Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Caaco dos 1415_mt129_r1_geografia_tema_1

5,244 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Caaco dos 1415_mt129_r1_geografia_tema_1

 1. 1. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Carles Vallbona Granollers AULA D’ACOLLIDA CIÈNCIES SOCIALS 1 – GEOGRAFIA TEMA 1- La Terra, planeta del Sistema Solar Departament d’Orientació Nom: Nom arxiu: CAACO_DOS_1415_MT129_R1_geografia_tema_1 Data : setembre 2014 Recopilat: Montse Talavera - Tutora Aula acollida pàg. 1 de 22 Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès
 2. 2. TEMA 1 GEOGRAFIA LA TERRA, PLANETA DEL SISTEMA SOLAR EL PLANETA TERRA La Terra té forma d’esfera, però està una mica aplatada en els pols. A la superficie del planeta Terra hi ha una part sòlida (terra) i una part líquida (aigua). La part sòlida és la part terrestre. La part líquida és la part marítima. Si talléssim la Terra per l’equador, quedaria dividida en dos hemisferis iguals: l’hemisferi nord i l’hemisferi sud. HEMISFERI NORD HEMISFERI SUD
 3. 3.  ACTIVITATS 1. Completa: La Terra té forma d’............................, però està una mica aplatada en els ................... 2. Pinta de color blau la part marítima de la Terra i de color marró la part terrestre de la Terra. 3. Completa: A la superfície del planeta Terra hi ha una part .............................................. i una part .......................................... La part sòlida també es diu .......................................... La part líquida també es diu ......................................... La línia que divideix la Terra en dos hemisferis es diu: ...........................................
 4. 4. 4. Escriu Hemisferi Nord i Hemisferi Sud: 5. Relaciona cada lloc amb l’hemisferi corresponent: Amèrica del Nord  Àfrica  Europa   Hemisferi Nord Oceà Pacífic  Àsia  Antàrtida   Hemisferi Sud Oceà Atlàntic  Oceania  Oceà Glacial Antàrtic 
 5. 5. LA TERRA, UN PUNT A L’UNIVERS La Terra és un planeta que gira al voltant d’un estel que és el sol. La Terra és un planeta del Sistema Solar. Els planetes tenen satèl·lits que giren al seu voltant. El satèl·lit que gira al voltant de la Terra és la Lluna. Els planetes, els estels o estrelles, els satèl·lits... que hi ha a l’Univers reben el nom d’astres.  ACTIVITATS 6. Escriu el nom dels tres astres del dibuix següent: .........................., ........................... i .............................. lluna terra sol 7. Ressegueix de color groc el camí que fa la Terra quan gira al voltant del sol. 8. Relaciona: Sol   planeta Terra   satèl·lit Lluna   estel/estrella
 6. 6. 9. Completa: La Terra és un ....................................... La Lluna és el seu ............................... El sol és un ............................... o també es pot dir, una ..................................... El conjunt de planetes i satèl·lits que giren al voltant del Sol, formen el Sistema Solar. Hi ha vuit planetes que giren al voltant del Sol. Són: Mercuri, Venus, La Terra, Mart, Júpiter, Saturn, Urà i Neptú. Hi ha també planetes nans: Plutó, Ceres i Xena, en són alguns. Els planetes poden tenir un o més satèl·lits que giren al seu voltant. Imatge del Sistema Solar amb els planetes que giren al voltant del Sol. sol Imatge dels planetes per comparar el seu tamany i la distancia al sol.
 7. 7.  ACTIVITATS Els planetes giren al voltant del Sol. 10.Escriu el nom dels vuit planetes que formen el sistema solar, des del que està més a prop del Sol fins el que està més lluny: 1 M 4 M 7 U 2 V 5 J 8 N 3 T 6 S 11. Completa: El conjunt de ......................... i ....................... que giren al ............................. del Sol formen el ......................................................................... El planeta que està més a prop del Sol és ............................... El planeta que està més lluny del Sol és .................................
 8. 8. 12.Busca el nom dels vuit planetes del Sistema Solar: A J M R N S M E R S J L A T E R R A I A E U R S P G T L O T R E T E T D J S A U D O A S U M U V G R S T J R B A P E J N M E R C U R I O A S D R S X R L T S M I T U J E A V E N U S R E A U S T R D B E Els estels o estrelles són més grans que els planetes. El sol és un estel que ens dóna energia en forma de llum i calor. L’agrupament de milions d’estels formen una galàxia. El nostre Sistema Solar es troba a la galàxia que té per nom Via Làctia. El conjunt de totes les galàxies que hi ha a l’espai és l’Univers.
