KOSA KATA iiBahagian Satu 1Kesilapan Ejaan SALAH         BETUL catit         catat cendiawan       c...
SALAH          BETULfax           faksFebuari         Februariforklift        forkliftg...
BAHAGIAN DUA PENGIMBUHAN AWALAN MEN-PADA KATA BAHASA MELAYU ASLIK          ng     P         M   ...
s          ny      t        nsakit     - menyakitkan   Teliti   - menelitisambung    ...
BAHAGIAN TIGA PENGIMBUHAN AWALAN MEN-PADA KATA PINJAMkkomersial   - mengkomersialkankomunikasi   - mengkomunikasikank...
pPamer      - mempamerkanpersonifikasi  - mempersonifikasikanplaster     - memplasterpolemik     - mempolem...
sServis      - menservisSimulasi     - mensimulasikanstabil      - menstabilkanStandard         -...
tTabligh     - mentablighkanTadbir     - mentadbirTafsir     - mentafsirkanTakdir     - mentakdirkanTak...
BAHAGIAN EMPAT        PENGGUNAAN        AWALAN PINJAMSALAH       BETULanti agama     antiagamaan...
SALAH      BETULdwi cabang    dwicabangdwi cara     dwicaradwi fokus    dwifokusdwi fungsi    dwifungs...
SALAH       BETULpasca modenisme  pascamodenismepasca penerbitan  pascapenerbitanpasca projek    pascaprojekp...
SALAH         BETULsub-judul       subjudulsubkelas       subkelassub-kontraktor    subkontraktor...
BAHAGIAN LIMA         PENGGUNAAN        TANDA SEMPANGSALAH        BETUL1800an        1800-...
SALAH        BETULkejar mengejar    kejar-mengejarkeramahtamahan    keramah-tamahanlama kelamaan    lama...
SALAH        BETULtembak menembak   tembak-menembaktolong menolong   tolong-menolongulang alik     ulang-a...
BAHAGIAN ENAM         MASALAH UMUM          TATABAHASASALAH          BETUL75% dari kadar   ...
SALAH          BETULdi kategorikan      dikategorikandi kurniakan       dikurniakandi masa-masa   ...
SALAH          BETULdilipat gandakan     dilipatgandakandipelan         di pelandiperbuat dari kuli...
SALAH            BETULlain-lain kehendak     kehendak-kehendak lainlain-lain konsep      konsep-kons...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kosa kata 2

272 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
272
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kosa kata 2

 1. 1. KOSA KATA iiBahagian Satu 1Kesilapan Ejaan SALAH BETUL catit catat cendiawan cendekiawan cap (tera/cetak) cap dailog dialog definasi definisi deligasi delegasi deraf draf efisyen efisien ehsan ihsan ekslusif eksklusif ekspot eksport emel e-mel empatbelas empat belas engkar Ingkar
 2. 2. SALAH BETULfax faksFebuari Februariforklift forkliftgambarajah gambar rajahgantirugi ganti rugigarispanduan garis panduangelak ketawa gelak ketawagembeleng / gembeling gemblenggeraf grafgulong gulunggunatanah guna tanahhajjah hajah
 3. 3. BAHAGIAN DUA PENGIMBUHAN AWALAN MEN-PADA KATA BAHASA MELAYU ASLIK ng P M Pandang -kerja - mengerjakan memandangke tengah - Pandu - memandumengetengahkan panjang - memanjangkalung - mengalungkan pasang - memasangkusut - mengusutkan pasti - memastikanKagum - mengagumkan Patuh - mematuhiKecewa - Pendek - memendekkanmengecewakan peras - memerasKalah - mengalahkan Perlu - memerlukanKarang - mengarang pintas - memintasKilang - mengilang Potong - memotongKotor - mengotorkan puji - memujikecuali - mengecualikan pulau - memulaukanKerat - mengerat pusat – memusatkanKaya - menggaya
