Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Group 1 jurang pencapaian dari segi budaya

308 views

Published on

jurang pencapaian matematik pelajar sekolah menengah dan rendah dari segi budaa

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Group 1 jurang pencapaian dari segi budaya

 1. 1. JURANG PENCAPAIAN MATEMATIK PELAJAR SEKOLAH MENENGAH DAN RENDAH DARI SEGI BUDAYA
 2. 2. Budaya Isu 1: Sekolah Isu 3: Pelajar Isu 2: Guru BUDAYA SEKOLAH
 3. 3. ISU 1: SEKOLAH
 4. 4. Rusni (2005) menakrifkan budaya sekolah sebagai cara hidup sekolah yang meliputi segala amalan sekolah sama ada di luar dan di dalam bilik darjah yang mencerminkan nilai, kepercayaan, norma yang dikongsi bersama warganya Boleh ditakrifkan juga sebagai pengumpulan nilai dan norma daripada warga sekolah yang menjadi amalan guru (Yaakob, 2007)
 5. 5. Kemantapan kepimpinan sekolah adalah kunci utama dalam penghasilan pendidikan yang berkualiti Pengetua perlu mengamalkan kepimpinan yang berkualiti kerana proses kepimpinan adalah penentu kepada kecemerlangan sekolah (Lokman et.al., 2008)
 6. 6. Kepimpinan sekolah bertanggungjawab dalam membina budaya sekolah yang menjurus kepada kecemerlangan akademik yang diukur berdasarkan keputusan peperiksaan dan juga kecemerlangan akal budi, semangat perpaduan sesama manusia dan berpotensi menggerakkan peradaban tinggi bangsa Malaysia
 7. 7. Menurut Hopkins (2005), kajian-kajian menunjukkan salah satu faktor penghalang kepada pencapaian sekolah ialah budaya organisasi sekolah itu sendiri Setiap di sekolah mempunyai persamaan daripada segi kurikulum, kelayakan guru dan prasarana. Namun yang membezakan sekolah ialah bagaimana sekolah ditadbirkan yang akan menjadi penentu keberkesanan sekolah dalam pencapaian pelajar (Sharifah Md Nor, 2000)
 8. 8. CONTOH 1: Penggunaan ‘Tracking System’ di Sekolah Penggunaan ‘tracking system’ (dikenali juga sebagai ‘phasing’ atau ‘phasing’) iaitu sistem yang membahagikan pelajar mengikut pencapaian Sistem ini adalah sistem yang rata-rata digunakan di semua sekolah di negara kita. Pelajar yang cerdik pandai ditempatkan dalam kelas yang berbeza manakala pelajar yang lemah pula akan ditempatkan pada satu kelas yang berlainan.
 9. 9. Aktiviti yang diberikan kepada setiap pelajar juga berlainan mengikut kemampuan pelajar itu sendiri. Pemberian guru mengikut kelas juga mengikut tahap pengalaman guru dimana guru yang pakar dan berpengalaman akan mengajar kelas yang pandai dan begitu juga sebaliknya.
 10. 10. Mewujudkan dua golongan pelajar di sekolah iaitu pelajar yang pandai dan pelajar yang lemah. Selain itu, pelajar yang lemah akan mempunyai masalah emosi seperti kurang keyakinan diri terhadap pelajaran. Pelajar yang lemah juga akan merasakan guru berat sebelah dan hanya memberikan perhatian kepada pelajar pintar. Kesan Penggunaan
 11. 11. Jika dibandingkan dengan sekolah jenis kebangsaan seperi SJKC, SK masih jauh lebih rendah pencapaiannya dalam subjek Matematik dan Sains Oleh itu, Pegawai KPM dan guru-guru bersungguh-sungguh melibatkan diri dalam memperkasakan SK dengan mengurangkan jurang perbezaan antara SK dengan SJKC (Ahmad Sipon, BH 30 Jun 2005)
 12. 12. Kajian telah dijalankan oleh Prof.Lim Chap Sam bagi mengenal pasti budaya antara sekolah kebangsaan dengan sekolah jenis kebangsaan cina Perbezaan budaya sekolah yang diamalkan bagi 2 sekolah ini adalah seperti berikut :
 13. 13. Sinar harian : upsr 2013 catat keputusan terbaik (14 nov 2013) Beliau berkata seramai 466,167 calon menduduki UPSR pada tahun ini dan pencapaian keseluruhan telah meningkat sebanyak 0.04 mata Gred Purata Nasional (GPN). Namun bagi mata pelajaran Matematik, Abd Ghafar berkata ia menurun sebanyak 0.03 mata GPMP berbanding tahun lepas dan peratusan calon mendapat Gred A dan Gred A,B dan C masing-masing menurun sebanyak 1.2 peratus dan 0.08 peratus, Gred D menurun 0.2 peratus dan Gred E meningkat 1.0 peratus.
 14. 14. Analisis Statistik PMR
 15. 15. Analisis Statistik SPM
 16. 16. Langkah-langkah untuk mengatasi jurang perbezaan pencapaian dalam pelbagai budaya sekolah
 17. 17. 1) Sekolah perlu memiliki kompetensi dalam : Kemampuan menganalisa pencapaian dan keputusan murid secara terperinci Melaksanakan perubahan kritikal Keupayaan memahami perkembangan di bilik darjah dan merancang pelan pembangunan sekolah bagi meningkatkan prestasi Mengambil langkah terbuka dan proaktif apabila berdepan denagn isu prestasi sekolah
