Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentation1

188 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentation1

 1. 1. Jd201 Product design 1 MUHAMMAD RIDHWAN BIN RAMLI 19DRP13F1037 MUHAMMAD IKBAL BIN ABDULLAH@FAUZI 19DRP13F1017 MUHAMMAD FAIZAL BIN ZAINI 19DRP13F1030 MUHAMMAD ADIB BIN MOHAMAD 19DRP13F1013 AMIRA SHAHIDA BINTI AMINUDDIN 19DRP13F1004 NOOR ATIKAH BINTI ISHAK 19DRP13F1021 SITI RADIAH BINTI ZULKIFLI 19DRP13F1027
 2. 2. INTRODUCTION  The following tutorial consists of five learning modules  Each module features: 1. A description of a well known learning theory. 2. A practical example of how the theory and related strategies can be applied to a particular instructional objective.
 3. 3. APPLY KNOWLEDGE OF DESIGN Design process knowledge:  design activities the design structure has been used for modeling design process  design rotionale. has been recognized but it is more complex issue thats extends beyond artifact function (activities) and some related research efforts have been conducted.
 4. 4. THE0RIES OF DESIGN  Design theory or concept-knowledge theory is both a design theory and a theory of reasoning in design.  The theory builds on several traditions of design theory including: 1.systematic design, 2.axiomatic design, 3.creativity theories, 4.general and formal design theories, 5.artificial intelligence-based design models.
 5. 5. • In this theory, five major types of learning levels are identified: 1.verbal information 2.intellectual skills 3.cognitive strategies 4.motor skills 5.attitudes
 6. 6. CONCEPTS OF DESIGN • Concept art is a form of illustration where the main goal is to convey a visual representation of : 1.a design, 2.idea, 3.mood for use in films, 4.video games, 5.animation, 6.comic books before it is put into the final product.
 7. 7. • Concept art is also referred to as visual development and/or concept design. • This term can also applied to retail: 1.design 2.set design 3.fashion design 4.architectural design
 8. 8. Proses reka bentuk pengetahuan: aktiviti reka bentuk struktur reka bentuk telah digunakan untuk proses reka bentuk pemodelan reka bentuk rotionale. telah diiktiraf tetapi ia adalah thats isu yang lebih kompleks melangkaui fungsi artifak (aktiviti) dan beberapa usaha penyelidikan yang berkaitan telah dijalankan.
 9. 9. Reka bentuk sistematik merujuk kepada proses reka bentuk yang kelihatan bukan sahaja di masalah yang perlu diatasi, tetapi juga pada alam sekitar (semula jadi dan antropogenik), dan sistem lain yang dihubungkan kepada masalah ini. Oleh itu, reka bentuk yang sistematik adalah asas bagi banyak teknologi yang bersesuaian. Percubaan dan kesilapan, dan evolusi teknologi adalah kaedah lain yang tiba di suatu penyelesaian yang sesuai untuk sistem yang - ini selalunya merupakan asas bagi teknologi vernakular. Reka bentuk sistematik, di sisi lain, cuba untuk menghapuskan masa yang diperlukan untuk proses ini, dan mewujudkan penyelesaian dalam satu pergi. Dalam realiti, sesetengah gabungan pendekatan adalah yang terbaik - iaitu. reka bentuk sistematik dengan prototaip. Reka bentuk yang sistematik bukan sahaja terpakai bagi reka bentuk teknologi, tetapi juga untuk seni bina dan perancangan, dan reka bentuk sistem sosial yang lebih luas.
 10. 10. Reka bentuk disangkal adalah metodologi reka bentuk sistem yang menggunakan kaedah matriks untuk menganalisis transformasi keperluan pelanggan kepada keperluan fungsian, parameter reka bentuk, dan pembolehubah proses [1] Secara khusus, keperluan fungsian (FR) adalah berkaitan dengan mereka bentuk parameter (DP).: mula {bmatrix} FR_1 FR_2 end {bmatrix} = {mula bmatrix} a_ {11} & a_ {12} a_ {21} & a_ {22} end {bmatrix} memulakan {bmatrix} DP_1 DP_2 end {bmatrix}