 9. 9. Observa aquest esquema:  ACTIVITATS 13.Completa: L’agrupació de milions d’............................ formen una ....................................... El nostre Sistema ........................ es troba a la galàxia que té per nom ................................................................ 14.Ordena de petit a gran els següents elements: el Sol – l’Univers – la Terra – la Via làctia – el Sistema solar – la Lluna 1 4 2 5 3 6
 10. 10. 15.Relaciona: Lluna  Sol   planeta Terra   satèl·lit Mart   estel/estrella Via Làctia   galàxia Venus  16. Si ordenes aquestes lletres et sortirà el nom d’alguns planetes: UNPET TRAM RETAR RUNATS CREMIRU RUTEJIP 17.Llegeix aquestes frases i posa V si és veritat i F si és fals: La Terra gira al voltant del sol  La Terra és un planeta  El sistema solar té vuit planetes  El planeta que està més a prop del Sol és Mercuri  El planeta que està més lluny del Sol és Neptú  La Lluna és un planeta  El sol gira al voltant de la Terra  El Sistema Solar es troba a la galàxia Via Làctia  L’agrupació de milions d’estels formen una galàxia  L’Univers està format pel conjunt de totes les galàxies  La Lluna és un satèl·lit que gira al voltant del planeta Terra  Els estels són més petits que els planetes  El Sol és un estel que té llum pròpia 
 11. 11. ELS MOVIMENTS DE LA TERRA: ELS DIES I LES NITS LA ROTACIÓ DE LA TERRA La Terra té dos moviments: el moviment de rotació i el moviment de translació. El moviment de rotació és el moviment que fa la Terra quan gira sobre ella mateixa com si fos una baldufa. La Terra tarda 24 hores a fer una volta completa sobre ella mateixa, és a dir, un dia. El Sol no és mou. A la Terra hi ha dia i nit perquè la Terra gira sobre ella mateixa. El costat de la Terra il·luminat pel Sol és de dia. L’altre costat de la Terra no il·luminat pel Sol és de nit. El sol surt per l’est i es posa per l’oest.
 12. 12.  ACTIVITATS 18.Llegeix i completa: La Terra es mou. El sol no es ........................................... La Terra fa dos moviments: el moviment de .............................. i el moviment de ...................................... La Terra .................................. sobre ella mateixa com si fos una ............................, és el moviment de ............................. La Terra tarda ................................ a fer una volta completa sobre ella mateixa, és a dir, un ............................. El sol surt per l’....................... i es posa per l’........................... 19.Posa aquestes dues frases on els correspon: La Terra va girant. Ara ens trobem al costat il·luminat pel Sol. La Terra va girant. Ara no estem al costat il·luminat pel Sol. És de dia: ....................................................................................................... És de nit: …................................................................................................... 20. Pinta de color groc la part il·luminada del planeta Terra: En aquesta part de la Terra que has pintat de color groc, és de dia o és de nit? ...................................................
 13. 13. A causa del moviment de rotació de la Terra, es fa de dia abans als llocs que estan cap a l’est. Es fa de dia abans a Espanya que als Estats Units. La Terra està dividida en 24 zones horàries o 24 fusos horaris. Tots els llocs situats en un mateix fus horari tenen la mateixa hora. Quan a Mataró el rellotge marca les dotze, també són les dotze a Granollers, a Madrid i a Sevilla. Però no són les dotze al Marroc, a Bolívia o a la Xina.  ACTIVITATS 21. Contesta: En quants fusos horaris es divideix la Terra? On es fa de dia abans, a la Xina o a Espanya? Si a Mataró són les sis de la tarda, quina hora és a París?
 14. 14. ELS MOVIMENTS DE LA TERRA: LES ESTACIONS DE L’ANY LA TRANSLACIÓ DE LA TERRA El moviment de translació és el moviment que fa la Terra quan gira al voltant del Sol. La Terra tarda 365 dies i 6 hores per donar una volta completa al voltant del sol, és a dir, tarda un any.  ACTIVITATS 22.Llegeix i completa: Terra Sol Un any té ........................ dies. Un any té ........................ mesos. 23. Mira un calendari i escriu el nom dels mesos de l’any i posa-hi quants dies té cada mes: MES Nº DE DIES 2007 D Dt Dm Dj Dv Ds Dg D Dt Dm Dj Dv Ds Dg D Dt Dm Dj Dv Ds Dg GENER FEBRER MARÇ 12 1 2 12 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 5 6 7 8 9 10 11 15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 13 14 15 16 17 18 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 19 20 21 22 23 24 25 29 30 31 26 27 28 26 27 28 29 30 31 D Dt Dm Dj Dv Ds Dg D Dt Dm Dj Dv Ds Dg D Dt Dm Dj Dv Ds Dg ABRIL MAIG JUNY 1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 11 2 3 14 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 9 10 11 12 13 14 15 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 30D Dt Dm Dj Dv Ds Dg D Dt Dm Dj Dv Ds Dg D Dt Dm Dj Dv Ds Dg JULIOL AGOST SETEMBRE 1 1 2 3 4 5 1 2 10 2 3 13 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 30 31 D Dt Dm Dj Dv Ds Dg D Dt Dm Dj Dv Ds Dg D Dt Dm Dj Dv Ds Dg OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE 10 1 2 12 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 11 12 13 14 15 16 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23 29 30 31 26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30 31 Gener 31 dies La Terra gira al voltant del ................. Fa el moviment de ............................. La Terra tarda .............. dies i ............ hores per donar una volta completa al voltant del ....................
