Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

10

Share

Download to read offline

Електролитна дисоциация

Download to read offline

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Електролитна дисоциация

 1. 1. Електролитна дисоциация М . В а сил ева
 2. 2. Електролити <ul><li>Електролитите са вещества с йонна или силно полярна ковалентна връзка, които във воден разтвор или стопилка се дисоциират на йони. </li></ul>
 3. 3. Видове електролити
 4. 4. Неелектролити Неелектролитите са вещества със слабо полярна или неполярна ковалентна връзка в молекулите си, които в разтвор не се дисоциират на йони. Неелектролити са захар, спирт, бензин, хлор, сяра и др.
 5. 5. Неелектролити- P , S , C , ЖЕЛАТИН ...
 6. 6. Същност на електролитната дисоциация <ul><li> Вещества с йонна връзка Вещества с ковалентна връзка </li></ul><ul><li>Електролитната дисоциация е процес, при който електролитите се разпадат на йони под действие на полярните молекули на разтворителя (водата ). </li></ul>+ - + + - + - - + - + - + - - + - + - + + - + - - + - + + - + - - + - + + - + - + - + + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - - + + - + - + - + - + - - + + - + + - + - - + - + - + - - + - + - + + - + - - + - + + - + - - + - + + - + - + - + + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - - + + - + - + - + - + - - +
 7. 7. Степен на електролитна дисоциация и видове електролити според α <ul><li>Степента на електролитна дисоциация( α ) е равна на отношението между броя на дисоциираните молекули(а) към общия брой на разтворените молекули(А). </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>α = а/А ; α ( % ) = а/А.100 </li></ul></ul></ul></ul>Слаби електролити Средни електролити Силни електролити α < 3% 3% < α < 30% 30% < α ≤ 100% α < 0,03 0,03 < α < 0,3 0,3 < α ≤ 1 H2CO3 ( α = 0,17 %) α = 0,0017 H3PO4 ( α = 26%) α = 0,26 HNO3 ( α = 92%) α = 0,92
 8. 8. Видове йони Положи - телни Отрица - телни прости сложни комплексни E днова-лентни K + Cl ˉ Na + NH 4 + [Ag(CN) 2 ] - Двува-лентни Ca 2+ SO 4 ² - S ² ˉ OH ˉ [Zn(H 2 O) 4 ] ² + Трива-лентни Al ³ + PO 4 ³ˉ Fe 3+ PO 4 ³ - [Al(OH) 6 ] ³ˉ
 9. 9. Разтвори на слаби електролити H 2 S, H 2 CO 3 , CH 3 COOH, NH 4 OH <ul><li>Дисоциацията при слаби и средни електролити е типичен обратим процес. </li></ul><ul><li>КА К + + Аˉ </li></ul><ul><li>Дисоциационна константа (К D ) : </li></ul><ul><li>К D = с(К + ).с(А ˉ ) / с(КА), при tº = const. </li></ul>
 10. 10. Разтвори на силни електролит NaOH, Ca(OH) 2 ,HCl, HNO 3 , NaCl, K 2 SO 4 <ul><li>E лектролитната дисоциация при тях е необратим процес. </li></ul><ul><li>КА К + + Аˉ </li></ul><ul><li>Дисоциационната константа губи физически смисъл, защото с ( КА) в повечето случаи е нула. </li></ul>
 11. 11. Интересно е, нали??? <ul><li>А сега … опитайте сами . </li></ul>
 • RalitsaNestorova

  Feb. 27, 2021
 • ssuser1ece30

  Jan. 10, 2021
 • KalinaIvanova20

  Mar. 17, 2020
 • dimitarkrastev16

  Feb. 3, 2020
 • ssuser72b51c

  Jan. 16, 2019
 • lomidzemarina

  Mar. 12, 2017
 • yoannatrifonova

  Feb. 15, 2017
 • stoqnov155

  May. 3, 2010
 • escape_

  Jan. 13, 2009
 • cesekarq

  Jan. 7, 2009

Views

Total views

19,440

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

67

Actions

Downloads

238

Shares

0

Comments

0

Likes

10

×