Beyaz Et ve Ürünleri ÜretimindeTarladan Sofraya Gıda GüvenliğiProf.Dr.Mustafa TAYARU.Ü. Veteriner FakültesiGıda Hijyeni ve...
SUNU PLANIGüvenli gıda Kümesten sofraya gıda güvenliği     Öneriler
MASLOW’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi      TABLE OF CONTENTS       Kişisel     tatmin,bilmsel       üre...
İnsanoğlu var olduğu sürece, beslenmek için tüketecek,  tüketim olduğu sürece,   “üretim” olacaktır...
Gittikçe artan Dünya nüfusu nedeniyle gıda    ihtiyacı her geçen gün artıyor...         Ancak;   Üretim aynı ...
Dünya nereye gidiyor?Dünya nüfusunun beslenebilmesi için, küresel gıda  üretiminin önümüzdeki kırk yıl içinde % 70    ...
Dünya nereye gidiyor?İklim değişikliği, kuraklıklar ve seller gıda   üretimini olumsuz etkileyecektir.  Kaynak: FAO: “...
Dünya nereye gidiyor?          Toprak, su ve bio çeşitlilik gibi           doğal kaynakların azalması ...
Dünya nereye gidiyor?  Daha fazla arazi tarıma açılmadığı takdirde, yüzyılınyarısına gelindiğinde yaklaşık 400 milyon in...
Bunun sonucunda:“AÇLIK” ile karşı karşıya kalıyoruz...
ÇÖZÜM!!!    Artış hızının yüksek olduğu 1950’li-1970’li             yıllardaYeşil Devrim Yoğun girdi kullan...
1980’li yıllarda   Çevreye olan olumsuz etkiler ortaya           çıkmasıBiyolojik çeşitliliğin yok olmasıTopr...
Gıda Kaynaklı Tehlikeler       TABLE OF CONTENTS        Kimyasal Biyolojik   tehlikeler     Fizikselt...
Tarihsel Epidemiyolojik geçişYontma taş devri  Avcılık ve toplayıcılık  Küçük topluluklar  Paraziter enfestasyonlar
Tarihsel epidemiyolojik geçiş–          1. Dönem 10,000 yıl önce; Tarımın başlamasıyla yeni sosyal yapılanmala...
Tarihsel epidemiyolojik geçiş– 2.           Geçiş 19.yy. ortalarıEnfeksiyöz hastalıklardan ölümlerde azalmaA...
Tarihsel epidemiyolojik geçiş–           3.Dönem   Son 25 yıl   19.yy.’ın başında olduğu gibi yeni enfeksi...
Gıdalara İlişkin TehlikelerMikrobiyolojik tehlikelerPestisit kalıntılarıGıda katkılarının yanlış kullanımıKimyasal bulaşan...
Günümüzde kimyasal madde         kullanımı80 000 Kimyasal madde çeşitli amaçlarla kullanılıyor.İlaç aktif maddesi...
Kalıntılar ve İnsan Sağlığına Olası Etkileri                     Allerji, direnç, kan yapan  Antibi...
Güvensiz gıdaya kimler daha       duyarlıdır?      TABLE OF CONTENTSHerkes potansiyel olarak risk altındadır. ...
Neden hayvansal gıdalar daha riskli?
GIDA      TABLE OF CONTENTSHAYVANSAL ÜRÜNLER       +         BİTKİSEL                ...
RİSK DEĞERLENDİRMESİHayvansal ürünler         +     Bitkisel               Ürünler      ...
İTHALAT-İHRACAT
KÜRESEL GIDA                      SORUNLARI•  İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ       •  GIDA GÜVENCESİ   ...
Güvensiz gıda tüketimi                TABLE sonuçları                   OF CONTENTS  ...
Değişimi Hızlandıran           Krizler•  BSE Krizi (1990- 1994)•  Dioksin Krizi (1999-2000)         ...
Batı Nil Virusu          Kuş GribiLyme Hastalığı            ?Prion Hastalığı         Kırım k...
Gazete Başlıkları  TABLE OF CONTENTS
TABLE OF CONTENTS
Kuş gribi ekonomik boyutları
Tüketici beklentileri       Hijyenik             TazeBesleyici             UcuzDayanıklı  ...
Kalite  TABLE OF CONTENTS                        Sağlıklı                    ...
Tüketici Beklentileri                Güvenilir       Kalite        Gıda           ...
YAŞAM BİÇİMLERİNDEKİ       DEĞİŞİKLİKLER•Dışarıda yemek yeme alışkanlığındaki artış•Hazır gıda tüketimindeki artış•...
Tüketici’nin istediği güvenceler;         TABLE OF CONTENTSÜrünün, insan sağlığına zararlı kimyasal, mikrobiyolo...
Neden gıda güvenliği   günümüzdeCONTENTS kazandı?      TABLE OF önem• Gıda ticaretinin küreselleşmesi• Değişen Ürün...
Neden gıda güvenliği       günümüzde önem kazandı?•  Yemek alışkanlıklarındaki değişiklikler•  Gıdaya bulaşan pato...
Değişen beklentiler “Bu benim hayvanım ve ben onunla ne istersem         yapabilirim”           yerin...
Avrupa Birliği’nde, 1996 yılında şu                                   görüşü OF CONTENTS...
Gıda zinciri
Gıda zinciriTüm gıda zincirini kapsayan entegre gıdagüvenliği yaklaşımı• Gıda güvenliği, hayvan sağlığı, hayvan refahıve b...
Gıda ZinciriHAVASU     ÜRETİCİ  İŞLEYİCİ  DAĞITICI  DEPOLAMA  SATICI  HAZIRLIKTOPRAKDOĞA            ...
Gıda Zinciri Yaklaşımı• Risk Analizi• Risklerin kaynağında önceden engellenmesi• Geriye dönük izleme• Uyumlaştırılmış gıda...
TARLADAN SOFRAYA GIDA GÜVENLİĞİ HASTALIKKONTROLÜ                     DAĞITIM             ...
TARLADAN SOFRAYA GIDA        GÜVENLİĞİTarladan Sofraya Güvenli Gıda Nedir?Tohum aşamasından başlayarak, tüketiciyeu...
Kümesten Sofraya Gıda GüvenliğiZootekni ve                  Halk Sağlığı Yetiştirme      Hayvan Refa...
Gıda Güvenliği      Hayvansal    Zootekni      TıbbiHayvan   Gıdalarda    Ve Hayvan    Ve Biyolojik...
Sağlıklı  Hayvan              İyi       Sağlıklı  Üretim   Sağlıklı        Çevre   Tek...
% 100 Güvenli mi?          56
Milliyet      Hürriyet                 Posta   Radikal      Vatan           Akşam ...
SONUÇ2006 yılı kuş gribi krizi doğal faktörlerdenkaynaklanan bir kriz türü olupbelirtilerinin olmaması, beyaz et üreticile...
Gıda GüvenliğiGıda Güvenliği ; gıdanın amaçlanan kullanımınauygun olarak hazırlandığında ve/veyatüketildiğinde tüketiciye ...
Gıda GüvenliğiGıda Güvenliği Nedir?Gıdalarda olabilecek fiziksel,kimyasal,biyolojik hertürlü zararın ortadan kaldırılması ...
Kısaca Gıda Güvenliği…          TABLE OF CONTENTS Tüketici sağlığının korunması ve ulusal veuluslararası anlamd...
Günümüzde Gıda Güvenliği      AnlayışıGıda güvenliğini sağlamak için bütünleşikbir yaklaşım esaslı olarak, gıda ve ye...
• Ne yapabiliriz?
Kanatlı ve kanatlı ürünlerinin de insanlardaki gıdakökenli enfeksiyon kaynaklarından birisi olduğu birgerçektir.•Gıda güve...
PİLİÇ ETİ       ÜRETİM VE TÜKETİMİ   Yıllar  Piliç Eti Üretimi  Toplam Kanatlı Eti  Kişi Başına        ...
“Türk Tüketicilerinde Gıda Güvenliği       Algılaması Araştırması-2008”“Türk tüketicilerinin gıda güvenliği  17 il...
Tüketicilerin potansiyel risk      olabilecek durumlara maruz kalma            olasılığıSonuçlar     ...
Nelerden Endişe Duyuyoruz?                                 ?Sonuçlar           ...
Gıda güvenliği konusundaki       gelişmelerin 10 yıl öncesiyle           kıyaslanmasıSonuçlar      ...
GIDA KONTROL HİZMETLERİ            TABLE OF CONTENTS Gıda denetim ve kontrolü 81 İl ve Yetkilendirilmiş İlçe ...
Gıda Güvenliği Hedefleri– Gıda mevzuatının AB mevzuatına uyumlu halegetirilmesi,– Laboratuvarların uluslar arası kabulünün...
