Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

кондензатори

26,195 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

кондензатори

 1. 1. КОНДЕНЗАТОРИ Кондензаторите са устройства, които се използват в почти всички електронни схеми
 2. 2. Какво е кондензатор? Кондензаторът е система от два проводника, наречени електроди, разположени на малко разстояние един от друг. Между тях има непроводяща среда (въздух, течен или твърд диелектрик). При зареден кондензатор двата проводника имат равен по големина и противоположен по знак заряд q ( q се нарича заряд на кондензатора ).
 3. 3. <ul><li>Кондензаторите са устройства, в които могат да се натрупват големи електрични заряди( разделени + и – заряди) и се съхранява електрична енергия. </li></ul><ul><li>Кондензаторът се зарежда когато електродите му се свържат към полюсите на източник на напрежение . </li></ul><ul><li>Отношението q/U остава постоянно. </li></ul><ul><li>При увеличаване на заряда q на даден кондензатор нараства и напрежението U между електродите му. </li></ul><ul><li>Между електродите се създава потенциална разлика (напрежение) U . </li></ul>
 4. 4. Капацитет на кондензатор Отношението на заряда q на кондензатора и напрежението U между двата му електрода се нарича капацитет С на кондензатора. C = q / U = const. Единицата за капацитет в SI е фарад ( F ), 1 F = 1 C / 1V . Един фарад (1 F) е много голям капацитет. На практика се работи с капацитети от порядака на 10 -6 F (µF - микрофарад) , 10 -9 F ( nF – нанофарад) или даже 10 -12 F (pF - пикофарад). http://content.e-edu.bg/file.php/109/UNIT3/FLASH/C3_A6.swf
 5. 5. <ul><li>Капацитетът С на един кондензатор зависи от размерите , формата и разположението на проводящите повърхности, а също и от веществото между тях. </li></ul><ul><li>Капацитетът С характеризира възможността в кондензатора да се съхраняват електрични заряди. </li></ul><ul><li>В кондензатор с голям капацитет може да се натрупа значителен заряд дори при сравнително ниско напрежение . </li></ul>
 6. 6. Плосък кондензатор Най-разпространена е системата от две плоски проводящи пластини, разположени успоредно една на друга, на разстояние много по-малко от размера на пластинките. За да има капацитет 1 F, плоския кондензатор би трябвало да има гигантски рамери: -площта на всяка от плочите би била 100 km 2 -разстоянието между тях 1 mm
 7. 7. Капацитет на плосък кондензатор Капацитетът на плосък кондензатор зависи правопропорционално от площта S на електродите и обротнопропорционално от разстоянието d между тях. S d C = S / d При > S  > C При < d  > C
 8. 8. Капацитетът С на един кондензатор се определя от вида на диелектрика, разделящ електродите. <ul><li>Диелектриците намаляват интензитета Е на електричното поле. </li></ul><ul><li>Диелектриците намаляват напрежението U между електродите на зареден кондензатор. </li></ul><ul><li>Това се обяснява с поляризацията на диелектрика, поставен в електрично поле и неговото влияние върху интензитета Е на полето. </li></ul>Връзка между Е и U между две точки на разстояние d е: Е = U/d и тъй като C = q/U намаляването на напрежението увеличава капацитета на системата.
 9. 9. Видове кондензатори Хартиени кондензатори - в тях се използват ленти от метално фолио, разделени със слой парафинирана хартия . Навити на плътно руло, те стават компактни при доста голяма пълна площ на проводящите ленти и малко разстояние между тях. Капацитетите на такива кондензатори са от порядъка на 0,1 μ F (0,1.10 -6 F ) .
 10. 10. Видове кондензатори Електролитни кондензатори - в тях изолиращия слой се получава по химичен път (оксидация) като една извънредно тънка ципа, покриваща единия метален електрод. За втори електрод служи напоена в електролит хартия. Характеризират се с относително големи стойности на капацитета при малки размери.
 11. 11. Още за електролитните кондензатори Устройството им е изключително просто. Използва се навит на руло &quot;сандвич&quot; от две дълги ленти алуминиево фолио. Между тях се поставя напоена с електролит хартия. Едната лента от този сандвич работи като положителен електрод, а другата - като отрицателен. При пускане на ток през кондензатора електролита претърпява електролиза и по пластинките се формира алуминиев оксид. Освен електролита, за големият капацитет на тези кондензатори спомага това, че електродите му имат огромна площ .
 12. 12. Видове кондензатори Керамични кондензатори - те са с малки размери на проводящите пластинки и не особено малко разстояние между тях, но използваният като диелектрик керамичен материал може да увеличи от порядъка на 10 4 пъти капацитета в сравнение с този във въздушна среда. Изработват се по методите на праховата металургия - чрез наслояване на метален прах върху двете страни на керамична плочка с малки размери. Тези кондензатори имат малък капацитет (1-1000 pF), но задоволителни електрически параметри.
 13. 13. Видове кондензатори Високоволтови кондензатори - използват се за натрупване на голям електричен заряд за кратко време. Като диелектрик се използва минерално масло, с което се предотвратява прескачането на искра между пластинките.
 14. 14. Видове кондензатори В старите радиоприемници се използват въздушни кондензатори с променлив капацитет за настройване честотата на една или друга радиостанция. Промяната на площта на припокриване на плочките променя капацитета на такъв кондензатор. В наши дни тази технология вече се използва сравнително рядко .
 15. 15. Какви са тези кондензатори? керамични електролитни
 16. 16. импулсни двуслойни керамичен
 17. 17. пластмасови

×