Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

7 десульфуризації

3,871 views

Published on

7 десульфуризації

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

7 десульфуризації

  1. 1. Образец подзаголовка Установка десульфуризації: енергоефективне рішення для забезпечення безперебійної роботи вугільних та мазутних котлів та зниження викидів забруднюючих речовин Інститут вугільних енерготехнологій НАН України
  2. 2. Образец подзаголовка Передумови проекту Вимоги ЄС до операторів теплових електростанцій та котелень про промислові викиди, яка вимагає забезпечити очищення димових газів від діоксиду сірки з ефективністю не менш 95 %. * *(Європейські екологічні директиви та Директива 2010/75/EU) На сьогодні в теплоенергетиці України не працює жодна установка десульфуризації. Суть проекту: Пропонується до впровадження установка на основі технології напівсухої амонійної десульфуризації.
  3. 3. Образец подзаголовка Унікальність проекту Аналогів технології в Україні немає. Польська технологія DEEMIS - використання суміші амонійної води, пероксиду водню та металоорганічного каталізатора: здорожує вартість сорбенту (2-3 рази). Традиційна класична мокра вапнякова десульфуризація з примусовим окисленням є високоефективною, але для неї капітальні затрати вищі в 4-5 разів, а експлуатаційні – в 4 рази.
  4. 4. Образец подзаголовка Опис проекту Cхема напівсухої амонійної десульфуризації Ескізне розміщення установки  Високий ступінь сіркоочищення – до 98 %  Сорбент – амонійна вода (до 25 % NH3)  Продукт – мінеральне добриво (частинки сульфату амонію розміром 5-10 мкм)  Питомі капітальні затрати – до 200 дол. США на 1 Гкал/год
  5. 5. Образец подзаголовка Потреба ринку: Усі українські підприємства на вугільних та мазутних котлах паропродуктивністю від 100 до 500 т/год загальна кількість яких перевищує 40. В Україні необхідно зменшити валові викиди діоксиду сірки при спалюванні палива в котлах приблизно з 1300 тис. тон до 60 тис. тон. Потреба ринку: Усі українські підприємства на вугільних та мазутних котлах паропродуктивністю від 100 до 500 т/год загальна кількість яких перевищує 40. В Україні необхідно зменшити валові викиди діоксиду сірки при спалюванні палива в котлах приблизно з 1300 тис. тон до 60 тис. тон. Впровадження та потенційні споживачі Вугільні підприємства Енергетичні підприємства Металургійні підприємства Важка промисловість
  6. 6. Образец подзаголовка Стадія проекту Інститут вже розробляє установки за технологією напівсухої амонійної десульфуризації Питомі капітальні затрати – до 200 дол. США на 1 Гкал/год виробленої теплоти Вартість установки напівсухої амонійної десульфуризації з рукавним фільтром та новим димососом становить 8-10 млн. дол. США для котла паропродуктивністю 500 т/год. Термін імплементації на підприємстві до 24 місяців.
  7. 7. Образец подзаголовка Ефективність Економія: Зниження експлуатаційних затрат якнайменше в 4 рази у порівнянні з традиційною мокрою вапняковою десульфуризацією. Ефективність десульфуризації не менше 96%, субпродукт - порошок сульфату амонію – мінеральне азотне добриво. Розрахунок: Скорочення плати за викиди діоксиду сірки: 1 т ~ 2000 грн. Спалювання 50 тис. т вугілля - понад 1400 т діоксиду сірки. При забезпеченні 95 % очищення економія плати за викид – 26,6 млн. грн. Екологічність: Висока ефективність сіркоочищення димових газів з отриманням сухого субпродукту. Безвідходність Забезпечення безперебійної роботи вугільних та мазутних котлів Дешева технологія Компактність Легке розміщення на існуючих промислових майданчиках

×