Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nghien Cuu Thoi Quen Dung Di Dong Nhom Khach Hang Tre Tuoi

1,052 views

Published on

Nghien Cuu Thoi Quen Dung Di Dong Nhom Khach Hang Tre Tuoi
www.muahangtragop.com

Published in: Education
 • DỊCH VỤ THIẾT KẾ POWERPOINT (Thiết kế profile cho doanh nghiệp--- Thiết kế Brochure--- Thiết kế Catalogue--- slide bài giảng--- slide bài phát biểu---slide bài TIỂU LUẬN, LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP--- dạy học viên thiết kế powerpoint…)-----(Giá từ 8.000 đ - 10.000 đ/1trang slide)------ Mọi chi tiết vui lòng liên hệ với chúng tôi: điện thoại 0973.764.894 hoặc zalo 0973.764.894 (Miss. Huyền) ----- • Thời gian hoàn thành: 1-2 ngày sau khi nhận đủ nội dung ----- Qui trình thực hiện: ----- 1. Bạn gửi nội dung cần thiết kế về địa chỉ email: dvluanvan@gmail.com ----- 2. DỊCH VỤ THIẾT KẾ POWERPOINT báo giá chi phí và thời gian thực hiện cho bạn ----- 3. Bạn chuyển tiền tạm ứng 50% chi phí để tiến hành thiết kế ----- 4. Gửi file slide demo cho bạn xem để thống nhất chỉnh sửa hoàn thành. ----- 5. Bạn chuyển tiền 50% còn lại. ----- 6. Bàn giao file gốc cho bạn.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • cam on
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Nghien Cuu Thoi Quen Dung Di Dong Nhom Khach Hang Tre Tuoi

 1. 1. H i th o nghiên c u vKhách hàng tr tu iNielsen nói v vi n thôngNgày 05/11/2010 1 The Youth Generation Title of Presentation Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
 2. 2. Thi t k nghiên c u ựDự án Teenager D án Vietnam Mobile InsightsSố mẫu thực hiện: 8 nhóm Pham vi th c hi n: 15 t nh/thànhTPHCM=HN=4 nhóm S m u th c hi n: n=5,000 ối tượng nam & nữ Hi n ang s d ng TD (3,000) &13-22 tuổi ti m năng (2,000)Thu nhập hộ gia ình thuộc nhóm ABC Thu c t t c nhóm thu nh p ABCDEF i tư ng nam n 15-54 tu iNielsen Vietnam Thông tin kinh t vĩ môD án Generation V, tháng 11/2009 T ng c c th ng kê Vi t NamS m u th c hi n n=273 (TPHCM, HN) i tư ng nam & n15-24 tu iThu c t t c nhóm thu nh p ABCDEF 2 Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
 3. 3. T i sao nghiên c u nhóm khách hàng tr ? Các cơ h i 3Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. The Youth Generation
 4. 4. Phân khúc khách hàng trẻ 15-24 tuổi, chiếm khoảng 20%dân số Việt Nam. Phân nửa số này hiện đang kết nốimạng điện thoại di động. Một nửa còn lại vẫn chưa đượckhám phá. Dân s VN Phân khúc tr tu i KH hi n t i < 24 tu i <15 -24 tu i KH ti m năng Nhóm không s d ng TD <15 tu i 4 Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. The Youth Generation
 5. 5. Chúng ta bi t gì v khách hàng tr tu i? Teen & Trư ng Thành 5Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. The Youth Generation
