Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

5 branding 360

477 views

Published on

Marketing 360 stopni i koncepcja touch-pointów. Prezentacja do zajęć "E-branding miast i regionów".

Published in: Marketing
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

5 branding 360

  1. 1. Branding Aktywne przedstawianie zalet odróżniających daną markę od marek konkurencyjnych
  2. 2. Opinia Internet Media Program lojalnościowy przed wizytą Opinia znajomej/-go SMS po wizycie Ulotka Reklama NIVEA Sport Konkurs Sklep Hostessa Półka Promocja Opakowanie podczas wizyty
  3. 3. przed wizytą po wizycie NASZ PRODUKT podczas wizyty

×