SlideShare a Scribd company logo
1 of 5
Download to read offline
Хүснэгт1                                                Я
                             Шалгалтын дүн
                                                                         Нэгдсэн үнэлгээ
                  word pr                   spreadsheer
                     гүйцэтгэлийн 
                                                гүйцэтгэлийн 
                                                                          гүйцэтгэлийн 
              авсан оноо
                                        авсан оноо
                                                                   авсан оноо
  Багш нэр
        авах оноо
                                  авах оноо
                                                             авах оноо
                             үнэлгээ
                                                        үнэлгээ
                                                                                  үнэлгээ
                       хувь
                                                  хувь
                                                                            хувь
1       100     64       64       D                 #ХУВ/0! #ХУВ/0!                   #ХУВ/0! #ХУВ/0!
2        95     75      78,9474      D
3        86     67      77,9070
                    98,8505
4       87     86      747126
                     437
5       96     57      59,375
                    94,4444
6       72     68      444444
                     444
                    131,343
7       67     88      283582
                      09
                    68,4782
8       92     63      608695
                     652

                                               Хуудас 1
Хүснэгт1

        132,835
9  67  89  820895
         522
        57,5757
10  99  57  575757
         576
             Хуудас 2
Хүснэгт1
Хуудас 3
Хүснэгт1
Хуудас 4
Хүснэгт3

72
   Хуудас 5

More Related Content

Viewers also liked

Viewers also liked (12)

Technology infusion presentation
Technology infusion presentationTechnology infusion presentation
Technology infusion presentation
 
Magazine Analysis.
Magazine Analysis.Magazine Analysis.
Magazine Analysis.
 
Cashion Policy & Procedures
Cashion Policy & ProceduresCashion Policy & Procedures
Cashion Policy & Procedures
 
Life is-a-puzzle
Life is-a-puzzleLife is-a-puzzle
Life is-a-puzzle
 
Gen y research__25th_nov
Gen y research__25th_novGen y research__25th_nov
Gen y research__25th_nov
 
7 бие даалт
7 бие даалт7 бие даалт
7 бие даалт
 
Glogster
GlogsterGlogster
Glogster
 
Ubuntu tsahim test1111
Ubuntu tsahim test1111Ubuntu tsahim test1111
Ubuntu tsahim test1111
 
11 бие даалт
11 бие даалт 11 бие даалт
11 бие даалт
 
Yadargaa 2
Yadargaa 2Yadargaa 2
Yadargaa 2
 
их монгол улс 8 анги
их монгол улс 8 ангиих монгол улс 8 анги
их монгол улс 8 анги
 
харилцаа
харилцаахарилцаа
харилцаа
 

247

 • 1. Хүснэгт1 Я Шалгалтын дүн Нэгдсэн үнэлгээ word pr spreadsheer гүйцэтгэлийн  гүйцэтгэлийн  гүйцэтгэлийн  авсан оноо авсан оноо авсан оноо Багш нэр авах оноо авах оноо авах оноо үнэлгээ үнэлгээ үнэлгээ хувь хувь хувь 1 100 64 64 D #ХУВ/0! #ХУВ/0! #ХУВ/0! #ХУВ/0! 2 95 75 78,9474 D 3 86 67 77,9070 98,8505 4 87 86 747126 437 5 96 57 59,375 94,4444 6 72 68 444444 444 131,343 7 67 88 283582 09 68,4782 8 92 63 608695 652 Хуудас 1
 • 2. Хүснэгт1 132,835 9 67 89 820895 522 57,5757 10 99 57 575757 576 Хуудас 2
 • 5. Хүснэгт3 72 Хуудас 5