Segi 3 pertumbuhan

4,206 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,206
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Geo kemanusiaan
 • Segi 3 pertumbuhan

  1. 1. 4.3 SEGI TIGA PERTUMBUHANnama ahli kumpulan:-1. sharahila2. mohd fazrul3. mohd aiman4. mohd nor arif
  2. 2. KONSEP DAN KAWASAN SEGI TIGAPERTUMBUHANDEFINISI SEGI TIGA PERTUMBUHAN Merujuk kepada kerjasama memajukansebahagiann atau sub wilayah sesebuah negarayang berjiran di dalam ASEAN. Ia merujuk kepada kerjasama ekonomi beberapabuah negara ASEAN tertentu untuk salingmembantu dan melengkapi antara satu sama lain.
  3. 3. SEGITIGA PERTUMBUHAN INDONESIA- MALAYSIA-SINGPURA (IMS-GT) IMS-GT merupakan segitiga pertumbuhan ASEAN yang palingawal dibentuk. Peringkat permulaan dikenaliSAJORI, (gabungan antara Singapura, Johor, dan Riau). Kawasan segitiga ini diperluaskan meliputi kawasanBangkuhulu, Jambi, dan Sumatera Barat, di Indonesia sertaBatu Pahat, Muar, Mersing, Gelang Patah, dan Melaka diMalaysia. Mempunyai potensi lebih besar untuk berjaya kerana banyakkelebihan khususnya dalam aspek modal, teknologi, dankepakaran
  4. 4.  Kejayaan IMS-GT banyak bergatung kepadaSingapura, disebabkan oleh beberapa faktor :-a) Sektor swasta di Singapura memepunyai usahawanyang cukup bersedia untuk meluaskan aktivitiekonomi di luar Singapura.b) Firma Singapura memepunyai keupayaanmodal, teknologi, dan kepakaran yang mencukupiuntuk dilabur dan dipindahkan ke kawasan negaralain.c) Kemudahan infrastruktur yang baik dan majuterutama kemudahan perkapalan dan pelabuhanentreport yang terbaik di rantau ini.
  5. 5. • Konsep pelaburan silang membolehkan ekonomi diIMS-GT dapat berkembang dengan cepat dankekurangan modal oleh sesebuah negara ditampungoleh negara lain yang lebih maju.• Singapura juga memperoleh keuntungan darisegi kos berbanding. Contohnya, kekurangantanah dan kos buruh yanf mahal di Singapuradi tampung oleh tenaga buruh dari Johor danRiau yang menawarkan kos buruh dan tanahyang lebih murah.
  6. 6. • Malaysia dan Indonesia pula memperolehkeuntungan dari segi pemindahan teknologi dankepakaran dari Singapura, aliran masuk modal, sertaperluasan pasaran untuk mengekalkan daya saing dipasaran ASEAN.
  7. 7. Segi TigaPertumbuhanKawasan TerlibatIMS-GT(Indonesia, Malaysia,Singapura- GrowthTriangle)Kepulauan RiauBangkahulu, Jambi, SumateraBarat, Kalimantan Barat bagi Indonesia, Selatan Johor bagi Malaysia dan UtaraSingapura bagi Singapura.IMT-GT(Indonesia, Malaysia,Thailand- GrowthTriangle)Acheh, Sumatera Utara,diIndonesia, Langkawi, Kedah, Perlis, PulauPinang dan Perak Utara bagi Malaysia sertaselatan Thailand seperti Phuket, Songkhlaserta Saturn bagi Thailand .EAGA-BIMP(EastAsean Growth Area-Brunei, Indonesia, Malaysia, Filiphina)Sabah, Sarawak Dan Labuan diMalaysia, Mindang dan Palawan bagiFhilipina, KalimantanBarat, Sulawesi, Maluku dan Ujung Padangbagi Indonesia serta seluruh Brunei bagiBrunei .
  8. 8. Segi tiga pertumbuhan wilayah Indonesia,Malaysia, Thailand ( IMT-GT)• IMT-GT meliputi kawasan seluas hampir 200 000 kilometerpersegi,• Malaysia, kawasan yang terlibat meliputi negeri- negeriSemenanjung Malaysia, iaitu di Kedah, Perlis, Pulau Pinang,Perak serta Kelantan .• Thailand, IMT-GT meliputi lima wilayah asal di SelatanThailand dan tiga kawasan baharu, iaitu: Trang, Pattalung, danNakhon Sithammara .• Indonesia, meliputi dua wilayah di sumatera .