 6. 6. Phân khúc khách hàng tr ư c chia làm 2 nhóm v i 2giai o n phát tri n & m c ra quy t nh khác nhau.Nhóm Teen (13-17) Trư ng Thành (18-22) tu i & các • Chưa có nhi u kinh nghiêm s ng, • ang hình thành cá tính c a tiêngnhu c u l a ph thu c khá nhi u vào cha mình, nhưng v n mong mu n làtu i hi n t i me/gia ình thành viên c a m t nhóm • B t u có nh ng m i quan h b n • B t u có nh ng ho t ng riêng ma bè g n bó không ph thu c vào gia ìnhQuá trình ra • Vi c l a ch n ch y u do nh • B t u có nh ng l a ch n riêngquy t nh & hư ng t cha m • ư c quy n t quy t nh nh ng vi ctác ng • Cũng có nh hư ng n các v t như t qu n lý kho n ti n túi c a l a ch n. Tuy nhiên, do v n mình,… chưa có nhi u kinh nghi m, • L a ch n do nhi u nhân t khác tác quy t nh cu i cùng thư ng là ng, không ch t phía cha me mà còn c a cha me. t b n bè, các ho t ng ATL & kinh 6 •Ngu n: Nghiên c u nh tính nghi m b n thân. Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. The Youth Generation
 7. 7. Cho c hai nhóm, ho t ng hàng ngày t i nhà xoay quanh gia ình & t i trư ng v i b n bè. Ch có m t chút khác bi t là nhóm l n tu i có khuynh hư ng th c khuya hơn so v i nhóm nh tu i.6:00 6:30 7:00 10:30 12:00 14:00 15:00 17:00 19:30 22:00 23:00 Teen 13 – 17 tu i …sau ó i h c ti p Teen v nhà.. C hai Ăn t i & các nhóm u Th c d y, ph i làm bài ho t ng H c trư ng. H c t p nhà khác (trong ăn sáng, i sinh c p 2 dành ho c i h c tu n thì h c nhi u th i gian nhà, và i trư ng hơn. thêm … trong khi ó, h c chơi vào sinh c p l n hơn thì ngày cu i v nhà tu n) Nhóm l n hơn i ng tr hơn Trư ng Thành 18 – 22 tu i 7 Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. The Youth Generation
 8. 8. Nhóm sinh viên s d ng TD ch y u vào bu i t i sau b a t i. Ban ngày TD ư c s d ng ít hơn, ch y u gi i trí & g i i n cho cha m .6:00 6:30 7:00 10:30 12:00 14:00 15:00 17:00 19:30 22:00 23:00 Teen 13 – 17 tu i trư ng, trư ng, nhóm teen g p nhóm teen g p g & chat v i g & chat v i b n bè, nên b n bè, nên vi c s d ng vi c s d ng TD d ng l i TD d ng l i G pb n l p m c t i thi u m c t i thi u h c thêm nên TD ch dùng Th i i m s d ng KHÔNG TD g i TD nhi u nh t .. Tuy nhiên, nhóm ư cs cha m n Ngay sau b a t i, d ng vào teen thư ng s d ng TD vào ón nhóm tr thu vào th bu i sáng gi i riêng c a mình: gi chơi h c, nh n tin, chat, …G i tin nh n nghe nh c, chơi và gi i trí b ng games, etc. … & dùng i n th ai sau g i cho cha me gi ăn trưa n ón trư c khi ngh trưa Trư ng Thành 18 – 22 tu i 8 Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. The Youth Generation
 9. 9. Th i gian r nh ch y u trò chuy n v i b n bè & gi i trí. T gi i trí Chơi game: Ch , Thiên Long Bát B Nghe nh c Xem TV: HBO, Disney Channel, VTV3, VTV6, Bibi Lư t web Zing, Kenh24, Nhaccuatui, MP3, dantri, vnexpress, etc nhà ngoài Shopping Nh n tin Chat v i b n bè: G p g b n bè t i” Phone: sms and Ola Quán trà s a Internet: Yahoo messenger Quán yaourt Hòa nh p i xem phim 9 Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. The Youth Generation
 10. 10. i m xu t phát? Hành trình 10Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. The Youth Generation
