Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
PUNCA DAN CIRI-CIRI TINGKAHLAKU KANAK-KANAK                           ADHA (ATTENTION DEFICIT HY...
PUNCA DAN CIRI-CIRI TINGKAHLAKU KANAK-KANAK                             ADHA (ATTENTION DEFICI...
PUNCA DAN CIRI-CIRI TINGKAHLAKU KANAK-KANAK                            ADHA (ATTENTION DEFICIT ...
PUNCA DAN CIRI-CIRI TINGKAHLAKU KANAK-KANAK                             ADHA (ATTENTION DEFICI...
PUNCA DAN CIRI-CIRI TINGKAHLAKU KANAK-KANAK                           ADHA (ATTENTION DEFICIT H...
PUNCA DAN CIRI-CIRI TINGKAHLAKU KANAK-KANAK                           ADHA (ATTENTION DEFICIT HY...
PUNCA DAN CIRI-CIRI TINGKAHLAKU KANAK-KANAK                             ADHA (ATTENTION DEFICI...
PUNCA DAN CIRI-CIRI TINGKAHLAKU KANAK-KANAK                            ADHA (ATTENTION DEFICIT...
PUNCA DAN CIRI-CIRI TINGKAHLAKU KANAK-KANAK                           ADHA (ATTENTION DEFICIT HY...
PUNCA DAN CIRI-CIRI TINGKAHLAKU KANAK-KANAK                            ADHA (ATTENTION DEFICIT ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Nyatakan dan huraikan punca dan ciri2

3,682 views

Published on

adhd

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Nyatakan dan huraikan punca dan ciri2

 1. 1. PUNCA DAN CIRI-CIRI TINGKAHLAKU KANAK-KANAK ADHA (ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER) NYATAKAN DAN HURAIKAN PUNCA DAN CIRI-CIRI TINGKAHLAKU KANAK-KANAK ADHA (ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER)PENGERTIAN Merujuk Wikipedia ADHA (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) bermaksudPerhatian defisit gangguan hiperaktif (ADHD) yang juga dikenali sebagai gangguanhyperkinetic (HKD) adalah gangguan mental dan gangguan neurobehavioral dicirikan olehsama ada masalah besar tidak memberi tumpuan atau hiperaktif dan impulsiveness ataugabungan kedua-duanya. Menurut Manual Diagnostik dan Statistik Kecelaruan Mental(DSM-IV-TR), gejala muncul sebelum umur tujuh tahun. Terdapat tiga sub-gangguan yangterdiri daripada kebanyakannya lengah (ADHD-PI atau ADHD- I), impulsif predominantelyhiperaktif (ADHD-HI atau ADHD-H), atau gabungan dua (ADHD-C). Sering kali orangmerujuk kepada ADHD-PI sebagai gangguan defisit perhatian (ADD), bagaimanapun, keduatidak secara rasmi diterima sejak semakan 1994 DSM. ADHD memberi kesan anak usiasekolah dan keputusan dalam kegelisahan, bertindak gerak hati, dan kekurangan fokusyang merosakkan keupayaan mereka untuk belajar dengan betul. Ia adalah gangguan yang paling sering dikaji dan disahkan psikiatri di kalangankanak-kanak, yang menjejaskan kira-kira 3 hingga 5 peratus daripada kanak-kanak diseluruh dunia dan didiagnosis dalam kira-kira 2 hingga 16 peratus kanak-kanak umursekolah. Ia adalah kronik gangguan dengan 30 hingga 50 peratus daripada individu-individuyang didiagnosis di zaman kanak-kanak yang berterusan mempunyai gejala menjadidewasa. Remaja dan orang dewasa dengan ADHD cenderung untuk membangunkanmekanisme untuk mengimbangi beberapa atau semua kecacatan mereka. Ia adalahdianggarkan bahawa antara dua dan lima peratus daripada orang dewasa hidup denganADHD. ADHD didiagnosis dua hingga empat kali lebih kerap dalam kanak-kanak lelakiberbanding perempuan. Gejala yang boleh menjadi sukar untuk membezakan daripadagangguan lain, meningkatkan kemungkinan