REUNIÓ DE PARES I MARES 2n     Curs 12-13
Professorat que intervé•  -Tita Triay 2nA•  -Ani Fuster 2n B•  -Rita Anglada 2n C•  -Rita Florit (anglès)•  -Maria Ca...
CALENDARIDies no lectius:-2 de novembre-vacances de Nadal del 22 de desembre al 6 de gener.-28 de febrer-vacances de Pasq...
HORARI I ORGANITZACIÓ DE CLASSE- Projecte d’aula : sessions de medi, matemàtiques , coneixement del medi, llengua catalan...
- Canvi de distribució horària d´E. Física: Una sessió de mitja hora a la sala de psicomotricitat on es treballarà la im...
• -Conferències: Són explicacions orals amb  suport escrit, visual, etc. d’un tema en concret  en el que ells se sentin ...
• Jocs matemàtics Es dedicarà un temps per a treballar diferents jocs matemàtics: de taulade lògicad’estratègia...A més ...
• Racons:Es dedica un temps setmanal per a treballar per racons.Els fillets/es shan de saber organitzar. És per fer feine...
QUÈ APENDREM A 2n?• TREBALLAREM LES COMPETÈNCIES BÀSIQUESES diverses”. El fet de ser competent exigeix més que la simple...
COMPETÈNCIA MATEMÀTICA• Habilitat per utilitzar i relacionar els símbols, els nombres, les seves operacions bàsiques, i l...
Competència lingüística• Dialogar, escoltar,conversar...respectant les normes de comunicació (expressió oral).• Expressar...
Competència en el coneixement i la   interacció amb el mónfísic.• La comprensió de successos.La predicció de conseqüènc...
Tractament de la informació i      competència digital• Utilitzar diferents programes informàtics: processadors de t...
Competència social i ciutadana• Cooperar i conviure. Fomentar habilitats socials i saber resoldre conflictes de forma con...
Competència cultural i artística• Apreciar i gaudir amb l’art i altres manifestacions culturals i artístiques.• Potenciar...
Competència per aprendre a aprendre• Iniciar-se en l’aprenentatge i ser conscients de les pròpies capacitats.• Treballar ...
Autonomia i iniciativa personal• Afrontar els problemes i aprendre dels errors. Cercar solucions.Organitzar les seves fei...
COM PODEM AJUDAR ALS NOSTRES       FILLS?• Revisar amb ells/es l’agenda i la motxilla per si tenen deures, fulls in...
• HORARI DE TUTORIA: El dia i l’hora assignada perquè pugueu xerrar amb la tutora és els dimarts de 08:00 a 09:00h. Es p...
SORTIDA DE DOS DIES AL PINARET•  2n. A 25 i 26 d’octubre•  2n. B 18 i 19 d’octubre•  2n. C 16 i 17 d’octubre•  Es treb...
INFORMACIONS  – L’escola disposa d’un Equip de Suport composat per especialistes en   audició i llenguatge i educació...
– Es continua amb el servei de “mediació” per contribuir a la millora de   la convivència.•  – Des de fa temps, el no...
– Informe d’avaluació: cada àrea està dividida en blocs i cada bloc   té un valor diferent per treure la nota de l’àrea...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Reunió de pares i mares 2n

2,087 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Reunió de pares i mares 2n

 1. 1. REUNIÓ DE PARES I MARES 2n Curs 12-13
 2. 2. Professorat que intervé• -Tita Triay 2nA• -Ani Fuster 2n B• -Rita Anglada 2n C• -Rita Florit (anglès)• -Maria Cabrisas (Ed. Física)• -Pilar Goñalons (Música)• -Marta Villalonga (Religió).• -Gema Quetglas i Glòria Bosch (informàtica)• -Equip de suport i ATE.
 3. 3. CALENDARIDies no lectius:-2 de novembre-vacances de Nadal del 22 de desembre al 6 de gener.-28 de febrer-vacances de Pasqua del 28 de març al 7 d’abril-20 de maig-vacances d’estiu a partir de dia 22 de juny
 4. 4. HORARI I ORGANITZACIÓ DE CLASSE- Projecte d’aula : sessions de medi, matemàtiques , coneixement del medi, llengua catalana, lectura castellana. Algunes d’aquestes sessions estan desdoblades.- Lectura: Cada dia trobam un temps dedicat a diferents activitats que ens ajuden a fomentar la pràctica i el gust per la lectura. Algunes d’aquestes són: La mestra llegeix un llibre Lectura silenciosa Llegim als companys. Llegim en parella Llegim als petits de P3 i P4.