KANATLI ENDÜSTRİSİNİN           GELECEĞİKanatlı Endüstrisi tüm dünyada, özellikle Türkiye’de büyümeyedevam edece...
TÜRKİYE...
TÜRKİYE Dünya GSMH ve        Nüfusunun 1/5‘ine, 4 saatlik            uçuş mesafesindedir.      AVR...
ORTADOĞU’YA                     YAKINLIK                               ...
TABLE OF CONTENTS       70 milyon Türkiye;    200 milyon Türk Coğrafyasına,1.5 milyar İslam Coğrafyasına çok deği...
ÜLKEMİZ İNSANLARININ SAĞLIKLI ve GÜVENİLİR  GIDA TÜKETMELERİ EN DOĞAL HAKKIDIR.Bu   nedenle, sadece AVRUPA BİRLİĞİ’ni...
1502 standartları Gıda   Tüketici  Hayvan     Gıda    Ambalajgüvenliği  hakları  hakları ve  Hijyeni ve ...
Ülkemizde gıda ürünlerin niteliklerini belirleyenbilinen ilk mevzuat, Sultan II. Beyazıt idaresince (1481-1512) çıkarılan...
Ekmek içinde kara bulunursa ve çiğ olursa, tabanına let uralar; eksük olursa tahta külah uralar veya ud para cezası alalar.
Türkiye 783,562 km2 toplam yüzölçümü ile dünyanın 34. büyük ülkesidir (% 35 tarımsal alan, % 27 orman, % 18       m...
Nüfus yoğunluğu 94.8 kişi/km2’dir .Genç nüfus (<22 yaş) yaklaşık 30 milyon kişidir..
TABLE OF CONTENTSTüm dünyada insanların yaşamak, fiziksel ve mental gelişimlerini sağlamak için yeterli gıdaya ulaşmaları ...
Beslenme ve gıda güvenliği küresel bir sorundur.    Kanatlı endüstrisi; sağlıklı ürünler içeren seçenekler      ...
Son On Yıldaki GelişmelerKaliteli Üretmeyi  Öğrenmek  Zorundayız
KALİTE UYGULAMALARININ GELİŞİMİ                       TOPLAM                 KALİTE ...
Gıda güvenliğiYönetimi araçları  HACCP sistemi  GAP/GMP/GHPÖn gereksinim programları
Gıda Güvenliği       Etkileşimli İletişim       Sistem Yönetimi       Proses Kontrolü       HACCP ...
GENEL TERMİNOLOJİ                  IFS                BRC             HACCP ...
ISO 22000Gıda zincirinde;Hammaddeden başlayarak her bir aşamada tehlikeanalizleri yaparak,Gerekli yerlerde kritik kontrol ...
İZLENEBİLİRLİK         TABLE OF CONTENTS Gıda Güvenliği zincirinde ilk üretim noktasından sofraya kadar olan tü...
AVRUPA BİRLİĞİ YASALARIREGULATION (EC) 178/2002            REGULATION (EC) 178/2002 Madde-11 :Birliğe ihraç ed...
Gıda Güvenliğinin          Zayıf Yönleri• Uluslararası kuruluşlarla yetersiz ilişki,• Kayıt dışı çok sayıda işlet...
BAŞARISIZ ŞİRKETLERDE           ORTAK NOKTALAR NELERDİR?•  Ben liderim, yardıma ihtiyacım yok, ben hep böyle ya...
Tüketici BeklentileriTüketicilerin bilgilere karşı davranışları yıllar içindedeğişiklik göstermiştir1970’lerde1990’larda...
Gıda güvenliği     Sorumluluk dağılımıYasal otorite        Sanayici         Tüketici
• Tüketiciler ne yedikleri konusunda    bilinçlendirilmelidir.• Üreticiler gıda üretimini sosyal bir sorumluluk olara...
Güvenli gıda için çabalarınıza          Teşekkürler
Farm to fork food safety
Farm to fork food safety
Farm to fork food safety
Farm to fork food safety
Farm to fork food safety
Farm to fork food safety
Farm to fork food safety
Farm to fork food safety
Farm to fork food safety
Farm to fork food safety
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Farm to fork food safety

1,525 views

Published on

Farm to fork food safety
Çİftlikten çatala gıoda güvenliği

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,525
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
53
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • SmartArt custom animation effects: continuous picture list(Basic)To reproduce the SmartArt effects on this slide, do the following:On the Home tab, in the Slides group, click Layout, and then click Blank. On the Insert tab, in the Illustrations group, click SmartArt. In the Choose a SmartArt Graphic dialog box, in the left pane, click List. In the List pane, double-click Continuous Picture List (third row, fourth option from the left) to insert the graphic into the slide.On the slide, select the graphic. Under SmartArt Tools, on the Format tab, click Size, and then do the following:In the Height box, enter 5.05”.In the Width box, enter 7.57”.Under SmartArt Tools, on the Format tab, click Arrange, click Align, and then do the following:Click Align to Slide.Click Align Middle. Click Align Center. Select the graphic, and then click one of the arrows on the left border. In the Type your text here dialog box, enter text.Select the graphic. Under SmartArtTools, on the Design tab, in the SmartArtStyles group, click More, and then under Best Match for Document clickselect Moderate Effect (fourth option from the left).Click each of the three picture placeholders in the SmartArt graphic, and then in the Insert Picture dialog box, select a picture and click Insert.Press and hold CTRL, and then select the three circle pictures on the slide. Under PictureTools, on the Format tab, in the PictureStyles group, click PictureEffects, point to Glow, and then do the following:Under Glow Variations, click Accent color 1, 8 pt glow (second row, first option from the left).Point to MoreGlowColors,and then under Theme Colors click Orange, Accent 6, Lighter 80% (second row, 10th option from the left).Select the left-right arrow at the bottom of the SmartArt graphic. Under SmartArtTools, on the Format tab, in the ShapeStyles group, click the arrow next to ShapeFill, point to Gradient, and then click MoreGradients. In the Format Shape dialog box, click Fill in the left pane,select Gradient fill in the Fill pane, and then do the following:In the Type list, select Linear.Click the button next to Direction, and then select Linear Right (first row, fourth option from the left).Under Gradient stops, click Add or Remove until three stops appear in the drop-down list.Also under Gradient stops, customize the gradient stops as follows:Select Stop 1 from the list, and then do the following:In the Stop position box, enter 0%.Click the button next to Color, and then under Theme Colors click Orange, Accent 6, Darker 25% (fifth row, 10th option from the left).Select Stop 2 from the list, and then do the following: In the Stop position box, enter 50%.Click the button next to Color, and then click MoreColors. In the Colors dialog box,on the Custom tab, enter values for Red: 255, Green: 192, Blue: 0.Select Stop 3 from the list, and then do the following: In the Stop position box, enter 100%.Click the button next to Color, and then under Theme Colors click Orange, Accent 6, Darker 25% (fifth row, 10th option from the left).Press and hold CTRL, and then select the three rounded rectangles on the slide. On the Home tab, in the Font group, select Gill Sans MT from the Font list, enter 30 pt in the Font Size box, click the arrow next to Font Color, and then click White, Background 1 (first row, first option from the left).Under SmartArtTools, on the Format tab, in the ShapeStyles group, click Shape Effects, point to Reflection, and then under ReflectionVariations click Tight reflection, touching (first row, first option from the left).Under SmartArtTools, on the Format tab, in the ShapeStyles group, click Shape Fill, point to Gradient, and then click More Gradients. In the Format Shape dialog box, in the left pane, click Fill, select Gradient fill in the Fill pane, and then do the following:In the Type list, select Linear.In the Direction list, select Linear Down (first row, second option from the left).Under Gradient stops, click Add or Remove until two stops appear in the drop-down list.Also under Gradient stops, customize the gradient stops as follows:Select Stop 1 from the list, and then do the following:In the Stop position box, enter 19%.Click the button next to Color, and then under Theme Colors click Black, Text 1 (first row, second option from the left). Select Stop 2 from the list, and then do the following: In the Stop position box, enter 100%.Click the button next to Color, and then under Theme Colors click Black, Text 1, Lighter 50% (second row, second option from the left).To reproduce the animation effects on this slide, do the following:On the Animations tab, in the Animations group, click CustomAnimation.On the slide, select the graphic. In the Custom Animation task pane, do the following:Click Add Effect, point to Entrance, and then click MoreEffects. In the Add Entrance Effect dialog box, under Moderate, click Stretch. Under Modify: Stretch, in the Speed list, select Fast.Also in the CustomAnimation task pane, click the arrow to the right of the animation effect, and then click Effect Options. In the Stretch dialog box, on the SmartArtAnimation tab, in the Group graphic list, select One by One.Also in the CustomAnimation task pane, click the double arrows under the animation effect to expand the list of effects. Press and hold CTRL, and then select all of the animation effects in the Custom Animation task pane. Under Modify: Stretch, in the Start list, select With Previous.Select the first animation effect (stretch effect for the left-right arrow) in the CustomAnimation task pane. Under Modify: Stretch, click the arrow to the right of the effect, and then click Timing. In the Stretch dialog box, on the Timing tab, do the following: In the Delay box, enter 0.5. In the Speed box, enter 1.5 seconds.Press and hold CTRL, and then select the second and third animation effects (stretch effects for the left panel) in the CustomAnimation task pane. Under Modify: Stretch, in the Direction list, select From Right. Also in the Custom Animation task pane, with the second and third animation effects still selected, click the arrow to the right of one of those effects, and then click Timing. In the Stretch dialog box, on the Timing tab, in the Delay box, enter 1, and then click OK.Press and hold CTRL, and then select the sixth and seventh animation effects (stretch effects for the right panel) in the Custom Animation task pane. Under Modify: Stretch, in the Direction list, select From Left. Also in the Custom Animation task pane, with the sixth and seventh animation effects still selected, click the arrow to the right of one of those effects, and then click Timing. In the Stretch dialog box, on the Timing tab, in the Delay box, enter 1.To reproduce the background effects on this slide, do the following:Right-click the slide background area, and then click Format Background. In the Format Background dialog box, click Fill in the left pane, select Gradient fill in the Fill pane, and then do the following:In the Type list, select Radial.Click the button next to Direction, and then click From Center (third option from the left). Under Gradient stops, click Add or Remove until two stops appear in the drop-down list.Also under Gradient stops, customize the gradient stops as follows:Select Stop 1 from the list, and then do the following:In the Stop position box, enter 0%.Click the button next to Color, and then under Theme Colors click White, Background 1 (first row, first option from the left).Select Stop 2 from the list, and then do the following: In the Stop position box, enter 100%.Click the button next to Color, and then under Theme Colors click Black, Text 1, Lighter 25% (fourth row, second option from the left).