bahawa diagnosis ADHD akan terlepas. Disamping itu, kebanyakan doktor tidak menerima latihan formal dalam penilaian dan rawatanADHD, khususnya di kalangan pesakit dewasa. skala penarafan standard boleh digunakanuntuk ADHD saringan dan penilaian keterukan gejala gangguanADHD pengurusan biasanya melibatkan beberapa kombinasi ubat-ubatan, terapi tingkahlaku, perubahan gaya hidup, dan kaunseling. Hanya kanak-kanak dengan gejala ADHDteruk perlu dipertimbangkan untuk ubat sebagai pilihan rawatan barisan pertama. Terapiubat-ubatan juga boleh dianggap bagi mereka yang mempunyai gejala ADHD sederhanayang sama ada menolak pilihan psikoterapi atau lain gagal untuk bertindak balas kepadainput psikoterapi. ADHD dan diagnosis dan rawatan telah dianggap kontroversi sejak tahun1 | Page
 2. 2. PUNCA DAN CIRI-CIRI TINGKAHLAKU KANAK-KANAK ADHA (ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER)1970-an kontroversi yang melibatkan doktor, guru, dasar, ibu bapa dan media. Topiktermasuk punca ADHD ini, dan ubat-ubatan perangsang dalam rawatan. Kebanyakanpenjagaan kesihatan pembekal menerima ADHD adalah satu gangguan yang tulen denganperdebatan dalam komuniti saintifik berpusat terutamanya di sekitar bagaimana ia adalahdidiagnosis dan dirawat. Institut Kebangsaan bagi Kecemerlangan Klinikal, sambil mengakuikontroversi, menyatakan bahawa rawatan semasa dan kaedah diagnosis berdasarkanpandangan dominan kesusasteraan akademik.DEFINISI ADHD (ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER) ADHD adalah singkatan dari Attention Deficit Hyperactivity Disorder, suatu kondisiyang pernah dikenal sebagai Attention Deficit Disorder (Sulit memusatkan perhatian),Minimal Brain Disorder (Ketidak beresan kecil di otak), Minimal Brain Damage (Kerusakankecil pada otak), Hyperkinesis (Terlalu banyak bergerak / aktif), dan Hyperactive (Hiperaktif).Ada kira-kira 3% - 5% anak usia sekolah menderita ADHD. Pada anak normal seringkali menunjukkan tanda-tanda: kurang perhatian, mudahteralihkan perhatiannya, emosi yang meledak-ledak bahkan aktiviti yang berlebihan. Hanyasaja pada anak dengan kelainan ADHD, gejala-gejala ini lebih sering muncul dan lebih beratkualitinya dibandingkan anak normal seusianya.Pola perhatian anak terhadap suatu hal terbagi menjadi beberapa klasifikasi. Kelompokyang paling berat adalah terlebih eksklusif yang mana seorang anak hanya terfokus padasesuatu yang menarik perhatiannya tanpa mempedulikan hal lain secara ekstrem (misalnyapada bayi yang sedang memperhatikan kancing bajunya dan tidak mempedulikanrangsangan lain), pola ini disebut autisme. Kelompok dengan derajat sedang terjadi fokusperhatian anak mudah teralihkan. Perhatian hanya mampu bertahan beberapa saat sajaoleh suatu rangsangan lain yang mungkin tidak ada kaitan. Hal ini dinamakan kesulitanperhatian (attention deficit hyperactivity disorder). Kondisi normal adalah pola yang palingbaik karena anak mampu memperhatikan sesuatu dan mengalihkannya terhadap yang lainpada saat yang tepat tanpa kehilangan daya konsentrasi, pola ini merupakan pola normalperkembangan mental anak secara matang. Definisi hiperaktifitasi adalah suatu peningkatan aktifitasi motorik hingga padatingkatan tertentu yang menyebabkan gangguan perilaku yang terjadi, setidaknya pada duatempat dan suasana yang berbeza. Aktivitasi anak yang tidak lazim dan cenderungberlebihan yang ditandai dengan gangguan perasaan gelisah, selalu menggerak-gerakkanjari-jari tangan, kaki, tergantung, tidak dapat duduk dengan tenang dan selalu meninggalkantempat duduknya meskipun pada saat yang mana dia seharusnya duduk degan tenang..Terminologi lain yang dipakai mencakup beberapa kelainan perilaku meliputi : perasaan2 | Page