 18. 18. Menurut Connelly (2008), murid yang lemah memerlukan masa yang lebih panjang untuk memahami pembelajaran Dengan mengkaji data penilaian murid, guru dapat merancang dan menggunakan strategi yang bersesuaian untuk golongan murid lemah Levy (2008) berpendapat pendekatan pengajaran yang berbeza dapat membantu murid mencapai atau melepasi standard akademik yang dikehendaki
 19. 19. Isu 2: GURU
 20. 20. Isu Guru Disiplin Guru Kredibiliti Guru Kaedah Pengajaran Guru
 21. 21. Guru datang lewat @ melepak • Guru kurang peka dengan waktu pengajaran mereka sendiri. • Mereka suka menghabiskan masa berjam-jam dengan melepak di kantin dan berborak kosong. Guru menjalankan perniagaan di sekolah • Kebanyakan guru menjual produk2 kecantikan, pakaian, tudung sesama mereka terutama di bilik guru. • Sebahagian mereka leka serta mengabaikan tugas utama mereka sebagai seorang pendidik. Sikap dan tingkah laku guru • Guru yang terlalu garang menyebabkan suasana pembelajaran pelajar kurang selesa kerana berada dalam ketakutan. • Sikap sambil lewa dan suka lepas tangan kerja-kerja yang berkaitan sekolah Disiplin Guru
 22. 22. Komitmen yang tinggi • Berkait rapat dengan keberkesanan sekolah, pencapaian kerja dan pencapaian pelajar. Role model • Pelajar menjadikan guru sebagai role model kerana menganggap guru sebagai golongan yang berpendidikan dan berfikiran jauh ke Pengendalian Emosi • Pengendalian dan pengawalan emosi yang baik menggambar kan kecemerlanga n seorang guru. Kredibiliti Guru
 23. 23. • Penerangan menggunakan buku teks. • Kaedah ini tidak menarik dan sukar difahami kerana agak membosankan. Kaedah Tradisional • Penggunaan teknologi maklumat (ICT) seperti ‘slide show’, penggunaan bahan maujud. • Kaedah ini menarik dan lebih berkesan untuk penguasaan pelajar. Kepelbagaian Kaedah Kaedah Pengajaran Guru
 24. 24. Isu 3: BELAJAR
 25. 25. Budaya Belajar Sekolah Rendah Sekolah Menengah
 26. 26. Antara budaya yang terdapat dalam kalangan pelajar sekolah rendah dan pelajar sekolah menengah dapat dilihat dari segi : a) Sikap b) Komitmen c) Minat
 27. 27. Sikap??? Mengikut The New Oxford American Dictionary (2005) mendefinisikan sikap sebagai suatu kecenderungan untuk bertindak terhadap seseorang, objek keadaan, kejadian atau idea. Sikap dapat dikategorikan kepada 2 iaitu : a) Sikap positif b) Sikap negatif
 28. 28. Menurut Mashita (2002) dan Chong (2003) mendapati bahawa sikap mempengaruhi pencapaian matematik murid. Murid yang bersikap tinggi terhadap matematik lazimnya mempunyai semangat untuk belajar matematik dan mempunyai kesungguhan yang tinggi dalam pembelajaran matematik.
 29. 29. Minat • Sesuatu yang dapat merangsang seseorang untuk melakukan perkara yang diusahakannya dengan baik. • Menurut Quek (2006) mendapati bahawa minat mempunyai pengaruh yang positif kepada pencapaian murid dalam mata pelajaran matematik.
 30. 30. • Maka dapat kita simpulkan bahawa sekiranya: Minat  tinggi  sikap  positif komitmen positif • Dan sebaliknya; Minat  rendah  sikap  negatif komitmen negatif
 31. 31. Faktor Sekolah Menengah Minat Komitmen Sikap -Semangat belajar tinggi -Berasa teruja -Menghormati guru -Kurang bersemangat untuk belajar -Kurang Fokus - Kurang menghormati guru -Menyiapkan tugasan dalam masa yang ditetapkan -Suka bertanya -Aktif melibatkan diri dalam aktiviti kelas Tinggi -Suka melengah-lengahkan tugasan yang diberikan -Kurang terlibat dalam aktiviti kelas Sekolah Rendah Rendah
 32. 32. http://www.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2011&dt=0902&pub=Utusan_Mala ysia&sec=Dalam_Negeri&pg=dn_18.htm Link Isu Pelajar: http://juku.um.edu.my/filebank/published_article/5981/Artikel_1_Bil_2_Isu_1.pdf http://eprints.utm.my/2355/1/Aziziyahaya_Sumbang_Sikap_terhadap_matemati k.pdf Link Isu Guru: Link Isu Sekolah: http://eprints.utm.my/10436/1/Bab9.pdf http://eprints.usm.my/9189/1/PENERAPAN_NILAI_DALAM_PENGAJARAN_GURU_ MATEMATIK_SEKOLAH_MENENGAH.pdf http://www.iab.edu.my/sn19/KertasFinal/Ganesan_Anandan.pdf https://www.academia.edu/3783912/NOTA_BUDAYA_SEKOLAH http://mjli.uum.edu.my/index.php/current-issues/finish/4-mjli-vol-9-2012/7-budaya- sekolah-kepemimpinan-transformasional-dan-pencapaian-akademik-pelajar

×