Advertisement

дошкільна освіта (презентація) 2

Oct. 10, 2016
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you(20)

Similar to дошкільна освіта (презентація) 2(20)

Advertisement

Recently uploaded(20)

Advertisement

дошкільна освіта (презентація) 2

 1. Дошкільна освіта – перша ланка у неперервній системі освіти Обов’язкова дошкільна освіта дітей старшого дошкільного віку
 2. ДОШКІЛЬНА ОСВІТА - • перша ланка у неперервній системі освіти. • Від того, який “старт” буде дано малюкові, значною мірою залежатимуть якість та динаміка особистісного розвитку, життєвої установки та світорозуміння дорослої людини.
 3. ДОШКІЛЬНА ОСВІТА – • цілісний процес, спрямований на: • забезпечення різнобічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб; • формування у дитини дошкільного віку моральних норм, набуття нею життєвого соціального досвіду (стаття 4 Закону України “Про дошкільну освіту”)
 4. ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД - • навчальний заклад, що забезпечує реалізацію права дитини на здобуття дошкільної освіти, її фізичний, розумовий і духовний розвиток (стаття 11 Закону України “Про дошкільну освіту”).
 5. БАЗОВИЙ КОМПОНЕНТ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ - • державний стандарт, що містить норми і положення, які визначають державні вимоги до рівня розвиненості та виховання дитини дошкільного віку, а також умови, за яких вони можуть буди досягнуті.
 6. БАЗОВА ПРОГРАМА розвитку дитини дошкільного віку • сприяє створенню у дитини цілісної картини світу, • збереженню дитячої субкультури, • культивуванню специфічних для даного вікового етапу видів діяльності та форм активності
 7. ОСНОВНІ ЛІНІЇ РОЗВИТКУ: • Фізичний розвиток • Соціально-моральний • Емоційно-ціннісний розвиток • Пізнавальний розвиток • Мовленнєвий розвиток • Художньо-естетичний розвиток • Креативний розвиток
 8. ЩО ТАКЕ “ГОТОВНІСТЬ ДО ШКОЛИ”? • Є два глобальних критерії готовності дитини до школи – • фізіологічна та • психологічна готовність
 9. ФІЗІОЛОГІЧНА ГОТОВНІСТЬ • Тест на фізіологічну зрілість • Зміна зубів • Відсутність логопедичних проблем • Міцний імунітет • Група здоров’я
 10. ПСИХОЛОГІЧНА ГОТОВНІСТЬ:
 11. ОСОБИСТІСНА ГОТОВНІСТЬ • складається з навичок і здатностей контактувати із однокласниками та вчителями; • уміння дитини спілкуватися з однолітками, діяти разом з іншими, поступатися, підкорятися за необхідності, уникати конфлікту
 12. ВОЛЬОВА ГОТОВНІСТЬ: • здатність поставити мету; • створити план дії; • реалізувати його, переборовши перешкоди; • оцінити результат своєї дії
 13. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ГОТОВНІСТЬ • Дитина повинна навчитись порівнювати, узагальнювати, робити самостійні висновки, аналізувати • Діти здатні засвоїти факти взаємодії організму із середовищем, залежності між формою предмета та його функцією, прагненням і поведінкою
 14. ДОШКІЛЬНИЙ ВІК – ВІК “ЧОМУЧОК” • Потрібно завжди відповідати на запитання, які ставить дитина. • Необхідно вчити дітей здобувати знання про навколишній світ і формувати її розумові навички.
 15. ЕМОЦІЙНА ЗРІЛІСТЬ – містить самоконтроль та вміння зосередитися на копіткій роботі
 16. До 6-7 років дошкільник повинен: • Добре знати свою адресу, назву міста, де він проживає, назву країни, її столиці; • Знати імена та по батькові батьків, де вони працюють і розуміти, що дідусь – це чийсь тато • Орієнтуватись в порах року, їхній послідовності та основних ознаках; в часі • Знати назви місяців, днів тижня • Знати основні види дерев, квітів • Розрізняти свійських і диких тварин
 17. ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ДОРОСЛОГО – • спостерігаючи природу, вчитись помічати просторово- часові та причинно-наслідкові відносини; • узагальнювати; • робити висновки
Advertisement