 3. 3. PUNCA DAN CIRI-CIRI TINGKAHLAKU KANAK-KANAK ADHA (ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER)yang meletup-letup, aktifitasi yang berlebihan, suka membuat keributan, membangkang dandestruktif yang menetap.Temperamen seorang anak adalah suatu karakteristik yang hidup dan dinamis, meskiterkadang pada seorang anak lebih dinamis dibandingkan anak lain. Bila terjadi peningkatanaktiviti motorik yang berlebihan pada seorang anak dibandingkan anak lain sebayanya,maka sering kali si-anak dikeluhkan sebagai hiperaktif oleh orang tuanya. Penilaiansemacam ini sangat subyektif dan tergantung dari standard yang dipakai oleh orang tuadalam menilai tingkat aktiviti/perilaku normal seorang anak. Anggapan bahawa si-anakhiperaktif mungkin tidak tepat jika hanya karena si-anak menunjukkan tanda-tanda nakaldan bikin ribut pada saat tertentu tetapi secara keseluruhan menunjukkan perilaku yangnormal. Dalam hal anak-ini justeru kepada orang tuanya yang harus diberikan pengertiandan pengetahuan tentang bagaimana membimbing dan mengarahkan secara benar seoranganak dengan pola perilaku yang menurut orang tua berlebihanAPA YANG PUNCA ADHD?Salah satu soalan pertama yang ibu bapa akan mempunyai "Mengapa? Apa Silapnya?"Adakah saya melakukan sesuatu untuk menyebabkan ini? "Terdapat sedikit bukti menarikpada masa ini bahawa ADHD boleh timbul semata-mata dari faktor-faktor sosial ataukaedah pemeliharaan kanak-kanak. Kebanyakan berasas punca kelihatan jatuh dalambidang neurobiologi dan genetik. Ini bukan untuk mengatakan bahawa faktor persekitarantidak boleh mempengaruhi keterukan penyakit itu, dan terutamanya tahap kemerosotan danpenderitaan kanak-kanak itu mungkin mengalami, tetapi bahawa faktor-faktor seperti seolah-olah tidak menimbulkan keadaan dengan sendirinya. Fokus ibu bapa harus sabar dan mencari cara terbaik untuk membantu anak-anakmereka. Saintis sedang mengkaji punca dalam usaha untuk mengenal pasti cara-cara yanglebih baik untuk merawat, dan mungkin suatu hari nanti, untuk mengelakkan ADHD. Merekasedang mencari lebih banyak bukti bahawa ADHD tidak berpunca dari persekitaran rumah,tetapi dari sebab-sebab biologi. Mengetahui ini boleh mengeluarkan beban bersalah besardaripada ibu bapa yang mungkin menyalahkan diri mereka untuk tingkah laku anak mereka. Sejak beberapa dekad yang lalu, ahli-ahli sains telah tampil dengan teori-teori yangmungkin tentang apa yang menyebabkan ADHD. Antara teori-teori ini telah membawakepada buntu, beberapa saluran baru yang menarik penyiasatan.KESAN PERSEKITARAN Kajian telah menunjukkan hubungan yang mungkin antara penggunaan rokok danalkohol semasa mengandung dan risiko untuk ADHD dalam keturunan kehamilan itu.3 | Page
