Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pazarlama ≠ Satış

Pazarlama ve satış arasındaki fark ve birbiri arasındaki bağlantı.

 • Login to see the comments

Pazarlama ≠ Satış

 1. 1. Pazarlama <br />Satış<br />Melih Torlak<br />
 2. 2. PAZARLAMA<br />
 3. 3. PAZARLAMA<br />Kazançlı müşteri ilişkileri yönetimidir. Amacı;<br />Yeni müşterileri çekme<br />Halihazırdaki müşterileri elde tutma<br />Philip Kotler<br />
 4. 4. PAZARLAMA, SATIŞ DEĞİLDİR <br />
 5. 5. Satış yapmak, pazarlamanın sadece bir parçasıdır,<br />ancak pazarlama satış yapmaktan daha fazlasını<br />gerektirir<br />Pazarlama, ürün veya hizmet planlanmasından başlayarak o ürünün / hizmetin ölümüne (pazardan kalkmasına) kadar devam eden eylemler bütünüdür<br />
 6. 6. Pazarlamanın amacı; satış yapmayı gereksiz<br />hale getirmektir <br />Peter Drucker<br />
 7. 7. Satış, satıcının ihtiyaçlarına<br />odaklanmaktır; pazarlama ise<br />müşterinin ihtiyaçlarına.<br />TheodoreLevitt<br />
 8. 8. Peter Drucker<br />İş dünyasında baskın olan<br />‘üret ve saf’ paradigmasının<br />yerini ‘algıla ve yanıtla’<br />(sense and response)<br />şeklinde tanımlanabilecek<br />yeni bir yaklaşım alıyor<br />
 9. 9. Hedef, şirketin tüm stratejilerini müşterinin ihtiyaçları doğrultusunda<br />yönetmek<br />
 10. 10. PAZARLAMA, ŞİRKETİN BİR BÖLÜMÜNE AİT DEĞİLDİR<br />‘Müşteriyi memnun<br />etme’ sadece<br />pazarlama bölümünü<br />değil şirketin<br />tamamını<br />ilgilendiren bir<br />unsurdur<br />
 11. 11. Geçmişten günümüze pazarlama anlayışları, <br />* yapmak<br />* daha iyisini yapmak <br />* yaptığını satmaya çalışmak idi.<br />Modern Pazarlama anlayışı ise,<br />‘satılabilir olanı öğrenmek ve yapmak’tır<br />
 12. 12. SATIŞ<br />Bir ürünün, hizmetin, fikrin ya da faydanın;<br />en uygun yerde,<br />en uygun zamanda,<br />en uygun kişiye,<br />en uygun yöntemle,<br />taraflar adına uygun bir bedel karşılığında el<br />değiştirmesi faaliyetidir.<br />
 13. 13. Satıcı kendisine “nasıl satarım”<br />sorusunu değil, <br />“insanlar niçin satın alır”<br />sorusunu sormalı<br />
 14. 14. Pazarlama, ihtiyaç yaratmaktır... <br />Satış ise var olan ihtiyacı karşılamaktır.<br />Satıcı gelir/gider tablosunun en üst (ciro)<br />satırına, pazarlamacı ise bilançonun en<br />alt (net kâr) satırına bakar.<br />
 15. 15.
 16. 16. Teşekkürler...<br />

×