 • SmartArt custom animation effects: basic radial(Intermediate)To reproduce the SmartArt on this slide, do the following:On the Home tab, in the Slides group, click Layout, and then click Blank. On the Insert tab, in the Illustrations group, click SmartArt. In the Choose a SmartArt Graphic dialog box, in the left pane, click Relationship. In the Relationship pane, click Basic Radial (sixth row, second option from the left), and then click OK to insert the graphic into the slide. On the slide, select the SmartArt graphic, and then click one of the arrows on the left border. In the Type your text here dialog box, in the top level bullet, enter the text for the center circle of the graphic. In the second-level bullets, enter the text for all the other shapes in the SmartArt graphic. With the SmartArt graphic still selected, on the Design tab, in the Themes group, click Colors, and then select Median. Under SmartArtTools, on the Format tab, in the Size group, do the following:In the ShapeHeight box, enter 5”. In the ShapeWidth box, enter 7.5”.Under SmartArtTools, on the Design tab, in the SmartArtStyles group, click SmartArtStyles, and then under Best Match for Document select IntenseEffect (fifth option from the left).On the Home tab, in the Font group, click the button next to FontColor, and then under ThemeColors select Black, Text 1 (first row, second option from the left). On the Home tab, in the bottom right corner of the Drawing group, click the FormatShape dialog box launcher. In the FormatShape dialog box, click 3-D Format in the left pane, and in the 3-D Format pane, under Surface, do the following:In the Material list, under SpecialEffect, select SoftEdge (first row, second option from the left).In the Lighting list, under Neutral, select Harsh (first row, fourth option from the left).In the Angle box, enter 30°.Press and hold CTRL, and select all five shapes in the SmartArt graphic. On the Home tab, in the bottom right corner of the Drawing group, click the FormatShape dialog box launcher. In the FormatShape dialog box, click Shadow in the left pane. In the Shadow pane, in the Presets list, under Outer select OffsetBottom (first row, second option from the left), and then do the following:In the Transparency box, enter 65%.In the Size box, enter 103%.In the Blur box, enter 9 pt.In the Angle box, enter 90°.In the Distance box, enter 3 pt.To reproduce the SmartArt effects on this slide, do the following:On the slide, select the center circle in the SmartArt graphic, and then on the Home tab, in the bottom right corner of the Drawing group, click the FormatShape dialog box launcher. In the FormatShape dialog box, click 3-D Format in the left pane, and in the 3-D Format pane do the following:Under Bevel, in the Top list, under Bevel, select Circle (first row, first option from the left).Also under Bevel, to the right of the Top list, in the Width box, enter 24 pt. Also under Bevel, to the right of the Top list, in the Height box, enter 12 pt.On the slide, select the top circle in the SmartArt graphic, and then on the Home tab, in the bottom right corner of the Drawing group, click the FormatShape dialog box launcher. In the FormatShape dialog box, click Fill in the left pane, and in the Fill pane do the following:Click Solidfill.Click the button next to Color, and then under ThemeColors select Orange, Accent 2 (first row, sixth option from the left).Also in the FormatShape dialog box, click 3-D Format in the left pane, and in the 3-D Format pane do the following:Under Bevel, in the Top list, under Bevel, select Circle (first row, first option from the left).Also under Bevel, to the right of the Top list, in the Width box, enter 20 pt. Also under Bevel, to the right of the Top list, in the Height box, enter 15 pt.Press and hold SHIFT, and then on the top circle, drag a corner adjustment handle toward the center to decrease the size.On the Home tab, in the Font group, in the Font Size box, enter 20.Drag the top circle approximately 0.5” to the right.Select the right circle in the SmartArt graphic, and then on the Home tab, in the bottom right corner of the Drawing group, click the FormatShape dialog box launcher. In the FormatShape dialog box, click Fill in the left pane, and in the Fill pane do the following:Click Solidfill.Click the button next to Color, and then under ThemeColors click Gold, Accent 4 (first row, eighth option from the left).Also in the FormatShape dialog box, click 3-D Format in the left pane, and in the 3-D Format pane do the following:Under Bevel, in the Top list, under Bevel, select Circle (first row, first option from the left).Also under Bevel, to the right of the Top list, in the Width box, enter 24 pt. Also under Bevel, to the right of the Top list, in the Height box, enter 12 pt.Press and hold SHIFT, and then on the right circle, drag a corner adjustment handle toward the center to decrease the size.On the Home tab, in the Font group, in the Font Size box, enter 28 pt.Drag the right circle slightly toward the right corner of the slide.One the slide, select the bottom circle in the SmartArt graphic, and then on the Home tab, in the bottom right corner of the Drawing group, click the FormatShape dialog box launcher. In the FormatShape dialog box, click Fill in the left pane, and in the Fill pane do the following:Click Solidfill.Click the button next to Color, and then under ThemeColors click Green, Accent 5 (first row, ninth option from the left)Also in the FormatShape dialog box, click 3-D Format in the left pane, and in the 3-D Format pane do the following:Under Bevel, in the Top list, select Circle (first row, first option from the left).Also under Bevel, to the right of the Top list, in the Width box enter 24 pt. Also under Bevel, to the right of the Top list, in the Height box enter 12 pt.Press and hold SHIFT, and then on the bottom circle, drag a corner adjustment handle away from the center to increase the size.On the Home tab, in the Font group, in the Font Size box, enter 28.On the slide, select the left circle in the SmartArt graphic, and then on the Home tab, in the bottom right corner of the Drawing group, click the FormatShape dialog box launcher. In the FormatShape dialog box, click Fill in the left pane, and in the Fill pane do the following:Click Solidfill.In the Color list, under ThemeColors select Olive Green, Accent 3 (first row, seventh option from the left).Also in the FormatShape dialog box, click 3-D Format in the left pane, and in the 3-D Format pane do the following:Under Bevel, in the Top list, under Bevel, select Circle (first row, first option from the left).Also under Bevel, to the right of the Top list, in the Width box, enter 30 pt. Also under Bevel, to the right of the Top list, in the Height box, enter 30 pt.Press and hold SHIFT, and then on the left circle, drag a corner adjustment handle toward the center to decrease the size.On the Home tab, in the Font group, in the Font Size box, enter 40, and then click Bold.Drag the top circle slightly toward the bottom of the slide.To reproduce the line effects on this slide, do the following:Press and hold CTRL, and then select each of the four lines connecting the circles in the SmartArt graphic. On the Home tab, in the bottom right corner of the Drawing group, click the FormatShape dialog box launcher. In the FormatShape dialog box, click Line Color in the left pane, select Gradient line in the Line Color pane, and then do the following:In the Type list, select Linear.In the Direction list, select Linear Right (first row, fourth option from the left).Under Gradient stops, click Add or Remove until two stops appear in the drop-down list.Also under Gradient stops, customize the gradient stops as follows:Select Stop 1 from the list, and then do the following:In the Stop position box, enter 0%.Click the button next to Color, and then under Theme Colors click Black, Text 1 (first row, second option from the left). Select Stop 2 from the list, and then do the following: In the Stop position box, enter 100%.Click the button next to Color, and then under Theme Colors click Black, Text 1 (first row, second option from the left). In the Transparency box, enter 100%.Also in the FormatShape dialog box, click LineStyle in the left pane, and in the LineStyle pane do the following:In the Width box, enter 3.5 pt.In the Dashtype list, select RoundDot (second option from the top).To reproduce the animation effects on this slide, do the following:On the Animation tab, in the Animations group, click CustomAnimation. On the slide, select the SmartArt graphic, and then in the CustomAnimation task pane, to the following:Click AddEffect, point to Entrance, and select MoreEffects. In the AddEntranceEffect dialog box, under Moderate, select Zoom.Click the arrow to the right of the zoom entrance effect, and then select EffectOptions. In