 11. 11. M i quan h v i TD hình thành khi nhóm tr ư c cha m cho TD thu n ti n trong vi c qu n lý con cái. “Em b t u s d ng TD vào năm h c l p 6 vì b m mu n ki m soát em” Teen Hà N i “Em s d ng TD t năm … nhưng nh ng“ Em b t u s d ng TD h c l p 7. Lúc ó em g i i n khách hàng tr d nkhi h c l p 10 vì trư ng h c xa m n ón em” d n ki m soát vi cnhà & b m mu n liên l c v i s d ng TD …em” Teen TPHCMSinh viên Hà N i Cha m thanh toán Nhóm khách hàng tr … và t qu n lý chi Cha m ch n th hóa ơn TD & ki m phí TD b ng b t u ch n th SIM SIM & máy TD soát vi c s d ng ti n túi/ti n tiêu v t & máy TD TD c a mình .. Tuy nhiên, nhóm teen v n có tác ng n .. Vi c l a ch n ch u tác ng t các thông tin t vi c l a ch n th SIM & Máy TD . b n bè & các ho t ng ATL Thông tin hư ng n c nhóm teen và ph Thông tin hư ng n nhu c u v TD huynh c a nhóm khách hàng tr 11 Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. The Youth Generation
 12. 12. … và d n d n nhóm khách hàng tr tu i b t u s d ng TDcho m c ích riêng c a mình. Ola Msgr, Ch y u qua Facebook, Blog SMS cá nhân Ph huynh cho con cái TD ki m soát h at B t u s d ng B t us ng c a chúng liên l c v i d ng TD b n bè hơn v i chat & k t n i gia ình v i m i ngư i Teen s d ng B t u s d ng B t us TD ch y u TD gi i trí d ng TD liên l c v i cha c p nh t thông m tin Ch y u g i i n Camera, MP3, nh c (Zing Google, Hi Hi MP3) & t i game He He 12 Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. The Youth Generation
 13. 13. Nhóm tr tu i nh n tin r t nhi u. Lý do b i d ch v nh n tin v a r , v avui, l i th c t … Cao Ý ki n c a nhóm khách hàng tr tu i : sms •Nh n tin SMS v a r , l i v a vui, giúp em d dàng b c l suy nghĩ D ch v c a mình, gi t th i gian hi u qu & tho i d ng em cũng không ph i lo là làm phi n ngư i xung quanh internet s •G i i n ch cho gia ình ho c các Nh c trư ng h p kh n c p M c •Các d ch v d li u ư c thông camera qua th nh . Nhóm tr t i game, video nh c, các ng d ng, video xu ng máy tính trư c (s d ng Internet game c nh/có dây cáp) M c quan tr ng Th p Cao 13 Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
 14. 14. .. Như ã c p ph n trư c, nhóm tr nh n tin & lư t web nhi u vào bu i t i, là th i gian mà các ho t ng truy n thông ph i c nh 60 tranh thu hút s quan tâm . Lư t web Các ho t ng marketing di n ra vào th i i m này s ph i Nh n tin SMS c nh tranh giành s chú ý c a Xem TV 40 nhóm tr Nghe nh c i chơi v i b n bè 20 i chơi v i gia ình Chat trên Internet Nói chuy n trên i n 0 tho i 6:00-8:00 8:00-10:00 10:00-12:00 12:00-14:00 14:00-16:00 16:00-18:00 18:00-20:00 20:00-22:00 22:00-24:00 14Ngu n: D án Gen V, Nielsen, năm 2009 Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
 15. 15. Nhóm tr ch n mua th SIM nh th nào? tu i tr hơn, m i quan tâm chính là v chi phí, như giá cư c, khuy n m i…Càng v sau, nhóm này càng quan tâm n s thu n ti n, nhưng v n v i chi phih p lý … Nhóm teen Nhóm teen Trư ng Thành Trư ng Thành (13-17) (13-17) (18-22) (18-22) Giá cư c C.lư ng m ng Khuy n m i Giá cư c C.lư ng m ng Khuy n m i S p S p Truy n thông v giá cư c r là i u .. Khi nói n nhóm khách hàng có ph i làm, nh t là khi nhóm teen b t nhi u kinh nghi m s d ng TD u t qu n lý chi tiêu c a mình b ng hơn, c n ph i nói v ch t lư ng m ng ngu n ti n tiêu v t ư c b m cho. các l i ích 15 Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
