<ul><li>Abstract </li></ul><ul><li>Introduction </li></ul><ul><li>Conclusions </li></ul>
<ul><li>เป็นการศึกษาในเรื่องของการพัฒนา Knowledge Management (KM) โดยศึกษาจากงานวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและการจัดแบ่งประเภท...
<ul><li>ทั้งนี้ได้มีการกำหนดขอบเขตของบทความต่างๆ ที่ได้ศึกษา โดยมีการใช้คำหลัก “ knowledge management application” ได้จำ...
<ul><li>บางประเด็นได้มีการชี้ให้เห็นถึงพัฒนาการของการนำ knowledge management technologies and applications  ไปใช้งาน ซึ่...
<ul><li>ฟานซิส เบคอน กล่าวว่า “ความรู้ คือ พลัง” </li></ul><ul><li>พลังของความรู้ เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับการรักษามรดกทางวั...
<ul><li>วิธีในจัดการความรู้นี้ ได้มีบทบาทสำคัญ ออกมาแค่ไม่กี่สิบปี และชุมชนการจัดการความรู้ (KM community) ได้ถูกพัฒนาใน...
<ul><li>ในส่วนของการวิจัย ได้มุ่งเน้นไปที่การทบทวนวรรณกรรมและการจัดประเภทของบทความตั้งแต่ปี 1995 จนถึง 2002 เพื่อที่จะ...
<ul><li>การศึกษาวรรณกรรมนี้ขึ้นอยู่กับการใช้ดัชนีคำหลักในการค้นหา โดยใช้คำว่า “ knowledge management” บนฐานข้อมูลของ El...
<ul><li>ในจำนวน 234 บทความนั้น ในเรื่องของ knowledge management ได้แบ่งหมวดหมู่ออกเป็น 7 ประเภท ได้แก่ </li></ul><ul...
<ul><li>ซึ่งสามารถนำไปใช้งานร่วมกันได้ ทั้งในแง่ของการนำไปวิจัยในเรื่องต่างๆ และระบุขอบเขตของปัญหาได้ </li></ul><ul><li>โด...
<ul><li>การศึกษางานชิ้นนี้ อยู่บนพื้นฐานของการทบทวนวรรณกรรม ในหัวข้อของ knowledge management technologies and application...
<ul><li>ท้ายที่สุด คือสามารถเปลี่ยนแปลงความรู้ความเข้าใจใหม่ อย่างค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งเป็นพลังของการนำ KM technologies and...
 
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Knowledge management technoloies and application

1,195 views

Published on

นำเสนอหัวข้อ Knowledge Management technologies and applications part abstract & introduction

presenter : Komkrit Aree 5402041810138

Published in: Education, Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,195
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Knowledge management technoloies and application

