Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Business development innovation funnel

752 views

Published on

Published in: Business, Design
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Business development innovation funnel

 1. 1. Business Development Monica Tamminen
 2. 2. HABITUAL INNOVATOR i = innovation = imagination Gary Hamel
 3. 3. HABITUAL INNOVATORFuture is something you createPassion is just as important as profitDreams are more important that accepted wisdom Gary Hamel
 4. 4. Innovation – endless reflection Network Co-production Dialogue in the team Experiences Thoughts Experiments Concretize Understanding Flow of knowledge Network Jukka Hassinen & Partus Oy 2009
 5. 5. Innovation – endless reflection Encourage Organize the flow creativity of ideas and thoughtsCreate knowledge Create newin co-creation knowledge Experiences ThoughtsApply and Experiments Concretize Documentacquire new knowledgeknowledge Experiment in Reward co-creation Jukka Hassinen & Partus Oy 2009
 6. 6. Evaluating creative ideasAll ideas are not equally good andall ideas are not creativeA creative idea has to fullfill three criterias:1. Novelty (uutuus)2. Value creation (arvoa tuottava)3. To be realized by others (muiden havaitsema ja hyväksymä Jukka Hassinen & Partus Oy 2009
 7. 7. Innovation Funnel
 8. 8. What is an innovation process?A cycle where ideas are converted (muutetaan)to commercially viable (elinvoimainen) goodsor servicesIt is split in different steps =system of different steps and tasksThe model presented here is a translationalmodel based on stages, specific process steps
 9. 9. What is an innovation process?Process can and should be tailored tofit the needs of an organizationSeveral steps can be done at the same time(concurrent engineering, time-to-market)Development can be seen as an omgoingProcess (continuos development)Proactive process = identification of newOpportunities in advanceCross-functional teams required
 10. 10. Formal techniques to gain customer insight Concept Product DevlopmentIdea - devlopment -Design throughoutgeneration - testing - prototyping a productand screening - refinement - commersialization life-cycle Alternative Feasibility studies product Business analysis options LAUNCH
 11. 11. Liiketoiminta- ja tuotemahdollisuuksien etsiminen Tuotteen kehittä- Kehittäminen Liiketoiminta- misen eri mahdol- tuotteen Ideointi mahdollisuudet lisuudet elinkaaren ajan Esiselvitys Konseptointi Tuotekehitys Tuotehallinta Liiketoiminta- suunnitelma LAUNCH
 12. 12. Ideation = idea generation
 13. 13. Idea generation = idea gathering Goal to get as many ideas as possible There can newer be too many ideas 1000 to 1 Ideas should be sought systematically and a system/process that provides a steady flow of ideas should be created
 14. 14. Idea generation = where to find ideas? Trends in your own industry Trends in other industries Open / external Innovation network Competitors Industy, markets Strategic alliancesPatents Joint VenturesAcquisition Purchase PartnershipsLicencing Research Internally activities Customer feedback Internal innovation network (informal, formal)
 15. 15. Concept development
 16. 16. KonseptointiKonseptisuunnittelu on joko osa tuotekehitys-prosessia (tuotekonseptointi) tai siitä irrallinentulevaisuuksia ennakoiva ja avaava prosessiKonseptin on otettava kantaa käyttäjien oletettuihintarpeisiin ja mieltymyksiin – teknologian avaamiinmahdollisuuksiin – kilpailijoiden todellisiin taiarvioituihin toimiinKonseptoinnissa pyritään avaamaan mahdollisuudettoteuttamiskelpoisiksi ehdotuksiksi
 17. 17. Konseptointi ja tuotekehitysKonseptointi- Katsoo tuotekehitystä pidemmälle tulevaisuuteen- Sanoittaa tulevaisuutta- Pyrkii löytämään uusia tuoteaihioita tai kokonaan uutta liiketoimintaaTuotekehitys- Tuotekehitysprojekti on tiiviisti aikataulutettu prosessi- Täsmällisiin ja yksiselitteisiin määrittelyihin keskittyvää toimintaa Konseptointi TuotekehitysAikajänne tulevaisuus nykyhetkiTarkkuus epämääräinen tarkkaTulos kuvailu tuotemääritys olennaiset piirteet tarkka kuvaus
 18. 18. Konseptointi ja tuotekehitys Konseptointi rakentaa määrityksiä tuotekehityksen perustaksi Toteutus Konseptoinnin eri aallot eliEpävarmuus Tuotealustakehitys, Visioiva uudet tuotteet uusille markkinoille Kehittelevä Tuotepäivitykset, kustannustehok- kaammat tuoteperheet Määrittelevä Ratkaiseva Tuotekehitys Aikajana
 19. 19. Human centric product development
 20. 20. Formal techniques to gain customer insight - Facilitates (tekee helpommaksi) the developement process - Offers a systematic way to - Idea generation - creative problem solving - Define and develop - There are different techniques for different purposes
 21. 21. General techniques- Brain storming (aivoriihi)- Mind-mapping- S.W.O.T- Six thinking hats (kuusi ajattelun hattua)- Learning cafe- Action cafe- Open space
 22. 22. Formal techniques to gain customer insight Create and reflectExplore Implement This is service design thinking
 23. 23. Service design - explore”Gaining a clear understanding of the situation from the perspectiveof current and potential customers of a certain service is crucialfor successful service design”1st task-Understand the culture and goals of the service provider (sp)- understand what sp allows you to do- identify the problem that should be worked on from the sp perspective2nd task-Understand the mindset and behaviour of all people involved- true motivation behind customer behaviour3rd task-Visualize these findings – the clearer the complex and intangible processes are described– the easier it is to see what needs to repairred This is service design thinking