 5. 5. - Canvi de distribució horària d´E. Física: Una sessió de mitja hora a la sala de psicomotricitat on es treballarà la imatge i percepció del propi cos. Una sessió de dues hores al poliesportiu o a la piscina on es treballaran la resta de continguts.- .Desdoblaments de música, anglès, informàtica, jocs de llengua i matemàtics.
 6. 6. • -Conferències: Són explicacions orals amb suport escrit, visual, etc. d’un tema en concret en el que ells se sentin experts. És necessari que els pares els ajudin des de casa a preparar Recomanacions de contes el material -Recomanacions de contes.
 7. 7. • Jocs matemàtics Es dedicarà un temps per a treballar diferents jocs matemàtics: de taulade lògicad’estratègia...A més es pretén reforçar el càlcul mental. Els grups estaran desdoblats.• Jocs de llengua: Per treballar expressió oral, vocabulari, estructures, …
 8. 8. • Racons:Es dedica un temps setmanal per a treballar per racons.Els fillets/es shan de saber organitzar. És per fer feines de manera individual i autònoma.• TALLERS: Estaran dedicat a experimentac ió d’acord amb els continguts de c. del medi. Grups internivellars.. PROJECTES DE TREBALL: A partir dels interessos i motivacions dels fillets i filletes es farà un o més projectes de treball. El projecte tindrà una durada variable i no es finalitzarà necessàriament amb el final del trimestre.Per a treballar el projecte, ens organitzam de diferents maneres:- En gran grup: converses- En petit grup: grupscooperatius- Individualment: feines que necessiten de la reflexió individual de cadascú
 9. 9. QUÈ APENDREM A 2n?• TREBALLAREM LES COMPETÈNCIES BÀSIQUESES diverses”. El fet de ser competent exigeix més que la simple adquisició de determinats coneixements i habilitats. Les competències impliquen la capacitat d’utilitzar aquests coneixements i habilitats en contextos i situacions diferents.
 10. 10. COMPETÈNCIA MATEMÀTICA• Habilitat per utilitzar i relacionar els símbols, els nombres, les seves operacions bàsiques, i les formes d’expressió i raonament matemàtic:• Per produir i per interpretar diferents tipus d’informació.• Per ampliar el coneixement sobre aspectes quantitatius i espacials de la realitat.• Per resoldre problemes relacionats amb la vida quotidiana.• Conèixer, identificar, escriure, comparar i ordenar nombres fins a 3 xifres.• Operacions elementals: sumes duent, restes sense dur, iniciació a la multiplicació.• Resolució de problemes que intervingui una operació.Càlcul mental: operacions i problemes senzills.• Ús de diferents estratègies per resoldre problemes.
 11. 11. Competència lingüística• Dialogar, escoltar,conversar...respectant les normes de comunicació (expressió oral).• Expressar de manera escrita opinions, emocions, vivències amb coherència i cohesió (expressió escrita).• Audició, comprensió i memorització de diferents textos (comprensió oral).• Comprensió d informació rellevant en textos per obtenir, organitzar i comunicar informació(comprensió escrita).
 12. 12. Competència en el coneixement i la interacció amb el mónfísic.• La comprensió de successos.La predicció de conseqüències.• L’activitat dirigida a la millora i preservació de les condicions de vida pròpies, dels altres i de la resta d’éssers vius.• Blocs temàtics: Entorn i conservació.• Essers vius• Organització social• Canvis en el temps.• Matèria i energia.• Objectes, màquines i tecnologies.• Sortides relacionades amb els blocs.
 13. 13. Tractament de la informació i competència digital• Utilitzar diferents programes informàtics: processadors de textos, presentacions, recerca d’informació.• Emprar les TIC com a element per informar-se, aprendre i comunicar-se.• Saprofita un desdoblament per anar a la sala dordinadors.
 14. 14. Competència social i ciutadana• Cooperar i conviure. Fomentar habilitats socials i saber resoldre conflictes de forma constructiva.• Participar plenament en la vida cívica a través del diàleg.• Feina de tutoria: -Tractar els problemes que hi ha dins del grup. -Eleccció de delegats. - Programa de mediació. -Elaboració de normes.