 1. 2. <ul><li>Abstract </li></ul><ul><li>Introduction </li></ul><ul><li>Conclusions </li></ul>
 2. 3. <ul><li>เป็นการศึกษาในเรื่องของการพัฒนา Knowledge Management (KM) โดยศึกษาจากงานวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและการจัดแบ่งประเภทของบทความต่างๆ ตั้งแต่ปี 1995 ถึง 2002 ซึ่งใช้ดัชนีคำหลัก (Keyword) เป็นเกณฑ์ในการศึกษาวิธีการ KM technologies and Applications ที่ได้ถูกพัฒนาขึ้นในช่วงระยะเวลานี้ </li></ul><ul><li>Keywords: knowledge management; knowledge management technologies; knowledge management applications; literature survey </li></ul>
 3. 4. <ul><li>ทั้งนี้ได้มีการกำหนดขอบเขตของบทความต่างๆ ที่ได้ศึกษา โดยมีการใช้คำหลัก “ knowledge management application” ได้จำนวนทั้งสิ้น 234 บทความ และได้แบ่งประเภทของ KM technologies ออกเป็น 7 หมวดหมู่ด้วยกัน ได้แก่ KM Framework, knowledge-basedsystem, data mining, information and communication technology, artificial intelligence/expert system, database technology and modeling ร่วมกับการนำไปประยุกต์ใช้งาน ทั้งในด้านการวิจัยและการแก้ปัญหาต่างๆ เป็นต้น </li></ul>
 4. 5. <ul><li>บางประเด็นได้มีการชี้ให้เห็นถึงพัฒนาการของการนำ knowledge management technologies and applications ไปใช้งาน ซึ่งได้แก่ </li></ul><ul><ul><li>KM technologies นำไปสู่การพัฒนาความเป็นผู้เชี่ยวชาญ และ KM applications พัฒนาเพื่อใช้ในการกำหนดปัญหา นิยามปัญหา หรือแก้ปัญหาได้ </li></ul></ul><ul><ul><li>การศึกษาวิธีการปฏิบัติในด้านความแตกต่างทางสังคม เช่น การใช้สถิติ และสามารถนำ KM ไปประยุกต์ปฏิบัติได้ ในฐานะที่เป็นเทคโนโลยีประเภทหนึ่ง </li></ul></ul><ul><ul><li>การบูรณาการวิธีเชิงคุณภาพและปริมาณ รวมถึงการบูรณาการของ KM technologies ในด้านการศึกษาจะแผ่ขยายออกไปได้กว้างขึ้น </li></ul></ul><ul><ul><li>ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดความเข้าใจใหม่ๆ ซึ่งเป็นพลังของ KM technologies และสามารถนำไปใช้ในการทำงานต่อไปได้ </li></ul></ul>
 5. 6. <ul><li>ฟานซิส เบคอน กล่าวว่า “ความรู้ คือ พลัง” </li></ul><ul><li>พลังของความรู้ เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับการรักษามรดกทางวัฒนธรรม การเรียนรู้สิ่งใหม่ การแก้ปัญหา การสร้างขีดความสามารถหลัก และเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆ ทั้งในแง่ของตนเอง หรือองค์กรในปัจจุบัน และอนาคต </li></ul>
 6. 7. <ul><li>วิธีในจัดการความรู้นี้ ได้มีบทบาทสำคัญ ออกมาแค่ไม่กี่สิบปี และชุมชนการจัดการความรู้ (KM community) ได้ถูกพัฒนาในวงกว้างด้วย technologies and applications ทั้งการวิจัยทางวิชาการ และการนำไปประยุกต์ใช้จริง นอกจากนี้ KM ยังได้พยายามศึกษาธรรมชาติ แนวความคิด กรอบการทำงาน สถาปัตยกรรม วิธีการ เครื่องมือ ฟังก์ชั่น และสิ่งต่างๆ บนโลกนี้ ในแงของการแสดงให้เห็นถึง KM technologies และการประยุกต์ใช้งาน KM </li></ul>
 7. 8. <ul><li>ในส่วนของการวิจัย ได้มุ่งเน้นไปที่การทบทวนวรรณกรรมและการจัดประเภทของบทความตั้งแต่ปี 1995 จนถึง 2002 เพื่อที่จะได้ศึกษาถึง KM technologies and applications ในช่วงระยะเวลานี้ </li></ul><ul><li>โดยเหตุผลที่เลือกช่วงระยะเวลานี้ในการศึกษาข้อมูล เนื่องจากระบบอินเทอร์เน็ตเปิดกว้างให้คนทั่วไปได้ใช้ในช่วงปี 1994 และเป็นยุคใหม่ทางด้านสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีบทบาทสำคัญ ไม่ใช่แค่การขายของผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น (e-commerce) แต่ยังมีในเรื่องของการจัดการความรู้ (knowledge management) ด้วย </li></ul>
 8. 9. <ul><li>การศึกษาวรรณกรรมนี้ขึ้นอยู่กับการใช้ดัชนีคำหลักในการค้นหา โดยใช้คำว่า “ knowledge management” บนฐานข้อมูลของ Elsevier SDOS ได้จำนวนบทความประมาณ 1,471 บทความ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2002 หลังจากนั้นได้ทำการกรองข้อมูลโดยเลือกใช้คำหลักว่า “ knowledge management application” จนเหลือเพียง 234 บทความเท่านั้น และมีเพียง 67 บทความที่เกี่ยวข้องกับวิธีการปฏิบัติ จากคำหลัก “ knowledge management technology” </li></ul>
 9. 10. <ul><li>ในจำนวน 234 บทความนั้น ในเรื่องของ knowledge management ได้แบ่งหมวดหมู่ออกเป็น 7 ประเภท ได้แก่ </li></ul><ul><li>กรอบการจัดการความรู้ KM technologies framework </li></ul><ul><li>ระบบฐานความรู้ knowledge-based system (KBS) </li></ul><ul><li>เหมืองข้อมูล Data mining (DM) </li></ul><ul><li>ปัญญาประดิษฐ์ / ระบบผู้เชี่ยวชาญ AI/expert system (ES) </li></ul><ul><li>เทคโนโลยีฐานข้อมูล Database technology (DT) </li></ul><ul><li>การสร้างแบบจำลอง Modeling </li></ul>
 10. 11. <ul><li>ซึ่งสามารถนำไปใช้งานร่วมกันได้ ทั้งในแง่ของการนำไปวิจัยในเรื่องต่างๆ และระบุขอบเขตของปัญหาได้ </li></ul><ul><li>โดยที่งานสำรวจชิ้นนี้ ได้จัดแบ่งออกเป็นส่วนๆ ให้ได้ศึกษา โดยที่ส่วนที่ 2-8 เป็นการนำเสนอผลลัพธ์ของการใช้ KM technologies and application ตามการจัดหมวดหมู่ที่ได้กล่าวมา ส่วนในหัวข้อ 9 เป็นการกล่าวถึงการแนะนำในการนำ knowledge technologies and applications ไปพัฒนาใช้งานต่อไปในอนาคต ส่วนหัวข้อสุดท้าย 10 เป็นการโดยสรุป </li></ul>
 11. 12. <ul><li>การศึกษางานชิ้นนี้ อยู่บนพื้นฐานของการทบทวนวรรณกรรม ในหัวข้อของ knowledge management technologies and application โดยรวมรวมชิ้นงานไว้ตั้งแต่ปี 1995 ถึง 2002 และใช้ดัชนีคำหลักในการค้นหาข้อมูล </li></ul><ul><li>สรุปได้ว่า KM technologies สามารถนำไปสูการพัฒนาต่อการเป็นผู้เชี่ยวชาญ และ KM applications จะนำไปช้ในการพัฒนาในเรื่องของการกำหนดกรอบหรือขอบเขตของปัญหา การศึกษาความแตกต่างในด้านวิธีปฏิบัติ เช่น วิธีการทางสถิติ การนำ KM ไปใช้งานในฐานะที่เป็นเทคโนโลยีหรือเครื่องมืออย่างหนึ่ง การบูรณาการทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ รวมถึงการบูรณาการในการศึกษา KM ให้แผ่ขยายไปในวงกว้าง </li></ul>
 12. 13. <ul><li>ท้ายที่สุด คือสามารถเปลี่ยนแปลงความรู้ความเข้าใจใหม่ อย่างค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งเป็นพลังของการนำ KM technologies and application ไปใช้ในอนาคตของการทำงานต่อไป </li></ul>

×