 24. 24. Tools – service design - explore Stakeholder maps Cultural probes Customer journey maps Service safaris Personas Contextual interviews Shadowing The five whys Expectation maps A day in the life This is service design thinking
 25. 25. Service design – create ” One of the main features of service design thinking Is that this approach is not about avoiding misstakes, But rather to explore as many possible misstakes.” ” sticky-notes are a simple and quick tool to visualize processes, illustrate associations and relationships or provide mnemonics during co-creative ideation process.” Provide a story through a comic strip, Storyboards, videos or photo sequences Helps generate the necessary emotional engagement This is service design thinking
 26. 26. Service design – reflect ” It is important to prototype service concepts in reality oe circumstances close to reality. service design thinking uses different staging and roleplay approaches.” Prototype service concepts in reality Or circumstances close to reality. This gives the emotional engagement And user interactions with design. Staging and roleplay from theatre This is service design thinking
 27. 27. Tools - service design – create and reflect Story boards Desktop What if walkthrough Service staging This is service design thinking
 28. 28. Service design – Implement ”Ideally, employees should contribute to the prototyping of certain service moments and therefore have a clear vision of concept.” Implementation needs a process change This is service design thinking
 29. 29. Tools -service design – implement Service blueprint Business model canvas Storytelling Service roleplay Customer lifecycle maps This is service design thinking
 30. 30. Luova ajattelu – creative thinking
 31. 31. Olla ihminen = olla luova It is human to be creativeLuovuus on ihmisyyteen erottamattomasti kuuluvaominaisuus ja itseisarvoSynteesin rakentaminen on luovan ajattelun jalostuneimpiamuotoja. Tällä tarkoitetaan kykyä konstruoida jo olemassa-olevasta tiedosta ja oivalluksista uutta tietoa ja oivalluksia.Synteesin tekeminen edellyttää monialaisuutta ja moni-tieteellisyyttä. Uusien maailmojen luoja ei voi olla pelkkäspecialisti.Luova hierre Jukka Hassinen & Partus Oy 2009
 32. 32. Olla ihminen = olla luova It is human to be creativeLuovalla otteella todellisuuteen tarkoitetaan senoivaltamista, että todellisuutta voidaan lähestyämonesta eri näkökulmasta. Ei ole olemassa vainyhtä ainoaa tapaa tarkastella maailmaa.Luova ote tunnistaa maailman monikasvoisen ilmeen.Luovan otteen kautta synnytetään erilaisia todellisuudenrepresentaatiota, eli uudelleen kuvauksia.Ihmisille ja heidän muodostamilleen yhteisöille juuriedellä mainitut representaatiot ovat olennaisempiakuin todellisuus itse.Luova hierre Jukka Hassinen & Partus Oy 2009
 33. 33. Innovatiivisuuden 11 käskyä1. Älä pelaa markkinajohtajan luomilla pelisäännöillä, luo omasi2. Get Innovative or Get Dead3. Tutki yrityksesi piilevät strategiset voimavarat, sitten hyödynnä niitä.4. Luo yritykseesi toiminnan ja ripeyden ilmapiiri5. Kokeile ja ole proaktiivinen6. Riko rajat7. Käytä kaikkien ihmisten taitoja jatkuvasti8. Nosta näkökulmasi ja osaamisesi globaalille tasolle9. Myönnä, että ekoindustriaalinen vallankumous on täällä ja nyt10. Tee organisaation oppimisesta uskonto11. Kehitä strategisten suoritusten mittareitaGet Innovative or get dead Jukka Hassinen & Partus Oy 2009
 34. 34. The 11commandements of innovativeness 1. Do not play by the rules set by the market leaders, create your own rules 2. Get Innovative or Get Dead 3. Explore the strategic capabilities and then use them for your advantage 4. Create a culture that is action oriented 5. Experiment and act proaktivelly 6. Break the boundaries 7. Use all the time everyones skills/talent/knowledge 8. Think globally 9. The ecoindustrial revolution is going on, ok? 10. Value the organizational learning and make it a religion 11. Develop measurement tools Get Innovative or get dead Jukka Hassinen & Partus Oy 2009
 35. 35. Protoilu - prototyping
 36. 36. Protoilun periatteitaTiimi rakentuu prototyypin ympärilleIdea on ensin ja sitten vasta tiimiPrototyyppi ohjaa innovaatioprosessiaProsessi syntyy vauhdin mukanaEnsin täytyy tehdä, ennen kui voi tutkiaSerious play – how the Worls’s best Jukka Hassinen & Partus Oy 2009Companies simulate to innovate
 37. 37. Principles of prototypingA team is build around a prototypeIt begins with an idea and then a team is builtPrototyping is leading the innovation processProcess is developped in actionAction comes first – analysis follows actionSerious play – how the Worls’s best Jukka Hassinen & Partus Oy 2009Companies simulate to innovate
 38. 38. A good prototype1. Nopeat kehityssyklit Fast development cycles2. Halpa, kustannustehokas Cheap and cost efficient3. Provosoiva, ajatuksia herättävä Provokative and evokes thoughts4. Yksinkertainen ymmärtää Easy to understandSerious play – how the Worls’s best Jukka Hassinen & Partus Oy 2009Companies simulate to innovate
 39. 39. Prototype creates a shared space In collaborative communication (jakava communikaatio) people meet. A prototype is a medium, it mediates thoughts (ajatusten välittäjä). It provides a baseline for the discussions, a common starting point. It makes it easier to agree on something and disagree on something else. Partisipants share a space. ?! ???Serious play – how the Worls’s best Jukka Hassinen & Partus Oy 2009Companies simulate to innovate

×