Hsp rekacipta f5

1,507 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,507
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
168
Actions
Shares
0
Downloads
42
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Hsp rekacipta f5

 1. 1. KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH HURAIAN SUKATAN PELAJARAN REKA CIPTA TINGKATAN LIMA 2002 PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KUALA LUMPUR
 2. 2. Huraian Sukatan Pelajaran Reka Cipta KBSM Tingkatan Lima Kementerian Pendidikan Malaysia HURAIAN SUKATAN PELAJARAN REKA CIPTA TINGKATAN LIMA 2002 Pusat Perkembangan Kurikulum
 3. 3. Huraian Sukatan Pelajaran Reka Cipta KBSM Tingkatan Lima i ISBN Diusahakan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia Cetakan Pertama 2000 ©Kementerian Pendidikan Malaysia Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi, dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Perundingan tertakluk kepada perkiraan royalti atau honorarium.
 4. 4. Huraian Sukatan Pelajaran Reka Cipta KBSM Tingkatan Lima ii RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden; MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip berikut:- KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN
 5. 5. Huraian Sukatan Pelajaran Reka Cipta KBSM Tingkatan Lima iii FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.
 6. 6. Huraian Sukatan Pelajaran Reka Cipta KBSM Tingkatan Lima iv KATA PENGANTAR Para 1 (kosong Huraian Sukatan Pelajaran disediakan untuk membantu guru merancang aktiviti dan bahan pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan tahap kematangan murid selaras dengan kehendak Sukatan Pelajaran Reka Cipta. Buku ini juga menyediakan penerangan bagi membantu guru melaksanakan Reka Cipta dalam bengkel serta bilik darjah. Guru diharap dapat merancang strategi yang lebih sesuai dengan kebolehan, minat, dan persekitaran murid supaya pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih bermakna. Para 3 (kosong) Dr. SHARIFAH MAIMUNAH BT. SYED ZIN Pengarah Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia
 7. 7. Huraian Sukatan Pelajaran Reka Cipta KBSM Tingkatan Lima v Huraian Kurikulum Reka Cipta Tingkatan 5 Pengetahuan dan Kemahiran 1. Mengaplikasi sistem dan proses teknologi pembuatan 2. Mengaplikasi teknologi komputer dalam pembuatan 3. Membina, mengubahsuai, menguji dan membaiki model berfungsi atau prototaip 4. Menggunakan Reka Bentuk Bantuan Komputer (CAD) untuk menghasilkan lukisan projek 5. Menyimpan dan menguruskan maklumat melalui pendokumentasian Kemahiran Berfikir 1. Membuat keputusan dan penyelesaian masalah berkaitan 2. Merancang jadual kerja 3. Membanding, menilai dan memilih 4. Mengenal pasti sebab dan akibat Nilai dan Sikap 1. Merancang dan mengamalkan kerja yang bersistem dan selamat 2. Berimaginasi tinggi dalam penyelesaian masalah dan kerja-kerja rekaan 3. Berkeyakinan pada diri sendiri 4. Bekerjasama dengan orang lain dalam satu pasukan 5. Menghargai kepakaran dan sumbangsaran orang lain
 8. 8. Huraian Sukatan Pelajaran Reka Cipta KBSM Tingkatan Lima 1 BIDANG PEMBELAJARAN/UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 2.3 Sistem (Cadangan peruntukan waktu ialah 5 minggu) a. Pengenalan Aras 1 Menyatakan pengertian sistem Sistem ialah gabungan elemen atau komponen yang beroperasi mengikut fungsi untuk melakukan kerja Menyenaraikan beberapa jenis sistem Contoh sistem ialah mekanikal, elektrik, elektronik dan kawalan Maklumat internet Menggunakan kit robot Peta minda b. Sistem mekanikal Aras 1 Menyenaraikan beberapa komponen yang terdapat dalam satu sistem mekanikal Contoh komponen yang terdapat dalam sistem mekanikal ialah gear, takal, aci, gandar dan tali sawat Model sistem mekanikal Peta minda Menerangkan secara ringkas bagaimana satu sistem mekanikal mudah beroperasi Mengkaji sistem yang ada pada basikal bergear dan kit robot Menerangkan secara ringkas bagaimana sistem hidraulik dan sistem pneumetik beroperasi Pengenalan fungsi komponen yang terdapat dalam sistem pneumatik dan hidraulik Perisian simulasi dan kit digunakan