 4. 4. s ny t nsakit - menyakitkan Teliti - menelitisambung - Tusuk - menusukmenyambung tunda - menundasampai - menyampaikan tentang - menentangsatu - menyatukan Tempa - menempasayang - menyayangi Tampi - menampiSedia - menyediakan Tambah - menambahSelimut - menyelimutkan tolak - menolakSembah - menyembah Tampil - menampilkanSembunyi - Tonton - menontonmenyembunyikan Terbit - menerbitkansembur - menyembur Tanam - menanamsenang - menyenangkan tentu - menentukansenduk - menyenduk tempuk - menepukSerta - menyertaisidai - menyidaisumbang -menyumbang
 5. 5. BAHAGIAN TIGA PENGIMBUHAN AWALAN MEN-PADA KATA PINJAMkkomersial - mengkomersialkankomunikasi - mengkomunikasikankafir - mengkafirkanKonsepsi - mengkonsepsikankategori - mengkategorikankorporat - mengkorporatkanKritik - mengkritikKoordinasi - mengkoordinasi kankuantifikasi - mengkuantifikasi kankomputer - mengkomputerkankredit - mengkreditkanklasifikasi - mengklasifikasikanKristal - mengkristalkankuantiti - mengkuantitikan
 6. 6. pPamer - mempamerkanpersonifikasi - mempersonifikasikanplaster - memplasterpolemik - mempolemikkanpolitik - mempolitikkanPopular - mempopularkanpotret - mempotretkanPraktik - mempraktikkanprogram - memprogramkanpromosi - mempromosikanpropaganda - mempropagandakanproses - memprosesProtes - memprotespuisi - mempuisikan
 7. 7. sServis - menservisSimulasi - mensimulasikanstabil - menstabilkanStandard -menstandardkansteril - mensterilSwasta - menswastakanSyampu - mensyampuSyariat - mensyariatkanSyelek - mensyeleksyarat - mensyaratkansabotaj - mensabotaj kanSyukur - mensyukurisyarikat - mensyarikatkanStruktur - menstrukturkanSkru - menskruSyirik - mensyirikkan
 8. 8. tTabligh - mentablighkanTadbir - mentadbirTafsir - mentafsirkanTakdir - mentakdirkanTaksir - mentaksirkan (melalaikan)takrif - mentakrifkan (mendefinisikan)Takwil - mentakwilkantalkin - mentalkinkanTakbir - mentakbirkan (mimpi)Tauhid - mentauhidkanTauliah - mentauliahkanTerjemah - menterjemahkanTradisi - mentradisikanTransformasi - mentransformasikanTranskripsi - mentranskripsikanTransliterasi - mentransliterasikan
 9. 9. BAHAGIAN EMPAT PENGGUNAAN AWALAN PINJAMSALAH BETULanti agama antiagamaanti dadah antidadahanti Israel anti-Israelanti kapal selam antikapal selamanti komunis antikomunisanti lelaki antilelakianti nuklear antinuklearanti perang antiperanganti periuk api antiperiuk apianti sosial antisosialanti-aparteid antiaparteidanti-jenayah antijenayahdwi bahasa dwibahasadwi budaya dwibudayadwi bulanan dwibulanan
 10. 10. SALAH BETULdwi cabang dwicabangdwi cara dwicaradwi fokus dwifokusdwi fungsi dwifungsidwi guna dwigunadwi huruf dwihurufdwi jalur dwijalurdwi lambang dwilambangdwi logam dwilogamdwi standard dwistandarddwi tahunan dwitahunandwi-arah dwiarahdwi-bentuk dwibentukeka atom ekaatomeka bahasa ekabahasaeka fungsi ekafungsieka suku kata ekasuku kataeka-warna ekawarnapasca ijazah pascaijazahpasca merdeka pascamerdekaPascamesyuarat Pascamesyuarat
 11. 11. SALAH BETULpasca modenisme pascamodenismepasca penerbitan pascapenerbitanpasca projek pascaprojekpra kata prakatapra Olimpik pra-Olimpikpra sejarah prasejarahpra wacana prawacanapra-moden pramodenpra-sekolah prasekolahpra-siswazah prasiswazahpra-syarat prasyaratpro aktif proaktifpro Barat pro-Baratpro kemerdekaan Prokemerdekaan pro-Malaysiapro Malaysia pro-AmerikaproAmerika prokerajaanpro-kerajaan propembangkangpro-pembangkang sosiobudayasosio budaya sosioekonomisosio ekonomi subtajuksub tajuk
 12. 12. SALAH BETULsub-judul subjudulsubkelas subkelassub-kontraktor subkontraktorsub-kumpulan subkumpulansub-seksyen subseksyensub-sektor subsektorsub-sistem subsistemsub-standard substandardtata nama tatanamatata rias tatariastata susila tatasusilatata urusan tataurusantata-tertib tatatertibtatatur / tata atur tataatur