  9. 9. Kegiatan ekonomi di IMT-GT ada tigaperingkata) Ekonomi Primeri. meliputi pertanian sara diri danperladangancontoh: padi, getah dan kelapa sawitii. Merupakan sektor penting yangmemajukan ekonomi di kawasan segi tigapertumbuhan ekonomi .b) Ekonomi Sekunderi. meliputi industri pemprosesan sumber .
  10. 10. contoh:industri memproses hasil pertanian (getah danminyak sawit),Industri memproses kayu balak, industrimelebur bijih timah dan industri petrokimia .c) Ekonomi Tertieri. tertumpu kepada sektor pelancongan dansektor pengangkutan .ii. Sektor pelancongan seperti perhotelan, resortdi Pulau Pinang, Pulau Phuket, Acheh danDanau Toba .
  11. 11. iii. Sektor ekonomi tertier khususnya perlanconganberpotensi untuk di majukan setelah kawasansegi tiga pertumbuhan diisytiharkan sebagaipintu masuk ASEAN .iv) Sektor perkhidmatan seperti perkhidmatan feridan perkhidmatan udara yang menghubungkanPulau Langkawi, Medan dan Pulau Phuket .• Tumpuan kerjasama di bawah IMT-GT ialahdalam bidang pembangunan infrastrukturfizikal, pembangunan telekomunikasi, sertaperkongsian sumber air .
  12. 12. • Keuntungan atau faedah bersama yang diperolehdaripada hasil kerjasama IMT-GT:(a) negara-negara yang terlibat saling memperolehikeuntungan dalam konteks pengaliran modal,perkongsian teknologi dan tenaga manusia denganlebih bebas, adil dan telus .(b) pembangunan sumber yang sedia ada( sumber maritim,sumber mineral: petroleum dan gas asli) , sumberperlancongan dan lain-lain membolehkan pendudukmenikmati limpahan pembangunan di kawasan-kawasan yang berjiran .(c) peningkatan aktiviti perdagangan diperingkatintraASEAN .
  13. 13. Brunei, Indonesia, Malaysia,Filipina(EAGA-BIMP)
  14. 14. • EAGA( East ASEAN Growth Area) meliputi kawasan yang lebihluas berbanding dengan IMS-GT dan IMT-GT .• Mesyuarat peringkat menteri pertama di bandar rayaDavao, Filipina menetapkan kerjasama dengan EAGA.• turut mengenalpasti 10 sektor ekonomi di kawasan EAGA yangberpotensi untuk dimajukan.• setiap negara dalam EAGA perlu membangunkan dua atau tigasektor ekonomi mengikut kepakaran masing- masing .
  15. 15. Tiga bidang kerjasama yang telah diberikeutamaan:a) Pembangunan sumber alam.i) khususnya berasakan sumber pertanian, perladangandan sumber pembalakkan.ii) pembangunan sumber alam diperlukan kerana potensiEAGA amat bergantung kepada kekayaan sumber-sumber yang masih belum diteroka sepenuhnya sepertidi kalimantan.b) Pembangunan infrastruktur fizikal dan sumbertenaga.i) pembangunan sumber alam dan sumb er tenagaterutama di Lembah Mindanao.ii) merupakan kawasan baharu untuk pelaburan ekonomi dikawasan timur ASEAN .
  16. 16. c) Pembangunan ekopelancongani) amat digalakkan kerana kawasan ini menawarkansumber pelancongan semula jadi yang menarik danbelum di manfaatkan dengan sepenuhnya.ii) antaranya seperti pulau, pantai dan hutan semulajadi .• Walaupun EAGA mempunyai banyak sumber asli yang masihbelum di teroka tetapi perkembangan EAGA dijangka tidaksepantas pertumbuhan ekonomi di kawasan segi tiga yang lain.
  17. 17. Masalah ini disebabkan oleh faktor:a) Kekurangan infrastruktur yang menjadi prasyarat pentinguntuk menjana pertumbuhan ekonomi,b) Mempunyai jumlah penduduk yang sedikit dan taburannyayang luasc) Guna tenaga yang tidak cekapd) Kuasa beli yang rendahe) Masalah ketidakstabilan politik di sesetengah wilayah sepertidi Mindanao, Filipina .
  18. 18. KEPENTINGAN KERJASAMASERANTAU DALAMMELINDUNGI ALAM SEKITAR.• Mengatasi masalah pencemaranrentas sempadan.Antara isu yang difokuskan:• Pemanasan global.• Penipisan lapisan ozon.• Pencemaran udara dan air.• Kehilangan biodiversiti.• Kepupusan sumber alam- tanah,hutan,mineral,marin.

  ×