 9. 9. Huraian Sukatan Pelajaran Reka Cipta KBSM Tingkatan Lima 2 BIDANG PEMBELAJARAN/UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Aras 2 Mengenal pasti beberapa komponen yang terdapat dalam sistem mekanikal Kajian sistem mekanikal yang terdapat pada gerudi tangan Kit robot Memasang dan menerangkan satu sistem mekanikal mudah Memasang sistem mekanikal mudah dengan menggunakan komponen seperti gear, takal, aci, gandar dan tali sawat Aras 3 Merancang pembinaan satu sistem mekanikal mudah untuk mengatasi masalah Contoh sistem mekanikal ringkas seperti pengupas kelapa c. Sistem Elektrik Aras 1 Menyenaraikan beberapa komponen yang terdapat dalam sistem elektrik Contoh komponen elektrik seperti suis, wayar, motor, mentol dan reostat Peta minda Menerangkan secara ringkas bagaimana satu sistem elektrik berfungsi Penerangan sistem elektrik pada peralatan elektrik seperti seterika elektrik Menyenaraikan sumber tenaga elektrik Sumber tenaga yang boleh diperolehi daripada angin, hidro, solar dan gas Sumbangsaran Aras 2 Mengenal pasti spesifikasi beberapa komponen elektrik Membincangkan spesifikasi berbagai komponen seperti suis, wayar, motor, mentol dan reostat dari aspek beban kerja, kuasa dan had kemampuan
 10. 10. Huraian Sukatan Pelajaran Reka Cipta KBSM Tingkatan Lima 3 BIDANG PEMBELAJARAN/UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Menguji kefungsian beberapa komponen elektrik Menguji kefungsian suis, wayar, motor, mentol dan reostat Memasang dan menerangkan secara ringkas satu sistem elektrik mudah Memasang satu sistem elektrik menggunakan bateri, suis, wayar, fius dan motor seperti kipas elektrik d. Sistem elektronik Aras 1 Menyenaraikan beberapa komponen yang terdapat dalam satu sistem elektronik Sumbangsaran tentang komponen elektronik seperti transistor, IC, kapasitor, perintang, diod, LED, buzzer, sensor dan papan litar Mengenal pasti spesifikasi beberapa komponen elektronik Tunjukcara membaca lembaran data(data shit) tentang spesifikasi transistor, IC, kapasitor, perintang, diod, LED, buzzer, sensor Maklumat internet Memahami kefungsian beberapa komponen elektronik Contoh komponen elektronik seperti transistor, IC, kapasitor, perintang, diod, LED, buzzer, sensor Menerangkan secara ringkas bagaimana satu sistem elektronik berfungsi Perbincangan dan tunjukcara menggunakan kit elektronik Aras 2 Memasang satu sistem elektronik mudah Memasang model kit robot
 11. 11. Huraian Sukatan Pelajaran Reka Cipta KBSM Tingkatan Lima 4 BIDANG PEMBELAJARAN/UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Aras 3 Merancang pembinaan satu sistem elektronik Membuat perancangan pemasangan dan pengujian ke atas satu sistem elektronik mudah seperti penyiram automatik, penggera banjir dan pintu automatik e. Sistem kawalan Aras 1 Menerangkan pengertian sistem kawalan Menerangkan secara ringkas fungsi setiap peringkat yang terdapat dalam sistem kawalan Sistem kawalan terdiri daripada 3 peringkat:- Input (contoh suis,sensor dan papan kekunci) Pemproses (contoh geganti, pemasa, pembilang, PLC dan mikropemproses) Output (contoh mentol - cahaya, buzzer - bunyi, pembesar suara – bunyi, siren – bunyi dan skrin - paparan) Perbincangan Kit robot Menyenaraikan beberapa komponen yang terdapat dalam satu sistem kawalan mudah Memerhati dan mengenal pasti komponen kit robot yang boleh diaturcarakan (program) Menerangkan secara ringkas bagaimana satu sistem kawalan beroperasi Memerhati dan mengenalpasti komponen kit robot ,kit elektronik, kit hidraulik, kit pneumatik, alat elektronik dan elektrik kegunaan harian Aras 2 Memasang dan menerangkan secara ringkas satu sistem kawalan mudah Demonstrasi sistem kawalan mudah mekatronik