 4. 4. PUNCA DAN CIRI-CIRI TINGKAHLAKU KANAK-KANAK ADHA (ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER)Sebagai langkah berjaga-jaga, ia adalah yang terbaik semasa hamil untuk mengelakkan diridaripada rokok dan penggunaan alkohol. Satu lagi agen alam sekitar yang boleh dikaitkan dengan risiko yang lebih tinggiADHD adalah tahap plumbum dalam badan kanak-kanak prasekolah muda. Sejak plumbumtidak lagi dibenarkan dalam cat dan biasanya ditemui hanya dalam bangunan lama,pendedahan kepada tahap toksik tidak adalah seperti lazim kerana ia adalah sekali. Kanak-kanak yang tinggal di bangunan-bangunan lama di mana plumbum masih wujud dalam paipatau cat plumbum yang telah dicat lebih mungkin berisiko.KECEDERAAN OTAK Satu teori awal adalah bahawa gangguan perhatian disebabkan oleh kecederaanotak. Sesetengah kanak-kanak yang telah mengalami kemalangan yang membawa kepadakecederaan otak mungkin menunjukkan beberapa tanda-tanda tingkah laku yang samadengan ADHD, tetapi hanya peratusan kecil kanak-kanak dengan ADHD telah didapati telahmengalami kecederaan otak trauma.ADITIF MAKANAN DAN GULA Ia telah mencadangkan bahawa gangguan perhatian disebabkan oleh gula halusatau bahan tambahan makanan, atau bahawa gejala ADHD diburukkan lagi dengan gulaatau makanan tambahan. Pada tahun 1982, Institut Kesihatan Kebangsaan diadakanpersidangan konsensus saintifik untuk membincangkan isu ini. Ia telah mendapati bahawasekatan diet membantu kira-kira 5 peratus daripada kanak-kanak dengan ADHD,kebanyakannya kanak-kanak muda yang mempunyai makanan allergies. Satu kajian yang lebih terkini tentang kesan gula pada kanak-kanak, menggunakangula satu hari dan pengganti gula pada hari-hari ganti, tanpa ibu bapa , kakitangan, ataukanak-kanak yang mengetahui di mana bahan sedang digunakan, tidak menunjukkan kesanketara gula pada tingkah laku atau pembelajaran. Dalam kajian lain, kanak-kanak yang ibu mereka merasakan mereka adalah sensitifgula diberikan aspartame sebagai pengganti gula. Setengah ibu diberitahu anak-anakmereka diberi gula, separuh bahawa anak-anak mereka diberikan aspartame. Ibu-ibu yangmenyangka anak-anak mereka telah menerima gula undian mereka sebagai lebih hiperaktifdaripada kanak-kanak lain dan lebih kritikal tingkah laku.GENETIK Gangguan Perhatian sering dijalankan dalam keluarga, jadi terdapatberkemungkinan menjadi pengaruh genetik. Kajian menunjukkan bahawa 25 peratusdaripada saudara terdekat dalam keluarga kanak-kanak ADHD juga mempunyai ADHD,4 | Page
 5. 5. PUNCA DAN CIRI-CIRI TINGKAHLAKU KANAK-KANAK ADHA (ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER)manakala kadar adalah kira-kira 5 peratus dalam penduduk. pengajian umum menunjukkankembar kini menunjukkan bahawa pengaruh genetik yang kuat wujud dalam gangguan. Penyelidik terus mengkaji sumbangan genetik ADHD dan untuk mengenal pasti genyang menyebabkan seseorang menjadi mudah terdedah kepada ADHD. Sejakpenubuhannya pada tahun 1999, Perhatian Deficit Hyperactivity Disorder Molekul GenetikRangkaian telah berkhidmat sebagai satu cara untuk penyelidik untuk berkongsi penemuanmengenai pengaruh genetik mungkin pada ADHD.KAJIAN TERKINI KE ATAS PUNCA ADHD Beberapa pengetahuan struktur otak adalah membantu dalam memahami saintispenyelidikan lakukan dalam mencari secara fizikal untuk perhatian gangguan hiperaktifdefisit. Satu bahagian otak bahawa ahli-ahli sains telah memberi tumpuan kepada dalampencarian mereka adalah lobus frontal serebrum. Lobus frontal membenarkan kita untukmenyelesaikan masalah, merancang ke hadapan, memahami tingkah laku orang