 15. 15. Competència cultural i artística• Apreciar i gaudir amb l’art i altres manifestacions culturals i artístiques.• Potenciar la iniciativa, la imaginació i la creativitat.• Emprar recursos i tècniques per creacions pròpies
 16. 16. Competència per aprendre a aprendre• Iniciar-se en l’aprenentatge i ser conscients de les pròpies capacitats.• Treballar la concentració, atenció, memòria, motivació,res ponsabilitat, etc.• Acceptar els errors i aprendre dels altres i amb els altres.
 17. 17. Autonomia i iniciativa personal• Afrontar els problemes i aprendre dels errors. Cercar solucions.Organitzar les seves feines i el seu temps, reforçant la responsabilitat i lautonomia personal.• Treballar cooperativament valorant i respectant les idees dels altres.• Encarregats: els encarregats han de ser responsables de les seves tasques com a encarregat/da i dur-la a terme autònomament i en el moment acordat, ja que no hi ha un temps determinat en que es realitzen tots els càrrecs a l´hora.• Elaboració de normes de classe.
 18. 18. COM PODEM AJUDAR ALS NOSTRES FILLS?• Revisar amb ells/es l’agenda i la motxilla per si tenen deures, fulls informatius…• Col·laborar amb ells a les feines, però no fer-les per ells.• Ajudar-los a assolir un hàbit de lectura.• Ajudar-los a preparar la motxilla la nit abans.• Ajudar-los a organitzar el seu temps (estudi, activitats, esbarjo…) i respectar-los aquesta organització.• Procurar dedicar un temps diari a la lectura, si és possible, a les mateixes hores i en un lloc adequat ( sense la televisió i altres possibles distraccions).
 19. 19. • HORARI DE TUTORIA: El dia i l’hora assignada perquè pugueu xerrar amb la tutora és els dimarts de 08:00 a 09:00h. Es pot demanar cita a través de l’ agenda, o contactant prèviament amb la tutora.
 20. 20. SORTIDA DE DOS DIES AL PINARET• 2n. A 25 i 26 d’octubre• 2n. B 18 i 19 d’octubre• 2n. C 16 i 17 d’octubre• Es treballaran els següents temes:• El bosc• L’hort• Els animals
 21. 21. INFORMACIONS – L’escola disposa d’un Equip de Suport composat per especialistes en audició i llenguatge i educació especial per atendre a fillets i filletes amb dificultats. A més, dos dies per setmana, l’Equip Psicopedagògic (EOEP) està al nostre centre.• – L’AMPA disposa d’una cartellera informativa i d’una bústia per dipositar-hi, si voleu, suggeriments o queixes. Recordar que les famílies paguen quotes voluntàries que s’inverteixen en l’escola: – Paga l’activitat de piscina per als de 1r cicle – Col·labora en l’organització de l’Escola d’Estiu – Organitza i administra les activitats extraescolars – Col·labora econòmicament en les sortides, festes i viatge de 6è – Fa propostes i col·laboracions per a la millora del centre – Dotació econòmica per al Dia del Llibre• – En el programa de reutilització de llibres han participat el 100% d’alumnes
 22. 22. – Es continua amb el servei de “mediació” per contribuir a la millora de la convivència.• – Des de fa temps, el nostre centre va tractant aspectes relacionats amb la cura del medi ambient. Des de casa poden contribuir-hi de la següent manera:• - Que els alumnes duguin berenars sans i evitar dur sucs en tetrabrics.• - Utilitzar talequets de roba, fiambreres o el “bock and roll” per dur el berenar, evitant així, l’ús de paper d’alumini i bosses de plàstic.•• – Estem adherits a la Xarxa de Centres Educatius Cooperants que treballa per aconseguir un món més just i equitatiu. Ens han premiat pel treball que duim a terme juntament amb els altres centres de Menorca que formen part de la Xarxa. El curs passat vam iniciar el tema de la sobirania alimentària i el continuarem treballant enguany.
 23. 23. – Informe d’avaluació: cada àrea està dividida en blocs i cada bloc té un valor diferent per treure la nota de l’àrea.• Els grups es refondran dues vegades al llarg de l’escolarització en el nostre centre. Es farà en acabar P5 i 4t. – No es pot pujar per l’escala principal llevat dels dies de pluja. Els dies de pluja els pares vindran a la classe a cercar els fillets. – Com cada curs, es realitzarà un simulacre d’emergència.• – Qui hagi canviat de domicili, telèfon, correu electrònic,... ho ha de comunicar a la secretaria del centre. L’horari de secretaria és de 8 a 14h. – Es prega que els fillets siguin puntuals pel bon funcionament del centre.•

×