the Zoom dialog box, do the following:On the Effect tab, in the Zoom list, select In from ScreenCenter.On the Timing tab, in the Speed list, select 1 seconds (Fast). On the SmartArtAnimation tab, in the Group graphic list, select From center one by one. In the CustomAnimation task pane, expand the contents of the list by clicking the double arrow under the zoom entrance effect, and then do the following:Select the first effect (zoom entrance effect), and under Modify: Zoom, in the Start list, select WithPrevious.Select the second effect (zoom entrance effect), click Change, point to Entrance, and then select MoreEffects. In the ChangeEntranceEffect dialog box, under Basic, select Wipe.Click the arrow to the right of the second effect (now wipe effect) and select Effect Options, and then in the Wipe dialog box dothe following:On the Effect tab, in the Direction list, select FromBottom.On the Timing tab, in the Delay box, enter 0.5.On the Timing tab, in the Speed list, select 0.5 seconds (VeryFast).Select the fourth effect (zoom entrance effect), click Change, point to Entrance, and select MoreEffects. In the ChangeEntranceEffect dialog box, under Basic, select Wipe.Click the arrow to the right of the fourth effect (now wipe effect) and select Effect Options, and then in the Wipe dialog box, dothe following:On the Effect tab, in the Direction list, select FromLeft.On the Timing tab, in the Delay box, enter 0.5.On the Timing tab, in the Speed list, select 0.5 seconds (VeryFast).Select the sixth effect (zoom entrance effect), click Change, point to Entrance, and select MoreEffects. In the ChangeEntranceEffect dialog box, under Basic, select Wipe.Click the arrow to the right of the sixth effect (now wipe effect) and select Effect Options, and then in the Wipe dialog box, dothe following:On the Effect tab, in the Direction list, select FromLeft.On the Timing tab, in the Delay box, enter 0.5.On the Timing tab, in the Speed list, select 0.5 seconds (VeryFast).Select the eighth effect (zoom entrance effect), click Change, point to Entrance, and then select MoreEffects. In the ChangeEntranceEffect dialog box, under Basic, select Wipe.Click the arrow to the right of the eighth effect (now wipe effect) and select Effect Options, and then in the Wipe dialog box, dothe following:On the Effect tab, in the Direction list, select FromRight.On the Timing tab, in the Delay box, enter 0.5.On the Timing tab, in the Speed list, select 0.5 seconds (VeryFast).To reproduce the background on this slide, do the following:Right-click the slide background area, and then click Format Background. In the Format Background dialog box, click Fill in the left pane, select Gradient fill in the Fill pane, and then do the following:In the Type list, select Radial.In the Direction, list click From Center (third option from the left).Under Gradient stops, click Add or Remove until two stops appear in the drop-down list.Also under Gradient stops, customize the gradient stops as follows:Select Stop 1 from the list, and then do the following:In the Stop position box, enter 0%.Click the button next to Color, and then under Theme Colors click Black, Text 1, Lighter 35% (third row, second option from the left). Select Stop 2 from the list, and then do the following: In the Stop position box, enter 100%.Click the button next to Color, and then under Theme Colors click Black, Text 1 (first row, second option from the left).
 • SmartArt custom animation effects: vertical chevron list with bright colors(Basic)To reproduce the SmartArt effects on this slide, do the following:On the Home tab, in the Slides group, click Layout, and then click Blank. On the Insert tab, in the Illustrations group, click SmartArt. In the Choose a SmartArt Graphic dialog box, in the left pane, click List. In the List pane, click Vertical Chevron List (fourth row, fourth option from the left), and then click OK to insert the graphic into the slide.Select the graphic, and then click one of the arrows on the left border. In the Type your text here dialog box, enter text. Select the graphic. Under SmartArt Tools, on the Format tab, click Size, and then do the following:In the Height box, enter 5.35”.In the Width box, enter 6.86”.Under SmartArt Tools, on the Format tab, click Arrange, click Align, and then do the following:Click Align to Slide.Click Align Middle. Click Align Center. On the slide, select the graphic. On the Design tab, in the Themes group, click Colors,and then under Built-in click Solstice. (Note: If this action is taken in a PowerPoint presentation containing more than one slide, the color scheme will be applied to all of the slides.)Under SmartArtTools, on the Design tab, in the SmartArtStyles group, do the following:Click ChangeColors and then under Colorful click Colorful Range – Accent Colors 4 to 5 (fourth option from the left).Click More, and then under 3-D click Polished (first row, first option from the left).Press and hold CTRL, and then select the three chevron shapes (topic headings). On the Home tab, in the Font group, select Gill Sans MT Condensed from the Font list, and then enter 35 in the Font Size box.Press and hold CTRL, and then select the three rectangles (bulleted lists). On the Home tab, in the Font group, select Gill Sans MT Condensed from the Font list, and then enter 33 in the Font Size box. Under SmartArtTools, on the Format tab, in the Shape Styles group, click the arrow next to Shape Fill, point to Gradient, and then click More Gradients. In the Format Shape dialog box, click Fill in the left pane, select Gradient fill in the Fill pane, and then do the following:In the Type list, select Linear.Click the button next to Direction, and then click Linear Down (first row, second option from the left).Under Gradient stops, click Add or Remove until two stops appear in the drop-down list.Also under Gradient stops, customize the gradient stops as follows:Select Stop 1 from the list, and then do the following:In the Stop position box, enter 20%.Click the button next to Color, and then under Theme Colors click White, Background 1 (first row, first option from the left).In the Transparency box, enter 73%.Select Stop 2 from the list, and then do the following: In the Stop position box, enter 100%.Click the button next to Color, and then under Theme Colors click White, Background 1 (first row, first option from the left).In the Transparency box, enter 0%.To reproduce the animation effects on this slide, do the following:On the Animations tab, in the Animations group, click CustomAnimation.On the slide, select the graphic. In the CustomAnimation task pane, do the following:Click Add Effect, point to Entrance, and then click MoreEffects. In the Add Entrance Effect dialog box, under Moderate, click Descend.Under Modify: Descend, in the Speed list, select VeryFast.Also in the CustomAnimation task pane, select the animation effect. Click the arrow to the right of the animation effect, and then click EffectOptions. In the Descend dialog box, on the SmartArtAnimation tab, in the Group graphic list, select One by one, and then click OK.Also in the Custom Animation taskpane, click the double arrow under the animation effect to expand the contents of the list of effects, and then do the following:Select the first animation effect (descend effect for the first topic heading). Under Modify: Descend, in the Start list, select After Previous. Press and hold CTRL, select the second, fourth, and sixthanimation effects (descend effects for the bulleted lists), and then do the following:Click Change, point to Entrance, and then click More Effects. In the Change Entrance Effect dialog box, under Moderate, click Stretch, and then click OK.Under Modify: Stretch, in the Direction list, select From Left. Under Modify: Stretch, in the Speed list, select Fast.To reproduce the background effects on this slide, do the following:Right-click the slide background area, and then click Format Background. In the Format Background dialog box, click Fill in the left pane, select Gradient fill in the Fill pane, and then do the following:In the Type list, select Linear.In the Direction list, click Linear Up (second row, second option from the left).Under Gradient stops, click Add or Remove until two stops appear in the drop-down list.Also under Gradient stops, customize the gradient stops that you added as follows:Select Stop 1 from the list, and then do the following:In the Stop position box, enter 20%.Click the button next to Color, and then under Theme Colors click White, Background 1 (first row, first option from the left).In the Transparency box, enter 0%.Select Stop 2 from the list, and then do the following: In the Stop position box, enter 100%.Click the button next to Color, and then under Theme Colors click White, Background 1, Darker 50% (sixth row, first option from the left).
