Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ТОК ВЕЛЕКТРОЛИТИ ИГАЗОВЕ   Урок
1. ТОК В      ГАЗОВЕЙонизация на газ             Плазма  Газов разряд -   видове      Приложен...
Газовете при нормални условия са диелектрици, защото … - са съставени от неутрални атоми и молекули; - в тях няма свободни...
Ако газът между електродите се                     нагрее,  напрежението намалява          ...
Газов разряд, който се    създава и поддържа от    външен йонизатор, се        нарича   несамостоятелен. ...
В) ПРИЛОЖЕНИЕ НА ГАЗОВ РАЗРЯДВ стъклена тръба, запълнена с разреден газ, се наблюдава тлеещ разряд, съпроводен от светлинн...
ПЛАЗМА Частично или пълно йонизиране на газовете, вкоито общият отрицателен заряд на свободнитеелектрони е равен на големи...
2. ТОК В ЕЛЕКТРОЛИТИ   А) Вещества, които имат йонен строеж илисилно полярни химични връзки се наричат елекролити.   ...
3. Теория на електролитната дисоциация При разтваряне във вода някои вещества проявяват специфични свойства. За да обясни ...
4. ЕЛЕКТРОЛИЗА             Във вана с воден разтвор на меден сулфат CuSO4 са             потопени...
5. ПРИЛОЖЕНИЯ НА ЕЛЕКТРОЛИЗАТА  А) В електрометалургията чрез електролиза се получават  чисти метали – мед, алуминий, ци...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
ток в полупроводници
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