 16. 16. Do ó, khi nhóm này ph i thanh toán phí TD , kh năng qu n lý chitiêu tr nên r t quan tr ng. Có th nhóm cũng thư ng g p trư ng h peo h p v ti n b c, các chương trình khuy n m i có th giúp rút ng nth i gian n p ti n… Teen Trư ng thành Ngư i thanh toán chi Cha m T thanh toán b ng phí d ch v TD ti n túi S ti n 50,000vnd - 50,000vnd/l n ư c 100,000vnd/ m i l n chu ng hơn T n su t 2-3 l n/tháng 2-3 l n/tháng Khuy n m i Ch n p khi có nhu i n t khuy n c u m i n p ti n ngay c khi không c n 16 Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
 17. 17. Máy TDL a ch n TD 17 Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
 18. 18. Nhóm tr ch n máy TD nh th nào? … M t chi c i n th ai v i th nh t ng kèm s ơc yêu thích hơn n u nó áp ng ư c các yêu c u v ki u dáng, giá, tính năng, ch t lư ng và nhãn hi u Th nh Th nh là thi t y u, tr nh c, game chia s v i nhau Ki u dáng Nh , d s d ng, có màu s c a d ng, bàn phím nh Giá c 2,500,000vnd – 3,000,000vnd Ch c năng Ch c năng gi i trí: nghe nh c, internet, camera, video game Ch t lư ng B n, pin s d nglâu Nhãn hi u Ph bi n, uy tín, ư c ưa chu ng 18 Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
 19. 19. … và c p nh t v các tính năng dòng máy m i nh t… Tính năng C m xúc M t TD Chán TD cũ TD h ng Không có tính năng c n dùng (camera có phân gi i th p, không có ch c năng chat,…) Thích dòng máy m i tung ra trên th trư ng “Tôi luôn tìm nh ng s n ph m m i l , c áo” - 54% “Khác bi t v i ngư i khác thì th t tuy t” – 37% *Ngu n: Nghiên c u nh tính, D án GenV 19 Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
 20. 20. Như ã bi t, nhóm tr thích các ch c năng có s n trên máy TD như máynghe nh c, camera game. Các chương trình t i t internet ư c chép vàoth nh , sau ó cài vào máy TD chia s v i b n bè… Nhà cung c p Nhà s n xu t m ng TD Game ch y u ư c cài s n trên máy nhi u hơn sms game t i v Nh c camera ng d ng chat ư c t i xu ng th nh t GPRS Dv tho i video Th nh internet game 20 Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
 21. 21. Các m i quan tâm hi n nay xoayquanh v n giá. D ch v GPRS … tuy nhiên, nhóm tr thích các d chquá t cho gi i tr . v này nhưng cũng mu n qu n lý ngu n chi tiêu c a mình, nên ã có Nhu c u: chat b ng OLA, nh c hay, cách khác th c hi n… game m i nh t, videos trên TD T i nh c, game, các ng d ng,…t internet c a ch truy c p: nh xu ng máy tính www. Download n t ti ng Chuy n sang th nh • ư c m •T y n ch tru Cha m thư ng ki m soát th i gian truy c p internet c a con tr . Do ó, Chia s thư ng th c nhóm tr yêu thích s d ng GPRShơn n u chi phía th p và t c nhanh hơn. 21 Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
 22. 22. Gi i tr công ngh di ngNuôi dư ng ti m năng tương lai 22 Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
 23. 23. So v i các phân khúc khác, nhóm tr tu i s d ng truy nt i d li u nhi u hơn, nên c n ư c nuôi dư ng t o thtrư ng tương lai cho các d ch v truy n d li u… Trung bình các Th h tr nhóm tu i khác 2009 2010 2009 2010D ch v 10% 18% 06% 07% a phương ti nD ch v Internet 01% 09% 00% 03%qua TD 23 *Ngu n: Mobile Insights 2010, 2009 Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