 15. 15. El moviment de translació fa que la Terra no rebi els raigs de Sol sempre de la mateixa manera. Això fa que hi hagi les quatre estacions: primavera, estiu, tardor i hivern. Aproximadament: La primavera va del 21 de març al 21 de juny. L’estiu va del 21 de juny al 23 de setembre. La tardor va del 23 de setembre al 21 de desembre. L’hivern va del 21 de desembre al 21 de març.  ACTIVITATS 24. Mira el calendari i completa aquest quadre: DATA APROXIMADA ESTACIÓ QUE COMENÇA ESTACIÓ QUE ACABA 23 de setembre tardor estiu 21 de desembre tardor 21 de març primavera 21 de juny
 16. 16. 25. Escriu a sota de cada imatge el nom de l’estació de l‘any corresponent: ESTIU - PRIMAVERA - TARDOR - HIVERN 26. Escriu la teva data de naixement: .................................................................. A quina estació de l’any vas néixer? ..............................................................
 17. 17. Recorda que la Terra tarda 365 dies i 6 hores en donar una volta completa al voltant del Sol. Diem que un any té 365 dies. Un cop han passat els 365 dies encara queden 6 hores per acabar l’any. Això s’arregla afegint un dia al mes de febrer, cada quatre anys, perquè 6 hores x 4 anys = 24 hores. Així doncs, l’any que li afegim un dia té 366 dies i s’anomena any de traspàs.  ACTIVITATS 27.Mira el calendari i contesta: 2000 D Dt Dm Dj Dv Ds Dg D Dt Dm Dj Dv Ds Dg D Dt Dm Dj Dv Ds Dg GENER FEBRER MARÇ 1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 13 3 4 14 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 6 7 8 9 10 11 12 10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 14 15 16 17 18 19 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 20 21 22 23 24 25 26 24 25 26 27 28 29 30 28 29 27 28 29 30 31 31D Dt Dm Dj Dv Ds Dg D Dt Dm Dj Dv Ds Dg D Dt Dm Dj Dv Ds Dg ABRIL MAIG JUNY 1 2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 12 3 4 15 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 10 11 12 13 14 15 16 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 24 25 26 27 28 29 30 29 30 31 26 27 28 29 30 D Dt Dm Dj Dv Ds Dg D Dt Dm Dj Dv Ds Dg D Dt Dm Dj Dv Ds Dg JULIOL AGOST SETEMBRE 1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 11 3 4 14 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 31D Dt Dm Dj Dv Ds Dg D Dt Dm Dj Dv Ds Dg D Dt Dm Dj Dv Ds Dg OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE 1 1 2 3 4 5 1 2 3 11 2 3 13 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10 9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 12 13 14 15 16 17 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24 23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31 30 31 De quin any és aquest calendari? ..................................................... Quants dies té el mes de febrer? ...................................................... És un any de traspàs? ....................................................... L’any 2000 va ser any de traspàs. Escriu quins anys seran de traspàs a partir de l’any 2000 fins el 2040: .................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... Escriu la data d’avui: ........................................................ - Torna a mirar el calendari i digues quantes setmanes té l’any: …........................ - Quants dies té una setmana: .................................................................................
 18. 18. 28.Posa el que correspon al costat de cada definició: moviment de rotació – moviment de translació La Terra tarda 24 hores en donar una volta completa sobre ella mateixa: ..................................................................... La Terra tarda 365 dies en donar una volta completa al voltant del Sol: ...................................................................... 29. Completa: Un dia té ................................ hores. Una setmana té ....................... dies. Els mesos de l’any són: ….................................................................................. …........................................................................................................................ …........................................................................................................................ Els mesos de l’any que tenen 31 dies són: ...................................................... …....................................................................................................................... Les estacions de l’any són: ….......................................................................... …...................................................................................................................... 30. Relaciona: Fa molta calor. Anem a la platja   Estiu Fa molt fred. Hi ha moltes hores de foscor   Tardor Tot està florit. Arriben els ocells   Hivern Cauen les fulles dels arbres   Primavera
 19. 19. 31. Diccionari - escriu en el teu idioma les següents paraules: CATALÀ IDIOMA: ....................................... Planeta Satèl·lit Estel/estrella Sistema Solar Sol Galàxia Univers Lluna Any de traspàs Calendari Primavera Estiu Tardor Hivern 32.Activitats d’avaluació:  Activitat 1 (pàgina 20) – El sistema solar - Escriu el nom del Sol. - Escriu el nom dels planetes del Sistema Solar.  Activitat 2 (pàgina 21) – Els moviments de la Terra - Escriu a sota de cada dibuix el nom del moviment corresponent i quant dura. - Escriu als requadres petits les dates corresponents. Segueix l’exemple: 21 de juny – 21 de març – 21 de desembre – 23 de setembre - Escriu dins les fletxes els noms de les estacions.

×