7

Share

Download to read offline

ток в ел ти и газове

Download to read offline

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

ток в ел ти и газове

 1. 1. ТОК ВЕЛЕКТРОЛИТИ ИГАЗОВЕ Урок
 2. 2. 1. ТОК В ГАЗОВЕЙонизация на газ Плазма Газов разряд - видове Приложение на газов разряд
 3. 3. Газовете при нормални условия са диелектрици, защото … - са съставени от неутрални атоми и молекули; - в тях няма свободни заряди.Газовете се превръщат в проводници единствено под външни въздействия(йонизиращи причини). химични нагряване реакции облъчване Увеличават се последователно температурата на газа, скоростта и кинетичната енергия на градивните частици. При сблъсък на частици връзките в тях се разкъсват и се избиват електрони. Следователно йонизираните газове имат както електронна, така и йонна проводимост.
 4. 4. Ако газът между електродите се нагрее, напрежението намалява драстично Напрежението между електродите не се изменя с времето - сухият въздух е изолатор .А) Разлагането на молекулите на газ на йони и електрони наричамейонизация.Б) Протичането на електричен ток през газ се нарича газов разряд .
 5. 5. Газов разряд, който се създава и поддържа от външен йонизатор, се нарича несамостоятелен. Прекратява се, след като се преустанови действието на йонизатора. Процес, при който, при много високонапрежение, освободените при йонизацията на Газов разряд, който сегаза електрони, получават голяма кинетична запазва дори и следенергия от електричното поле и при ударите намолекулите на газа се йонизират, се нарича прекратяване действиетоударна йонизация. на йонизaтора, се нарича При ударната йонизация се образуватвторични електрони и йони, които при самостоятелен.ускоряване предизвикват йонизация на новимолекули и т.н. Това води до рязкоувеличаване на тока.
 6. 6. В) ПРИЛОЖЕНИЕ НА ГАЗОВ РАЗРЯДВ стъклена тръба, запълнена с разреден газ, се наблюдава тлеещ разряд, съпроводен от светлинно излъчване. Товаизлъчване в осветителните тръби се поглъща от вещество,наречено луминофор. Под действие на погълнатото лъчениелуминофорът започва да свети. Газоразрядни тръби,напълнени с различни газове, светят в различен цвят.Такива тръби са по- икономични от лампите с нажежаемажичка. Използватсе за рекламни и декоративни цели. Пример за искров разряд са мълниите. Искровият разряд се използва за електроискрова обработка на металите, за възпламеняване на горивната аргонът свети смес в двигателите с вътрешно синьо-зелено горене и т.н.
 7. 7. ПЛАЗМА Частично или пълно йонизиране на газовете, вкоито общият отрицателен заряд на свободнитеелектрони е равен на големината на заряда наположителните йони. 99% от веществото въвВселената се намира в плазмено състояние . Между частиците на плазмата има силно кулоново взаимодействие, което я отличава по свойства от всички останали газове
 8. 8. 2. ТОК В ЕЛЕКТРОЛИТИ А) Вещества, които имат йонен строеж илисилно полярни химични връзки се наричат елекролити. Б) Водните разтвори на тези вещества и стопилките на йонните съединения могат да провеждат електричен ток. Електролити са киселините, основите и солите.
 9. 9. 3. Теория на електролитната дисоциация При разтваряне във вода някои вещества проявяват специфични свойства. За да обясни тези свойства на веществата във водни разтвори и взаимодействието между тях, шведският химик Сванте Арениус през 1887 г. създава теорията за електролитната дисоциация (дисоциация – разпадане (лат.)).А) Процесът на разпадане на веществата на йони в разтвор или в стопилка се нарича електролитна дисоциация. Електрическа верига се състои от източник (1), електрическа лампа (2) и две графитови пръчки (3) поставени в чаша (4), в която има кристални вещества или техните разтвори. Последователно в чашата се поставят твърди вещества (натриев хлорид, меден сулфат, захар) или дестилирана вода - лампата не свети. Ако тези вещества се разтворят в дестилирана вода, лампата светва. Б) Следователно при разтварянето им се получават електрически заредени частици (йони) и веригата се затваря
 10. 10. 4. ЕЛЕКТРОЛИЗА Във вана с воден разтвор на меден сулфат CuSO4 са потопени два електрода – например пръчки от графит. Електродът, свързан към положителния полюс на източника, се нарича анод (А), а отрицателният електрод – катод (К). Амперметърът показва, че през електролита тече ток, а след известно време катодът почервенява от наслоилата се върху него мед. Под действието на електричното поле, което се създава от електродите, - положителните йони (водородните и металните йони) се насочват към отрицателния електрод (катод), поради което се наричат катиони. катиони- Отрицателните йони (хидроксидните и киселинните йони) се движат към анода и се наричат – аниони.Протичането на ток през електролитите е съпроводено с явлението електролиза: след като достигнат до катода и анода, йоните се неутрализират и на електродите се отделя вещество.Т.е. Електролитна дисоциация, протичаща под действие на електричен ток наричаме ЕЛЕКТРОЛИЗА.
 11. 11. 5. ПРИЛОЖЕНИЯ НА ЕЛЕКТРОЛИЗАТА А) В електрометалургията чрез електролиза се получават чисти метали – мед, алуминий, цинк и др. Б) - Електролизата се използва също за покриване на повърхността на метални изделия с тънък, но същевременно плътен и гладък електролитен слой от друг метал. Така чрез електрохимично никелиране, хромиране, посребряване и т.н. изделията се защитават от корозия и им се придава по- естествен външен вид. В) Ако релефна повърхност (например статуя) предварително се покрие с тънък слой графит, върху него чрез електролиза може да се отложи метал. Получената метална отливка след това лесно се отделя от оригинала. По този начин се правят копия от различни предмети.
 • IvkaManolova

  May. 25, 2016
 • FatmeG

  Jan. 12, 2016
 • tediszagora

  Jan. 6, 2016
 • SimonaNicolova

  Dec. 3, 2015
 • victoriavassileva98

  Dec. 13, 2014
 • ivanelastoqnova75

  Jan. 11, 2014
 • hgh_hgh

  Apr. 7, 2013

Views

Total views

9,111

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

20

Actions

Downloads

217

Shares

0

Comments

0

Likes

7

×