 • Animated floating bubbles(Intermediate)To reproduce the bubble shape effects on this slide, do the following:On the Home tab, in the Slides group, click Layout, and then click Blank.On the Home tab, in the Drawing group, click Shapes, and then under Basic Shapes select Oval (second option from the left). Press and hold SHIFT, and then click and drag to draw a circle shape.Select the circle (oval shape). On the Home tab, in the Drawing group, click the Format Shape dialog box launcher. In the Format Shape dialog box in the left pane, click Fill. In the Fill pane, click Gradient fill, and then do the following:Click the button next to Preset Colors and select Calm Water (second row, third option from the left).In the Type box, select Radial. Click the button next to Direction and select From Bottom Right Corner (first option from the left).Also in the Format Shape pane, in the left pane, click Line Color. In the Line Color pane, click Gradient Line, and then do the following:Click the button next to Preset Colors and select Calm Water (second row, third option from the left).In the Type box select Linear. In the Angle box, enter 90.Also in the Format Shape pane, in the left pane, click 3-D Format and then in the 3-D Format pane, do the following:Under Bevel, click the button next to Top and select Circle (first option from the left). Next to Top, in the Width box, enter 50 pt, and in the Height box, enter 50 pt.Under Surface, click the button next to Material, and then under Translucent, select Clear. Click the button next to Lighting, and then under Special, select Glow (third option from the left). In the Angle box, enter 110°.To reproduce the animation effects on this slide, do the following:On the slide select the oval. On the Animations tab, in the AdvancedAnimation group, click AddAnimation, and then under Entrance click Appear.On the Animations tab, in the Timing group, in the Start list, select WithPrevious.On the Animations tab, in the AdvancedAnimation group, click AddAnimation, and then click More Motion Paths. In the Add Motion Path dialog box, under Lines &amp; Curves, click S Curve 1, and then click OK.On the Animations tab, in the Timing group, in the Start list, select WithPrevious.On the Animations tab, in the Timing group, in the Duration box, enter 8. On the slide, select the animation path. Click and drag the green rotation handle to the right to rotate the path until the right side of the path faces the bottom right corner of the slide. Click and drag the right side handle to lengthen the path until it extends about one inch off the bottom right edge of the slide. Click and drag the left side handle to lengthen the path until it extends about one inch off the top left edge of the slide.On the Animations tab, in the Animation group, click EffectOptions, and then click Reverse Path Direction.On the Animations tab, in the Animation group, click EffectOptions, and then click Edit Points. Click and drag the edit points and curve handles to make the path a smooth S-shaped curve from the bottom right to top left.On the slide select the oval. On the Animations tab, in the AdvancedAnimation group, click AddAnimation, and then under Emphasis click Grow/Shrink.On the Animations tab, in the Timing group, in the Start list, select WithPrevious.On the Animations tab, in the Timing group, in the Duration box, enter 0.1. On the Animations tab, in the Timing group, in the Delay box, enter 6. On the Animations tab, in the Animation group, click EffectOptions, and then click Larger.On the slide select the oval. On the Animations tab, in the AdvancedAnimation group, click AddAnimation, and then under Exit click Fade.On the Animations tab, in the Timing group, in the Start list, select WithPrevious.On the Animations tab, in the Timing group, in the Duration box, enter 0.1. On the Animations tab, in the Timing group, in the Delay box, enter 6. To create the second bubble on this slide, do the following:Select the bubble. On the Home tab, in the Clipboard group, click the arrow to the right of Copy, and then click Duplicate.Select the new bubble. Press and hold SHIFT, and then drag the sizing handle to resize the shape.Drag the bubble to a different part of the slide.On the Animation tab, in the Advanced Animation group, click Animation Pane.In the Animation Pane, select the Appear effect for the second oval. On the Animations tab, in the Timing group, in the Delay box, enter 1.4. In the Animation Pane, select the S Curve 1 effect for the second oval. On the Animations tab, in the Timing group, in the Delay box, enter 1.4.On the Animations tab, in the Animation group, click EffectOptions, and then click Edit Points. Click and drag the edit points and curve handles to make the path of the second oval different from the first one.In the Animation Pane, select the Grow/Shrink effect for the second oval. On the Animations tab, in the Timing group, in the Delay box, enter 7.In the Animation Pane, select the Fade effect for the second oval. On the Animations tab, in the Timing group, in the Delay box, enter 7.To reproduce the background on this slide, do one of the following:Note: You can save the background of this slide template as a picture and use it in your own slides. To use the same background as this slide, do the following:Right-click the water background on the original template, and then click Save Background.Save the file as a JPEG (.jpg) file format.On the Design tab, in the Background group, click Background Styles, and then click Format Background. In the Format Background dialog box, click Fill in the left pane, select Picture fill in the Fill pane, and then under Insert from click File. In the Insert Picture dialog box, select a picture, and then click Insert.
 • Farm to fork food safety

  1. 1. Beyaz Et ve Ürünleri ÜretimindeTarladan Sofraya Gıda GüvenliğiProf.Dr.Mustafa TAYARU.Ü. Veteriner FakültesiGıda Hijyeni ve TeknolojisiBölümü
  2. 2. SUNU PLANIGüvenli gıda Kümesten sofraya gıda güvenliği Öneriler
  3. 3. MASLOW’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi TABLE OF CONTENTS Kişisel tatmin,bilmsel üretim Kendini gerçekleştirme ihtiyaçları Prestij, başarı, saygı görme Değer ihtiyaçları Başkaları ile ilişki kurma, bir yere ait olmak Ait olma, sevgi ihtiyaçları Kendisini güven içinde tehlikeden uzak hissetmek Güvenlik ihtiyaçlarıYeme, içme, uyuma, üreme Fizyolojik ihtiyaçlar
  4. 4. İnsanoğlu var olduğu sürece, beslenmek için tüketecek, tüketim olduğu sürece, “üretim” olacaktır...
  5. 5. Gittikçe artan Dünya nüfusu nedeniyle gıda ihtiyacı her geçen gün artıyor... Ancak; Üretim aynı hızla artamıyor.
  6. 6. Dünya nereye gidiyor?Dünya nüfusunun beslenebilmesi için, küresel gıda üretiminin önümüzdeki kırk yıl içinde % 70 oranında artması gerekmekteKaynak: FAO: “2050’ de dünyayı nasıl besleyeceğiz” RAPORU
  7. 7. Dünya nereye gidiyor?İklim değişikliği, kuraklıklar ve seller gıda üretimini olumsuz etkileyecektir. Kaynak: FAO: “2050’ de dünyayı nasıl besleyeceğiz” RAPORU
  8. 8. Dünya nereye gidiyor? Toprak, su ve bio çeşitlilik gibi doğal kaynakların azalması gibi sorunların ortaya çıkmasıyla gıda krizi gündeme gelecekKaynak: FAO: “2050’ de dünyayı nasıl besleyeceğiz” RAPORU
  9. 9. Dünya nereye gidiyor? Daha fazla arazi tarıma açılmadığı takdirde, yüzyılınyarısına gelindiğinde yaklaşık 400 milyon insanın kıtlıkla karşı karşıya kalması bekleniyor.
  10. 10. Bunun sonucunda:“AÇLIK” ile karşı karşıya kalıyoruz...
  11. 11. ÇÖZÜM!!! Artış hızının yüksek olduğu 1950’li-1970’li yıllardaYeşil Devrim Yoğun girdi kullanımı Pestisitler Gübreler Hormonlar Sulama Fosil yakıtlar (Enerji)
  12. 12. 1980’li yıllarda Çevreye olan olumsuz etkiler ortaya çıkmasıBiyolojik çeşitliliğin yok olmasıToprakların çoraklaşması, üretimin marjinaltopraklara kaymasıYüzey ve yer altı su kaynaklarının kıtlaşmasıve kirlenmesiİklimsel değişiklikler,Küresel ısınma
  13. 13. Gıda Kaynaklı Tehlikeler TABLE OF CONTENTS Kimyasal Biyolojik tehlikeler Fizikseltehlikeler tehlikeler “......insan bulaşık bir gıdayı yedikten sonra hastalanabilir....”
  14. 14. Tarihsel Epidemiyolojik geçişYontma taş devri Avcılık ve toplayıcılık Küçük topluluklar Paraziter enfestasyonlar
  15. 15. Tarihsel epidemiyolojik geçiş– 1. Dönem 10,000 yıl önce; Tarımın başlamasıyla yeni sosyal yapılanmalar Hayvanların evcilleştirilmesiyle zoonozlarınçıkışı Enfeksiyöz hastalıklarda artışBağışık olmayan toplumlarda epidemiler
  16. 16. Tarihsel epidemiyolojik geçiş– 2. Geçiş 19.yy. ortalarıEnfeksiyöz hastalıklardan ölümlerde azalmaArtan yaşam süresi İyileşen beslenme alışkanlıkları Antibiyotikler “Uygarlık hastalıkları” – kanser, diabet, kalpdamar hastalıkları Çevresel problemler Kronik hastalıklar
  17. 17. Tarihsel epidemiyolojik geçiş– 3.Dönem Son 25 yıl 19.yy.’ın başında olduğu gibi yeni enfeksiyözhastalıklar ve mortalitede artış, Hastalılarda genetik değişiklikler Antimikrobiyal direnç Hastalıkların %75’i zoonoz Gıda kaynaklı faktörler önem kazanmayabaşladı.