 12. 12. Huraian Sukatan Pelajaran Reka Cipta KBSM Tingkatan Lima 5 BIDANG PEMBELAJARAN/UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Membuat atur cara mudah pengawal logik boleh atur cara (PLC) Memperkenalkan konsep dan pengendalian PLC dengan menggunakan kit PLC (Programmable Logic Control) Menyatakan beberapa pertimbangan yang perlu diambil kira semasa memilih sistem Sumbangsaran Percambahan idea Peta minda Aspek yang perlu dipertimbangkan ialah seperti kos, kesesuaian, keselamatan, ketahanan, saiz dan kecekapan Aras 3 Mengkaji sistem kawalan yang terdapat dalam satu produk kegunaan harian Demonstrasi sistem kawalan yang terdapat dalam produk kegunaan harian seperti mesin basuh automatik, alat pengisar, mesin ‘laminating’ 1.2 Proses Reka Cipta (Cadangan peruntuk masa ialah 15 minggu) d. Pemilihan reka bentuk Aras 1 Sambungan proses reka cipta dari Tingkatan 4 Membentang lakaran terperinci Percambahan idea , sesi pembentangan dan kritik Perbincangan dan bimbingan guru. Mengenal pasti kriteria pemilihan reka bentuk berdasarkan kedapatan bahan, masa kitaran pengeluaran, keselamatan produk, ergonomik dan nilai estetika Tinjauan potensi pasaran
 13. 13. Huraian Sukatan Pelajaran Reka Cipta KBSM Tingkatan Lima 6 BIDANG PEMBELAJARAN/UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Aras 2 Memilih fungsi dan sistem yang berpotensi dan bersesuaian dengan reka bentuk Sesi perbincangan , percambahan idea dan kritik Menilai dan memilih reka bentuk akhir berdasarkan kriteria yang ditentukan e. Perancangan pembinaan model berfungsi atau prototaip i. Penyediaan lukisan kerja Aras 1 Merancang jadual kerja pembinaan model berfungsi atau prototaip Perbincangan penyediaan carta alir Rekod kerja Menyediakan lukisan kerja dan lukisan akhir berdasarkan reka bentuk yang dipilih Penjelasan tentang contoh lukisan yang digunakan Lukisan ortografik Lukisan isometri Lukisan oblik Lukisan diametri Lukisan perspektif Lukisan susun atur Lukisan pemasangan Menyediakan lukisan susun atur dan pemasangan Lukisan susun atur Lukisan pemasangan ii. ‘Mock-up’ Aras 1 Menerangkan maksud ‘mock-up’ Penerangan maksud ‘mock-up’, model perolokan yang tidak berasaskan skala
 14. 14. Huraian Sukatan Pelajaran Reka Cipta KBSM Tingkatan Lima 7 BIDANG PEMBELAJARAN/UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Aras 2 Membanding beza di antara ‘mock-up’ model dan prototaip Penjelasan ciri-ciri ‘mock-up’, model dan prototaip Menyediakan ‘mock-up’ untuk pembinaan model berfungsi atau prototaip Merujuk kepada lukisan ortografik dan perspektif Menganalisis reka bentuk akhir ‘mock- up’ Pengubahsuaian lukisan 3D berdasarkan pembetulan pada ‘mock-up’ f. Pembinaan model berfungsi atau prototaip i. Perancangan Kerja Aras 1 Menyenaraikan bahan dan komponen berdasarkan lukisan kerja Perbincangan Sumbangsaran Menyediakan anggaran kos berdasarkan bahan dan komponen yang dipilih Maklumat internet Lawatan ii. Penyediaan dan pembinaan Aras 1 Menyediakan bahan dan komponen yang dipilih iii. Pemasangan Aras 1 Memeriksa dan menguji bahagian dan komponen untuk pemasangan Memasang bahagian dan komponen
 15. 15. Huraian Sukatan Pelajaran Reka Cipta KBSM Tingkatan Lima 8 BIDANG PEMBELAJARAN/UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN iv. Kemasan Aras 1 Menyatakan bahan dan teknik kemasan Perbincangan Percambahan idea Aras 2 Membuat kemasan g. Pengujian dan penilaian model berfungsi atau prototaip i. Pengujian Aras 1 Menyatakan kaedah pengujian Perbincangan kaedah pengujian Ujian parameter dan ujian makmal Aras 2 Menguji kefungsian, keselamatan, ketahanan dan had kemampuan ii. Penilaian Aras 2 Menilai model atau prototaip dari aspek ergonomik dan estetika Perbincangan Demonstrasi produk Aras 3 Menilai keupayaan model atau prototaip berdasarkan spesifikasi Mengenal pasti kelemahan dan kecacatan berdasarkan pengujian dan kelemahan Mencatat kelemahan dan kecacatan yang dikenal pasti berdasarkan pengujian dan penilaian