 11. 11. Kreativiti adalah satu fenomena di mana sesuatu yang baru dan berharga dicipta (seperti idea, jenaka, karya sastera, lukisan atau gubahan muzik, penyelesaian, ciptaan dan lain-lain). Rangkaian kepentingan ilmiah dalam kreativiti termasuk pelbagai definisi dan pendekatan yang melibatkan beberapa disiplin; psikologi, sains kognitif, pendidikan, falsafah (terutamanya falsafah sains), teknologi, teologi, sosiologi, bahasa, pengajian perniagaan, dan ekonomi, mengambil dalam hubungan antara kreativiti dan kepintaran umum, proses mental dan neurologi yang berkaitan dengan kreativiti, hubungan antara jenis personaliti dan keupayaan kreatif dan antara kreativiti dan kesihatan mental, potensi untuk memupuk kreativiti melalui pendidikan dan latihan terutamanya sebagai disokong oleh teknologi, dan aplikasi sumber kreatif untuk meningkatkan keberkesanan proses pembelajaran dan pengajaran.
 12. 12. Dalam bidang sains komputer, khususnya perisian kejuruteraan dan perkakasan kejuruteraan, kaedah formal adalah sejenis tertentu teknik matematik berasaskan spesifikasi, pembangunan dan pengesahan perisian dan perkakasan. [1] Penggunaan kaedah formal untuk perisian dan reka bentuk perkakasan adalah didorong oleh jangkaan bahawa, seperti dalam bidang-bidang kejuruteraan yang lain, melaksanakan analisis matematik yang sesuai boleh menyumbang kepada kebolehpercayaan dan keteguhan reka bentuk.
 13. 13. Kecerdasan buatan (AI) adalah perisikan dipamerkan oleh mesin atau perisian, dan cabang sains komputer yang membangunkan mesin dan perisian dengan kecerdasan. Penyelidik AI utama dan buku-buku teks mentakrifkan bidang sebagai "kajian dan reka bentuk agen pintar", [1] di mana seorang ejen yang bijak adalah sistem yang menganggap alam sekitar dan mengambil tindakan yang memaksimumkan peluang kejayaan. [2] John McCarthy, yang mencipta istilah pada tahun 1955, [3] mentakrifkannya sebagai "sains dan kejuruteraan membuat mesin pintar
 14. 14. Verbal information Komunikasi (dari commūnicāre Latin , yang bermaksud " berkongsi" [ 1]) adalah kegiatan menyampaikan maklumat melalui pertukaran fikiran , mesej atau maklumat, dengan ucapan , visual , isyarat , penulisan, atau tingkah laku. Ia adalah pertukaran yang bermakna maklumat antara dua atau lebih makhluk hidup. Satu definisi komunikasi adalah " apa-apa perbuatan dengan mana satu orang memberikan kepada atau menerima dari satu lagi maklumat orang mengenai keperluan orang itu , keinginan, persepsi , pengetahuan, atau negeri-negeri afektif. Komunikasi mungkin sengaja atau tidak sengaja , mungkin melibatkan isyarat konvensional atau tidak konvensional , boleh mengambil bentukbentuk linguistik atau bukan linguistik, dan boleh berlaku melalui kaedah pertuturan atau lain-lain . "[ 2] Komunikasi memerlukan penghantar, mesej, dan penerima , walaupun penerima tidak perlu hadir atau menyedari niat penghantar untuk berkomunikasi pada masa komunikasi , supaya komunikasi boleh berlaku merentasi jarak yang luas dalam masa dan ruang. Komunikasi memerlukan bahawa pihak-pihak berkomunikasi berkongsi kawasan persamaan komunikatif. Proses komunikasi adalah lengkap sekali penerima memahami mesej penghantar. [Rujukan?]
 15. 15. Kemahiran intelektual adalah kritikal, analitikal, mensintesis dan keupayaan menyelesaikan masalah. Anda boleh dapat membangunkan kemahiran ini dengan mempelajari, melakukan pemikiran kritikal, aplikasi teras asas dan mempunyai hujahhujah yang berstruktur
 16. 16. Strategi kognitif adalah kaedah tertentu yang digunakan orang untuk menyelesaikan masalah, termasuk segala macam penaakulan, perancangan, aritmetik dan lain-lain Yang penting, strategi kognitif tidak semestinya semua "di kepala", tetapi selalunya akan berinteraksi dengan pelbagai aspek yang mungkin dinamakan "konteks pelaksanaan

×