ ˆ 2. Kalor Jenis (K1) Dalam percobaan ini, kita diminta menentukan besaran harga air kalorimeter (W), kalor lebur es (Les), dan kalor jenis tembaga (CCu). a. Harga air kalorimeter (W) WWW ∆±= ˆ dimana ( ) ( ) ( )1 12 TT TTcmTTcm cmW a aaaaapap kk − −+− == Sehingga, dapat diperoleh: 1 | P a g e
  2. 2. umarovsky@gmail.com ( ) ( ) ( )1 12 ˆˆ ˆˆˆˆˆˆ ˆ TT TTcmTTcm W a aaaaapap − −+− = Serta: a mTTmamTTmmTTm ap mTTTap T T W T T W T T W m m W W apaapaaapaaaa ∆ ∂ ∂ +∆ ∂ ∂ +∆ ∂ ∂ +∆ ∂ ∂ =∆ ,,, 1 ,,,1 2 ,,,2,,, 122112 a mTTTa m m W apa ∆ ∂ ∂ + ,,, 12 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 1 11 2 11 12 ˆˆ ˆˆˆˆˆˆ ˆˆ ˆ ˆˆ ˆˆˆˆˆ TT TTcmTTcm T TT cm m TT TTcmTTc a aaaaaa a apap ap a aaaaap ∆ − −+− +∆ − +∆ − −+− = ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) a a aa a a aaaaapapaaaapap m TT TTc T TT TTcmTTcmTTcmcm ∆ − − +∆ − −−−−−−− + 1 1 2 1 121 ˆˆ ˆˆ ˆˆ ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )a a apap a apap ap a aaaaap T TT TTcm sT TT cm m TT TTcmTTc ∆         − − +∆        − +∆         − −+− = 2 1 12 2 11 12 ˆˆ ˆˆˆ ˆˆ ˆ ˆˆ ˆˆˆˆˆ ( ) ( ) ( )a a aa m TT TTc ∆        − − + 1 1 ˆˆ ˆˆ b. Kalor Lebur Es (Les) LLL ∆±= ˆ dimana ( ) ( ) ( ) es aaesaaaakk m TcmTTcmTTcm L 011 −−−+− = Sehingga, dapat diperoleh: ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) es aaesaaaakk es aaesaaaakk m TcmTTcmTTcm m TcmTTcmTTcm L ˆ ˆˆˆˆˆˆˆˆ ˆ 0ˆˆˆˆˆˆˆˆˆ 1111 −−+− = −−−+− = Serta: a mmmTa a mmTTammTm k mmTTk T T L m m L T T L m m L L esakeskaesaakesaa ∆ ∂ ∂ +∆ ∂ ∂ +∆ ∂ ∂ +∆ ∂ ∂ =∆ ,,,,,, 1 ,,,1,,, 111 es mmTTes m m L kaa ∆ ∂ ∂ + ,,,1 2 | P a g e
  3. 3. umarovsky@gmail.com ( ) ( ) ( ) a es aa es aakk k es aaesaaaak m m TTc T m cmcm m m TcmTTcmTTc ∆ − +∆ + +∆ −−+− = ˆ ˆˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆˆˆˆˆˆˆ 1 1 11 ( ) ( ) es es aaaakk a es aesaakk m m TTcmTTcm T m cmcmcm ∆ −+− −+∆ −−− + 2 11 ˆ ˆˆˆˆˆˆ ˆ ˆˆˆ ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )a es aa es aakk k es aaesaaaak m m TTc T m cmcm m m TcmTTcmTTc ∆        − +∆      + +∆        −−+− = ˆ ˆˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆˆˆˆˆˆˆ 1 1 11 ( ) ( ) ( ) ( )es es aaaakk a es aesaakk m m TTcmTTcm T m cmcmcm ∆       −+− +∆      ++ + 2 11 ˆ ˆˆˆˆˆˆ ˆ ˆˆˆ c. Kalor Jenis Tembaga (CCu) CuCuCu ccc ∆±= ˆ dimana ( ) ( ) ( )aCu aaaakk Cu Tm TTcmTTcm c − −+− = 100 11 Sehingga, dapat diperoleh: ( ) ( ) ( )aCu aaaakk Cu Tm TTcmTTcm c ˆ100ˆ ˆˆˆˆˆˆ ˆ 11 − −+− = Serta: Tmmma Cu a TmTma Cu mmTm Cu k mmTTk Cu Cu T c m m c T T c m m c c CuakCuakaCuakaCua ∆ ∂ ∂ +∆ ∂ ∂ +∆ ∂ ∂ +∆ ∂ ∂ =∆ 111 ,,,,,, 1 ,,,1,,, Cu TTmmCu Cu m m c aak ∆ ∂ ∂ + 1,,, 3 | P a g e
  4. 4. umarovsky@gmail.com ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) a aCu aa aCu aakk k aCu ak m Tm TTc T Tm cmcm m Tm TTc ∆ − − +∆ − −− +∆ − − = ˆ100ˆ ˆˆ ˆ100ˆ ˆˆ ˆ100ˆ ˆˆ 1 1 1 ( )( ) ( ) ( ){ } ( ){ } a aCu aaaakkCuaakkaCu T Tm TTcmTTcmmcmcmTm ∆ − −+−−+− + 2 11 ˆ100ˆ ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ100ˆ ( ) ( ) ( ) Cu aCu aaaakk c Tm TTcmTTcm ∆ − −+− −+ ˆ100ˆ ˆˆˆˆˆˆ 2 11 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )a aCu aa aCu aakk k aCu ak m Tm TTc T Tm cmcm m Tm TTc ∆        − − +∆        − + +∆        − − = ˆ100ˆ ˆˆ ˆ100ˆ ˆˆ ˆ100ˆ ˆˆ 1 1 1 ( )( ) ( ) ( ){ } ( ){ } ( )a aCu aaaakkCuaakkaCu T Tm TTcmTTcmmcmcmTm ∆         − −+−−+− + 2 11 ˆ100ˆ ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ100ˆ ( ) ( ) ( ) ( )Cu aCu aaaakk c Tm TTcmTTcm ∆        − −+− + ˆ100ˆ ˆˆˆˆˆˆ 2 11 3. Energi dan Momentum (M3) – Tetapan Pegas (H1) 4 | P a g e Ingat! Sebelum menentukan modulus Young (Y), YYY ∆±= ˆ . Saudara harus menentukan terlebih dahulu besaran fisis dalam modulus Young (Y) itu sendiri, yaitu: a. AAA ∆±= ˆ dimana 2 ˆˆ rA π= dan ( )( )rrrrr r A A ∆=∆=∆ ∂ ∂ =∆ ˆ2ˆ2 ππ b. LLL ∆±= ˆ c. ( ) ( )LLL ∆∆±∆=∆∆ ˆ Catatan ini berlaku untuk percobaan kalor jenis dan momentum – tetapan pegas juga!

×