lain, danmenghalang impuls kami. Dua lobus frontal, kanan dan kiri, berkomunikasi dengan satusama lain melalui callosum corpus, (gentian saraf yang menghubungkan lobus frontal kanandan kiri). Ganglia basal adalah ramai saling keliru memahami unsur hemisfera serebrum yangbertindak sebagai sambungan antara serebrum dan otak kecil itu dan, dengan otak kecil itu,adalah bertanggungjawab bagi koordinasi motor. Otak kecil ini dibahagikan kepada tigabahagian. Bahagian tengah dipanggil vermis yang. Semua bahagian-bahagian otak telah dikaji melalui penggunaan pelbagai kaedahuntuk melihat ke dalam atau pengimejan otak. Kaedah-kaedah ini termasuk fungsipengimejan resonans magnetik (fMRI) tomografi pancaran positron (PET), dan tunggal fotonpelepasan dikira tomografi (SPECT). Defisit utama atau pusat psikologi dalam orang-orangdengan ADHD telah dihubungkan melalui kajian ini. Menjelang tahun 2002 penyelidik diCawangan NIMH Psikiatri Kanak-kanak telah dikaji 152 lelaki dan perempuan denganADHD, dipadankan dengan kawalan 139 umur dan jantina dipadankan tanpa ADHD. Kanak-kanak itu diimbas sekurang-kurangnya dua kali, beberapa kali sebanyak empat lebih satudekad. Sebagai satu kumpulan, kanak-kanak ADHD menunjukkan jumlah peratus otak 3-4kecil di semua kawasan lobus frontal, perkara kelabu duniawi, nukleus berekor, dan otakkecil. Kajian ini juga menunjukkan bahawa kanak-kanak ADHD yang pada ubatmempunyai jumlah perkara putih yang tidak berbeza daripada kawalan. Mereka pesakittidak pernah berubat mempunyai jumlah yang luar biasa kecil perkara putih. Perkara putihterdiri daripada gentian yang menubuhkan sambungan jarak jauh antara kawasan otak. Iabiasanya pekat sebagai kanak-kanak semakin membesar dan otak matures.5 | Page
 6. 6. PUNCA DAN CIRI-CIRI TINGKAHLAKU KANAK-KANAK ADHA (ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER) Walaupun kajian ini jangka panjang digunakan MRI mengimbas otak kanak-kanak,penyelidik menekankan bahawa MRI kekal sebagai alat penyelidikan dan tidak bolehdigunakan untuk mendiagnosis ADHD dalam mana-mana kanak-kanak diberikan. Ini adalahbenar bagi kaedah lain neurologi menilai otak, seperti PET dan SPECT.GANGGUAN YANG KADANG-KADANG MENGIRINGI ADHDPEMBELAJARAN KURANG UPAYARamai kanak-kanak dengan ADHD kira-kira 20 hingga 30 peratus juga mempunyai masalahpembelajaran khusus (LD) 0,10 Dalam tahun-tahun prasekolah, kurang upaya ini termasukkesukaran dalam memahami bunyi atau perkataan tertentu dan / atau kesukaran dalammenyatakan diri dalam perkataan. Pada kanak-kanak umur sekolah, membaca atau ejaankurang upaya, menulis gangguan, dan gangguan aritmetik boleh muncul. Sejenis gangguanmembaca, disleksia, adalah agak meluas. Membaca kurang upaya menjejaskan sehingga 8peratus daripada kanak-kanak sekolah rendah.TOURETTE SINDROMSebahagian yang sangat kecil orang dengan ADHD mempunyai gangguan neurologi yangdipanggil Tourette sindrom. Orang dengan sindrom Tourette mempunyai tics saraf danpelbagai mannerisms berulang-ulang, seperti berkelip mata, gerenyet muka, atau grimacing.Lain-lain boleh membersihkan kerongkong mereka kerap, mendengus, menghidu, ataumenyalak di luar perkataan. Tingkah laku ini boleh dikawal dengan ubat-ubatan. Walaupunkanak-kanak sangat sedikit mempunyai sindrom ini, banyak kes sindrom Tourette telahdikaitkan ADHD. Dalam kes seperti