 16. 16. Huraian Sukatan Pelajaran Reka Cipta KBSM Tingkatan Lima 9 BIDANG PEMBELAJARAN/UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN h. Pengubahsuaian model berfungsi atau prototaip i. Pembaikan Aras 1 Mencadangkan pengubahsuaian berdasarkan pengujian dan penilaian Aras 2 Membuat pembaikan kerosakan prototaip Menguji dan menilai semula model berfungsi atau prototaip yang telah dibaik pulih Mengesyorkan bahan dan proses yang lebih sesuai ii. Kemasan Aras 3 Membuat kemasan akhir 1.4 Reka bentuk bantuan komputer (Cadangan peruntukan waktu ialah 7 minggu) b. Aplikasi CAD i. Reka bentuk Aras 3 Menggunakan perisian CAD untuk mendapatkan reka bentuk terakhir Menghasilkan lukisan kerja dengan menggunakan CAD
 17. 17. Huraian Sukatan Pelajaran Reka Cipta KBSM Tingkatan Lima 10 BIDANG PEMBELAJARAN/UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN ii. Ubah suai Aras 3 Menggunakan perisian CAD untuk mengubahsuai reka bentuk projek Lakaran projek reka cipta dirujuk Menghasilkan lukisan projek menggunakan perisian CAD tertentu 3. Strategi Pemasaran (Cadangan peruntukan masa ialah minggu) 3.1 Produk Aras 1 a. Jenis dan klasifikasi produk Mengenal pasti jenis produk Jenis produk yang dikenal pasti ialah idea, barang dan perkhidmatan Perbincangan Sumbangsaran Peta minda Lawatan Maklumat internet Aras 2 Mengklasifikasi produk Klasifikasi produk: Produk pengguna Produk industri Kaitkan produk dengan keperluan kandungan dalam buku folio b. Jenama produk Aras 1 Mengenal pasti ciri jenama Sumbangsaran memilih jenama yang sesuai Memilih jenama Panduan memilih jenama: Pendek serta mudah dikenali dan diingati, senang disebut dan sebutan yang menarik, sesuai untuk semua bahasa dan tidak menimbulkan interpritasi negatif
 18. 18. Huraian Sukatan Pelajaran Reka Cipta KBSM Tingkatan Lima 11 BIDANG PEMBELAJARAN/UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN c. Slogan produk Aras 1 Mengenalpasti ciri-ciri slogan Ciri slogan Perbincangan Aras 2 Membuat slogan produk Perbincangan mengenai slogan , mutu produk dan keistimewaan produk Contoh slogan produk yang sedia ada Percambahan idea 3.2 Harga a. Objektif penentuan harga Aras 1 Menerangkan objektif penentuan harga Objektif penentuan harga antaranya adalah: Pulangan atas pelaburan, keberterusan, syer pasaran b. Kaedah penentuan harga Aras 1 Mengenal pasti kaedah menentukan kos pengeluaran produk Cara menentukan kos pengeluaran produk: Kos pengeluaran produk = kos bahan + kos overhed + kos upah Mengenal pasti cara menetapkan harga jualan produk Cara menetapkan harga jualan: Menetapkan peratus margin keuntungan Menetapkan harga jualan lebih tinggi daripada kos pembinaan (mark-up price) 3.3 Promosi a. Objektif promosi Aras 1 Menyenaraikan tujuan promosi Sumbangsaran Perbincangan tujuan promosi: Memberitahu Memberi kesedaran Menarik minat Memberi peluang menilai dan mencuba Mengekalkan produk
 19. 19. Huraian Sukatan Pelajaran Reka Cipta KBSM Tingkatan Lima 12 BIDANG PEMBELAJARAN/UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Menyatakan objektif promosi Objektif promosi: memasarkan produk b. Campuran promosi Aras 1 Menyenaraikan kaedah promosi Membincangkan kaeadah promosi: Pengiklanan Jualan persendirian (jualan langsung dan pesanan) Publisiti Promosi jualan c. Pemilihan promosi Aras 1 Menyenaraikan kriteria pemilihan kaedah promosi Sumbangsaran Aras 2 Memilih kaedah promosi 3.4 Tempat a. Saluran agihan Aras 1 Menyatakan maksud saluran agihan Perbincangan Sumbangsaran Menyatakan jenis-jenis saluran agihan Rujukan bahan pembelajaran Maklumat internet Mengenal pasti setiap jenis saluran agihan Nota: Saluran agihan Saluran agihan: Pengeluaran pengguna Pengeluar peniaga pengguna Pengeluar pemborong peniaga pengguna Pengeluar ejen pemborong peruncit Pengguna
