Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Насеља

1,897 views

Published on

Приказ часа са темом: Насеља

Published in: Education
 • Be the first to comment

Насеља

 1. 1. НАСЕЉА Наставник: Мирослав Мудринић
 2. 2. Дефиниција насеља • Насељем се сматра свако стално или привремено насељено место које има засебно име , без обзира на број становника и кућа.
 3. 3. Подела насеља Градска Остала насеља (сеоска и мешовита)
 4. 4. СЕЛА  СУ МАЊА И СЛАБИЈЕ УРЕЂЕНА НАСЕЉА (РУРАЛНА) У КОЈИМ ПРЕОВЛАЂУЈЕ ПОЉОПРИВРЕДНА ДЕЛАТНОСТ.  УКОЛИКО СЕОСКО НАСЕЉЕ ДОБИЈЕ НЕКЕ ДРУГЕ ФУНКЦИЈЕ  ТУРИСТИЧКЕ  ИНДУСТРИЈСКЕ  УПРАВНЕ ПОСТАЈЕ МЕШОВИТО НАСЕЉЕ
 5. 5. ГРАДОВИ  СУ НАСЕЉА КОЈА СУ УРБАНИЗОВАНА ПОДРУЧЈА У КОЈИМА СЕ ВИШЕ ОД ПОЛОВИНЕ СТАНОВНИШТВА БАВИ НЕПОЉОПРИВРЕДНИМ ДЕЛАТНОСТИМА,
 6. 6. ТИПОВИ ГРАДОВА БАЛКАНСКИ ИЛИ ТУРСКО ВАЗАНТИЈСКИ ТИП ПАТРИЈАРХАЛНИ ТИП ГРАДА ПАНОНСКИ ТИП МЕШОВИТИ ТИП
 7. 7. БЕЛКАНСКИТИП  У ОНИМ ДЕЛОВИМА СРБИЈЕ ГДЕ СУ ТУРЦИ ИМАЛИ НАЈВЕЋИ УТИЦАЈ  ОСОБИНЕ ГРАДА:  ЧАРШИЈА (ПОСЛОВНИ ДЕО)  СТАМБЕНИ ДЕО  УЛИЦЕ КРАТКЕ И ВИЈУГАВЕ  КУЋЕ ОГРАЂЕНЕ ИЗДВОЈЕНЕ ОД УЛИЦЕ  ПРИМЕРИ:  ПРИЗРЕН  ЂАКОВИЦА  ПЕЋ  НОВИ ПАЗАР
 8. 8. ПАНОНСКИ ТИП  ЗАСТУПЉЕНИ У ВОЈВОДИНИ  ОСОБИНЕ:  ТРГ У ЦЕНТРУ ОКО КОГ СЕ НАЛАЗЕ ВАЖНЕ УСТАНОВЕ И РАДЊЕ
 9. 9. ПРИВРЕМЕНА НАСЕЉА КАТУНИ (НА ПЛАНИНАМА) САЛАШИ ВИНОГРАДАРСКА НАСЉА ВИКЕНД НАСЕЉА
 10. 10. КАТУНИ
 11. 11. САЛАШ
 12. 12. САЛАШ
 13. 13. НАСЕЉА У СРБИЈИ • УКУПАН БРОЈ НАСЕЉА У СРБИЈИ 6158 • ГРАДСКА НАСЕЉА 193 (3,13%) • ОСТАЛА НАСЕЉА 5965 (96,87%) • НАЈВИШЕ ГРАДСКИХ НАСЕЉА У ВОЈВОДИНИ
 14. 14. ТИПОВИ НАСЕЉА ЗБИЈЕНИ ТИП ЛИНИЈСКИ ТИП РАЗБИЈЕНИ ТИП
 15. 15. ЗБИЈЕНИ ТИП НАСЕЉА  У ВЕЋИНИ СЛУЧАЈЕВА ПЛАНСКИ ГРАЂЕНА  УГЛАВНОМ НАСТАЛА ПОРЕД РЕКА НА АЛУВИЈАЛНИМ РАВНИМА И НА МЕСТИМА ЗАШТИЋЕНИМ ОД ПОПЛАВА  ОВАКВИХ НАСЕЉА НАЈВИШЕ ИМА У ВОЈВОДИНИ, МАЧВИ И ПОМОРАВЉУ
 16. 16. ЛИНИЈСКИ ТИП НАСЕЉА  НАСТАЈУ НАЈЧЕШЋЕ УЗ НЕКИ ВАЖНИЈИ ПУТ ИЛИ МАГИСТРАЛУ  РЕТКО ИМАЈУ ВИШЕ УЛИЦА  КУЋЕ СУ ЗБИЈЕНЕ ЈЕДНА УЗ ДРУГУ  ОВАКВИХ НАСЕЉА ЈЕ НАЈВИШЕ У ВОЈВОДИНИ, ИМА ИХ И У КОТЛИНАМА
 17. 17. ЛИНИЈСКИ ТИП НАСЕЉА
 18. 18. РАЗБИЈЕНИ ТИП НАСЕЉА  У ПЛАНИНСКИМ ДЕЛОВИМА СРБИЈЕ  НАСТАЈУ НА КРЧЕВИНАМА, УГЛАВНОМ СТИХИЈСКИ  МАЛИ БРОЈ КУЋА, КОЈА СУ РАЗБАЦАНЕ И УДАЉЕНЕ ЈЕДНА ОД ДРУГЕ.  У НЕКИМ ДЕЛОВИМА СРБИЈЕ ИХ НАЗИВАЈУ:  МАХАЛЕ  МАЛЕ  ЗАСЕОЦИ
 19. 19. РАЗБИЈЕНИ ТИП НАСЕЉА
 20. 20. УРБАНИЗАЦИЈА • УРБАНИЗАЦИЈА ЈЕ ПРОЦЕС ПРОШИРИВАЊА И СПАЈАЊА НАСЕЉА У ВЕЛИКЕ ГРАДСКЕ ТЕРИТОРИЈЕ. • НАЈВИШЕ СЕ ШИРЕ ГРАДОВИ : БЕОГРАД, НОВИ САД И НИШ. • КОНУРБАЦИЈА ТРИ ГРАДА У СРБИЈИ : ЈАГОДИНА, ПАРАЋИН И ЋУПРИЈА. • ПРЕДЛОГ ЈЕ ДА СЕ НАЗИВА МОРАВА ГРАД.
 21. 21. ЈАГОДИНА
 22. 22. ПАРАЋИН
 23. 23. ЋУПРИЈА

×