ini, kedua-dua gangguan sering memerlukan rawatanyang mungkin termasuk ubat-ubatan.PEMBANGKANG GANGGUAN INGKARSebanyak satu pertiga kepada setengah daripada semua kanak-kanak dengan ADHDkebanyakannya kanak-kanak lelaki mempunyai satu lagi keadaan, yang dikenali sebagaigangguan pembangkang ingkar (ODD). Kanak-kanak ini sering ingkar, degil, tidak patuh,mempunyai ledakan sabar, atau menjadi berseteru. Mereka berhujah dengan orang dewasadan enggan mematuhi.TANDA-TANDA ADHDKanak-kanak ADHD haruslah menunjukkan tingkah laku yang terdapat dalam tiga kategoriutama yang sering berlaku dalam beberapa persekitaran seperti di rumah, di sekolah dansebagainya6 | Page
 7. 7. PUNCA DAN CIRI-CIRI TINGKAHLAKU KANAK-KANAK ADHA (ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER)1. HIPERAKTIVITI Kerap menggerakkan tangan atau kaki atau menggeliang-geliut di tempat duduk. Selalu meninggalkan tempat duduk ketika di kelas. Selalu berlari ke sana ke mari atau suka memanjat dan pada kebanyakan masa kelihatan kekok. Kerap menghadapi masalah untuk bermain atau melakukan aktiviti riadah secara senyap Banyak bercakap Sering bergerak cergas atau kerap bertindak seolah-olah digerakkan oleh motor.2. TEMPOH TUMPUAN YANG SINGKAT Sering gagal memberi tumpuan yang teliti kepada butir-butir terperinci atau cuai serta membuat kesilapan semasa membuat kerja sekolah atau aktiviti-aktiviti lain Selalu tidak mematuhi arahan dan gagal menyiapkan kerja sekolah, kerja harian atau tugas Kerap mengalami masalah untuk mengatur tugas dan aktiviti-aktiviti Kerap mengelak, tidak suka atau keberatan hendak melakukan sesuatu tugas yang memerlukan tumpuan yang lama (seperti kerja sekolah atau kerja rumah) Selalu kehilangan barang (misalnya pensil, pemadam, buku atau tugasan sekolah, mainan dan sebagainya) Tumpuan mudah bertukar dari satu aktiviti ke satu aktiviti lain Mudah lupa walaupun tidak sepatutnya jika mengikut usia dan keupayaan.3. TINGKAH LAKU IMPULSIF Selalu memberi jawapan sebelum soalan lengkap diajukan Kurang sabar dan hadapi masalah ketika menunggu giliran Sering mengganggu atau mencelah perbualan atau aktiviti orang lain Sering membuat pertimbangan yang salah dan mudah mengalami kemalanganCIRI-CIRI ADHDCiri-ciri ADHD pada kanak-kanak perlu diperhatikan dalam mendiagnosis ADHD meski haltersebut agak sukar kerana kadang-kadang tidak dapat dilihat secara sekilas ataumengambil kesimpulan hanya dengan melakukan satu ujian saja, tapi harus melaluibeberapa proses. Bukan hanya itu saja ADHD atau attention deficit hyperactivity disordermemang kelihatan hampir sama dengan kelainan yang lain seperti kemurungan sehingga7 | Page
 8. 8. PUNCA DAN CIRI-CIRI TINGKAHLAKU KANAK-KANAK ADHA (ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER)terkesan agak sukar membezakannya. Untuk itu diharapkan para ibu bapa mengenalgangguan ADHD pada kanak-kanak mereka.DIAGNOSIS CIRI-CIRI ADHD PADA KANAK-KANAKWalaupun sukar dalam mendiagnosnya tetapi terdapat ciri-ciri khas pada anak yangmenderita ADHD, juga terdapat kriteria yang boleh menggolongkan termasuk ADHDmanakah anak tersebut. Jika seorang kanak-kanak mempunyai ciri-ciri atau tingkah lakuyang termasuk kriteria tersebut maka boleh dikatakan anak tersebut mengalami ADHDdengan syarat sekurang-kurangnya atau sekurang-kurangnya 50% dan dalam tempohtertentu.Seorang