Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

съединения на азота

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

съединения на азота

 1. 1. СЪЕДИНЕНИЯ НААЗОТАурок
 2. 2. 1. АМОНЯКa) Състав и строеж на молекулата – NH3 Молекулата на амоняка не е плоска, а отговаря на триъгълна пирамида.
 3. 3. б) физични свойства• безцветен газ;• остра характерна миризма;• дразни очите, дихателните пътища• по-лек от въздуха(плътност спрямо въздуха - 0,59 ),• много добре разтворим във вода – при 2 0 0 С в 1 л вода могат да се разтворят 7 0 0 л амоняк.• лесно се втечнява при високо налягане;• 25%-ен разтвор зачервява кожата до поява на рани.
 4. 4. в) химични свойства• Взаимодействие с вода: :NH3 + H+ — OH- → NH4OH Водният разтвор на амоняка притежава основен характер и променя цвета на лакмуса в син. син Взаимодействие киселини: :NH3 + HCl → NH4Cl( Присъединителни реакции)• Каталитично окисляване: 4NH3 + 5O2 → 4NO + 6H2O + Q
 5. 5. г) приложение• Амонячната вода се използва в медицината - при загуба на съзнание, при ухапване от насекоми,• В бита амонячната вода се употребява за пране на цветни тъкани, премахване на петна, избелване на коприна.• В химични производства - за получаване на азотна киселина, минерални торове, пластмаси, багрила, лекарства.• Намира широко приложение в хладилната техника.
 6. 6. 2. АМОНИЕВИ СОЛИa) Амониев нитрат — NH4NO3 NH3 + HNO3  NH4NO32NH4NO3 + Ca(OH)2  Ca(NO3)2 + 2H2O + 2NH3 ( Качествена реакция за доказване на амониеви соли)б ) Амониев хлорид — NH4Cl NH4CI  NH3 + HCI ( термична дисоциация)
 7. 7. 3. АЗОТНИ ОКСИДИа) Диазотен оксид — N2O, безцветен неутрален газ; райски газ;При стайна температура е с леко сладък аромат и вкус. Използван е в хирургията и стоматологията за анестезия и има обезболяващо действие.Използва се като окислител в ракетостроенето и в моторните спортове за увеличаване на мощността на двигателите.б) Азотен оксид — NO, безцветен неутрален газ;в) Диазотен триоксид — N2O3,
 8. 8. АЗОТНИ ОКСИДИг) Азотен диоксид — NO2, жълтокафяв кисилинен газ; 2 NO2   N2O4д) Диазотен пентаоксид — N2O5, безцветно твърдо вещество, кисел характер.
 9. 9. 4. АЗОТНА КИСЕЛИНА - HNO3a) Физични свойства :• безцветна, димяща течност;• остър мирис;• смесва се с вода неограничено;• една от най-силните киселини;• проявява окислителни свойства;• В природата се среща само свързана, под формата на нейните соли (нитрати);• концентрираната азотна киселина пасивира желязото, хрома, алуминия и други метали и образува защитен слой;• среброто се разтваря в азотна киселина, а златото не;• Смес от азотна киселина (1 обемна част) и солна киселина (3 обемни части), се нарича "Царска вода“ и
 10. 10. Нетрайна :4HNO3 → 4NO2(газ) + 2H2O + O2б ) Химични свойства на разредената HNO3:MgO + 2HNO3 → Mg(NO3)2 + H2ONaOH + HNO3 → NaNO3 + H2ONa2S + 2HNO3 → 2NaNO3 + H2S (газ)В) Химични свойства на концентрираната HNO3:Cu + 2HNO3 → CuO + 2NO2 + H2OCuO + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O
 11. 11. г) употреба
 12. 12. ПЪРВА ПОМОЩ!• При изгаряне с азотна, сярна или солна киселина изгорялото място трябва да се очисти добре с чиста вода и след това да се облее няколко пъти с разтвор от готварска сода или варова вода.• След това да се превърже като обикновено изгаряне.

×