 20. 20. Huraian Sukatan Pelajaran Reka Cipta KBSM Tingkatan Lima 13 BIDANG PEMBELAJARAN/UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Aras 2 Memilih saluran agihan Perbincangan Sumbangsaran Menjustifikasi sebab-sebab pemilihan saluran agihan b. Pemilihan tempat Aras 1 Menyatakan kriteria pemilihan tempat Perbincangan Aras 2 Memilih tempat Lawatan Menjustifikasikan sebab pemilihan tempat Sumbangsaran 4. Harta Intelek (Cadangan peruntukan masa ialah 2 minggu) 4.1 Pengenalan dan Jenis a. Pengertian harta intelek Aras 1 Menyatakan maksud harta intelek Perbincangan Rujukan - internet Risalah dari Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna mengenai Akta Paten. SIRIM Aras 2 Menjelaskan perbezaan di antara hak cipta dan harta industri
 21. 21. Huraian Sukatan Pelajaran Reka Cipta KBSM Tingkatan Lima 14 BIDANG PEMBELAJARAN/UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN b. Jenis harta intelek Aras 1 Menyatakan jenis-jenis harta intelek Harta intelek - hak cipta, cap dagangan, reka bentuk industri Aras 2 Membezakan jenis harta intelek Lawatan, ceramah dan khidmat nasihat dari pihak kerajaan dan badan swasta yang berkaitan bagi menjelaskan maksud jenis harta intelek Perlindungan Reka Cipta a. Jenis perlindungan Aras 1 Menyatakan jenis perlindungan untuk reka cipta, paten dan utiliti inovasi Sumbangsaran Perbincangan Jenis-jenis perlindungan di bawah Akta Harta Intelek b. Permohonan perlindungan Aras 1 Menghuraikan prosedur untuk permohonan perlindungan reka cipta Nota: Akta Hak Cipta 1987 Akta Dagangan 1976 (Akta 1975) c. Paten Aras 1 Mengenal pasti perkara yang boleh dipatenkan dan yang tidak boleh dipatenkan Perbincangan Akta Paten Malaysia 1983 (Akta 291) dan Peraturan Paten 1986 Menyatakan hak seorang pemilik paten Nota: Hak pemilik paten – Akta Harta Intelek.
 22. 22. Huraian Sukatan Pelajaran Reka Cipta KBSM Tingkatan Lima 15 BIDANG PEMBELAJARAN/UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Mengenal pasti prosedur untuk perlindungan bagi Cap Dagangan(logo) Perbincangan Rujukan internet Aras 2 Menghubungkait perkara yang perlu diberi perhatian dalam sesuatu permohonan untuk perlindungan reka cipta Nota: Perlindungan reka cipta , penyerahan tidak sah, masa perantaraan , reka cipta tempatan dan tuntutan keutamaan. Sumber maklumat dari agensi seperti Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, SIRIM Bhd, MINDS Mereka bentuk logo untuk hasil projek reka cipta pelajar Mereka cipta logo Percambahan idea Prosedur mendapatkan perlindungan cap dagangan 5. Pendokumentasian (Cadangan peruntukan masa ialah 3 minggu) 5.1 Pengenalan a. Pengertian pendokumentasian Aras 1 Menerangkan maksud pendokumentasian dalam reka cipta Contoh dokumentasi reka cipta b. Penyediaan dokumentasi Aras 1 Mengenal pasti kandungan dan cara mendokumentasi Perbincangan mengenai kandungan dan cara mendokumentasi Sumbangsaran
 23. 23. Huraian Sukatan Pelajaran Reka Cipta KBSM Tingkatan Lima 16 BIDANG PEMBELAJARAN/UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Aras 2 Menyediakan perancangan proses pendokumentasian 5.2 Format a. Susunan hasil projek Aras 1 Mengenal pasti format dokumentasian Nota: Format Dokumentasi Tajuk projek Maklumat Murid Sinopsis atau Diskripsi Proses Reka Cipta Aras 2 Menghasilkan dokumen mengikut format Proses Reka Cipta Cadangan: Bagaimana memperbaiki hasil reka cipta Potensi pemasaran Rujukan/Bibliografi Lampiran b. Kemasan Aras 1 Membuat kemasan akhir Contoh dokumentasi reka cipta

×