 13. 13. BAHAGIAN LIMA PENGGUNAAN TANDA SEMPANGSALAH BETUL1800an 1800-an50 an 50-anadik beradik adik-beradikanak beranak anak-beranakawan gemawan awan-gemawanbantu membantu bantu-membantubenci membenci benci-membencibertungkus lumus bertungkus-lumusgilang gemilang gilang-gemilanggotong royong gotong-royonghambaMu hamba-Muhasut menghasut hasut-menghasuthormat-menghormati hormat-menghormatiipar duai ipar-duaike 12 ke-12
 14. 14. SALAH BETULkejar mengejar kejar-mengejarkeramahtamahan keramah-tamahanlama kelamaan lama-kelamaanmandi manda mandi-mandamembolakbalikkan membolak-balikkanmemporakperandakan memporak-perandakanmenantu menantunya menantu-menantunyamenggembargemburka menggembar-n gemburkanmenghuruharakan menghuru-harakanmengucarkacirkan mengucar-ngacirkanmundar mandir mundar-mandirramah tamah ramah-tamahsabung menyambung sabung-menyabungSe-Malaysia se-Malaysiaserta merta serta-mertasimpang perenang simpang-perenangsurat menyurat surat-menyuratsusup sasap susup-sasaptali temali tali-temalitarir menari tari-menaritegur menegur tegur-menegur
 15. 15. SALAH BETULtembak menembak tembak-menembaktolong menolong tolong-menolongulang alik ulang-alikYang Dipertuankan Yang di-Pertuan AgongAgong
 16. 16. BAHAGIAN ENAM MASALAH UMUM TATABAHASASALAH BETUL75% dari kadar 75% daripada kadar sebenarsebenar banyak premisbanyak premis-premis berbanyak-banyak terimaberbanyak terima kasih kasihbermacam barang bermacam-macam barangbilangan pekerja- bilangan pekerjapekerja di dalam kawasandalam kawasan daripada tuandari tuan demi negara / untuk negarademi untuk negara pada alafdi alaf diberidi beri diberikandi berikan didaftarkandi daftarkan dalam usahadi dalam usaha dihempapdi hempap dijangka
 17. 17. SALAH BETULdi kategorikan dikategorikandi kurniakan dikurniakandi masa-masa pada masa-masadi masukkan dimasukkandi pelajari dipelajaridi pelihara dipeliharadi perolehi diperolehdi persalahkan dipersalahkandi raja dirajadi syorkan disyorkandi tahun pada tahundi tubuhkan ditubuhkandi zaman pada zamandiatas kejayaan atas kejayaan(sebab) di atas almaridiatas almari (tempat) di bahudibahu di bawahdibawah di dalam bangunandidalam bangunan di kawasandikawasan dikenal pastidikenalpasti di kiridikiri
 18. 18. SALAH BETULdilipat gandakan dilipatgandakandipelan di pelandiperbuat dari kulit diperbuat daripada kulitdirestoran di restorandirumah di rumahdisamping di sampingdisebelah di sebelahdisekitar di sekitarditempat di tempatditunjukan ditunjukkandiubah suai diubahsuaiempat salinan dokumen- empat salinan dokumendokumen ke arahkearah ke ataskeatas kedua-dua adiknyakedua adiknya arahan-arahan lainlain-lain arahan bangunan-bangunanlain-lain bangunan lainlain-lain cadangan cadangan-cadanganlain-lain cara lainlain-lain faktor cara-cara lainlain-lain hal faktor-faktor lain
 19. 19. SALAH BETULlain-lain kehendak kehendak-kehendak lainlain-lain konsep konsep-konsep lainlain-lain mesyuarat mesyuarat-mesyuarat lainlain-lain sumber sumber-sumber lainlain-lain syarat syarat-syarat lainlain-lain usul usul-usul lainmengikut kepada alamat mengikut alamatoleh kerana oleh sebabsegala aduan-aduan segala aduansegala butir-butir segala butirsegala syarat-syarat segala syaratsemua kerja-kerja semua kerjasemua pelajar-pelajar semua pelajarsemua taman-taman semua tamansenarai barang-barang senarai barangsepertimana seperti/yangsurat dari pihak berkuasa surat daripada pihakterdiri dari 14 orang berkuasaterlepas dari tindakan terdiri daripada 14 orangtertumpu kepada terlepas daripada tindakantiada didiami tertumpu padawalaubagaimanapun tidak didiami

×