  18. 18. Gıdalara İlişkin TehlikelerMikrobiyolojik tehlikelerPestisit kalıntılarıGıda katkılarının yanlış kullanımıKimyasal bulaşanlarBiyolojik toksinlerAldatıcı uygulamalarGDO’larAlerjik maddelerVeteriner ilaç kalıntıları
  19. 19. Günümüzde kimyasal madde kullanımı80 000 Kimyasal madde çeşitli amaçlarla kullanılıyor.İlaç aktif maddesi 4 000İlaç yardımcı maddesi 2 000Kozmetik 3 000Gıda katkı maddesi 2 600Pestisit 1 500Endüstriyel kimyasal 48 000Bu sayıya her yıl 1 000 yeni kimyasal katılıyor.
  20. 20. Kalıntılar ve İnsan Sağlığına Olası Etkileri Allerji, direnç, kan yapan Antibiyotikler organ hasarları Doğurganlık kusurları, siklus Hormon ve hormonal anomolileri, kan sentezinde etkili maddeler bozukluklar, tümör oluşumuAntiparaziter ilaçlar ve Karaciğer hasarları diğerleri Karaciğer hasarları, sinir Pestisitler sisteminde bozukluklar Böbrek ve karaciğer hasarları, Ağır metaller sinir sisteminde bozukluklar Kan sentezindeRadyoaktif maddeler bozukluklar, tümör oluşumu
  21. 21. Güvensiz gıdaya kimler daha duyarlıdır? TABLE OF CONTENTSHerkes potansiyel olarak risk altındadır. Ancak:ÇocuklarHamilelerYaşlılarHastalar Daha fazla duyarlıdır
  22. 22. Neden hayvansal gıdalar daha riskli?
  23. 23. GIDA TABLE OF CONTENTSHAYVANSAL ÜRÜNLER + BİTKİSEL ÜRÜNLER %10 %90
  24. 24. RİSK DEĞERLENDİRMESİHayvansal ürünler + Bitkisel Ürünler %10 %90
  25. 25. İTHALAT-İHRACAT
  26. 26. KÜRESEL GIDA SORUNLARI• İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ • GIDA GÜVENCESİ • Yağış rejimi değişikliği • Arz – talep dengesizliği • Sel ve su baskınları • Fiyat artışları• KURAKLIK • GIDA GÜVENLİĞİ • Sıcaklık artışı • Halk sağlığı • Çölleşme • Güvenli gıda tüketimi• SU YÖNETİMİ • SALGIN HASTALIKLAR • Havza yönetimi • Kuş Gribi,Domuz gribi,BSE • Modern sulama sistemleri • Sınır aşan hastalıklar
  27. 27. Güvensiz gıda tüketimi TABLE sonuçları OF CONTENTS Sağlık kaybı TazminatTurizm gelirlerinde azalma Gıda ticaretinde azalma Prestij kaybı İşgücü kaybı Tedavi masrafları Kapatma cezaları Yasal yaptırımlar Müşteri kaybı
  28. 28. Değişimi Hızlandıran Krizler• BSE Krizi (1990- 1994)• Dioksin Krizi (1999-2000) John Gummer, İngiltere Tarım Bakanı• Şap Hastalığı Krizi (2001) (6 Mayıs 1990)• Kuş gribi krizi (2004)• Domuz gribi krizi (2010)Tüketici güveninin sarsılmasıMevcut düzenlemelerin yetersizliğinin anlaşılması
  29. 29. Batı Nil Virusu Kuş GribiLyme Hastalığı ?Prion Hastalığı Kırım kongo kanamalı Kuduz ateşiLeptospirosis Tularemi Pastörella
  30. 30. Gazete Başlıkları TABLE OF CONTENTS
  31. 31. TABLE OF CONTENTS
  32. 32. Kuş gribi ekonomik boyutları
  33. 33. Tüketici beklentileri Hijyenik TazeBesleyici UcuzDayanıklı Güvenli
  34. 34. Kalite TABLE OF CONTENTS Sağlıklı mı? Neler tüketiyoruz? Güvenli gıda nedemektir? Güvenli mi?
  35. 35. Tüketici Beklentileri Güvenilir Kalite Gıda SosyalGDO sorumluluk OrganikÇevre Hayvan Adil tarım refahı ticaret
  36. 36. YAŞAM BİÇİMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER•Dışarıda yemek yeme alışkanlığındaki artış•Hazır gıda tüketimindeki artış•Seyahat olanaklarındaki artış•Kadının değişen rolü•Tüketici bilinçlenmesindeki araçlar • Medya • Tüketici dernek ve grupları • Eğitim
  37. 37. Tüketici’nin istediği güvenceler; TABLE OF CONTENTSÜrünün, insan sağlığına zararlı kimyasal, mikrobiyolojik ve fiziksel kalıntılar içermediği,Çevreyi kirletmeden ve doğal dengeye zarar vermeden üretildiği,Üretim sırasında insanlar ve diğer canlıların olumsuz etkilenmediği,Üretimin yasal düzenlemelere uygun olarak yapıldığı yönündedir.
  38. 38. Neden gıda güvenliği günümüzdeCONTENTS kazandı? TABLE OF önem• Gıda ticaretinin küreselleşmesi• Değişen Ürünler• Değişen Tüketiciler• Kalkan Sınırlar Dolaşan Gıdalar Dolaşan İnsanlar
  39. 39. Neden gıda güvenliği günümüzde önem kazandı?• Yemek alışkanlıklarındaki değişiklikler• Gıdaya bulaşan patojen sayısında artışın sonucu olarak gıda zehirlenme olaylarında artış.• Gıda katkı maddelerinin çeşidinin artması ve bilinçsiz kullanım• Dünyada yaşanan gıda skandalları ve tüketicilerin güveninin otoritelere sarsılması Internet Asparagas habercilik
  40. 40. Değişen beklentiler “Bu benim hayvanım ve ben onunla ne istersem yapabilirim” yerine “O senin hayvanın değil benim gıdam ve bengıdamın hiçbir sağlık riski taşımasını istemiyorum.”
  41. 41. Avrupa Birliği’nde, 1996 yılında şu görüşü OF CONTENTS TABLE benimsemiştir:Kaynak: http://Europa.EU .int/pol/food/index_en.htm “Gıda zehirlenmesine yol açan biyolojik ve kimyasal maddeler çok sayıda ve çeşitlidir fakat hemen hemen tümünün ortak özelliği, bu maddelerin hayvanla birlikte olması ve ahırda başlayıp, gıda ile sofraya kadar gelmesidir. Bu nedenle; tüketicinin gereği gibi korunması amaçlı bir girişim, üretim zincirinin tüm halkaları tek tek ele alınmadıkça daima başarısız olmaya mahkumdur. ”
  42. 42. Gıda zinciri
  43. 43. Gıda zinciriTüm gıda zincirini kapsayan entegre gıdagüvenliği yaklaşımı• Gıda güvenliği, hayvan sağlığı, hayvan refahıve bitki sağlığının en üst düzeyde korunması• İç pazarın etkin işleyişinin sağlanması
  44. 44. Gıda ZinciriHAVASU ÜRETİCİ İŞLEYİCİ DAĞITICI DEPOLAMA SATICI HAZIRLIKTOPRAKDOĞA TÜKETİCİ Tehlike gıda zincirinin her hangi bir aşamasında ortaya çıkabileceği için zincirin tüm aşamalarında uygun tedbirler alınmış olmalıdır. Zincir içerisinde rol alan tüm tarafların eşit sorumluluğu vardır. Tehlikenin ortaya çıktığı andan sonraki zincir aşamalarında olan tarafların müteselsil sorumlulukları düşündürücüdür.
  45. 45. Gıda Zinciri Yaklaşımı• Risk Analizi• Risklerin kaynağında önceden engellenmesi• Geriye dönük izleme• Uyumlaştırılmış gıda güvenliği standartları• Sistemlerin denkleştirilmesi
  46. 46. TARLADAN SOFRAYA GIDA GÜVENLİĞİ HASTALIKKONTROLÜ DAĞITIM TRANSFERCANLI HAYVAN TİCARETİ HAYVAN REFAHI İŞLEME HAYVANSAL YAN ÜRÜN ÜRETİM
  47. 47. TARLADAN SOFRAYA GIDA GÜVENLİĞİTarladan Sofraya Güvenli Gıda Nedir?Tohum aşamasından başlayarak, tüketiciyeulaşana kadar geçen süreçlerde fiziksel,kimyasal ve biyolojik tehlikeleri taşımayangıdadır.