kanak-kanak ADHD boleh dikriteriakan menjadi1. PREDOMINANT INATTENTION Kanak-kanak tersebut kurang memperhatikan terhadap segala-galanya dalam menjalankan aktivitinya. Anak tersebut sering tidak memperhatikan dan bahkan kadang-kadang melakukan kesilapan dalam melaksanakan aktivitinya baik di rumah mahupun di sekolahnya Cenderung tidak memperhatikan terhadap segala-galanya Tidak mahu mendengar apabila bercakap dengannya secara langsung Mudah hilang tumpuan Mengalami kesukaran dalam mengikuti arahan yang berkaitan dengan kegiatan dan aktiviti Selalu mengelakkan kegiatan dan aktiviti-aktiviti yang memerlukan kegiatan berfikir dalam waktu tertentu Sering kehilangan sesuatu yang berkaitan dengan aktiviti atau bahkan yang tidak berkaitan sama sekali Mengalami kelupaan dalam kegiatan aktivitinya2. PREDOMINANT HYPERAKTIF IMPULSIF Anak melakukan aktivitinya selalu dalam kriteria "berlebihan". Anak selalu dalam keadaan gelisah dalam keadaan menunggu atau terlihat menggerakkan kaki dan tangan apabila sedang dalam keadaan duduk. Selalu tidak sabar atau tidak tenang ketika duduk Melakukan aktiviti melompat dan berlari dengan berlebihan dan kadang-kadang dalam situasi yang tidak membenarkan Selalu menghadapi kesulitan dalam menjalankan aktivitinya dengan tenang8 | Page
 9. 9. PUNCA DAN CIRI-CIRI TINGKAHLAKU KANAK-KANAK ADHA (ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER) Tidak boleh duduk diam Berbicara dengan berlebihan Kadang-kadang menjawab sebuah soalan walaupun soalan tersebut belum selesai untuk ditanyakan Tidak mahu menunggu atau menanti Selalu mengganggu lainnya baik ketika perbincangan mahupun ketika melakukan aktiviti-aktiviti lain. Demikian kriteria yang boleh membantu anda untuk mengenali ciri-ciri ADHD daripada kriteria di atas, anda boleh menggolongkan apakah anak anda termasuk ke dalam ADHD predominant Inattention atau ADHD Hiperaktif -Impulsif. atau mungkin termasuk ke dalam kedua-duanya. Memahami Dan Membantu Kanak-kanak Dengan ADHD. Jika anda telah mengetahui bahkan yakin jika anak anda termasuk anak yang mengalami ADHD janganlah anda merasa berputus asa atau panik atau hal-hal yang bersifat negatif yang lain. Dalam hal ini berfikiran positif amat diperlukan, dan bukan hanya itu saja diperlukan komunikasi dengan kanak-kanak ADHD ini secara intensif. Selain itu juga terdapat rawatan dan terapi untuk kanak-kanak ADHD ini, dengan demikian anda tidak perlu takut jika penyakit ini tidak boleh diubati. Dengan segera mengetahui ciri- ciri ADHD pada kanak-kanak, orang tua boleh melakukan rawatan yang tepat.9 | Page
 10. 10. PUNCA DAN CIRI-CIRI TINGKAHLAKU KANAK-KANAK ADHA (ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER) BIBILIOGRAFI Jamila K.A. Mohamed Pendidikan Khas untuk kanak-kanak istimewa (2005) http://www.nimh.nih.gov/index.shtml http://en.wikipedia.org/wiki/Attention_deficit_hyperactivity_disorder http://nuramalku.blogspot.com/2012/10/attention-deficit-hyperactivity.html http://en.wikipedia.org/wiki/Aspartame http://id.wikipedia.org/wiki/Aditif http://en.wikipedia.org/wiki/Frontal_lobe http://en.wikipedia.org/wiki/Ganglia http://yulia-putri.blogspot.com/2010/02/definisi-adhd-attention-deficit.html http://thetole.org/MalayHerbalMedicine/ADHDHyperactiveTreatmentCure.html http://en.wikipedia.org/wiki/Neuroscience10 | P a g e

×