Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dori dos 1112_mt030_r1_adaptacio_pinotxo

 • Login to see the comments

Dori dos 1112_mt030_r1_adaptacio_pinotxo

 1. 1. Generalitat de CatalunyaDepartament d’EnsenyamentInstitut d’Educació SecundàriaCarles VallbonaGranollers LLENGUA CATALANA - LECTURA AULA DACOLLIDA PINOTXO Departament dOrientació Nom: Curs: Data: Nom arxiu: DORI_DOS_1112_MT030_R1_adaptació_Pinotxo Data : gener 2012 Elaborat: Tutora Aula acollida - Montse Talavera pàg. 1 de 20 Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès
 2. 2. 2
 3. 3. PINOTXOEn Gepetto era un home que feia de fuster.Els fusters fan taules, cadires, armaris ialtres mobles amb fusta. No tenia fills. Undia va fer un ninot de fusta i li va dirPinotxo perquè lhavia fet amb la fusta dunpi. 3
 4. 4. PREGUNTES:1- Quin ofici tenia en Gepetto?2- Què va fer amb fusta de pi?3- Quin nom li va posar? 4
 5. 5. En Gepetto sen va anar a dormir i vademanar que el ninot de fusta fos un nen,perquè volia tenir fills. Llavors va arribaruna fada bona i amb la seva vareta màgicava convertir en Pinotxo en un nen. 5
 6. 6. PREGUNTES:1- Què volia en Gepetto?2- Qui va arribar quan dormia en Gepetto?3- Què va fer la fada? 6
 7. 7. En Pinotxo va a lescola per aprendre. EnGepetto vol que en Pinotxo sigui un nenllest. En Pinotxo porta un llibre.El seu amic en Pepito Grillo lacompanya alescola.En Pinotxo porta pantalons curts vermells,una camisa, una jaqueta groga, un llaçblau i un barret groc. 7
 8. 8. PREGUNTES:1- On va Pinotxo?2- Qui acompanya en Pinotxo?3- Com va vestit en Pinotxo? 8
 9. 9. Pel camí de lescola es va fer amic de dosnens molt dolents. No va anar a lescola i vamarxar amb els nens dolents.La fada el va castigar i va tornar a ser unninot de fusta. També li va posar duesorelles de burro. A més, quan deiamentides, se li feia el nas molt llarg. 9
 10. 10. PREGUNTES:1- Com eren els amics den Pinotxo?2- De quin animal eren les orelles quetenia en Pinotxo?3- Què li passava al nas quan deiamentides? 10
 11. 11. En Pinotxo va pensar que sestava portantmalament i va decidir portar-se bé. Vaanar a buscar a en Gepetto i li van dir queestava dins duna balena. La balena shaviamenjat en Gepetto. 11
 12. 12. PREGUNTES:1- Què va pensar en Pinotxo?2- A qui va anar a buscar?3- On era en Gepetto? 12
 13. 13. En Pinotxo i en Pepito Grillo van anar almar per buscar en Gepetto. En Pinotxo liva demanar a la balena que li tornés a enGepetto. La balena va obrir la seva boca grani es va menjar també a en Pinotxo. 13
 14. 14. PREGUNTES:1- On va anar en Pinotxo?2- Què li va demanar a la balena?3- Què va fer la balena? 14
 15. 15. En Pinotxo va trobar en Gepetto dins de lapanxa de la balena. Es van posar moltcontents i es van abraçar. Volien sortir de lapanxa de la balena. En Pepito Grillo vapensar que podien fer foc. 15
 16. 16. PREGUNTES:1- On era en Gepetto?2- Com estaven en Pinotxo i en Gepettoquan es van trobar?3- Què va pensar en Pepito Grillo per sortirde la panxa de la balena? 16
 17. 17. El foc va fer esternudar la grossa balena.Amb la força de lesternut van sortir volantels tres: en Pinotxo, en Gepetto i en PepitoGrillo. Ja estaven salvats. I van anarnedant a la platja. 17
 18. 18. PREGUNTES:1- Què va fer la balena per culpa del foc?2- Com van sortir en Pinotxo, en Gepetto ien Pepito Grillo de la balena?3- Com van anar a la platja? 18
 19. 19. En Pinotxo va tornar a casa seva. Anavacada dia a lescola. Ara era molt bo. La fadaestava molt contenta i per això el vaconvertir en un nen de carn i ossos. EnGepetto i en Pinotxo estaven molt contents.I conte contat... conte acabat. 19
 20. 20. PREGUNTES:1- On anava ara cada dia en Pinotxo?2- Com era ara en Pinotxo?3- La fada estava molt contenta. Què va fer? 20

×