  48. 48. Kümesten Sofraya Gıda GüvenliğiZootekni ve Halk Sağlığı Yetiştirme Hayvan Refahı Hayvansal Ürünlerde Yan Ürünler Hayvan Sağlığı Zoonozlar Farmakolojik ve Biyolojik Ürünler Yemleme ve Sulama Çevresel Kriterler Bitki Sağlığı
  49. 49. Gıda Güvenliği Hayvansal Zootekni TıbbiHayvan Gıdalarda Ve Hayvan Ve Biyolojik Sağlığı Halk Sağlığı Yetiştiriciliği Ürünler Bitki SağlığıHayvan Diğer Yemler Refahı Gıda Mad. Çevresel Ve Sulama Hijyen Kriterler
  50. 50. Sağlıklı Hayvan İyi Sağlıklı Üretim Sağlıklı Çevre Teknikleri İnsanKümes Sofra
  51. 51. % 100 Güvenli mi? 56
  52. 52. Milliyet Hürriyet Posta Radikal Vatan Akşam Vatan Forum DiplomatikReferans
  53. 53. SONUÇ2006 yılı kuş gribi krizi doğal faktörlerdenkaynaklanan bir kriz türü olupbelirtilerinin olmaması, beyaz et üreticilerininerken uyarı sistemlerinin ve önlememekanizmalarının işlevsiz kalması nedeniyleşiddeti ağır yaşanan bir kriz olmuş,sektörde yıllık bir buçuk trilyonluk zarara nedenolmuştur (Güzelay2006:6). ................krizyönetimi tarihinde örneklerine pek rastlanmamışbir uygulama olduğu anlaşılmaktadır. Yine aynıdoğultuda bu krizi yaşanmış diğer krizlerdenayıran bir özelik de “kriz iletişiminde ünlükullanımıdır”. ......... kriz iletişimiuygulamalarında istenilen mesajı verebilecekgüvenili bir kaynak olduğu düşünülenUğur Dündar’ın hem medya ilişkileri, hem de krizreklamlarında kullanılması literatürdebulunan kriz yönetim modellerinin dışındabir uygulamadır.
  54. 54. Gıda GüvenliğiGıda Güvenliği ; gıdanın amaçlanan kullanımınauygun olarak hazırlandığında ve/veyatüketildiğinde tüketiciye zarar vermeye nedenolmayacağı yaklaşımıdır.Kaynak: Codex Alimentarius Food Hygiene Basic Texts. FAO, Word Health Organization, Rome,2001
  55. 55. Gıda GüvenliğiGıda Güvenliği Nedir?Gıdalarda olabilecek fiziksel,kimyasal,biyolojik hertürlü zararın ortadan kaldırılması için alınantedbirlerin bütünü.Gıda Güvenliği Neleri Kapsar?Gıdaların üretimden son tüketiciye güvenli birşekilde ulaşması için gereken bütün proseslerikapsar. (işlenmesi, depolanması, marketeulaştırılması, saklanması ve son tüketiciyeulaştırılması)
  56. 56. Kısaca Gıda Güvenliği… TABLE OF CONTENTS Tüketici sağlığının korunması ve ulusal veuluslararası anlamda ticareti geliştirme ve adil düzensağlama gıda güvenliği konusunda otoritelerin temelamaçlarıdır. Halka güvenli gıdanın sunumu otoritelerinsorumluluğunda olmasına karşın, güvenli gıdanınüretimindeki öncelikli görev, hem gıda hammadde vehem de gıda üreticilerine düşmektedir.
  57. 57. Günümüzde Gıda Güvenliği AnlayışıGıda güvenliğini sağlamak için bütünleşikbir yaklaşım esaslı olarak, gıda ve yemgüvenliğine çiftlikten itibaren sofrayagelene kadar mevcut olabilen dolaylıveya dolaysız tüm etkileri kapsamaktadır.
  58. 58. • Ne yapabiliriz?
  59. 59. Kanatlı ve kanatlı ürünlerinin de insanlardaki gıdakökenli enfeksiyon kaynaklarından birisi olduğu birgerçektir.•Gıda güvenliği konusundaki yasal düzenlemelerinyetersizliği•izlenmelerinin zorluğu,kanatlı sektörünün kendi ürettiği ürünlerin kalitesive güvenliği konusunda sorumluluk üstlenmesigerekliliğini ortaya koymaktadır.
  60. 60. PİLİÇ ETİ ÜRETİM VE TÜKETİMİ Yıllar Piliç Eti Üretimi Toplam Kanatlı Eti Kişi Başına (Ton) Üretimi Tüketim (Ton) (kg/yıl) 1990 162.569 216.759 3,83 2000 662.096 752.382 11,05 2005 978.400 1.084.780 15,03 2006 945.779 1.031.779 14,42 2007 1.012.000 1.100.000 15,23 2008 1.170.000 1.262.000 16,94 2009 1.250.000 1.345.000 17,40 Kaynak: BESD-BİR Raporu68
  61. 61. “Türk Tüketicilerinde Gıda Güvenliği Algılaması Araştırması-2008”“Türk tüketicilerinin gıda güvenliği 17 ilde TOPLAM 12 bölgede yapılankonusunda algı ve bilinç düzeyini Araştırma kapsamında aşağıdaki hedefsaptamak” kitle niteliklere sahip toplam 661 kişi ile görüşüldü.  Cinsiyet: %74 Kadın, % 26 Erkek  Yaş: 18 – 64 yaş arasında yer alan  A, B, C1 ve C2 Sosyo-ekonomik statüye sahip Karar verme kriteri: Evlerinde gıda alışverişlerini yapan kişilerden
  62. 62. Tüketicilerin potansiyel risk olabilecek durumlara maruz kalma olasılığıSonuçlar Türk vatandaşları başlarına gelme ihtimali en yüksek olan potansiyel riskler 1. Trafik Kazası (%88) “Gıda yoluyla sağlığın 2. Çevre Kirliliği(%88) bozulması riski Trafik 3. Sağlıklarının gıdalar ya da herhangi bir Kazası kadar olası” tüketici ürünü ile bozulabilmesi (%86)
  63. 63. Nelerden Endişe Duyuyoruz? ?Sonuçlar Türk tüketicisi en çok 1. ‘Sağlıksız üretim koşulları“Türk tüketicisi sağlıksız (%82) üretim koşulları ve 2. ‘Çeşitli hileler ve aldatmalar hilelerden endişeli...” (%81) konusunda endişe duyuyor.
  64. 64. Gıda güvenliği konusundaki gelişmelerin 10 yıl öncesiyle kıyaslanmasıSonuçlar Türk vatandaşları gıda güvenliğinin;“Türk tüketicisine göre GıdaGüvenliği’nde geriye *(%52)’si 10 yıl önceye göregidiyoruz ” daha kötüye gittiğiniç * %38’i geliştiğini, * %7’si ise aynı düzeyde kaldığını düşünüyor.
  65. 65. GIDA KONTROL HİZMETLERİ TABLE OF CONTENTS Gıda denetim ve kontrolü 81 İl ve Yetkilendirilmiş İlçe Müdürlüklerinde göre yapan; 4350 Gıda Kontrolörü tarafından yürütülmektedir. Bunun yanında; 39 İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü Ulusal Gıda Referans Laboratuvar Müdürlüğü Bursa Gıda Kontrol ve Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 52 Özel Gıda Kontrol Laboratuvarıtarafından muayene ve analizler yapılmaktadır.
  66. 66. Gıda Güvenliği Hedefleri– Gıda mevzuatının AB mevzuatına uyumlu halegetirilmesi,– Laboratuvarların uluslar arası kabulününsağlanması,– Etkin kontrol sisteminin sağlanması,– Ulusal Gıda Güvenlik Stratejilerinin belirlenmesi,– Tüketicilerin korunması,– Uluslararası kuruluş toplantılarına etkin katılım(CODEX, ISO, DTÖ, AB, IDF, OIE, vb)
  67. 67. KANATLI ENDÜSTRİSİNİN GELECEĞİKanatlı Endüstrisi tüm dünyada, özellikle Türkiye’de büyümeyedevam edecek.Kanatlı Endüstrisi düşük kârlılıklı bir segment olarak devam edecek.Üretim önemini kaybedecek, ancak pazarlama, lojistik ve dağıtımdaha önemli olacak.Global kanatlı şirketleri endüstrinin gelişmesinde ana faktör olacak.Geleceğin en karanlık ve belirsiz konusu “kanatlı hastalıklarlamücadele” olacak. Hastalıklar büyük kayıplara yol açabilecek. 76
  68. 68. TÜRKİYE...
