Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

3 газогенераторний комплекс

3,925 views

Published on

3 газогенераторний комплекс

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

3 газогенераторний комплекс

  1. 1. Образец подзаголовка ГАЗОГЕНЕРАТОРНИЙ КОМПЛЕКС Інвестиційний інноваційний проект виробництва установок для відмови від центрального газо-, тепло- та електропостачання
  2. 2. Образец подзаголовка Предумови проекту Проблеми поставки газу до України Висока вартість газу Велика кількість відходів, що не переробляються* Невикористані органічні ресурси** *(ілові поля станцій аерації, тверді відходи побутових звалищ, відходи целюлозно-паперових комбінатів та ін.) **(торф, буре вугілля, вторинні відходи виробництв, продукти життєдіяльності людства)
  3. 3. Образец подзаголовка Унікальність проекту Аналогів установки в світі не існує. Є лише великі газогенераторні установки від 100 тис. кВт теплової енергії на торфі чи вугіллі – генерують лише генераторний газ та теплопостачання. Великих, а особливо малих установок на органічних відходах, що дозволяють одночасно отримати газ, електроенергію, тепло та біовугілля немає у світі. Механізм розв’язання проблем: Використання технології обратної теплової хвилі Суміщення окислювального процесу та пиролізу Очищення отриманого газу від домішків Подача очищенного газу на електрогенератор
  4. 4. Образец подзаголовка Унікальність: отримання одночасно синтез-газу, електроенергії, тепла та коксівного залишку (деревного вугілля або біовугілля в залежності від вихідної сировини) Універсальність: можливість роботи одного комплексу на будь-якій органічній сировині Економічність: навіть процес крекінгу не вимагає додаткової енергії Екологічність: відсутність сірки та золи в одержуваних продуктах Переваги технології
  5. 5. Образец подзаголовка Поточна стадія проекту Комплекс готовий для впровадження для виробництва піролізного газу, тепла та коксуючого залишку Подальше поліпшення – додаткові дослідження з очистки піролізного газу – до 6 місяців, ~$10000 дозволить виробляти також синтез-газ та електричну енергію
  6. 6. Образец подзаголовка Інвестиційна пропозиція Виробництво та продаж комплексів Із розрахунку відпускних цін на газогенераторні комплекси: $ 900 / кВт теплової потужності: синтез-газ, електрика, тепло, біовугілля $ 400 / квт теплової потужності: піролізний газ, тепло, біовугілля та продажу 10 комплексів на місяць окупність проекту складе 4 роки* Продаж ліцензій на виробництво комплексів (*максимально песимістичний прогноз) Потреба у фінансуванні: $300000 серійне виробництво газогенераторних комплексів різної продуктивності на діючому підприємстві маркетинг та збут післяпродажне обслуговування та ремонт комплексів
  7. 7. Образец подзаголовка Інвестиційна пропозиція Виробництво та продаж комплексів Із розрахунку відпускних цін на газогенераторні комплекси: $ 900 / кВт теплової потужності: синтез-газ, електрика, тепло, біовугілля $ 400 / квт теплової потужності: піролізний газ, тепло, біовугілля та продажу 10 комплексів на місяць окупність проекту складе 4 роки* Продаж ліцензій на виробництво комплексів (*максимально песимістичний прогноз) Потреба у фінансуванні: $300000 серійне виробництво газогенераторних комплексів різної продуктивності на діючому підприємстві маркетинг та збут післяпродажне обслуговування та ремонт комплексів

×