 24. 24. Hi u bi t v 3G v n còn r t h n ch c n truy n thông vcác l i ích s liên h gi a 3G và cu c s ng hàng ngày. “Không có nhi u ngư i dùng 3G nên cho dù mình có dùng nhưng Hi u bi t v 3G ngư i khác không dùng thì v n không th y ư c nhau khi nói 3G = CH LÀ cu c g i th y chuy n phone” hình áp viên TPHCM HN Rào c n t, TD không có ch c Nhu c u có h n năng 3G, ngư i khác GPRS ã th a mãn nhu không s d ng d ch v 3G c u chat lư t web. thì không dùng Video call ư c 24 Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
 25. 25. Cơ h iThu hút s chú ý! 25 Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
 26. 26. Ti p c n nhóm tr như th nào? B t u v i Cha M ! Nh m t i phân khúc thuê bao hi n t i nhóm i tư ng khách hàng có con trong tu i này, gi i thi u các d ch v cho Cha M Con Cái -3 cu c g i mi n phí m i ngày gi a Cha M Con Cái? -Ho c “N p th m nh giá 100.000VND và nh n ư c 10.000VND vào tài kho n TD c a con b n” Thông qua b n bè c a nhóm tr : t ng thư ng n u gi i thi u thêm b n bè tham gia cùng m t m ng TD ! -B n có mu n gi i thi u b n bè ăng ký thuê bao nh n 100.000VND mi n phí cho d ch v tho i? -Gi i thi u b n bè ăng ký thuê bao t n hư ng 50 tin nh n SMS mi n phí m i tháng. 26 Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
 27. 27. Ph i làm gì nhóm tr có th g n bó lâu dài? Dù b n tr thay i TD m i năm, làm sao chúng v n dùng nhãn hi u c a b n! - áp ng nhu c u xã h i c a nhóm tr : “Hãy ưa ra chi c TD /th SIM hi u XYZ nh n 5% gi m giá t i Yogen Fritz ho c các quán tr s a m i l n” -T ng vé i xem phim Ch t lư ng m ng TD - tu i teen, ch t lư ng m ng không quá quan tr ng, nhưng khi trư ng thành hơn, nhóm này s ch trung thành v i m t m ng TD n u như ch t lư ng m ng vùng ph sóng t t! -Qu ng bá/truy n thông v ch t lư ng m ng i v i i tư ng 27 khách hàng này là i u quan tr ng. Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
 28. 28. Gi i thi u các d ch v gì? Gi i tr có khuynh hư ng ngày càng s d ng các d ch v a phương ti n nhi u hơn, tuy nhiên chi phí làm h n ch m c chi tiêu! S d ng các ng d ng có i kèm qu ng cáo như trên internet là i u nên cân nh c! - Tin nh n SMS tài tr b i qu ng cáo - Nhóm tr s n sàng nh n tin nh n qu ng cáo trên TD và bù l i h s ư c gi m ti n s d ng tin nh n Giá cư c d ng “gói nh ” ư c ghi n -Quan tâm n các d ch v hàng ngày/hàng tu n hơn là hàng tháng! -Cho phép m t kho n N nh t nh có ti p t c s d ng TD khi TD ã h t ti n 28 Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
 29. 29. 3G cho th h tr Giáo d c -Các kênh truy n hình trong nư c như VTV3, HTV (Tp.HCM) và kênh truy n hình qu c t như Disney, HBO, Start Movie. -Thông qua các trang web như Hi Hi He He, ZingMe -Phi u gi m giá có thông tin v 3G Cung c p các d ch v h p d n -Ti ng Anh các tài li u d y kèm qua video 3G, các b c ph huynh s thích d ch v này! -Disney Shows, phim Hàn Qu c, xem ư c các t p phim b l trên TD , m b o là ngu n doanh thu thu v ph i t phía qu ng cáo, không ph i t phía khách hàng! 29 Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
 30. 30. Xin cám ơn!

×