  69. 69. TÜRKİYE Dünya GSMH ve Nüfusunun 1/5‘ine, 4 saatlik uçuş mesafesindedir. AVRUPA RUSYA FEDERASYONUGSYIH; 14 trilyon 851 milyar Dolar GSYIH; 766 milyar Dolar Nüfus; 145 milyon Nüfus; 657 milyon TÜRKİ CUMHURİYETLER GSYIH; 113 milyar Dolar Nüfus; 75 milyon ORTA DOGU ve KUZEY AFRIKA GSYIH; 1.258 milyar Dolar Nüfus; 311 milyon
  70. 70. ORTADOĞU’YA YAKINLIK Orta Doğunun İthalatında Önemli Ürünler • Meyve ve sebze mamulleri • Et ve Et ürünleri • Süt ve süt kreması • Hayvansal ve bitkisel Yağlar • Hububat ve Mamulleri • Tütün ve Mamulleri • Alkollü ve alkolsüz içecekler • Şeker, bal ORTA DOĞU ÜLKELERİNDE DIŞ TİCARET Suriye Irak İran Ürdün S. Arab. Lübnan Kuveyt İsrailToplam İthalatı 14.500 32.000 44.942 13.511 90.217 12.251 23.642 59.039(Milyon $) (2007)Toplam Tarımsal 2.291 1.760 5.196 2.202 12.450 2.021 2.837 3.956İthalatı (Milyon $) (2007)Türkiye’nin Tarımsal 245 1.182 186 66 259 71 55 150 79ihracatı (Milyon $) (2008) Kaynak: DTÖ, TÜİK
  71. 71. TABLE OF CONTENTS 70 milyon Türkiye; 200 milyon Türk Coğrafyasına,1.5 milyar İslam Coğrafyasına çok değildir.
  72. 72. ÜLKEMİZ İNSANLARININ SAĞLIKLI ve GÜVENİLİR GIDA TÜKETMELERİ EN DOĞAL HAKKIDIR.Bu nedenle, sadece AVRUPA BİRLİĞİ’ni değil, kendi toplumumuzu da düşünerek sağlıklı ve güvenilir gıda elde etmek zorundayız.
  73. 73. 1502 standartları Gıda Tüketici Hayvan Gıda Ambalajgüvenliği hakları hakları ve Hijyeni ve ve refahı sanitasyon etiketleme
  74. 74. Ülkemizde gıda ürünlerin niteliklerini belirleyenbilinen ilk mevzuat, Sultan II. Beyazıt idaresince (1481-1512) çıkarılan “ Kanunnamei İhtisabı Bursa” (1502) FERMANI’dır. Bu fermanda yiyecek , içecek ve giyecekler için nitelikler belirtilmiştir.
  75. 75. Ekmek içinde kara bulunursa ve çiğ olursa, tabanına let uralar; eksük olursa tahta külah uralar veya ud para cezası alalar.
  76. 76. Türkiye 783,562 km2 toplam yüzölçümü ile dünyanın 34. büyük ülkesidir (% 35 tarımsal alan, % 27 orman, % 18 mera ve otlak, %20 diğer).
  77. 77. Nüfus yoğunluğu 94.8 kişi/km2’dir .Genç nüfus (<22 yaş) yaklaşık 30 milyon kişidir..
  78. 78. TABLE OF CONTENTSTüm dünyada insanların yaşamak, fiziksel ve mental gelişimlerini sağlamak için yeterli gıdaya ulaşmaları ve gıdaların sağlık yönünden güvenli olması devredilemez ve ertelenemez temel insan hakkıdır.
  79. 79. Beslenme ve gıda güvenliği küresel bir sorundur. Kanatlı endüstrisi; sağlıklı ürünler içeren seçenekler önererek,  bunu satın alınabilir kılarak,  açık ve sorumlu bir şekilde iletişime geçerek,dengeli beslenmeyi teşvik ederek toplum sağlığının bir parçası olmalıdır.
  80. 80. Son On Yıldaki GelişmelerKaliteli Üretmeyi Öğrenmek Zorundayız
  81. 81. KALİTE UYGULAMALARININ GELİŞİMİ TOPLAM KALİTE KALİTE KALİTE KALİTEMUAYENE YÖNETİM KONTROL GÜVENCE YÖNETİMİ DENEY SİSTEMİ 90
  82. 82. Gıda güvenliğiYönetimi araçları HACCP sistemi GAP/GMP/GHPÖn gereksinim programları
  83. 83. Gıda Güvenliği Etkileşimli İletişim Sistem Yönetimi Proses Kontrolü HACCP Prensipleri Ön Şart Programları24/06/2005
  84. 84. GENEL TERMİNOLOJİ IFS BRC HACCP FSSC ISO 22000:2005 ISO 9001:2008 KYSVizyon, Misyon,Politika,Strateji,Hedef
  85. 85. ISO 22000Gıda zincirinde;Hammaddeden başlayarak her bir aşamada tehlikeanalizleri yaparak,Gerekli yerlerde kritik kontrol noktaları belirleyerek bunoktaları kontrol ederek izleyen,“herhangi bir problemi henüz oluşmadan önleyensistemin korunmasını sağlayarak belirli normlarauygun, güvenli gıda üretimini ve tüketiciye sunumunusağlayan” bir gıda güvenliği yönetim sistemidir.
  86. 86. İZLENEBİLİRLİK TABLE OF CONTENTS Gıda Güvenliği zincirinde ilk üretim noktasından sofraya kadar olan tüm aşamalarda izlenebilirliğin sağlanması en önemli unsurlardan biridir. Bitkisel üretimde (kontrollü ve sözleşmeli tarım) nakliye, depolama ve güvenli gıda üretimi birbirine paralel hareket ettiği sürece gıda güvenliği artmaktadır.
  87. 87. AVRUPA BİRLİĞİ YASALARIREGULATION (EC) 178/2002 REGULATION (EC) 178/2002 Madde-11 :Birliğe ihraç edilecek Madde-18 : Birliğe ihraç edilecek bütün tarım ürünleri Birlik gıda, gıdanın elde edildiği tarafından tanınan bütün şartlara hayvan, bitki ya da gıda uymak zorunluluğundadır. maddesinde öngörülen veya ortaya çıkması beklenen herhangi bir maddenin tespit edilmesi için üretim işleme ve dağıtım ile ilgili tüm aşamalarda İzlenebilirlik tesis edilmesi zorunludur. REGULATION (EC) 1829/2003 REGULATION (EC) 1830/2003 Genetik olarak değiştirilmiş organizmalardan oluşan ürünler etiketlenmeli ve ürünün tüketiciye sunulması durumunda bütün bilgiler bu etikette yer almalı. İşletmeciler bu ürünlerin İzlenebilirliğini sağlamaktan sorumludurlar.
  88. 88. Gıda Güvenliğinin Zayıf Yönleri• Uluslararası kuruluşlarla yetersiz ilişki,• Kayıt dışı çok sayıda işletmenin olması,• Gıda kontrol ve denetiminde etkinliğinsağlanamaması,• Tüketicilerin gıda güvenliği konusundakibilgilerinin yeterli olmaması,• Laboratuvar yetersizlikleri,
  89. 89. BAŞARISIZ ŞİRKETLERDE ORTAK NOKTALAR NELERDİR?• Ben liderim, yardıma ihtiyacım yok, ben hep böyle yaptı, yaparım, ben…, ben…, ben…,Ben eminim……• Pazar şartları değişir, ancak onlar değişmez,• Pazar şartları değişir, onlar da değişir ancak ters yönde• İyi yapanları taklit ederler ancak daha iyisini yapmayı düşünmezler• 1980’lerin ve 1990’ların kalite devrimini görmezden gelmeleri• Tüketicinin kalite beklentilerini görmezden gelmeleri• Müşterinin yeni değerlerini görmezden gelmek• Uzun dönem strateji ve planlamalarının olmaması (nereye gideceğinizi bilmiyorsanız, yol sizi mutlaka bir yerlere götürür, muhtemelen yanlış yere…)• Yönetmeyi sadece maliyetleri azaltmak olarak görürler; Değer yaratmayı unuturlar
  90. 90. Tüketici BeklentileriTüketicilerin bilgilere karşı davranışları yıllar içindedeğişiklik göstermiştir1970’lerde1990’lardaBUGÜN
  91. 91. Gıda güvenliği Sorumluluk dağılımıYasal otorite Sanayici Tüketici
  92. 92. • Tüketiciler ne yedikleri konusunda bilinçlendirilmelidir.• Üreticiler gıda üretimini sosyal bir sorumluluk olarak görmelidirler. •Gıda güvenliği devlet güvencesi altında olmalıdır.
  93. 93. Güvenli gıda için çabalarınıza Teşekkürler

  ×