Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sjedinjene Američke Države

2,288 views

Published on

Ovu prezentaciju je napravio Ognjen Milićecić 7b učenik OŠ "Ivo Lola Ribar" Sombor i prezentovao je na času geografije 2015. godine.

Published in: Education
  • Be the first to comment

Sjedinjene Američke Države

  1. 1. SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE
  2. 2. Površina: 9,826,630 km2 Stanovnika: 305,000,000 Glavni grad: Vašington Službeni jezik: Engleski Valuta: američki Dolar KIP SLOBODE
  3. 3. POLOŽAJ: Država se uglavnom prostire centralnim delom Severno Američkog kontinenta , gde se , između Tihog i Atlantskog okeana , nalazi 48 saveznih država i federalni okrug sa glavnim gradom Vašingtonom. Ovaj kontinentalni deo se na severu graniči sa Kanadom, a na jugu sa Meksikom. Država Aljaska nalazi se na severozapadu kontinenta i graniči se sa Kanadom na istoku i Ruskom Federacijom na zapadu, preko Beringovog moreuza , dok se država Havaji nalazi u Tihom okeanu. Sjedinjenim Državama takođe pripada nekoliko ostrvskih teritorija raštrkanih širom Kariba i Pacifika.
  4. 4. RELJEF: Između gromadih planina Apalača na isoku i venačnih planina Kordiljera na zapadu prostire se središnja nizija prekrivena plodnim zemljištem. Prema Kordiljerima središnja nizija prelazi u područje visoravni koje prima malu količinu padavina. Stenovite i gole visoravni poznate pod nazivom Bed Lends mestimično su pod oskudnim pašnjacima. KLIMA: Svi klimatski tipovi Severne Amerike zastupljeni su u SAD, od subpolarne na Aljasci do subtropske na Floridi i do tople i vlažne okeanske i sredozemne na zapadu do hladne i vlažne okeanske klime na istoku. REČNA MREŽA je na celoj teritoriji SAD uglavnom dobro razvijena, osim u suvim, polupustinjskim i pustinjskim oblastima između planina i na unutrašnjim visoravnima.
  5. 5. STANOVNIŠTVO Većina stanovnika SAD-a vodi poreklo od doseljenika iz svih krajeva sveta. Starosedeoci Indijanci (stanovništvo žute rase), čine manjinsko stanovništvo koje i danas živi uglavnom u rezervatima. Raznovrsnost stanovnika SAD-a po poreklu, čine etničku, jezičku, versku, obrazovnu i druge strukture veoma složenim. Prosečna gustina naseljenosti (oko 30 st/km²) nije velika, a gusto su naseljeni severni deo atlantske obale, oblast oko Velikih jezera i južni deo tihookeanske obale.
  6. 6. POLJOPRIVREDA U SAD-u se poljoprivredom bavi manje od 3% stanovništva. Istovremeno, SAD su najveći svetski izvoznik poljoprivrednih proizvoda. Monokulture na velikim površinama proizvode se primenom najsavremenije opreme i naučnih dostignuća. Posebno je značajna proizvodnja pšenice, kukuruza, pamuka, duvana i agruma. Stočarstvo čini skoro polovinu ukupne vrednosti koju daje poljoprivreda. U severoistočnom delu SAD-a posebno je razvijeno mlečno govedarstvo, svinjogojstvo i živinarstvo, što je povezano sa snabdevanjem velikih gradova i brojnog stanovništva. Na zapadu središnje nizije, gde su zbog male količine padavina zastupljeni pašnjaci, razvijeno je mesno govedarstvo.
  7. 7. PRIVREDA Privreda SAD-a je najrazvijenija u svetu. Industrija se počela razvijati na području Apalača gde su i danas jaki centri crne i obojene metalurgije, metalne i mašinske industrije. Detroit je najveći centar automobilske industrije. Kotlina između Primorskih planina i planine Sijera Nevade poznata je kao „silicijumska dolina“ zbog razvijene elektroindustrije i elektronike, kao i avioindustrije. Uz nalazišta nafte na jugu SAD-a razvila se petrohemija i hemijska industrija. Skoro tri četvrtine stanovništva SAD-a zaposleno je u delatnostima tercijarnog i kvartarnog sektora. Veoma dobro je razvijen i turizam koji donosi velike prihode privredi SAD-a. Vašington je glavni grad SAD-a, ali je po veličini tek na 27. mestu. Najveći je Njujork uz koji se razvio jedan od najvećih megalopolisa na svetu
  8. 8. HVALA NA PAŽNJI!!! Ognjen Milićević VIIb

×